Yksityisautoilu eettisesti moraalitonta

Päivitetty 14.2.2016


Alueuutiset 8.9.1988

Avoin kirje kulttuurin apulaiskaupunginjohtajalle

Parahin Liisa,

kirjoitit kaupunkimme nimissä tervehdyksen ilmaisjakeluna kaikkiin espoolaisiin koteihin toimitettuun Rallilehteen 3.10.1986. Kauniin kirjoituksesi otsikkona oli "Hyvät urheiluautoilijat". Toivotit siinä menestystä tulevalle Motul-Rallille.

Meistä VIHREÄN valtuustoryhmän naisista oli yllättävää, että Sinä naisena ja äitinä pyrit etsimään näennäisiä hyviä puolia ympäristöä ja asenteita vahingoittavasta ralliautoilusta. Sinun perään kuuluttamaasi henkistä kypsyyttä ja vastuuntuntoa osoittaisi mielestämme autoilun mukanaan tuomien ympäristöhaittojen selventäminen, ei ralliautoilun vaikutusten kaunistelu.

"Espoon kaupungin puolesta" julkaistun kannustuksesi olet muotoillut erittäin taitavasti. Liikenneturvallisuuden lisäämiseksi on tärkeää “ajotaidon kehittäminen" ja "auton ominaisuuksien tunteminen". Mielestäsi myös "yhteiset pelisäännöt on opittava", "vastuuntuntoa, kypsyyttä ja tasapainoa kehitettävä”. Kuka voisikaan olla erimieltä? "Tässä tarkoituksessa Espoon urheiluautoilijat ry tekee merkittävää työtä“, kirjoitat.

Miksi? Hyvää tarkoittavat kauniit ajatuksesi kannustavat tässä yhteydessä vastakkaista kehitystä kuin mitä naiset luontoa säilyttävinä kautta maailman pyrkivät tehostamaan.

Kasvit ja ilmakehämme ovat tukehtumaisillaan. Lapset ja vanhukset kaikkein heikoimpana ketjussa kärsivät tulehduksista ja hengityselinsairauksista enemmän kuin minkään muun sukupolven aikana ennen meitä. On todettu, että liikenne aiheuttaa 60 prosenttia ilmansaasteista, 95 prosenttia melusaasteista, 70 prosenttia kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Kansantulostamme 11 prosenttia kuluu tieliikenteen elinkeinoihin. Edustaako Marlboroa ja uusimpia muotivaatteita mainostava Keke Rosberg jotain, mitä haluaisit lapsillesi esikuvallisena "urheiluna" mainostaa? Näet nk. auto"urheilun" mm. hätäajoneuvojen kuljettajien Kourusena. Mielestämme ilman autoilua hätäajoa tarvittaisiin paljon nykyistä vähemmän. Viittaamalla liikenneturvallisuuteen annat sen vaikutelman, että Espoon Motul-Ralli parantaisi liikkumisen turvallisuutta. Eikö ole pikemmin niin, että ralliajo houkuttelee yhä useampia rattiin ja yhä "suorituskykyisempään" rattiin?

Mitä tarkoitat urheiluautoilulla? Onko mielestäsi jonkinlainen autoilu urheilua? George Orwellin kuvaamassa yhteiskunnassa sotimisesta huolehtii Rauhan ministeriö ja väkivallanteoista Rakkauden ministeriö? Mielestämme sinä samoin asioita ja sanoja vääntämällä annat sen kuvan kuin autoilu olisi kannustusta ansaitsevaa urheilua, ralliautoilu liikenneturvallisuutta lisäävä opetustoimi ja Espoon Urheiluautoilijat ry:n toiminta toivottua liikennekasvatusta.

Toivomme, että ei edes korkea virka saisi Sinua antamaan tunnustusta asioille, jotka varmasti tiedät tuhoisiksi. Vastuuntunto, henkinen kypsyys ja tasapaino ovat arvoja ja tavoitteita, jotka saavutetaan paremmin muilla kentillä kuin kilparadoilla.

Toivomme, että et käyttäisi naisellisia lähtökohtia antaaksesi uutta mielekkyyttä huonoille asioille.

Toivomme myös, että Sinä et Espoon korkeimpana naisvirkailijana kuuden “veljeksen” seurassakaan antaisi periksi omimmille mielipiteillesi etkä omalle tavallesi tuoda niitä julki.

