Älykkäiden seksi
Päivitetty 2.7.2023
Vain sakraalista seksiä arkisen ja maallisen yläpuolelle!


Meillä on nykyään tarpeeksi teknisiä ja aineellisia resursseja tyydyttääksemme ihmisen eläimelliset tarpeet.

Tuskin Luoja kaikessa viisaudessaan on ajatellut intelligentin ihmisen viikko viikon jälkeen, vuodesta toiseen, kokevan valtavaa painetta - vain laskeakseen sen alapäästään ulos?

Olemme uskoneet pornografian olevan eroksen ilmaisua. Mutta loppujen lopuksi pornografia on olemassa hiljentääkseen eroksen. Se on syntynyt siitä mielen osasta, joka luulee pystyvänsä kiihotuksen avulla syrjäyttämään kaipuun. (Susan Griffin)

Seksuaalisuus on ihmisessä niin voimakas pakottava tarve, että kulloistenkin vallanpitäjien on ollut helppo manipuloida sitä kautta vuosisatojen. Vaikka tämä aika vaatii Pariisin ilmastosopimuksia, vaatii se myös sukupuolisen vietin kehittämistä eksistentiaaliseksi energiaksi, energiaksi, jonka avulla jokainen voi matkustaa maailmankaikkeuteen ja kokea ylentävää ykseyttä. 

Miten suuri pelko vielä tässä vaiheessa yhteiskunnalla onkaan ihmisen seksuaalisuutta kohtaan, kun
se täytyy kaventaa kaupallisuutta ja pinnallisuutta lisäävän nautinnon lähteeksi!

Vaikka sukupuoliyhteys on toisille hurmaavaa nautintoa, toisille kuivakasta äheltämistä,
yhteistä kaikille on kaipuu intohimon paloon.
(Osmo Kontula, Elina Haavio-Mannila: Matkalla intohimoon 1995)

Yltäkylläinen ja intelligentti ihminen saattaa käyttää samoja avuja henkisyyden "synnyttämiseen", joita primitiivinen ihminen käytti fyysisten lasten synnyttämiseen. Olemmeko liian laiskoja pohtimaan erotiikkaa, seksin henkistä puolta, vai elämmekö sellaisessa puutteessa, että jälkiruoka ei vielä maita?

Olemme kyllä käsittäneet totuuden ytimen – että avioliitto on ihmiselämän yksi kaikkein pyhimpiä asioita - mutta tulkinneet sen väärin, muuntaneet sen äärimmäisen halveksittavaksi petkuttamalla ihmisiä elämänmalliin, johon heillä ei vielä ole sisäistä todellisuutta. Purkamaton liitto miehen ja naisen, aktiivisten ja passiivisten prinsiippien välillä, edustaa ihmiselämän ylintä huippua eikä sitä voida vaatia niiltä jotka eivät kykene siihen. Ei ole pelkästään väärin, vaan jopa jumalatonta, kiinnittää ihmisiin leimaa, jota he eivät kykene kantamaan.

 Luokkahuoneen energia voi väreillä eroottisestikin, kun älykkäät opiskelijat rakastuvat tekstiin tai uuteen ajattelemisen tapaan. Hyvä opettaja ohjaa sen latauksen uuden oppimiseen. (Oxfordin prof. Amia Srinivasanhs hs 15.1.2023)Seksuaalinen intohimo vain biologiaa?

Onko seksuaalisuus vietti, voima, vahinko evoluutiossa, fyysisen kunnon kohottaja, rentoutuksen tuoja, lastentekoon tarkoitettu mekanismi? Biologisessa determinismissä puhutaan vaistosta ja biologisesta pakosta. Työelämässä paineen purkamisesta. Nykyisessä kulutuskulttuurissa seksuaalisuudessa on kyse ennen kaikkea nautinnosta.

Ehkä seksuaalisuus on kaikkea näitä, mutta joka tapauksessa seksuaalisuus aiheuttaa sisäistä levottomuutta, joka panee ihmisen liikkeelle ja etsimään uutta. Vaikka seksuaalisuudessa on biologinen perusta, sitä toteutetaan sosiaalisessa yhteydessä. Eri kulttuureissa tavat vaihtelevat, mutta joka puolella siihen liittyy joku mystinen, tavoittamaton elementti. Seksi on yksi energian purkautumisteistä. Minkä energian?

Myös freudilaisen psykoanalyyttisen tulkinnan taustalla on jonkinlaisen helpotuksen hakeminen. Itävallaisen psykoanalyytikon Sigmund Freudin määritelmä kuuluu:

"Seksuaalielämä merkitsee tarvetta yhdyntään tai analogisesti orgasmiin ja niihin toimintoihin, jotka vaikuttavat seksuaalisten aineiden tyhjentymiseen kehosta. Normaali tavoite on sukupuolielinten yhtyminen yhdynnäksi kutsutussa toiminnassa, joka johtaa seksuaalisen jännityksen purkautumiseen ja seksuaalivietin tilapäiseen sammumiseen."

Freud kutsuu sukupuolista halua, viettienergiaa, libidoksi. Hän määritteli libidon energiaksi, joka tulee syvältä ihmisen käytöstä ohjaavista vieteistä ja vaistoista ja eritteli kaksi erilaista viettiä: elämänvietti ja kuolemanvietti. Elämänvietti liittyy kiintymykseen ja tunteisiin – niihin, jotka houkuttelevat rakastumaan, lisääntymään ja etsimään yhteyttä toisen ihmisen kanssa. Freud puhuu egosta, periaatteesta, joka ihmisen itse tiedostamatta ohjaa hänen käytöstään, jonkinlaisesta eettisyydestä. Ego rajoittaa libidon toimintaa ottamalla myös kulloisenkin todellisuuden huomioon. Egon rinnalle Freud kehitti negatiivisemman superegon. Superego on sisäistänyt yhteiskunnan normit ja arvot, ne moraaliset säännöt, jotka ihminen oppii koulusta, kirkosta, TV-mainoksista. Superego elää muiden määrittelemillä arvoilla. Kuolemanvietti puolestaan on toistoa, toistuvia tapahtumia, joissa ihminen kompastuu jatkuvasti samaan kiveen, rakastuu jatkuvasti samantyyppisiin, itseään satuttaviin ihmisiin.

Freudin mukaan libido on myös ihmisen henkisen kehityksen moottori. Libido tulee esille eri tavoin riippuen siitä, missä kohtaa kehitystä ihminen on. Joskus se ei virtaa luonnolliseen tahtiinsa ollenkaan. Tämä tapahtuu silloin, kun jonkinlainen pakkomielle estää edistymistä. Esimerkiksi jos ihminen on jäänyt kiinni oraalivaiheeseen, on sen taakseen jättäminen ja täydellinen uppoutuminen seuraavaan vaiheeseen vaikeaa. Libido kehittyy ihmisen kasvaessa psykoseksuaalisessa yhteydessä vaiheesta toiseen. Freud ei vielä yhdistänyt henkistä ja spirituaalista kasvua libidon kehitykseen, mutta esimerkiksi kulttuuri kehittyy hänen mukaansa seksuaalisen energian sublimaatiosta.

Toinen suosittu sveitsiläinen psykiatri Carl Jung määritteli libidon vielä laajemmaksi elämänenergiaksi, pyrkimykseksi johonkin. Hän käytti itämaisia sanoja chi ja prana. Libidoa säätelevät ihmisen hormonit. Naisen libidoon vaikuttaa kuukautiskierto, miehen testosteroni, joten tässä primitiivisessä mielessä voi puhua biologiasta.

Itämaisissa kulttuureissa aikojen alussa seksuaalisuus nähtiin henkisyyden kohottajana. Buddhalaisissa kulttuureissa seksuaalisuuteen yhdistetään sekä ruumis että henki, fyysinen ja henkinen ihminen. Thaimaalaisen Universal Healing Tao Centerin perustajan Mantak Chian taolaisen opin mukaan keho muodostuu fyysisestä, sielullisesta ja spirituaalisesta kehosta. Koko elämää muovaa energian muuntuminen. Aina kun energia muuttuu biologiseksi, siitä tulee seksuaalienergiaa, joka virtaa biologisen kanavan kautta. Juuri seksuaalivoiman kanssa joogit ja filosofit ovat pakertaneet vuosituhansia kirjoittamalla omista henkilökohtaisista kokemuksistaan. Tantra ja vielä enemmän kestävyyttä vaativa tao opettaa kokonaisen järjestelmän siitä, miten seksuaalienergiaa voi kierrättää kehossa ja ohjata kehon älyllisiin osiin.

Toisessa päässä on seksuaalisuus eli tiedostamaton ykseyden kokemus, 
toisessa päässä meditaatio, tietoinen ykseyden kokemus. Seksi on
ykseyden alin piste, meditaatio sen korkein huippu. Meditaation avulla energia löytää uuden purkautumistien, se suunnataan sisälle päin. Seksi jalostuu uusiin muotoihin. (Osho)

Seksi on energian käytön alin muoto, koska se on elämän perusta. Jos seksistä tulee ihmiselle kaikki kaikessa, on kuin hän rakentaisi jatkuvasti perustaa talolle, mutta ei koskaan pysyttäisi sille taloa. Oshon mukaan seksuaalisuus on hekuman lähde, mutta myös vajavaisuuden osoitus. Jos yhä etsimme toista aistinautintojen puolella, emme elä itse, vain aistimme elävät. Leikkikalut käyvät tarpeettomiksi kun ihminen kehittyy.

"Hyönteiset, imettäväiset ja selkärankaiset parittelevat. Urosta ja naarasta vetävät puoleensa mitä erilaisimmat voimat - hyönteisiä kemialliset houkuttimet, imettäväisiä syklinen hormonikierto. Kuitenkin ihmisen toimintoja määräävät aivot, eivät hormonit. Ihmisessä on biologinen merkillisyys. Ihminen on ainut joka voi aivojensa välityksellä voittaa vietteihin perustuvan mekanismin, joka on muodostunut paljon ennen aivojen kehittymistä." (Robert de Ropp: Sexualiteten en naturkraft? 1969)Miksi seksuaalista energiaa ei tutkita?

Kaikilla on käsitys siitä mitä seksuaalisuus on, mutta pohjimmiltaan sen ydin on tuntematon. Maailmalla tietomäärä lisääntyy huimaa vauhtia. Tiedämme ja ymmärrämme melun vaikutuksesta ja muurahaisen elämästä yhä enemmän. Vaan yksi on joukosta poissa. Seksuaalisuuden tutkimuksessa kierretään ympyrää: ehkäisystä ja veneerisistä sairauksista opitaan lisää, mutta varsinaisesta himoa ylläpitävästä vietistä saatika orgastisesta ekstaasista ei yhtään mitään. ”Käyttäkää kondomeja, välttäkää irtosuhteita, ottakaa katumuspilleri” - ohjeistaa valtiovalta sosiaaliministeriön suulla. Kundaliinivoimaa tutkinut joogikirjailija Gopi Kristhna ihmettele:

"Ihminen osaa lentää kuuhun, piirun tarkasti laskea kulkureittejä, mutta miksi ei tiedetä mitään siitä voimasta, jonka tunnen nousevan kiemurrellen kuin käärme selkärankaani pitkin sydämeen ja aivoihin? Kuitenkin se voima on taivaallisen rauhan ja ymmärtävän viisauden lähde."

