Suomineito kukoistukseen (ehdotuksia periaatteiksi)

1. Jokainen tekee työtä neljä tuntia päivässä Tämä on niin kuin perheyritys. Jos haluat tehdä jotain omaa sen lisäksi ja sinulla on siihen varat ja aikaa, siitä vain. Jos suunnittelet suurempaa omaa yritystä, tarvitset yhteisön hyväksymisen. Neljän tunnin päivittäinen työ tarkoittaa yhteisön omavaraisuuden eli fyysisen olemassaolon hyväksi tehtyä työtä eli jokaisen on tehtävä neljä tuntia työtä ruoan, lämmön ja siisteyden hyväksi. 

2. Huonokuntoinen voi "palkata" hoitajan ja työvelvoitteen täyttäjän itselleen. Se jolla on paljon rahaa tai suuri eläke, voi "palkata" vähempituloisen, jolla vuorostaan on taitoja.


3. Vaihtotalous tietokoneella. Lets-järjestelmä toimii niin, että kun voimisteluopettaja pitää aerobictunteja, hän saa osanottajilta plus pisteitä tililleen, Ekopankissa niitä kutsutaan merkkareiksi. Osallistujien tilille tulee miinusmerkkareita. Osaan suhteellisen hyvin leikata tukkaa. Sen verran, että voin ottaa siitä 20 merkkaria (20 mk). Mutta en jaksa tehdä avantoa, vaikka mielelläni uin. Avannontekijä on kalju eikä tarvitse tukanleikkuuta. Tietokoneelle viedään plussat ja miinukset. Jos joku pyytää sinulta palvelua, voit käydä tarkastamassa, onko hänen merkkaritili plussvoittoinen.

Tietysti voi maksaa myös valtakunnan valuutalla. Palvelemme toinen toisiamme, mutta selkeästi eläen tätä aikaa. Niin sointulat kuin kyläläisten talkootyö, venäläiset kolhoosit kuin kristillinen lähimmäisapu ovat näivettyneet. Letsissä kenenkään ei tarvitse kyyräillä toisen tekemisiä, kun kaikki alusta pitäen viedään tietokonetilille, kaikkien tietoon.

4. Emme siis omista kaikki kaikkea. Ei yhteisomaisuutta. Mutta meillä on jokaisella varmuus siitä että paikka on omamme. Ketään ei sieltä häädetä ja kaikille riittää ruokaa ja lämpöä niin kauan kuin ylipäätään missään riittää. Ja mehän olemme peruspalveluja lähinnä!

5. Hallintomalli -Vastuualueet. Vastuualueen ryhmä tapaa aamuisin tai viikoittain. Se joka kulloinkin on päävastuussa, kertoo muille minkälaisia töitä rutiinitöiden lisäksi kunakin päivänä on tehtävä. Jokainen valitsee niistä omansa.

6. Yhteisön säännöt ja omat säännöt. Jokainen sitoutuu noudattamaan yleissääntöjä. Sen lisäksi jokainen tekee omista tavoitteistaan ja kotkotuksistaan toisen asiakirjan, joka on kaikkien tiedossa. Jos joku käyttäytyy omituisesti, voi toinen käydä katsomassa kansiosta, mitkä ovat "omat säännöt". Jos esimerkiksi sanoo jo tullessaan, että kaipaa kerran viikossa banaania tai haluaa videot ja hänet on niine vaatimuksineen hyväksytty, ei moisista synneistä jälkeenpäinkään hätkähdetä.

 

 Tästä se alkoi:

Mankkaalla 3.2.1996

Kiinnostaako omavaraisuus?

Keuruun kulttuurimaisemassa, erämaaluonteisen vesistöreitin suojelema kartano, sen pellot ja metsät. Piharakennukset ja pihapiirin vanhainkoti jäävät tyhjilleen heinäkuussa. Tilaan kuuluu puutarhaa ja peltoa 10 ha, metsää ja muuta maata 280 ha, asuinmahdollisuus 30 henkilölle.

Kunta on kiinnostunut myymään tai vuokraamaan tilan. EU:n omavaraisuuden ja omaehtoisuuden pilottihankkeena on mahdollisuus saada starttirahaa.

Elämänsuojeuliitto, Naisten ruokapiiri ja Ekopankki tukevat resurssiensa mukaan hanketta. Mutta tarvitaan ihmisiä, mieluiten keski-iän ylittäneitä 'mummolaan muuttavia', mummi ja ukki -ikäisiä. Ainakin viiden hengen ydinporukka ja kymmenen muuta omavaraisuudesta kiinnostunutta ottamaan vastuu keittiö-, navetta-, rakennus-, puutarha- ja peltotöistä.

Yksi toimintaehdotus

1. Loput 15 paikkaa varattaisiin eri pituista oleskelua kaipaaville ulkomaisille ja suomalaisille elämäntapamatkailijoille.


2. Esim. Findhorn-säätiöllä on verkosto, jolloin myös Keuruun kartanon porukalla on mahdollisuus viettää vuosi tai puoli ulkomaisissa omavaraisissa yhteisöissä vaihtohenkilökuntana. Maatilan elämän tavoitteena voisivat olla:


3. Omaraisuus ravinnon, energian ja tarve-esineiden suhteen (omavaisuus nousee vuosittain)

4. Jokainen, myös vieraat, tekevät neljä tuntia työtä päivässä. Tämä tarkoittaa, että velkaa ei oteta. Elämä on aineellisesti vaatimatonta.

