Ekoyhteisö-tiedotteen rihmastoitumisesta

 

Lehti kädessäsi on lähtö monille mahdollisuuksille. Ajatukset joita Luvattulan tapaamisessa heräsivät eivät ole ainutlaatuisia tai ennen kuulumattomia. Lukuisat eri tahot ovat samanlaisten asioiden edistämisen asialla. Sanomaa, joka kuvailee syntyvän rihmaston luonnetta , voi löytää seuraavista käsitteistä

 • ekoyhteisö
 • permakulttuurinen elämäntapa
 • asa-arvo
 • pyrkimys pois rahataloudesta
 • ruokapiirit
 • omavaraisuus
 • kehitysmaakauppa
 • kylä- ja paikallistoiminta
 • hippeily
 • henkiset arvot
 • kolmas sektori

 

Paljon ajatuksia, hienoja projekteja eri tahoilla.

Voisiko syntyvä lehti olla muutakin kuin perma- tai ekoyhteisölehti? Voisiko rihmasto toimia foorumina ajatuksille, ideoille, käytännön toiminnalle ja elämälle, tieto- ja taitoläpyskänä kaikenlaiselle toiminnalle joka edistää ihmisten omaehtoista elämää? Voisimme suunnitella maailmasta arvojemme mukaista paikka.

Joitakin yhteisiä nimittäjiä rihmaston ihmiset tuntevat omaehtoisuuden lisäksi jakavan. Näitä ovat ainakin

 • luontoystävällisyys,
 • yhteisöllisyys (asuintoverit, naapurusto, kylä, rihmasto) 
 • ajatus ihmisten välisestä tasa-arvosta ja
 • solidaarisuudesta.

Mitä kaikkea tämä sitten pitääkin sisällään, mielestäni olisi hienoa jos rihmasto-lehti ja kaikki siihen liittyvä voisi muovautua näistä lähtökohdista ihmisten tarpeiden, toiveiden, toiminnan ja arvojen mukaiseksi. Pirstaleista toimintaa "maailmanparantamiseksi" on paljon ja se on hienoa, mutta eikö olisi hienoa jos olisi myös kokoava elementti, jonka puitteissa voisi toteuttaa useita erilaisia hankkeita, jakaa laajasti tietoa ja taitoa sekä katsoa asioita monesta eri näkökulmasta?

Keskusteluissamme rihmaston olemuksesta on olennaiseksi tekijäksi noussut konkreettinen toiminta arvolähtökohdista kohti tekoja. Yhteisöt, perheet ja yksilöt eri puolilla Suomea niin maaseudulla kuin  kaupungeissa ovat tehneet elämästään konkreettisesti omaehtoisempaa muodossa tai toisessa.

Luvattulan tapaaminen kokosi erityisesti erilaisissa ekoyhteisöissä toimivia ja niistä kiinnostuneita ihmisiä, jotka ovat leviävän rihmastomme itiöemiä. Rihmaston voi käsittää myös metatason yhteisönä, jonka puitteissa arvot ja ajatukset saavat sopivan lämpimän ja kostean maaperän muuttuakseen kolmiulotteisiksi.

Rihmasto-lehti on nyt muovautumisvaiheessa, lähtökohtana Luvattulan tapaaminen.

 Seuraavaksi haluaisimme kommentteja, ajatuksia, kirjeitä, puhelinsoittoja, artikkeleja, kommentteja Luvattulan alustuksiin ja ideariihen tuotantoon, mainoksia, tapahtumia, runoja sinulta, naapuriltasi, vaimoltasi, kissaltasi, siitä, mitä rihmastolehti tai rihmasto itsessään voisi olla.

Kiitokset kaikille osallistujille mielettömästä viikonlopusta, nähdään kuullaan ja ollaan yhteydessä toivoo Riika Huitti ym

 

 

RAPORTTI EKOYHTEISÖTAPAAMISESTA

LUVATTULAN LUOSTARISSA SYSMÄSSÄ

30.10-2.11.1997

Kai Vaara ja Ainomaija Lehtonen

Viime kesäkuun alussa pidettiin Vilppulan Katajanmäessä ekoyhteisötapaaminen, kun Global ECOVillage Networkin (GEN) Euroopan yhdyshenkilö prof. Declan Kennedyn vieraili Suomessa.