Voiko seksuaalisuudessa piillä joku muukin tarkoitus kuin uuden sukupolven synnyttäminen, paineen laskeminen ja parisuhteen vahvistaminen? Kun on tehty riittävästi fyysisiä lapsia, niin kuin nyt maapallolla näyttää olevan tilanne, voisiko tiedostava ihminen käyttää tätä suunnatonta energiaa johonkin mahtavaan? Haluaisimmeko oppia muustakin kuin tautien, raskauksien ja yhä uusien pettymysten välttämisestä?

Koska seksuaalisuuteen liittyvästä alkuvoimasta tiedetään vasta hyvin vähän ja seksuaalinen ekstaasi on yhä mysteeri, siihen on helppo vaikuttaa ja sitä on ollut helppo manipuloida toteuttamaan talouselämän kulloisiakin tarpeita. Siihen on ollut helppo vaikuttaa niin, että vallitsevat instituutiot kuten kirkko ja markkinatalous ovat vahvistaneet asemiaan. Seksuaalivietti on jotain niin henkilökohtaista ja niin syvällä ihmisen sisällä, sanatkin yhä puuttuvat, että kokemuksia ei voi oikeasti verrata kenenkään toisen kanssa. Kokemukset ovat ainutkertaisia. Kun meille sanotaan, että yhdyntä kaksi kertaa viikossa osoittaa terveyttä, nämä vehkeet ja nämä asennot antavat suuremman tyydytyksen, onhan siitä uskottava.

Suvun perintöedut synnyttivät aikanaan tiukan seksuaalimoraalin. Perintö ei mennyt naisen vaan miehen tunnustamille lapsille, piti varmistaa, että lapsi oli juuri määrätyn miehen siittämä. Niinpä monogamia on kirkon mukaan avioliiton edellytys ja liiitto on uskonnollinen side. Koska avioliiton ulkopuolisilla seksuaalisuhteilla on muu tarkoitus kuin lisääntyminen, ne ovat syntiä. Myös tehtaanomistaja arvosti puritaanista ydinperhettä. Koska kalliita investointeja vaativat koneet oli pidettävä pyörimässä, tuotteet oli valmistettava ja valmistettujen tuotteiden menekki taattava piti niin työntekijöiden kuin kuluttajienkin elämä pystyä ennakoimaan. Kansalaisten ei saanut antaa muuttaa elintapaansa suunnittelemattomasti, esimerkiksi rakastumisen seurauksena. Puritaanisesta seksuaalimoraalista tuli niin maatalous- kuin teollisuusyhteiskunnan edellytys. Sukupuolisuhteita saivat harjoittaa vain ne, jotka olivat kirkollisen tai valtiollisen valan vannottuaan julistautuneet mieheksi ja vaimoksi.

Seksuaalifilosofi Sam Keenin mukaan nykyelämä vastaa juuri niitä tarpeita, joita talouselämän jatkuva kehittäminen ja keskittäminen vaatii. Seksillä ei ole muuta virkaa kuin tehdä työ tekemisen arvoiseksi. Seksuaalivietin toteuttamiselle annetaan yhä paremmin talouselämää hyödyntäviä muotoja. Tyytymätön, epävarma ja seksuaalista identiteettiään kyseenalaistava ihminen on markkinoiden ihanneobjekti. Koska seksuaalisuuteen on sisäänrakennettu jatkuva epätietoisuus, on seksuaalisuus yksi varma tyytymättömyyden ja siten kuluttamisen lähde.Seksi muuntuu erotiikaksi – kauneuden etsimiseksi

Kreikkalaisessa mytologiassa eros tarkoittaa luovaa alkuvoimaa. Vanhan tarun mukaan eros ohjaa kauniin kehon toisen kauniin kehon luo ja sen jälkeen eros ohjaa kehon ja sitä kantavan ihmisen myös muun kauniin ja vähitellen viisauden etsimiseen.

Antiikin kreikkalaisen filosofin Platonille eros oli oman vaillinaisuutensa tiedostavan ihmisen kaipuuta. Se ei tarkoittanut kaipuuta alaspäin aistimaailmaan, vaan kaipuuta ylöspäin ideoiden maailmaan. Platon määritteli eroksen henkisyyttä innoittavaksi voimaksi. Elämän päämääränä on kilvoitella kohti yhä suurempaa henkisyyttä, täydellisyyttä ja eros on siinä kyytipoikana. Myös toinen kreikkalainen filosofi Sokrates määritteli eroksen haluksi saavuttaa jotain puuttuvaa. Eros herättää tietoisuuden kaipaamaan jotakin, mikä on suurempaa kuin ihminen itse. Ihminen haluaa yhtyä alkuperäiseen itseensä, Jumalaan itsessään. Suuruus ja täydellisyys on jo jossain muodossa ihmisessä sisällä - eihän kukaan voi kaivata sellaista, mitä hän ei tiedä itsestään puuttuvan.

Eroksen elinvoimaa ei pysty mikään rakkauden täyttymys sammuttamaan. Eros ei tarraudu kohteeseensa. Kun ihminen on rakastettunsa kanssa ja kokee ykseyden, kaipaa tietoisuus jo seuraavaa tasoa. Jokainen yhtyminen valmistaa tietä yhä suuremmalle yhtymiselle. Ihminen alkaa ymmärtää yhä enemmän maailmankaikkeuden ikuisista laeista. Tämä täydellisyyden ja jumaluuden kaipuu selittää, miksi rakastumiseen kuuluu jatkuva epävarmuus. Rakastunut ihminen ei voi koskaan olla onnellinen eikä vastaavasti onnellinen ihminen voi koskaan rakastua. Rakastuminen pitää sisällään jatkuvaa kehitystä.

Seksuaaliguruna tunnettu intialainen filosofi Osho opettaa, että on mentävä syvälle seksuaalisuuteen, että voi kasvaa sen yli. Jos tukahduttaa seksuaalisuutensa, jatkaa se vaikutustaan alitajunnassa, tiedostamattomassa. Päämääränä on seksuaalisuuden radikaali muuntaminen kokemuksesta saatavan ymmärryksen avulla:

Olkaa hereillä, olkaa tietoisia mitä tapahtuu! Kun menette syvään rakkaudessa, täysin tietoisina ja avoimina, huomaatte, että teitä ei vedä puoleensa rakkaus vaan se tosiasia, että järki ja mieli suljetaan pois räjähdysmäisen orgasmin ajaksi, rakkauden riemuvoiton ajaksi. Todellisuudessa se ei olekaan seksi, joka tuo teille tämän ihanan kokemuksen. Seksi auttaa teitä saavuttamaan sen luonnollisilla menetelmillä, mutta vain hetkeksi. Kehittyessänne voitte saavuttaa tämän mielentilan meditaation avulla. Silloin asia on paljon yksinkertaisempi ettekä myöskään menetä energiaa. Päin vastoin, teistä tulee vitaalisempi. Ja kolmanneksi, kun voitte saavuttaa tämän tilan meditaation avulla, voitte jäädä siihen olotilaan niin kauaksi aikaa kuin haluatte. Buddha elää päivin ja öin, 24 tuntia, orgasmin olotilassa. Miettikääpä: ne vähät hetket, jotka te koette eivät ole mitään verrattuina Buddhan kokemuksiin. Teille selviää, miksi olitte niin kiinnostuneita seksistä ja sinä päivänä menetätte kaiken kiinnostuksen seksiin.

Intian seksuaalisia akteja kuvaava temppeliseutu Khajuraho pyrkii mittaamaan vierailijoiden henkisen kehityksen tason eroottisella taiteellaan: kun pystyy kulkemaan kiihtymättä temppelien sisälle, on alkanut sisäistää seksin ja erotiikan eron.Tavoitteena universaali ykseys

Valosta olet sinä tullut – valoon olet palaava - mikä maasta on se maahan jää.

Kristinuskon mukaan Jumala on ihmisen ulkopuolella. Itämaisessa ajattelussa Jumala asuu ihmisessä itsessään. Siksi jokaisella on rajaton mahdollisuus kehittyä ja suunta on selvä - aineesta henkeen. Intiassa syntynyt lääkäri Deepak Chopra sanoo, että jokainen ihminen on osa sitä intelligenssiä joka hallitsee maailmaa ja koko kosmosta. Kehomme on osa universaalia kehoa, mieli osa universaalia mieltä. Henki ilmenee luonnossa, luonto ja henki ovat yhtä.

Seksuaalienergia on hyväksyttävä ja sitä on kunnioitettava raaka-aineena - ”raakaöljynä” – josta hurmion korkeaoktaaninen polttoaine valmistetaan. 

Kundaliini tarkoittaa selkäytimessä lepäävän "käärmeen" voimaa. Vanhat korkeakulttuurit, erityisesti Intiassa, ovat hyödyntäneet tätä voimaa ja voiman käyttöön on kehitetty tekniikoita. Luovat ihmiset kokevat voiman nousemisen. Se nousee joko mielikuvituksessa visualisaationa tai tuntemuksena intensiivisestä seksuaalisesta elämänenergiasta.

Kundaliini perustuu dialektiseen polariteettiin –
se nousee seksuaalisuudesta logokseen, sanaan, henkeen.
Se nousee keskushermoston solmukohtien eli chakrojen avulla aivoihin
.

Itävaltalaisen psykiatrin Wilhelm Reichin teoria orgoenergiasta tarkoittaa samaa voimaa. Reich havainnoi 1920-luvulla laboratorio-oloissa bioenergisen latauksen, jota hän alkoi kutsua orgone energiaksi. Orgone tunnetaan myös nimellä prana, elämänvoima, ki, chi, mana, yleinen energia. Se etenee aaltomaisesti esimerkiksi intensiivisen emotionaalisen kiihotuksen aikana, orgasmin sykkivänä liikkeenä. Reich mittasi orgonen lataamaa spirituaalista energiaa termisesti, elektroskooppisesti ja Geiger-Muller -mittareiden avulla herkkien millivolttisten mittarianturoiden avulla. Orgoniitit muuntaisivat myös erilaisten säteilylähteiden (ydinvoimalat, gsm-mastot, langaton viestintä ja voimakkaat sähkölinjat) tuottaman epäharmonisen energian luonnolliseen, harmoniseen muotoon.