Toivomme Sinulle menestystä vaikeassa tehtävässäsi

Espoon vihreät naisvaltuutetut
Mankkaalla 1.8.1992

Länsiväylä Areena

Ekoetu autottomille

Ei ole mikään yllätys kertoa, että autojen pakokaasut aiheuttavat tulehdustauteja, niiden melu vaikuttaa muun muassa hormonitoimintaan ja että liikenneonnettomuudet ovat alle 40-vuotiaiden yleisin kuolinsyy. Yhteiskunta maksaa yhden autoilevan kuntalaisen päästöistä moninkertaisesti enemmän kuin yhden pyöräilevän kuntalaisen.

Ei ole myöskään yllätys, että kaupungin kalliista pinta-alasta suurin osa on omistettu teille ja parkkipaikoille.

Melkoisena ihmeenä voi pitää sitä, että myös autottomat espoolaiset suostuvat vuosi toisensa jälkeen maksamaan kerrostaloalueilla parkkipaikka- ja autotallilisää, omakotialueilla tiehoitomaksuja ja antavat kunnan käyttää yhä suuremman osan alueesta teiden rakentamiseen, kuten Espoosta nyt 200 hehtaaria kehä kakkosen rakentamiseen.

Omakotialueilla autoton pariskunta, jolla on suuri tontti mutta ei mitään kulkuneuvoa, joutuu maksamaan kohtuuttomasti niiden puolesta, joilla on auto. Tienhoitomaksu määräytyy Espoossa kiinteistön pohja-arvon mukaan. Pienkiinteistö maksaa 0,12 prosenttia tieveroa kiinteistön hinnasta. Vaikka naapurikiinteistössä olisi pienempi tontti, mutta neljä autoa, maksaa se vähemmän tiehoitomaksua. Maksuja määriteltäessä ei ole huomioitu kulutusta, vain kiinteistön pohjapinta-alan hinta.

Vielä vuosikymmen sitten, ennen kuin kaupunki otti tiet haltuunsa, tiemaksu määräytyi niin kutsutun jyvityksen perusteella. Tiekunta sai kokouksessaan päättää, kuinka monta jyvää kunkin kiinteistön oli maksettava - autosta kaksi jyvää, moottoripyörästä yksi, kuorma-autosta neljä jyvää jne.

Kuinka paljon maksaakaan talvisin auraaminen ja hiekoittaminen, höylääminen ja suolaaminen (!). Teiden kunnossapitoon ja rakentamiseen kuluu 20 prosenttia verovaroista. Samalla voivotellaan joukkoliikenteen saamaa 200 miljoonan markan ”avustusta”!

Kaupungin talousarvioon on vaikea merkitä sitä summaa, jonka ahkera henkilöauton käyttäjä saa kaupungilta subventiona.

Nyt kun autoilun katastrofaaliset sivuvaikutukset alkavat olla yleisesti tiedossa, eikö voitaisi palkita niitä, jotka ovat vaihtaneet auton polkupyörään? Terveydenhoidosta pakkausmateriaaleihin saakka on tulossa käyttäjämaksu, eikä olisi aiheellista laskea myös autolle yhteiskuntataloudellisen edullisuusvertailun mukainen käyttömaksu? Ne jotka käyttävät autoja, myös maksavat niiden käytön seurauksista. Ihminen osaa lentää kuuhun, ei lie ylivoimainen tehtävä laskea yksityisautoilun rasitus ihmisen terveydelle ja luonnon saastumiselle?

Mankkaan autottomat naapurukset

Tiemaksu autoilijoille!

Vihdoinkin se on tehty - laskettu mitä autoilu maksaa. Syyttääkö joku vielä meitä autottomia perustulon vaatimuksesta, kun nähdään, miten kalliiksi maanteiden rakentaminen ja ylläpito tulee!

Saksassa joka seitsemäs ihminen lähtee aamuisin töihin vain, että muut kuusi voisivat ajaa autolla. Jo 1980-luvulla tiehallitus oli laskenut, että jokainen ajokilometri saasteineen maksaa 34 penniä. Miten kovasti olenkaan yrittänyt löytää tuota tutkimusta arkistoistani. Etsiminen loppui nyt.

Tiehallinto on (hs 13.9.2009) laskenut seuraavaa: tienkäyttömaksu olisi kuusi senttiä kilometriltä!!! Autoilun verotus siirtyy vihdoinkin auton hankintahinnasta (käyttömaksusta puhumattakaan) auton käyttöön. Paavo Tukkimäki kirjoittaa: "Tutkimuksen laskentamalli on jo todellisuutta; se on käytössä Saksan moottoriteillä, ja Itävaltakin soveltaa sitä. Mallilla on myös EU:n siunaus, sillä se täyttää direktiivin vaateet." "Tutkimuksessa on arvioitu myös maantieajon päästökustannuksia eli autojen pakokaasujen haittakuluja."