Tämän tapaamisen myötä kartoitettiin lähes neljäkymmentä maaseutuyhteisöä lähinnä Etelä-Suomesta. Nämä yhteisöt ja joukko yhteisöelämästä kiinnostuneita tai erilaisia omaehtoisen elämän taitajia -yhteensä noin kaksi sataa kutsuttiin kirjeitse Luvattulan Luostariin, Sysmään loka- marraskuun vaihteeksi. Tämä oli ensimmäinen yleinen yhteisötapaaminen sitten 1980-luvun alun.

Luvattulan ekoyhteisötapaaminen kokosi 54 aikuista ja toistakymmentä lasta. Osallistujista noin puolet oli maaseutuyhteisöistä, toinen puoli yhteisöistä kiinnostuneita tai kaupunkiyhteisöväkeä. Osallistujia oli tullut erityisesti viime vuosina perustetuista yhteisöistä. Luvattulan tapaamisessa perjantai omistettiin esittelyille, lauantai alustuspuheenvuoroille ja keskusteluille ja sunnuntai tulevaa yhteistyötä uumoilevalle ideariihelle.

Toivottavasti täma kooste käynnistää vilkkaan keskustelun yhteisöväen piirissä, ja toivottavasti aatokset heijastuvat sähköposteissa, tulevissa tiedotteissa tai -teematapaamisina ja konkreettisena hankeyhteistyönä. Tämä lehdykkä on lähetty kaikille Luvattulan tapaamiseen tulleille ja listaamillemme maaseutuyhteisöille sekä joillekin vanhoilla osoitelistoilla olleille.

Yhteenovetoa johtopäätöksistä

Tarkoituksena on, että ekokyläprojektia kehitetään ainakin seuraaviin osahankkeisiin liittyen, joihin jo ilmoittautui yhteyshenkilöitä.:

 • tiedote (esim. 4 kertaa vuodessa)
 • sähköposti ja internet
 • massaesite tai lehti (yhteisö-/majatalokarttoineen)
 • taitajapiiri ja resurssipankki
 • koulutus- ja tapahtumatoiminta

 

Vihreä Sivistys ja Opintokeskus (ViSiO) ilomoitti tapaamisemme yhteistyöhaluista. Kehiteltyjen ideoiden pohjalta valmistetaan esitys Suomen ekokyläprojektiksi, jota Visio, Permakulttuuriyhdistys ja Maan ystävien vaihtoehtokyläprojekti ym. voivat tukea omista lähtökohdistaan.

 

Luvattulan ideariihi

Aloitimme ideariihen kokoamalla esityksiä kehiteltävistä aihepiireistä, joita saimme kokoon lähes 40. Tämän jälkeen äänestimme niistä niin, että kullakin oli käytettävänään neljä ääntä. Äänia saaneet aihepiirit ryhmittelimme sitten kannatusjärjestyksessä aihepiireihin, joita idearyhmät kehittelivät projektiehdotuksiksi.

 

Idearyhmät

 

Osaamisverkko ja koulutus

1. Yhteisövaihto, ihmisvaihto

 • - ihmiset elämään, lomailemaan toisiin yhteisöihin vastavuoroisuusperiaatteella ja oppien toisten käytännöistä

2. Vihreä pörssi

 • - yhteistoimitus, materiaalivaihto ja lainaus, kalliit työkoneen jne

3. Taitopanki

 • - puhelinkonsultointi ja tiedon kokoaminen, asukkien ja muutosten kirjausten pohjalta kootaan tiedote muutaman kerran vuodessa

4. Koulutustapaamiset

 • -koulutus kaikille "uudessa" asiassa (talkootyyppinen tapaaminen, kompakti tapaaminen; esim. jos jonnekin rakennetaan kasvihuone, ekokäymälä tms. systeemi siitä talkookurssi yhteisöväelle)  ko yhteisölle työpanos

5. Kansainvälinen vaihto

 • - Eesti, Karjala, EU, Gen Global Eco-Village Network

 

Naapurisuhteet

1. Aktiivinen tutustuminen, esittäytyminen

 • - kahvikutsut, esittäytymiskäynnit
 • - myös vanhoihin yhteisöihin muuttavat
 • - alkupaukku, kutsuu heti ystävät kylään
 • - avoimesti ja rehellisesti, mutta ei kaikkea paljastaen tuputtamalla