Valtiotieteiden tohtorilla ja monivuotisella Suomen ulkoministerillä Erkki Tuomiojalla on ollut tilaisuus tutustua Reichin aloittamaan kokeiluun:

”Sain itsekin jonkinlaisen reichilaisen herätyksen. Kävin Lontoossa käydessäni jopa reichilaisella ”vegetoterapeutilla”, jonka käsittelyä voisi luonnehtia lähinnä seksuaalisten jännitystilojen purkamiseen tähdänneeksi rentoutusterapiaksi. Koin sen hyödyllisenä, mutta orgonienergian suhteen säilytin skeptisyyteni. Kaltaiselleni seksuaalisesti estyneelle poroporvarisnuorelle olivat Neillin ja Reichin salonkikelpoisemmatkin ajatukset jo tarpeeksi uusia ja silmiä aukaisevia." (Kukkaisvallasta Kekkosvaltaan, Tammi 1993)

Unkarilainen joogi Elisabeth Haich kirjoittaa luovasta kaikissa järjestelmissä kiertävästä voimasta. Kun äärettömästä avaruudesta virtaa lämpöä, se synnyttää aluksi korkeinta värähtelyä vaativaa henkistä energiaa. Tietoisuuden taajuudet ovat korkeampia kuin esimerkiksi lyhytaaltojen, röntgen- ja radiumsäteiden taajuudet. Jokaisella mielentilalla ja ajatuksella on säteily. Jotkut ihmiset havaitsevat näitä säteilyjä yhtä selvästi kuin muut näkevät valonsäteen silmillään. Mitä korkeampia ovat taajuudet ja mitä lyhyempiä aallot, joita ihminen säteilee, sitä enemmän ne lähentyvät niitä taajuuksia, joita ei voi tieteellisesti mitata, mutta jotka kuitenkin välittömästi koetaan ja joita nimitetään yksinkertaisesti esimerkiksi seksuaalisiksi. Luovan voiman matalat värähtelyt tuntee terve ihminen kehossaan seksuaalisena paineena, korkeammat värähtelyt vetona kohti ykseyttä. Seksuaalienergia on alkuperäisintä energiaa. Ihmiselämä alkaa kun munasolu ja siemensolu yhtyvätos ei ole tarkoitus, että muodostuu sikiö, voi energiaa johdattaa korkeampiin energiakeskuksiin.

Teoria menee niin, että kun jonkun voiman värähtelytaajuus kasvaa, ei tämä voima ole enää sama kuin sitä ennen. Purkamaton jännitys kohoaa ja ihminen latautuu yhä korkeammilla taajuuksilla. Jännityksen varastoituminen ei vaikuta enää vain sukuelimiin. Vähän kerrassaan hän saavuttaa sen tason, jolloin hän kiihottuessaan ei koe enää pelkästään animaalista purkautumistarvetta vaan inhimillistä yhteenkuuluvuutta. Profeetoilta on seksuaalisuuden fyysinen halu pudonnut pois kuin kypsä hedelmä puusta.

Manta Chian taolaisen opin mukaan spirituaalisella tasolla ihminen oppii kierrättämään chi energiaa eli elämän energiaa kehossaan. Hän kutsuu sitä mikrokosmiseksi radaksi. Mitä terveempi keho, sitä enemmän se kehittää chi energiaa ja pystyy muuttamaan sitä spirituaaliseksi energiaksi.

Maailma kokonaisuus muodostuu kahdesta toisiaan tukevasta voimasta. Kiinalaiset kutsuvat sitä jinin ja jangin harmoniaksi, intialaiset Sivan ja Shaktin balanssiksi. Positiivinen ja negatiivinen, pimeä ja valo, hiljaisuus ja puhe, täyteläisyys ja tyhjyys, henki ja ruumis, ilmiselvä ja piiloon jäävä ovat kaikki saman kokonaisuuden osia.Pidättyväisyys tärkeä henkiselle kehitykselle

Saksalainen psykologi Eduard Spranger varoittaa, etteivät antiikin maailmaa tuhonneet taloudelliset ja valtiolliset syyt, vaan seksuaalisella alueella rehottava sairaus. Seksuaalinen pidättyväisyys kehittää henkistä energiaa. Sublimaatioteorian uranuurtaja I.D.Unwin (Sex and Culture, 1934) päätteli tutkittuaan 80 eri kulttuuria, että seksuaaliset rajoitukset kehittävät henkistä ja sosiaalista vahvuutta, josta kulttuurin kehitys on riippuvainen. Kehitys on ”mystinen kosminen prosessi”, joka voidaan jakaa kolmeen tasoon: universaaliin, biologiseen ja kulttuuriseen tai ”ihmisen kielen vajavaisia ilmaisuja” käyttäen kehitys koskee materiaa, elämää ja henkeä.

Antropologi Matti Sarmelan tutkimukset (Johdatus yhteiseen kulttuuriantropologiaan, 1972) tukevat Unwinin päätelmää: Jokainen kansa, joka vähintään kolmen sukupolven ajan on harjoittanut täydellistä mielihalujen täyttämistä (lukuun ottamatta insestiä, eksogamiaa ja muita vastaavia pariutumissuhteita) on sosiaalisen energiansa ja potentiaalisuutensa suhteen kuolleessa pisteessä. Tämä kehitys on joutunut sosiaalisen energian nollapisteeseen.

Samaa aavisteli Freud sublimaatioteoriallaan. Saksalaisen sosiologin Max Weberin mukaan juuri puritaaniset uskonnolliset reformiliikkeet ovat luoneet kasvupohjan valkoisen rodun tekniselle ylivoimalle muihin rotuihin nähden.

Mutta pidättyväisyys yksistään ei vastaa älykkään ihmisen tarpeita. Tantran suosio perustuu hiljaisuuden, puhtauden ja transsendentaalisen kokemuksen kaipuuseen.

Älykäs ihminen etsii ykseyttä, aivo-orgasmiaIhminen yrittää saavuttaa symbolisen kuolemattomuuden synnyttämällä lapsen tai tekemällä jotain merkityksellistä, rakentamalla jotain itseään suurempaa. Kolmas tapa on arjen ylittävä kokemuksellisuus (experiental transcencence), jossa merkityksellisyys syntyy siitä, että ekstaasin kaltainen kokemus murtaa ajan ja paikan rajat. Tällöin kuolevaisuus ylittyy hetkellisesti. Neljäs symboolisen kuolemattomuuden saavuttamistapa on teologinen - kuolemanjälkeinen elämä.

Nykyaikana ihminen on siinä kehitysvaiheessa, että hän pystyy käsittelemään seksuaalienergiaansa tietoisesti. Ihmiskunta alkaa myös lähestyä sitä materiaalisen kehityksen tasoa, jolloin toinen ihminen voidaan nähdä ihmisenä, ei synnyttäjänä tai siittäjänä, elannon hankkijana tai yhteiskunnallisen aseman täsmentäjänä. 
 Eivätkä ne asiat joiden puolesta miehet ovat viimeiset vuosisadat taistelleet takaa heille enää olemassaolon vakautta. Ympäristöongelmat kun eivät kunnioita yksityisomaisuuden lakeja eivätkä valtiollisia rajoja.

Alemmilla eläimillä parittelu liittyy tiiviisti kiima-aikaan. Ihmisen riippumattomuus vaistojen ja hormonien säätelymekanismeista johtuu ihmislajin aivokuoren kehittymisestä. Kyky saada orgasmi kuuluu ihmislajin myöhäiseen biologiseen evoluutioon. Tuskin isoäitini vielä koki orgasmia. Ennen vuotta 1668 ei latinan tai kreikan kielessä ollut vaginaa tarkoittavaa teknistä sanaa. Sanaa munasarja käytettiin ensimmäisen kerran vasta 1800-luvulla. Siihen saakka naista pidettiin vain heikentyneenä miehenä. Vaginan ymmärrettiin olevan sisäinen penis, kohtu kivespussi ja munasarjat vastasivat kiveksiä.

Nykyisistä multiorgastisista miehistä eivät rakkausromaanitkaan vielä osaa hehkuttaa.

Elisabeth Haigh kertoo, että itseään tiedostamattomalla ihmisellä seksuaalivoima vaikuttaa eläimellisen fyysisenä kiihkona - hermojännityksenä. Korkeammat keskukset ovat vasta latentissa vaiheessa. Tyydyttämätön seksuaalivoima panee ihmisen liikkeelle. Seksuaalivoiman valtaama eläin etsii partnerin ja purkautuu, sen sijaan ihminen joutuu etsimään ja odottamaan. Mitä kehittyneempi ihminen sitä tarkemmin hän valitsee. Jotta voitaisiin puhua hyvästä kuuluvuudesta, radio on viritettävä tarkasti oikealle taajuudelle. Samaan tapaan ihmisenkin on kyettävä virittäytymään oikealle taajuudelle, suodatettava ja vahvistettava aistimuksiaan.

Politologi ja Saksan vihreiden perustaja Petra Kelly pitää korkeimpana ekstaasin muotona tantrajoogan avulla saavutettua yhteensulautumista, hän puhui "aivo-orgasmista". Kellyn  mukaan yhdyntä antaa tunteen sisäisestä turvallisuudesta: En ole enää osanen maailmasta vaan maailmoiden ruumiillistuma. Älykäs ihminen pystyy ylittämään minäkeskeisyyden. Mystinen, transsendentaalinen kokemus tulee tilalle. Näin voidaan hetkeksi vapautua dualistisesta käsityksestä hengestä ja ruumiista, miehestä ja naisesta. Tantrajoogassa miehen ja naisen yhteensulautuminen vastaa universumia, jumalallista luomisleikkiä.

Pietarilainen lääkäri Sergei Kubrianov kertoo, että yhdynnän aikana seksuaalinen värinä tuottaa energiaa, joka muuttaa ihmisen päivätodellisuuden tietoisuuden uudelle tajunnan tasolle. Aivo-orgasmissa, täydellisen orgasmin hurmiossa, ihminen kokee vilauksen rajattomuudesta. Se on kirkas ajaton ja paikaton tila, josta kaikki on saanut alkunsa ja jonne kaikki palaa.

Joskus sanaa aivo-orgasmi käytetään myös toisenlaisessa merkityksessä, jolla ei niinkään liity henkiseen kasvuun ja lisääntyvään ymmärrykseen. ASMR, Autonomous sensory meridian response on ilmiö, jossa ihminen saa hyvänolon väristyksiä tietynlaisia ääniä kuullessaan. Kihelmöinti lähtee päästä ja kulkee selkärankaa pitkin lihaksiin. Vaikutus on rentouttava. Tyypillisiä ASMR-laukaisijoita ovat kuiskailu ja hidas, pehmeä puhe, syömis- ja suuteluäänet sekä tilanteet, joissa toinen ihminen tulee rauhallisesti lähelle esimerkiksi kampaamaan hiuksia.