Teiden ylläpito vaatii hoidon ja kulumisen lisäksi ohjausta, suunnittelua, hallintoa.

Kuka käsittää yhden menoeristä: "tieomaisuuden arvo", mikä sisältää "tieverkkoon sidotun pääoman korkotuloja"? Tienpidon kulut olivat vuonna 2007  1,6 miljardia, josta edelliseen eli hoitoon ja hallintoon kului 327 miljoonaa euroa, mutta "poistoihin" ja korkoihin 1280 miljoonaa euroa.

”Katupöly kutittaa nenää ja kurkkua, mutta se voi olla myös vaarallista. Se lisää kuolleisuutta ja on erittäin haitallista astmaatikolle, sydänsairaille ja lapsille. Viimeisimpien tutkimusten mukaan se jopa aiheuttaa astmaa. Pahimmin pölyävien katujen varsilla hengitystiet kannattaa suojata P-2-luokan hengityssuojaimella, jossa on uloshengitysventtiili. Allergianeuvoja Johanna Värmälä Allergia- ja astmaliitosta sanoo, että astmaatikot voiva lisätä lääkärin ohjeiden mukaisesti lääkitystään. Pääväylien varrella liikenteen nostattama katupöly heikentää ilmanlaatua välttäväksi. Eilen kehä 1:n varrella ilmanlaatu oli erittäin huono, Espoon Leppävaarassa lähellä huonoa ja Järvenpäässä huono. Paikallisesti ilmanlaatu voi olla vielä huonompikin kuin mittaus kertoo, sanoo ilmansuojeluasiantuntija Maria Myllynen. Raja-arvot saavat ylittyä enintään 35 päivänä vuodessa. Viime vuosina ne ovat ylittyneet 24-26 päivänä. Lehtipuhaltimien käyttö hiekanpoistoon on kielletty. Ympäristökeskus pyytää kastelemaan kadut laimealla kalsiumkloridiliuoksella.
Katujen kevätsiivous maksaa Helsingille neljästä viiteen miljoonaan. (Leena Härkönen, hs 11.4.2012)

Archives of Internal Medicine -lehdessä julkaistut tulokset osoittavat muistin ja muiden mielentoimintojen heikkenevän nopeimmin niiltä, joiden asuinalueiden hiukkaspitoisuudet olivat korkeimmat. Käytännössä jo pieni, 10 ug/m3:n nousu liittyi iäkkäiden aivotoiminnan heikentymiseen. Hiukkaset ovat yhteydessä dementiaan. Haitat liittyvät pieniin PM2,5 hiukkasiin, jotka ovat peräisin muun muassa pakokaasuista ja teollisuudesta sekä suurempiin PM10-hiukkasiin, jotka ovat katupölyä (Iltalehti 20.2.2012)


Sapiskaa saa Helsingin autoja suosiva politiikka

Soininvaara ehdottaa asukaspysäköinnin hinnan nostamista huomattavasti nykyisestä 105 euron vuosimaksusta, jotta autoa pitäisivät vain ne, jotka sitä todella tarvitsevat. Liikennesuunnittelulautakunnan varapuheenojohtaja moittii sitä, että pysäköintikustannukset sisällyteään asuntojen hintoihin. Paikoista maksavat myös autottomat kaupunkilaiset. ”Se on asunnon ja autopaikan kytkykauppaa. jonkun pitäisi tarkistaa kilpailuvirastosta, onko se edes laillista. (hs 12.5.2012)

Melu vaarantaa terveyden

Liikenteen jyly syntyy vain osin moottorin murinasta. Autonrenkaiden pauhu yltyy moottorin ääntä suuremmaksi, kun vauhti kasvaa 30-50 kilometriin tunnissa. Kolme desibeliä on korvin kuultava muutos ja kymmenen desibelin nousu merkitsee jo melun kaksinkertaistumista. Kun alueen melutaso kohosi päiväsaikaan yli 60 db, aikuisia kuoli neljä prosenttia enemmän kuin alueilla joilla db oli alle 55. Sydän petti useammin kuin muilla. Melun tiedetään kohottavan verenpaineetta, lisäävän sydän- ja verisuonitautien riskiä. Melu nostattaa elimistössä stressireaktion, joka kiihdyttää sykettä, supistaa ihon ja sisäelinten verisuonia ja lisää stressihormoonien eritystä. Myös rasva-aineenvaihdunta muuttuu. On löydetty yhteys melusaasteen ja vyötärölihavuuden väliltä. Lasten aivot ovat herkemmät melulle kuin aikuisten. Etenkin älyllinen suorityskyky heikkenee. Eritoten lentomelu on todettu haitalliseksi (Mikko Puttonen 25.1.2016)