Lähelle jäi tyhjilleen vuoden vaihteessa myös Ähtärin luonnonkaunis vanhainkoti. Siihen kuuluu peltoa 35 ha, metsää 48 ha, rantaviivaa 800 m. Päärakennuksessa on 31 makuuhuonetta, 6 kpl rivitalohuoneistoja ja pehtorin talo.

TULE KANSSAMME

OMAVARAISEEN PERMAKULTTUURIKYLÄÄN

Kansainvälinen kestävän kehityksen omavarainen asuinalue ja kurssikeskus Aurinkokylässä (paikka vielä avoin)

1. Miksi ekokylään?

1.1. Maailman ekologinen tila: ilma, vesi, maa

1.2. Yksin ja yhdessä kohti vanhuutta
1.3. Mitä voimme tehdä lastenlastemme hyväksi?

2. Visio ekokylästä

2.1. Omavarainen ravinnontuotanto 

2.2. Omavarainen energiantuotanto. 

2.3. Omavarainen tarviketuotanto

2.4. Aikaa oleiluun ja omaehtoiseen toimintaan

3. Ekokylä asuinympäristönä
3.1. Yhteiset työ- ja oleskelutilat
keittiö, ruokasali, verstaat, oleskeluhuone, kirjasto, juhlasali, musiikkihuone, meditaatiotila
3.2. Oma tila

Vakituisilla asukkailla (max. 30) itsesuunnitellut ja kalustetut tilat Vakituisten asukkaiden sukulaisilla ja lapsilla erityistila?

4. Ekokylän asukkaat (maksimaalisesti 200)

4.1. Vakituiset asukkaat -20 keski-ikäisen valinta 

4.2. Hoitosopimuksen käyttäjät 

4.3. Oppilaat ja opettajat

4.4. Turistit 

4.5. Kansainväliset vaihto-ohjelmat

5. Talous
5.1. Maapohjan vuokraus
Vuokraus Suomen valtiolta tai kunnalta.
5.2. Omistusoikeus alueelle rakennettuihin kiinteistöihin 
5.3. Voittoa tuotamattoman säätiön perustaminen
5.4. Henkilökohtaiset palkka-, eläke- ja korkotulot kulutetaan yksityisesti

6. Hallinto
6.1. Itsehallinto
Kylän "vanhin" vaihtuu kaksi kertaa vuodessa. Edellinen johtaja valitsee kahden muun vakituisen jäsenen suosituksesta seuraajansa?
6.2. Tehtävien jako
Jokaisella toimialalla on oma vastaajansa -keittiö, puutarha, viljely, vierailijat, lapset, kirjasto~ terveys.
6.3. Ei enemmistöpäätöksiä .
Päätökset tehdään kveekkareiden päätösperiaatteiden mukaisesti eli vältetään
äänestyksiä. Päätöksiä tekevät ne, jotka joutuvat toteuttamaan ja ottamaan vastuun seurauksista.


7. Työajan oikeudenmukainen käyttö
Työpisteet: Välttämätön työ tehdään niin kutsuttujen työpisteiden mukaan. Jokainen jäsen lupautuu tekemään määrätyt tehtävät yhden viikon ajan. Listalle on kerätty rutiinit yöt ja jokaisena viikkona vaadittavat erityistyöt. Esimerkiksi astioiden tiskaaminen kolme kertaa viikossa antaa yhden pisteen. Muu luovempi ja suositumpi työ saattaa antaa vain puoli pistettä. Sen mukaan kuinka suosittuja ja epäsuosittuja töitä jäsen valitsee, on hänen työskenneltävä 20-40 tuntia viikossa. Jokaisen työn pistemäärä ratkeaa sen mukaan kuinka asukkaat määrittelevät sen arvon. Periaatteena on, että jokainen tekee noin neljä tuntia työtä päivässä.


8. Vierailijat
8.1. Vierailijat tervetulleita

Kylän yksi päämäärä on toimia innostuksena muille omavaraisuuden kokeiluille.
Siksi suunnittelussa on alunperin otettu huomioon vierailijoiden tarpeet. Vierailijat kuuluvat osana kylän arkipäivään

8.2. Tutustumisviikot

Vierailijoille järjestetään tutustumisviikkoja, jolloin he voivat osallistua kylän ruumiilliseen työhön ja henkisiin rientoihin tuoden samalla kyläläisille uusia ideoita.

8.3. Yleinen näyttely- ja myyntitila

Pieni teehuone ja näyttelytila hankitaan lähimmästä kaupungista. Sieltä turistit ..voivat hankkia maatalous- ja kotitaloustuotteita, kirjoja ja videoita permakulttuurista. Näin saaduilla varoilla hankitaan "ulkomaailman valuuttaa" ja rahoitetaan välttämättömiä menoja.

9. Päämäärä:
9.1. "Yhdistää materian paikallisuus ja hengen universaalisuus"

Tarkoituksena kokeilla miten on mahdollista elää omavaraisesti materiaalisten

tarvikkeiden osalta, mutta vaihtaa henkisiä tarvikkeita laajemman kansainvälisen yhteisön kanssa

9.2. Esitellä malli yhdenlaiselle kestävän kehityksen kokeilulle.