Länsimaisessa normaalissa orgasmissa elämän voima virtaa ulos. Jos oppii ohjaamaan orgastisen energian sisäänpäin ja ylöspäin, pääsee energiakehon korkeimpiin keskuksiin. Myös orgastinen kokemus on tällöin ekstaattinen. Sitä kutsutaan totaaliseksi keho-orgasmiksi tai elinten ja rauhasten orgasmiksi. Se on kokemus jota tavallinen yhdyntä ei tunne. Alempien keskusten orgasmi, genitaalien orgasmi, tuntuu vain sukupuolielimissä, lihakset ovat jännittyneet ja nesteet rauhasista virtaavat ulospäin.

"Seksuaalisuuden todellinen nautinto ei ole sen enempää mentaalisissa stimulaatioissa kuin tunneperäisessä kiihotuksessakaan, vaan kokemuksen suuremmassa selkeydessä. Todelliset tunteet kuten ilo, ihmetys ja toivo  ulottuvat syvemmälle kuin egoistinen minä. Nämä todelliset tunteet ovat spontaaneja, ne ovat lahjoja joita voi vastaanottaa ainoastaan kun unohtaa tai kadottaa itsensä." (John G.Bennett 1975)


Tantra on oppi seksuaalienergian kohottamisesta

" Lontoon orgasmikoulu lupaa rajatonta nautintoa ja minuutteja kestävää orgasmikokemusta. Pahasti kuitenkin pettyy turisti, joka luulee saapuneensa pornoluolaan, sillä orgasmikouluksi kutsutussa paikassa ei ole kyse seksistä vaan seksuaalienergian kehittämisestä. Tähän Kaukoidästä levinneeseen seksuaalikäytäntöön vaaditaan pitkä harjoittelu, keskittynyt mieli ja puhtaat elämäntavat. Salaisuutena on, että orgasmin yhteydessä mies ei ejakuloi. Tyhmältä tuntuu muutaman sekunnin hekuma, jos on yhdenkin kerran päässyt kokemaan, mitä on tuntea intohimoa ja ekstaasia yhden kokonaisen yön. Tantrassa edetään energian kanssa kävelyvauhtia, pidetään keho, aistit ja aikataulut luonnon rytmissä. Ekstaasin aikana ei tule mieleen mikään pornomainos."

 Seksi nähdään suorituksena, jonka päämäärä on orgasmi. Hetki ähellystä, ejakulaatio ja suihkuun. Mutta sängyssä pitäisi unohtaa päämäärä ja oppia olemaan läsnä. Syvemmälle tunteeseen pääsee olemalla rento ja hengittämällä mahdollisimman syvään, sukuelimiin saakka silloinkin kun huippu lähestyy. Moni nainen luulee, että se kiva kihelmöivä orgasmi on parasta, mitä irti saa. Ei ole. Se on vasta portti todelliseen tunteeseen. Siinä hetkessä on uskallettava hengittää syvään, keskittyä ja sukeltaa nautintoa syvemmälle. (Entinen pornotähti, seksologi ja tantraopettaja Satu Söderström, 2018)

Miksi ihmisen penis on sellainen kuin on? Se ei ole samanlainen kuin muut ruumiinosat, sillä siinä ei ole luuta eikä se ole osa ihmisen luurankoa. Tarkoituksena on varmistaa naisen ja miehen hyvä fysiikka ja kyky siittää. Mainituista ominaisuuksista johtuen ainoa tapa saada ”luuton” seisomaan on terve verenpaine, erektion voi tavallaan nähdä todistuksena siitä, että sen kantaja on terve. Vähän tutkittu aihe on miehen siittimen anatomia suhteessa tyydytykseen. Miehen eturauhanen tunnetaan lempinimellä G-piste. Tämä johtuu siitä, että eturauhasen stimulointi voi tuoda miehelle voimakasta seksuaalista tyydytystä. Eturauhanen sijaitsee noin viiden sentin syvyydessä peräaukon etupuolella. Siinä on lähes yhtä paljon hermopäätteitä kuin klitoriksessa. Tästä syystä miehen on mahdollista saada eturauhasen kautta orgasmi, täysin ilman peniksen stimulaatiota.

Naisillakin on luonnon menetelmiä turvata jatkuvuus. Naisilla on keskenmenoja joita he eivät edes huomaa. Kohdun solut eivät hyväksy kaikkia hedelmöityneitä munasoluja. Luonto pistää hanttiin. Sanotaan, että kohdun limakalvon solut tekevät laaduntarkastuksen alkiolle ennen kuin sallivat istukan muodostumisen.

Miehen orgasmi ilman ejakulaatiota vaatii harjoitusta, mutta se on mahdollinen. Näin miehet ovat kykeneväisiä saamaan useampia orgasmeja.

HARJOITA LIHAKSIASI
Kegel-harjoitukset eivät ole ainoastaan naisille. Peniksen lihasten harjoittaminen vahvistaa niitä ja auttaa hallitsemaan orgasmia. Siemensyöksyä ja virtsantuloa säätelevien PC-lihasten säännöllinen supisteleminen johtaa ajan mittaan siihen, että mies voi estää siemensyöksyn.
HARJOITTELE HENGITYSTÄ
Hengityksellä on yllättävän suuri rooli orgasmissa. Kun orgasmi tuntuu olevan lähellä, mies voi viivästyttää sitä hengittämällä syvään.
PIDENNÄ ITSETYYDYTYKSEN KESTOA
Orgasmin hallintaa voi ja kannattaa harjoitella myös itsetyydytyksen kautta. Masturbaatiossa on syytä tähdätä samoihin tavoitteisiin, kuin seksissä partnerin kanssa. Jos itsetyydytys on ohi minuutissa, on sängyssä turha odottaa tunnin mittaista mestarisuoritusta. Masturbaatiosession kestoa voi koittaa pidentää esimerkiksi skippaamalla pornon. Tähtää 20-30 minuuttiin.
OTA AJOITUS HALTUUN
Tempun avain on erottaa orgasmin ja ejakulaation hetki toisistaan. Käytä PC-lihaksia estämään ejakulaatio juuri silloin, kun orgasmi on alkamaisillaan. Masturboidessa, kun tunnet olevasi lähellä orgasmia, lopeta ja jännitä PC-lihaksia voimakkaasti noin 10 sekunnin ajan. Jatka sen jälkeen. Harjoittelemalla pääset lähemmäksi ja lähemmäksi kriittistä pistettä. Vaatii paljon kärsivällisyyttä, mutta harjoitusten avulla voit lopulta kokea orgasmin tunteen, vaikka estät ejakulaation. Tällöin orgasmi ei vaadi toipumisaikaa, kuten ejakulaation jälkeen.

Miehellä lantiopohjan lihakset tukevat erityisesti virtsaputkea ja peräsuolta – ja takaavat vahvan erektion. Lantionpohjan lihasten supistaminen vahvistaa kestäyyttä. Lihakset sijaitsevat eri kerroksissa häpyluun, häntäluun ja istuinkyhmyjen alueella ja tukevat erityisesti virtsaputkea ja peräsuolta. Niiden hyvä kunto estää myös verta virtaamasta pois peniksestä erektion aikana. Erektioon vaikuttavat myös välittäjäaineet, keskushermosto ja autonominen hermosto. Niissä on paljon tahdosta riippumatonta toimintaa. Heikkous paljastuu esimerkiksi virtsaa pidätellessä. Stressi ja kiire voi myös aiheuttaa ylijännitteen. Lihaksiston löytää esim. istuinluita lähentämällä toisiinsa. Purista peräaukkoa ja virtsaputkea ja kuvittele nostavasi niitä vähän ylöspäin. Pakaroiden puristaminen yhteen ei ole sama asia. Tai hengityksen pidättäminen. Fysioterapeutin ultraäänilaitteella näkee supistuvatko lihakset. Tee 10 sekunnin puristuksia kerralla, lepää 20 sekuntia. Tee myös nopeita parin sekunnin supistuksia, opastaa terapeutti Petteri Ala-Kivimäki 2019.

"Lantionpohjan lihakset kulkevat useassa kerroksessa peräaukon, virtsaputken ja sukuelinten alueella. Lihakset eivät näy ulospäin, mutta niitä käytetään esimerkiksi silloin kun katkaistaan virtsasuihku. Kun seisoo tai istuu hyvässä asennossa ja vetää peräaukkoa kevyesti sisään- ja ylöspäin, voi lihakset tuntea. Naiset voivat ajatella imaisevansa emätintä ja virtsaputkea ylöspäin, miehet taas nostavat kiveksiä ja penistä kevyesti ylöspäin. Pilates auttaa harjoittamaan näitä syviä lihaksia."
(hs 10.11.2016: Sisäisesti vahvaksi)Yin-jooga - Cheek supertähden supermenetelmä?

 Nykyisin mielenrauhan säilyttäminen ja kasvattaminen on tärkeämpi asia kuin kiusatun kroppani ja aika ajoin kipeytyvän selkäni venytys. Keskityn meditatiivisiin harjoitteisiin tai yin-joogaan, koska siitä on itselleni enemmän iloa. Nautin lattialla makoilusta ja saan meditoinnista irti enemmän kuin perinteisestä salitreenistä. Minua kiehtoo mahdollisuus päästä tiedostavan mielen taakse. (Jere Tiihonen 202o)

”Yin jooga stimuloi energian kiertoa kehossa ja poistaa tukoksia, jotta Qi pääsee virtaamaan luonnollisesti. Qi on elinvoima, joka ilmenee sekä energiana että materiana, olematta kuitenkaan varsinaisesti kumpaakaan, voima kaikkien luonnonvoimien taustalla. Ihmiskehossa Qi kiertää lihaksissa, elimissä ja kudoksissa. Qi on läsnä syvimmässä ajatuksissa ja teoissa. Hitaan, läsnä olevan yin harjoituksen kautta voi stimuloida kehon meridiaaneja, energiakanavia, ja tukea Qin luonnollista ja tasapainoista virtausta tärkeisiin sisäelimiin ja kaikkialle kehoon. Kuusi kahdestatoista tärkeimmästä meridiaanista kulkee lantion alueen läpi. Suuri osa yin joogan asennoista keskittyy lantion, lonkkien ja alaselän alueelle. Mielen ja henkisyyden tasolla yin-jooga kehittää levollisuuden, hyväksymisen, kärsivällisyyden, myötätunnon ja kiitollisuuden tuntemuksia. Pysyttäessä asennoissa pitkään, voi syventyä tarkastelemaan mitä tapahtuu juuri nyt, tässä hetkessä, kehossa, mielessä ja sydämessä. Mielessä ja tunne-elämässä koettu epätasapaino nousevatkin yin-joogassa usein suurimmiksi haasteiksi. Ihminen saattaa turhautua oman kehonsa jäykkyyteen, kokea vaikeaksi päästää irti tarpeesta suorittaa ja halusta puskea asentoa pidemmälle, toivoa että asiat olisivat erilailla tai taistella hiljentääkseen päässään alati kuuluvaa kommentointia. Kun kokee jännitystä tai epämukavuutta, on tapana jähmettyä ja jännittää jännityksen ympärillä, luoden vain enemmän jännitystä. Seuraavaksi mieli keskittyy jännitykseen, pitää sitä ei-toivottuna ja tahtoo sen poistuvan. Mutta ainoastaan hyväksymällä jännityksen tunteen, antaen sille tilaa ilmaista itseään, tarkkaillen, sulauttaen sen ympäristöä, voi jännitys vähitellen alkaa sulaa ja menettää voimaansa. Näin vastustuksesta tulee sallimista, pelosta luottamusta ja tuomitsemisesta myötätuntoa. "Yin joogasta voi kehittyä meditatiivinen tietoisen läsnäolon harjoitus; Lempeä olotila, josta käsin voimme tarkkailla ja kokea elämän luonnollisen avautumisen, hetki hetkeltä.” (Sun Ahonlaita www.yinyoga.com – Ammeri Joensuusta)

Naisen klitoriksesta on tiedetty vähän

Vasta vuonna 1956 tulivat ensimmäiset tiedot Kinseyn raportissa. Siinä klitoriksesta tehtiin lähes peniksen korvike ja ainoaksi päämääräksi asetettiin nautinto!

Sekä klitoris että penis muodostuvat paisuvaiskudoksesta, joka kiihottuessa täyttyy verellä ja jäykistyy.
Klitooris on joillakin herkkääkin herkempi: Klitoriksessa on enemmän hermopäätteitä kuin missään muussa kehon osassa. Niitä on arviolta 8 000, mikä on tuplasti penikseen verrattuna.

Suuteleminen vahvistaa immuunijärjestelmää

Suudelma yhdistää eri kulttuurit ympäri maailman. Yli 90 prosentissa eri kulttuureista suutelua esiintyy jossakin muodossa. Suuteleminen on tietysti eri elämänvaiheissa erilaista. Nuorena se on usein intohimoisia fritsuja ja yhteen kolahtavia hampaita. Myöhemmin se saattaa olla nopea pusu ennen töihin lähtöä.

Huulissa on yli miljoona hermopäätettä, ja ne ovat yksi kehon herkimmistä osista. Siksi suudelma aistitaan helposti, ja se lähettää aivoihin viestin että jotain ihanaa on tapahtumassa. Aivot puolestaan reagoivat vapauttamalla kehoon ryöpyn hyvänolon hormoneja, dopamiinia ja oksitosiinia, jotka innostavat helposti suutelemaan lisää.

Lisäksi suudelmien erittämä sylki huuhtelee suuta ja auttaa hampaita pysymään puhtaampina. Bakteerien ja syljen vaihtoa siis tarvitaan. Suudellessa keho kehittää neuropeptidea, kemiallisia substansseja, jotka aktivoivat veren valkoisia tappajasoluja ja vahvistavat siten immuunijärjestelmää. Suudeltaessa vaihtuu 40 000 bakteeria. Sylki ei välitä vain flunssaviruksia, vaan myös tärkeitä entsyymejä ja vasta-aineita. Joissakin afrikkalaisissa ja filippiiniläisissä heimoissa suuteluruokinta kuuluu ruokarituaaleihin ja joissakin kulttuureissa äiti jopa pureskelee lapsensa ruoan. Ylähuulessa on rauhasia, joiden takia voi tulla riippuvaiseksi suutelemisesta. Ne tuottavat sebumia, ihorasvaa, joka maistuu herkulliselta. Yksi neuropeptideistä on varsinainen särkylääke, 200 kertaa vahvempi kuin morfiini.

Aikuisviihdetähti Nina Hartley, 57, kuvaa suutelua intiimeimmäksi asiaksi, jota kaksi ihmistä voi yhdessä tehdä. Suudelma on jopa intiimimpi asia kuin seksi.
– Suutelu on alkukantaista. Suudelma menee suoraan aivoihin. Suun hermot, feromonit, toisen tunteminen. Olet aivan toisen kasvoilla. Aivan lähellä. Huulten painautuessa yhteen ihminen tuntee voimakasta mielihyvää. Dopamiini ja adrenaliini saavat sydämen hakkaamaan. Oksitosiini puolestaan sitouttaa suutelevan pariskunnan.


Herkkyys katoaa kulutuksen vanavedessä

Seksuaalisuudesta kumpuava yhtymisen ekstaasi on uhattuna monelta taholta. Sukupuolikäytäntöön vaikuttaa elinkeinorakenne, asumismuoto ja ruokailutottumukset. Seksuaalinen ekstaasi edellyttää tervettä kehoa, hyvin toimivia lihaksia, herkkiä aisteja ja mielen hallintaa. Sukupuolielimet samoin kuin rauhaset ja solut tarvitsevat puhdasta ravintoa ja ympäristöä pysyäkseen herkkinä ja vitaaleina. Toisin sanoen luonnonmukaista elämäntyyliä. Siksi seksuaalisuuden kehittämistä ei voi erottaa ympäristön suojelusta. Eläimetkin yhtyvät sukupuolielintensä välityksellä, mutta erotiikka on henkinen ja intellektuaalinen prosessi. Sitä ei voi kehittää, jos ihminen on turruttanut aistinsa ja ahtanut itsensä täyteen ihmiselle vieraita aineita ja antanut manipuloida mielensä.

Teollisessa ympäristössä ihminen saa ilman, veden ja ravinnon mukana runsaasti ihmiskeholle vahingollisia aineita. Keinokuituiset vaatteet ja öljyvetoinen asuinympäristö ja  liikkuminen alentavat herkkyyden tuntemista yhtä laila kuin melu ja ja rämisevä musiikki. Tunto-, näkö- ja kuuloaisti turtuvat. Myös palkkatyön mekaanisuus ja vuorotyö säätelevät ihmisen biologista kelloa. Ektaattinen kokemus ei nouse ja laske nappia painamalla, kulutusyhteiskunnalle soveltuvana hetkenä.

Ympäristön myrkyttyminen vähentää ihmisen kykyä tuntea ja käsitellä ekstaattisia kokemuksia. Aisteihin ja tunteisiin vaikuttavat suoraan hajut, maut, kosketukset, kokemukset. Aikaisemmin luultiin, että impotenssiin vaikuttaa asennoituminen, mutta nyt tunnustetaan myös keittiö, asuintalo ja elämäntapa. Roskaa sisään, roskaa ulos. Ihminen on biokemiallinen laitos. Keho kehittää vain sen verran energiaa, että ihminen pysyy hengissä. Frigiditeetti ja impotenssi johtuvat siitä, että elimistöllä ei ole mitä kuluttaa - ei mielellä, ei keholla. Muualla tarvittavaa energiaa ei haluta kuluttaa genitaalien kautta. Päinvastoin, seksuaalisesti herkimmät kohdat yrittävät poistaa myrkkyjä, mikä on johtanut siihen, että esim. rinnat eivät ole enää herkkiä.

Miten pitää puhtaina korkeiden energioiden kulkuväylät?

Nyt tiedetään, että mielihyvää on kahdenlaista. Toisessa saa energiaa, toisessa menettää energiaa. Huumeiden käyttö vie elämänvoimaa. Alhaisella chi energian tasolla oleva ihminen ei ole yhtä altis huumeille, koska huumeilla ei ole riittävästi elämän energiaa imettäväksi. Siksi nuoret ihmiset tulevat helpommin riippuvaiseksi huumeista. Myös osa viihteestä on sellaista, joka vie energiaa. Jos esim. katselee televisiota, elimiltä vaaditaan energiaa ja elämänvoimaa vedetään pois, vaikka ihminen luulee virkistyvänsä ja vähentävänsä stressiä ja väsymystä.

Tunteet, ajatukset, keho ja henki ovat elementtejä, joita symbolisoivat vesi, ilma, maa ja tuli. Seksuaalienergian kehittäminen vaatii kaikkien neljän elementin harmoniaa ja tasapainoa elämässä ja mailmassa ympärillämme. 

Ihmisyyden ensimmäinen avain on aistihimojen voittaminen (Kalevala)


A-luokan spermaa

Ihminen saa aineita pieninä pitoisuuksina, siksi yksittäisten aineiden vaikutuksista sperman laatuun on vaikea osoittaa. Ongelma on, että kukaan ei tiedä eri aineiden mahdollisia yhteisvaikutuksia. Kasvihuonetyöntekijöiden pojilla on torjunta-aineiden takia kolminkertainen riski saada piilokives.

Parempilaatuisen sperman omaavat miehet syövät paljon hedelmiä ja kasviksia sekä vain kohtuullisesti liha- ja maitotuotteita. Mitä enemmän omega-3-rasvahappoja, E- ja D-vitamiineja sekä folaattia, beetakaroteenia, seleeniä, sinkkiä ja lykopeenia sitä todennäköisemmin sperma on tervettä.

Äyriäiset, kala, siipikarja, viljat, vihannekset ja hedelmät sekä vähärasvaiset maitotuotteet paljastuvat reseptiksi korkealaatuiselle spermalle, esimerkkinä Välimeren ruokavalio. Tulee syödä mustikoita, karpaloita, vadelmia, mansikoita.

Mikä kehittää seksuaalista potenssia?
1. Lohi. Lohi sisältää runsaasti omega-3 -rasvahappoja,  jotka auttavat vähentämään pahaa LDL-kolesterolia. Lohen punertavan lihan rasvapitoisuus on korkea.
2. Vesimeloni. Vesimeloni on hyväksi siittiöille, sillä se sisältää runsaasti kaliumia, jolla tiedetään olevan verenpainetta alentavia vaikutuksia. Lisäksi se sisältää reilusti antioksidantteja.
3. Tomaatti. Tomaateissa on antioksidanttipitoista lykopeenia kuten muissakin punaisissa kasviksissa. Lykopeeni tekee hyvää eturauhaselle, ja sitä kautta myös ehkäisee eturauhassyöpää.
4. Vähärasvainen maito ja jogurtti. Nämä maitotuotteet sisältävät runsaasti kalsiumia ja kaliumia, jotka auttavat verenpaineen alentamisessa ja parantavat veren virtaamista.
5. Marjat. Marjat sisältävät uskomattomat määrät antioksidantteja. Niitä syömällä pidät verisuonesi kunnossa.
6. Pavut. Pavut on tärkeä mineraalien lähde, ja lisäksi niiden päivittäinen syönti voi alentaa verenpainetta jopa 10 prosenttia.
7. Kaurapuuro. Puuro sisältää paljon kuituja, joiden tiedetään alentavan kolesterolia.

B-luokan spermaa

Sen sijaan miehet, jotka nauttivat paljon kofeiinia, alkoholia, ja prosessoitua lihaa, ovat vähemmän kykeneviä saamaan kumppaniaan raskaaksi. Punaisen lihan ja rasvaisten maitotuotteiden syöminen vaikuttaa alentavasti sperman laatuun.

Muovisista säilytysrasioista voi kuumennettaessa siirtyä ruokaan hormonitoimintaa häiritseviä aineita, kuten bisfenoli-A-kemikaalia eli BPA:ta. Miehillä joiden virtsassa on paljon BPA:ta on myös paljon heikosti liikkuvia siittiöitä. Siksi on järkevää siirtää ruoka muovirasiasta lasiselle tai keraamiselle lautaselle lämmittämistä varten.
Muoviastioiden ja muovipullojen kuumentaminen irrottaa ftalaatteja. Ftalaatit voivat siirtyä maidon rasvaan lypsykoneiden muovisista putkista ja mikroaaltouunissa kuumennetuista muovipulloista. PVC-muovissa, huuhteluaineissa ja antibakteerisissa aineissa on ftaalatteja.

Miehen siittiöiden muodostusta ja toimintaa heikentävät useat ulkoiset tekijät:
 1. Tiukkoja alushousuja käyttävien miesten kivespussien lämpötila nousee liian korkeaksi ja heikentää hedelmällisyyttä.
 2. Kannettava tietokone sylissä kuumentaa kivekset.
Miesten hedelmällisyys on parhaimmillaan talvella, koska kivekset tuottavat siittiöitä paremmin viileässä. Lisäksi aamuisin siittiöiden määrä on korkeammalla kuin muuhun aikaan päivästä.  Pyöräily nostaa haarovälin lämpötilaa, mikä hidastaa siittiöiden syntymistä. Lisäksi esimerkiksi auton penkinlämmitin, sauna ja jopa toimistotyö aiheuttaa lämpenemistä.
 3. Lihavuus heikentää hedelmällisyyttä. Liikalihavuus vaikuttaa testosteronitasoihin ja tuo lämpöä haarojen väliin
 4. Steroideja miesten on syytä välttää. Ne aiheuttavat siittiönmuodostuksen heikkenemisen ja johtavat jopa täydelliseen siittiökatoon.
5.  Lihaa paljon syövät altistuvat helposti hormonien kaltaisia vaikutuksia omaaville ympäristömyrkyille ja erilaisille kemikaaleille. Ympäristömyrkyt siirtyvät rehun mukana eläimiin ja sitä kautta ihmisiin. Lisäksi eläimille annetaan vieläkin useissa maissa hormoneja ja antibiootteja niiden kasvun parantamiseksi, vaikka Euroopassa hormonien käyttö karjataloudessa kiellettiin 1988.
6. Kosmetiikan ja pesuaineiden käyttöä on hyvä välttää. Hiustenvärjäysaineissa ja palonestoaineissa on kemikaaleja.
7. Aurinkorasvojen uv-suoja-aineista useat vaikuttavat miehen siittiöiden liikkuvuuteen.
8. Fluoratut yhdisteet esim. paistinpaanun pinoite. Fluorattuja yhdisteitä ruiskutetaan kenkien ja huonekalujen pintaan etteivät lika ja kosteus tartu niin helposti.
9. Torjunta-aineet lisäävät kasvaimia.

Nainen: Naisilla ftaalit lisäävät endometrioosia ja haittaavat munasolujen kypsymistä ja hormoonituotantoa. Kehno ravinto heikentää estrogeenin tuotantoa. Ruuassa on oltava riittävästi omega-3 rasvahappoja. Transrasvat, lisätty sokeri ja valkoinen vehnä eivät myöskään tee hyvää estrogenin tuotannolle.  Monet kemikaalit (kosmetiikka) ja ympäristömyrkyt laskevat naisten estrogeenitasoa ja nostavat testosteronitasoa. Naisten kannattaakin välttää ylimääräisiä kemikaaleja ja suosia luonnonmukaisia valintoja.

Ympäristömyrkkyjä:
Brominoidut palonestoaineet – tekstiilit, huonekalut, kokolattiamatot. Häiritsevät hormonien toimintaa, altistus kasvussa.
Perfluoratut alkyyliaineet – tekstiileissä, teflonpannuissa. Hormonihäirikköjä
Falaatit: muovien pehmentimiä. Ei vielä tunneta, lisääntymisterveyteen erityisesti pojilla
Dioksiinit, furaanit ja PCB – sahojen kloorifenyleistä ja metalliteollisuus. Kaloissa.
Elohopea – hauki

Siittiöt säilyvät toimintakykyisinä naisen sisällä 48-72 tuntia.

 

Seksuaalinen halukkuus ei riipu pelkästään siitä, tunteeko vetoa kumppaniinsa. Monet arkiset tavat vaikuttavat libidoon:

1. Epäterveellinen ruokavalio. Roskaruoka tai muuten epäterveellinen ravinto tekee hallaa seksielämällekin.

2. Liikunnan puute. Jos lihakset ovat heikot, hormonitoiminta sekaisin ja verenkierto hidasta, ei seksikään välttämättä ole kovin nautinnollista. Sen sijaan jos kroppa on kunnossa, lisääntyy halukkuus.

3. Liian vähä nukkuminen. Väsyneenä keho keskittää vähäiset voimavaransa elintärkeisiin toimintoihin. Seksi ei ole silloin ensimmäisenä mielessä.

4. Stressi. Pieni määrä stressiä ei ole seksielämän kannalta välttämättä pahasta. Mutta kova ja krooninen stressi vie helposti halut. Eivätkä ne palaa, ennen kuin stressistä on päästy eroon.

5. Kärttyisyys Kuka tahansa on joskus huonolla tuulella. Mutta jatkuva kärttyisyys ja sen purkaminen kumppaniin tappaa helposti halut molemmilta. Sekä keho että mieli tarvitsevat tasapainoa, virkistystä ja rauhoittumista

6. Harmaaseen arkeen juuttuminen. Jännittävät asiat virkistävät seksielämää. Mitkä tahansa elämykset ja adrenaliinin lisäys virkistää menoa myös makuuhuoneessa. Tylsä elämä muualla näkyy tylsyytenä myös sängyssä.

7. Negatiivisuus. Psyykkiset tekijät vaikuttavat halukkuuteen paljon. Huono itsetunto ja ongelmat minäkuvan kanssa voivat heijastua siihen. Itsensä moittiminen ja rumaksi ajatteleminen, vaikuttavat myös kehoon.

8. Henkinen laiskuus. Ihminen kehittyy ja kasvaa läpi elämän. Halukkuus heijastelee kaikkea, mitä elämässä tapahtuu. Jos ei kehitä itseään ja aktivoi sekä mieltä että kehoa, ei seksielämäsikään kehity. Aktiivinen ja uutta oppiva ihminen on myös seksikäs ihminen.

Tantran harjoittamisen kannalta tärkeää ovat seuraavat taidot: meditaatio, visualisaatio, sisäelinten toimintamekanismi.


Demiseksuaali rakastuu tuttuun

Seksologi ja pariterapeutti Holly Richmond selittää, että "kun ei-demiseksuaali henkilö tapaa jonkun, muodostuu jonkin asteinen fyysinen viehätys vain muutamassa sekunnissa. Demiseksuaalinen ihminen taas ei ensi silmäyksellä koe minkäänlaista fyysistä viehätystä. Hänelle kyse on ajan kanssa muodostuvista romanttisista tunteista, rakkaudesta ja ystävyydestä. Seksuaalinen vetovoima ja halu eivät ole liikkeelle paneva voima. Tämä on päinvastaista kuin Hollywood-elokuvissa, jossa ihmiset rakastuvat ensisilmäyksellä.

Jotkut demiseksuaalit käyttäytyvät ja pitävät itseään aseksuaaleina ennen kuin he kokevat syvän psyykkisen siteen. Tällaiset henkilöt eivät tunne rakkautta ensisilmäyksellä. He tarvitsevat aikaa voidakseen yhtyä toiseen henkilöön ja heidän on tunnettava syvää viehätystä tätä kohtaan. Tällaisen henkilön on muodostettava voimakas tunneside nauttiakseen seksuaalisista kokemuksista. He eivät välttämättä tunne vetovoimaa mitään tiettyä sukupuolta tai tyyppiä kohtaan. He voivat tuntea viehätystä ketä tahansa kohtaan.


Sapioseksuaali rakastuu älykkyyteen


Sapioseksuaali arvottaa ihmisiä älykkyyden perusteella, kiinnostuu ihmisen aivoista, ei ulkomuodosta tai saavutuksista. Tämä ei tarkoita, että hän on sokea toisen ulkomuodolle, tunteille, samanlaisuudelle tai vastavuoroisuudelle, mutta hän asettaa enemmän painoarvoa keskustelun laadulle ja toisen älykkyyden ja tiedon määrälle. Sapioseksuaali hurmataan hyvällä keskustelulla, poliittiset ja filosofiset keskustelut saattavat toimia esileikin tavoin, sillä ne antavat hänelle katsauksen toisen haluttavimpaan elimeen: aivoihin. 

Sapioseksuaaleille keskustelusta tulee seksuaalinen peli, jota pelaavat kaksi mieltä. He rakastavat yllätyksiä ja odottamattomia asioita. Usein he jättävät tilaa halun esiin nousemiselle ja tietävät, miten säilyttää se salaperäisyyden avulla. Tätä viimeistä osaa ihmiset kutsuvat eroottiseksi älykkyydeksi.

Latinalainen sana sapio tarkoitta viisautta. Se ei osoita välttämättä seksuaalista kiinnostusta. Vuonna 2014 deitti sivu OkCupid lisäsi sen seksuaalisuuden suuntautumisen valikoimaan ja sukupuoli-identiteettivaihtoehtoihin. Se on yleisin 31-40 vuotiailla, 0,5 prosenttia käyttäjistä identifioi itsensä sapioseksuaalisiksi, erityisesti naiset. Sitä pidetään elitistisena, syrjivänä ja mahtailevana: "The Hottest Body Part? For a Sapiosexual, It's the Brain". 

Sapioseksuaaleja kutsutaan joskus “aivonymfomaaneiksi”, koska he kiihottuvat toisten ajatusmaailmasta. Persoonallisuuteen erikoistuneet psykologit ovat huomanneet sapioseksuaaleissa sellaista persoonallisuuspiirrettä, joka on avoin kokemukselle. Ihmiset, jotka ovat uteliaita, halukkaita oppimaan, suvaitsevaisia ja avomielisiä, ja joilla on vahva mielikuvitus, ovat usein sapioseksuaaleja. He arvostavat taidetta ja haluavat kuulla innovatiivisista ideoista. Älyllinen stimulointi saa sapioseksuaalin viehättymään toisesta, ja hän kyllästyy nopeasti, mikäli kokee, ettei toinen haasta hänen ajatteluaan tai kykene samantasoiseen keskusteluun.

Sapioseksuaalisuus saattaa hämmentää muita, se tuntuu nimittäin toimivan biologiaa ja evoluutiotiedettä vastaan, joka perustuu teorioihin kumppanin viehättävyydestä ja sopivuudesta. Klassinen sosiobiologinen näkökulma selittää vetovoiman ihmisen luonnollisella tarpeella lisääntyä. Sosiobiologian mukaan miehet valitsevat kumppanikseen naisia, joilla on hedelmällisyyttä välittävä ulkomuoto (leveät lanteet, suuret rinnat jne) ja naiset taas valitsevat miehen, jonka piirteet ovat turvalliset ja voimakkaat (leveät hartiat, lihasvoima, pituus).
Sapioseksuaali ei ole välttämättä lihaksikas.

”Olen tällainen sapioseksuaali eli viehätyn toisen ihmisen lahjakkuudesta tai älykkyydestä. Se voi olla seksuaalista, mutta ei eroottista. Se on sellaista ihmisenä olemisen vetovoimaa. Kun Mariska tuli ensi kertaa tutkakartalleni, kiinnostuin hänestä ensin sanoittajana."
(Jari Sarasvuo, 2022)
Yhteenvetoa: Älykkäiden seksi
 

  1. Varmista että aistisi ovat auki: haistat ihmisen ja luonnon sekä luonnontuotteet ympärilläsi, maistat kasvattamasi ruoan, näet rauhaa läheisissäsi ja huoneessasi, tunnet ja tunnistat koko ihollasi.

  2. Pidä huoli lihaksistasi. Opi tunnistamaan jokainen lihas erikseen. Erityisesti sisälläsi olevat alapään lihakset.

  3. Opettele hengittämään: nopea huohotushengitys, kevyt rintahengitys, keskittynyt palleahengitys, kiertävä genitaalihengitys.

  4. Harjoita visualisaatiokykyäsi. Pornoteollisuus on iskostanut meihin erogeenisten alueiden visuaalisen nautinnollisuuden. Yhtä helposti voit visualisoida punaisen ja valkoisen energian nousemisen jalkojen välistäsi kohti napaa, vyötäröä, keuhkoja, kurkkua, silmiä. Voit kuvitella miten valtava energiasi nousee ylös kolmannesta silmästä tai helpommin päälaen keskeltä, siitä missä vauvalla ei vielä ole suojakerrosta. Voit kuvitella energian nousun siitä pilvien yläpuolelle, sinne missä jumala, buddha, marx ja kuka sitten onkin ihanteesi, istuu hymyillen ja suuresti hyväksyen.

  5. Etsi ystävä joka ymmärtää edellisten valmistustoimenpiteiden mielekkyyden, voitte jakaa kokemuksianne.

  6. Seksuaalienergian nousuun tarvittavaa intohimoa tuskin tunnet läheistä ihmistä kohtaan, jota kunnioitat. Aivo-orgasmin tuottamaa pientä kuolemaa tuskin haluaisit edes näyttää hänelle. Harjoittele ekoerotiikkaa ilman sitoumuksia, ilman aikataulua.Sublimaatio (lat. sub 'alla' + limen 'kynnys')

 jalostuminen (myös ylevöityminen) on psykologian ja erityisesti psykoanalyysin käsite. Sublimaatiolla tarkoitetaan vietin purkamista henkisen työn avulla. Sigmund Freud piti kulttuuria ja taidetta vietin jalostumina.

Sublimaatiossa voidaan erottaa kolme vaihetta:
    1.  Libido, viettienergia siirtyy biologisista kohteista ei-biologisiin
    2.  Toimintaan liittyvä emootio menettää seksuaalisen tai aggressiivisen sävynsä
    3.  Toiminta vapautuu viettijännityksen asettamasta pakosta.Aldous Huxley: Mikään erikoistekniikka ei muuta rakastelua joogaksi - tarvitaan tietoisuus

Tulevavaisuudesta maailmanmenestyvästi kirjoittanut Aldous Huxley kirjoitti muutakin kuin Uljas uusi maailma -fantasian. Huxley kuvaa tulevaisuuden paratiisin teoksessaan Saari:


”Nykyihmistä ei voi syyttää idiotismista, vaan jostain vapaahehtoisesta ja itse aiheutetusta – niin kuin juovuksiin hankkiutumisesta tai siitä, että taivuttelee itsensä uskomaan jotain höpinää vain siksi, että se sattuu lukemaan raamatussa. Lisäksi käsitys siitä mikä on normaalia, on mieletön. Uskokaa tai älkää, nyt normaali ihmisolento on sellainen, joka kykenee saamaan orgasmin ja sopeutuu yhteiskuntaan. Käsittämätöntä! Kukaan ei kysy, mitä ihminen orgasmeillaan oikein tekee tai millaisia hänen tunteensa, ajatuksensa ja havaintonsa ovat. Ja entä sitten se yhteiskunta, johon pitäisi sopeutua? Onko se mielipuolinen vai terve? Ja vaikka se olisikin suhteellisen terve, onko oikein, että jokainen sopeutuu siihen täydellisesti? On hyvä tehdä kehosta pystyvä moneen askareeseen. Jooga todella vie meidät sinne. Mihin sinne? Sinne missä tiedät. Tiedän mitä? Tiedät kuka todella olet - ja usko tai älä, sinä olet. Miksi emme kaikki ole valaistuneita, jos kerran kyse on vain siitä, että rakastelee jollain tietyllä tekniikalla? Mikä sen selittää? Kaukaa kuului vaimea ja etäinen ääni, mutta silti hyvin erottuvan epäinhimillinen ääni. Huomio se sanoi huomio, huomio. Juuri siinä salaisuus piilee. Huomiossa? Linnun tarkoitus on helpottaa huomion kiinnittämistä. Ja se todella tekee siitä helpompaa ja siinä on Maithunajoogan koko idea. Mikään erikoistekniikka ei muuta rakastelua joogaksi, vaan sen tekee tekniikan mahdollistama tietoisuus. Se on tietoisuutta omista aistimuksista sekä ei-aistimuksesta jokaisen aistimuksen osana. Maithuana on mietiskely." (Aldous Huxley, Saari 1963, 147)Esoteerinen seksuaalisuus”Mikään ei aiheuta enää oman käsityskyvyn ylittävää nautintoa, jota kuitenkin sisimmässä kaivataan. Seksin jano on myös tämän kaipuun ilmentymä. Sisäisesti ymmärretään, että seksi on kaikkialla läsnä, ikiaktiivinen energia. Siinä on uuden elämän luomiseen riittävä energia ja se on lisäksi vahvempi kuin mikään muu luomus ja siksi seksuaalisuuteen liittyvien voimien ymmärtäminen olisi paljon tärkeämpää kuin esim. ydinfysiikan. Salaisena viestinä on, että ensin on suhtauduttava seksuaalisuuteensa pyhästi ja uskallettava kohdata se, vasta sitten voi päästä sisälle oman pyhäkkönsä rauhaan. Jokainen ihminen on kuin Luojan Temppeli, oma seksuaalisuus on kohdattava ennen oman sisäisen voiman löytymistä. Seksuaalisuus on portti siihen. Seksuaalisuus on perusenergia, joka puskee ihmistä näennäisyydestä  kohti totuutta. Seksin yhteydessä jokainen joutuu kohtaamaan itsensä paljaimmillaan ja siksi usein koetaan turvattomuutta ja pelkoja, koska seksiä ei ole helppo pitää hallinnassa.
Esoteerinen seksuaalisuus on luonnollinen tie kohti sisäistä totuutta, jossa lähtökohtana on ymmärtää, että Rakkaus ei ole suhde, Rakkaus on tila. Esoteerisen rakkauden kokeva ihminen on rakkauden tilassa riippumatta ihmissuhteistaan, koska hänellä on yhteys oman sisäisen rakkauden lähteeseen. Myös ihmissuhteista tulee raikkaampia ja vapaampia, kun ei jouduta pettymään rakkauden loppumiseen. Esoteerisen seksuaalisuuden tarkoituksena on turvata energian vapaa virtaus. Lantion ja alavatsan alue on seksuaalisuuden ja elinvoiman varasto. Vatsan yläosa ja rintakehän alue varastoi ja kehittää intohimoa, rohkeutta ja kommunikointia. Keskiaivojen paikkeilla henkinen tietoisuus ja älykkyys uusiutuu. Ihminen uudesti syntyy. Esoteerinen alkemia ja seksuaalisuus on ensi kädessä energioiden muuntamista, niiden käyttämistä ja henkinen uudistuminen tapahtuu juuri energioiden muuntumisen kautta. Ystävällisin terveisin esoteerinen alkemisti Jan-Mikael”Oshon ydinopetus

"Kyllä! Opetan teitä menemään syvälle sisään rakkauteen. Ja opetan teille myös, miten voitte päästä syvälle seksuaalisuudessa, sillä ei ole muuta mahdollisuutta kasvaa sen yli. Sen läpi kulkeminen on ainut tie päästä siitä ulos – ja minun päämääräni on johtaa teidät siitä ulos. Ja haluan, että pääsette siitä eroon! Mutta en vastusta seksiä, sillä ne jotka sitä vastustavat, eivät koskaan pääsee siitä eroon. Kun ymmärrätte ja koette seksuaalisuuden syvällisesti, voitte vapauta siitä. Jos tukahdutatte seksuaalisuutenne, jatkaa se alitajunnassa, tiedostamattomassa. Sen alistaminen ei ole oikea tie, vaan sen radikaali muuntaminen ymmärryksen avulla, ymmärrys tulee kokemuksesta. Siksi annan teille vapauden kokea kaikkea, mitä teidän kehonne ja teidän ymmärryksenne haluavat kokea. On vain yksi ehto: Olkaa hereillä, olkaa tietoisia, mitä tapahtuu! Kun menette syvään rakkaudessa, täysin tietoisina ja avoimina, huomaatte, että teitä ei vedä puoleensa rakkaus vaan se tosiasia, että järki ja mieli suljetaan pois räjähdysmäisen orgasmin ajaksi, rakkauden riemuvoiton ajaksi. Todellisuudessa se ei olekaan seksi, joka suo teille tämän ihanan kokemuksen. Seksi auttaa teitä saavuttamaan sen luonnollisilla menetelmillä... mutta vain hetkeksi. Jos voitte saavuttaa tämän mielentilan meditaation avulla, on asia paljon paljon yksinkertaisempi, sillä voitte tehdä sen yksin. Ette tarvitse ketään toista, ette ole kenestäkään riippuvainen. Ja toiseksi, jos voitte kokea ykseyden meditaation avulla, ette menetä energiaa. Päin vastoin, teistä tulee vitaalisempi, sillä energia säilyy. Ja kolmanneksi, kun voitte saavuttaa tämän tilan meditaation avulla, voitte jäädä siihen olotilaan niin kauaksi aikaa kuin haluatte. Buddha elää päivin ja öin, 24 tuntia, orgasmin olotilassa. Miettikääpä: ne vähät hetket, jotka te koette eivät ole mitään verrattuina buddhan kokemuksiin. Kun jatkatte meditointia, tiedostatte vähitellen tämän totuuden, Sillä hetkellä teille selviää, miksi olitte niin kiinnostuneita seksistä ja sinä päivänä menetätte kaiken kiinnostuksen seksiin.

Erotiikka työpajan alustukset Sosiaalifoorumi 2014 

      Cristian Hallivuori: Tantra tarjoaa tärkeitä avaimia nykyaikaiseen seksuaalisuuteen, tantrakoulu Natha


      Seksuaalisuus on yksi väärin ymmärretyin osa-alue ihmisen elämässä. Samalla sillä on huomattava rooli, tiesimme sitä tai emme. Tulemalla siitä tietoiseksi, hyväksymällä se ja oppimalla hallitsemaan sitä voimme saada itsellemme valtavan voimavaran, joka tukee meitä jokaisena hetkenä. Samalla voi löytää vapauden jota ei voida ulkoapäin tukahduttaa. Tantran käytännöllinen lähestyminen seksuaalisuuteen tarjoaa paljon konkreettisia keinoja sen aitoon ilmaisuun ja hallintaan. Normaalisti ihmistä kuluttava ja riippuvuutta aiheuttava eros voi muuntua hallinnan kautta loppumattomaksi autuuden lähteeksi. Mitä parempi oma itsetuntemus ja huomiokyky on, sitä vähemmän ihminen on ulkoisten impulssien passiivinen orja. Ulkopuolelta (esim. mainonnassa) tuleva seksuaalisuus vaikuttaa ihmiseen voimakkaasti ja alitajuisesti, jos hän ei hallitse sitä omassa olemuksessaan. Kun oppii hyväksymään itsensä seksuaalisena olentoina sekä ilmaisemaan ja hallitsemaan eroottisuuttaan, tulee tämä puoli tietoiseksi eikä ohjaa korkeampien tavoitteiden vastaisesti. Eroottisuuden, tunteiden, kaikkien aitojen hyvää tekevien sisäisten tarpeiden tunnistaminen ja hyväksyminen on tie kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan, joka ei ole pakotettua ja työlästä. Tämä elämänasenne muuntaa vähitellen kaikki pienetkin tilanteet syvästi merkityksellisiksi ja lisää kykyä olla läsnä. Tantra ei perustu dogmeihin tai sääntöihin, vaan se korostaa tietoisuutta ja hallintaa kaikessa mitä eteen tulee. Tantran mukaan päivittäiset kokemukset tuovat eteemme kaiken sen, mitä ansaitsemme ja tarvitsemme kasvaaksemme. Siinä missä askeesiin perustuvat opetussuunnat pyrkivät tukahduttamaan maalliset pyrkimykset, halut ja tarpeet, tantra ei tee samanlaista eroa maallisen ja henkisen välillä. Huomio kiinnitetään halujen kohteen sijasta itse haluun, joka nähdään hyödyllisenä muutoksen voimana. Tantra ymmärtää, että mikään yhteiskunnallinen muutos ei tapahdu ilman ihmisluonnon muuttumista. Itsekkäät ihmiset eivät voi luoda tasa-arvoista yhteiskuntaa. Kulutuskulttuurin ongelmat katoavat sillä hetkellä kun ihminen ymmärtää ja hallitsee halunsa. Tantran opetukset tarjoavat nykyaikaiselle mielelle sopivan viitekehyksen ja tarvittavat tekniikat, jotta jokainen meistä voi tehdä aidon henkilökohtaisen vallankumouksen joka mullistaa maailman.
     

      Marketta Horn:

Kapitalismi ja seksuaalinen pakkotalous


Seksuaalisuus on ihmisessä niin voimakas pakottava tarve, että kulloistenkin vallanpitäjien on ollut helppo manipuloida käyttäytymistä. Seksuaalisuuden voima on sosiaalisia laitoksia järisyttävä, järjestyneen elämän vastainen ja siksi se täytyy saada yhteiskunnan säätelyn alaiseksi. “Jos hallitset ihmisen libidon, hallitset koko ihmisen” kirjoittaa Wilhelm Reich. Kirkko ja valtio ovat tehneet kaikkensa tämän anarkistisen voiman valjastamiseksi. Nyt markkinavoimat ja kauneusihanteet määräävät, miten seksuaalista painetta puretaan. “Jälkiteollisessa yhteiskunnassa seksuaalisuudesta on tullut yksityinen asia – eläköön markkinatalous ja esineen ylivalta!”, kirjoittaa Rita Liljeström. Uusi strategia on tappaa erotiikka erotiikan ylitarjonnalla.
Koska seksuaalisuuteen liittyvästä alkuvoimasta tiedetään vasta hyvin vähän, on seksuaaliseen käyttäytymiseen ollut helppo vaikuttaa. Seksuaalisuuden tutkimuksessa kierretään ympyrää: ehkäisystä ja veneerisistä sairauksista opitaan lisää, mutta varsinaisesta himoa ylläpitävästä vietistä ei yhtään mitään. ”Käyttäkää kondomeja, välttäkää irtosuhteita, ottakaa katumuspilleri” - ovat sosiaaliministeriön ohjeet.
Nykykulttuurissa on seksille tapahtunut kuten muillekin ihmiselämää ylläpitäville tosiasioille: seksistä on tehty kulutustavaraa. Valitse tänään, vaihda huomenna. Nauti, etsi vapautta ja rentoutusta. Kalliilla ostettu on arvokkainta. Markkinoiden ihanneobjekti asuu yksin. Kuluttajia saadaan tietysti sitä enemmän mitä useammat perheet hajoavat. Mitä enemmän on yksittäisiä kuluttajia, sitä enemmän tarvitaan hyödykkeitä ja palveluja. Jokainen tarvitsee asunnon, oman TV:n ja jääkaapin. Yhden yön suhteet ja lyhyet avioliitot ovat markkinataloudelle kaikkein edullisimpia.
Suorituspakko ja halu olla muiden kaltainen tekevät seksistä tuotteen. Meihin on helppo vaikuttaa ja meistä tulee hyviä kuluttajia. Kaupan hyllyltä saa tuotteita, joilla voi tehdä itsestään haluttavan, kerran toisensa jälkeen.

Erotisoitu ruumis on noussut modernin elämän symboliksi. Jos ajattelee omaa kehoaan, tuntee itsensä melko epäeroottiseksi ruppanaksi. Mutta ei hätää - markkinataloudessa kuluttajan kuuluukin aina haluta jotain, mitä hänellä ei vielä ole. Seksi on globaalin markkinatalouden vahvimpia kasvuresursseja. Saattaa olla, että länsimaista seksuaalivapautta nimitetään joskus tulevaisuudessa primitivisaatioksi, alkukantaisen massakulttuurin finalisaatioksi.
Markkinatalous käyttää hyväkseen ihmisen yksinäisyyttä lisätäkseen myyntiä. Yksinasuva ihminen on myös arka ihmissuhteissaan. Tarvitaan viihdykkeitä, ulkomaanmatkoja, ravintoloita, sanomalehtiuutisia ja videoviihdettä. Toisistaan eristetyt ihmiset täyttävät kuluttamalla tyhjyyden.
Kaikki se rakkauden ja seksuaalisuuden tarve, mikä ihmisessä on luonnostaan, saa tukahdutettuna uusia muotoja, talouselämälle edullisia. Vaikka yksinasuminen on täysin luonnoton elämänmuoto, asuu Helsingin asukkaista jo yli puolet yksin.
Yksin asuva ihminen on myös työmarkkinoiden edellytys. Markkinatalouden työntekijän tulee olla itsenäinen. Häntä on voitava liikutella täysin talousvoimien ehdoilla. Menestyvä työntekijä ei saa olla partnerin tai perheen ”vammauttama”. Lapsi ei kuulu markkinatalouden maailmaan. Jos virhe on tapahtunut, tekee markkinatalouden lapsi omaa työpäiväänsä päiväkodissa. Hän vaihtaa kotia ja leikkikavereita markkinavoimien vaatimusten mukaisesti.
 Mielihyvänsä perässä juokseva ihminen ei lähde protestoimaan yhteiskunnan rakenteita vastaan. Hän on passiivinen, nöyrä ja ennen kaikkea mukavuudenhaluinen. Kansalle sirkushuvia niin että sille ei tule mieleen talouselämän järjettömyys eikä se ryhdy tekemään henkilökohtaisia eksperimenttejä. Se mitä luulemme vapaudeksi, on kontrolloitua sublimointia. Seksuaalisia ja parisuhdetarpeita käytetäänkin ihmisen kontrolloimiseksi. Ihminen on aulis tekemään palkkatyötä. Himo keskitetään sukupuolielimeen ja muu ruumis irrotetaan seksuaalisuudesta, standardisoidaan vastaamaan markkinoiden tarpeita. Kaikki on sallittua, kunhan se ei muuta mitään. Tavarat kantavat symbolisen maailman arvoja
Koska eros asuu jossain kulttuurin ja luonnon rajamailla, pitävät monet erotiikan aaltoa vihreänä liikkeenä, urbaanin ihmisen paluuna kohti luontoa, niin animaalisia kuin jumalallisia juuria. Eläimetkin yhtyvät sukupuolielintensä välityksellä, mutta erotiikka on henkinen ja intellektuaalinen prosessi. Sitä ei voi kehittää, jos ihminen on turruttanut aistinsa ja ahtanut itsensä täyteen ihmiselle vieraita aineita ja antanut manipuloida mielensä. Seksuaalinen ekstaasi edellyttää tervettä kehoa, hyvin toimivia lihaksia, herkkiä aisteja ja mielen hallintaa. Sukupuolielimet samoin kuin rauhaset ja solut tarvitsevat puhdasta ravintoa ja ympäristöä pysyäkseen herkkinä ja vitaaleina. Toisin sanoen luonnonmukaista elämäntyyliä. Siksi seksuaalisuuden kehittämistä ei voi erottaa ympäristön suojelusta.
Koska seksuaalisesti herkimmät kohdat ovat muutenkin herkkiä, ne toimivat yhtenä kanavana ilman ja ruoan mukana tulleiden myrkkyjen poistossa ja siten menettävät alkuperäistä herkkyyttään. Teollisessa markkinataloudessa ihminen saa ilman, veden ja ravinnon mukana runsaasti ihmiskeholle vieraita aineita. Keinokuituiset vaatteet ja asuinympäristön materiaalit, öljyvetoinen liikkuminen ja rämisevä musiikki alentavat herkkyyttä turruttamalla tunto-, kuulo- ja näköaistit. Seksuaalisuudesta kumpuava yhtymisen ekstaasi on uhattuna monelta taholta.