2. Osallistuminen kylän toimintaan

 • - kyläkokoukset
 • - talkoot

3. Kuluuurierot muistettava

 • - oltava konfliktien yläpuolella
 • - ei pidä. masentua
 • -tarvittaessa suu kiinni, osattava olla myös hiljaa

4. Avun pyytäminen

 • -vuorokaikutus mahdollisimman monen kyläläisen kanssa (esim. pientä businesta kunkin kohdalla omalla erityisellä tavalla)

 

Liikkuva rihmasto

1. Toimintasuunnitelmat

 • - konsultointi, majatalot lähettävät tiedot

2. Yhteistiedot internetiin

 • - web-muotoon ja ekolomailu esitteeseen

3. Ekobussi

 • - tavarat kulkemaan ja myyntiin naapuriyhteisöihin ja matkan varrella, aikataulut, jokin kiertue esim. viikottain tai joka toinen viikko tarvitaan yrittäjä

4. Ekokyläkiertueet bussilla

 • talkoot,
 • työleirit,
 • taitajat hyppäämään bussiin mukaan

5. Ekoyhteisön lähirihmasto

 • -kimppakyydeillä yhteydet bussiin

6. Kyytiä kulkureille bussissa

 • -työ, huvi, seuramatkat

 

7. Tehtävät

 • -paikalliset bussiyhtiöt, kuljetustarpeet
 • -lobbaus, vaihtoehtoinen energia (rypsiöljy, häkäpönttö...)
 • -huom. vaatii motivoituneen yrittäjän

 

Vallankumous

Arvot, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja uudet elämisen mahdollisuudet muodostavat vuorovaikutuskehä, jossa kunkin osatejoiden edistyminen on riippuvaista toisten osa- tekijöiden edistymisestä. Näihin osatekijöihin kuuluu seuraavia seikkoja:

1. Arvot

 • -tasa-arvo: oikeus maahan
 • - luontosuhde: omavaraisuus
 • - ainellinen köyhyys/henkinen rikkaus
 • -sosiaalinen tuki kultu!

2. Yhteiskuatavaikuttaminen

 • -oman onnen jakaminen, oman esimerkin antaminen
 • -mediat, lehdet, koulutus: kertominen muillekin mahdollisuudesta omaehtoiseen onneen
 • -vaihtoehto syrjäytymiselle ja laitostumiselle: "ei sosiaalipummeja, vaatimaton elo toimii

3. Uusia elämisen mahdollisuuksia

 • -uustorpparius, yhteisomistus, myös permakultuurin vieminen kaupunkiin, kulkuri tai kotelo.
 • Näiden osatekijöiden edistyminen on osa laajempaa, globaalia yhteiskunnallista ja kulttuurista tiedostamista ja muutosta.

 

AJATUSTEN LENTO

Massalehti

 • -tuo esiin yhteisöjen kirjon
 • -esittelee eri yhteisöjä ja niiden kurssi- ym. toimintaa
 • -esittelee kansainvälistä yhteistyötä (GEN yms.)
 • -talkoo-opas, työnvälitys

- mahdollinen erillisjulkaisu muiden lehtien välissä tai yhteisnumeroina (Suomen Luonto, Vihreä Lanka, Elonkehä, Luomu-lehti, Pähkylä, Maatiainen, Terve Elämä, Voi Hyvin, Hesari)

 

Ekoyhteisöistä tulisi pitää yllä kirjoittelua ympäristöjulkaisuissa sekä laajemmassakin julkisuudessa (eri projektit luovat lukuisia jutunaiheita ja linkkejä mielenkiintoisiin haastateltaviin)

 

5. Yhteinen orgaaisaatio/Suomea ekoyhteisöprojekti

 • -uuden yhteisen järjestön perustamista ei pidetty mielekkäänä ainakaan tässä vaiheessa
 • -sen sijaan päädyttiin projektimalliin työnimenä Suomen ekoyhteisöprojekti
 • - Suomen ekoyhteisöprojekti pyrkii luontevaan yhteistyöhön Vision jne kanssa

 

Ehdotuksia tulevista tapahtumista

 • Ideat ekokyläkiertueista
 • retki Pohjoismaihin jaPohjois-Saksaan sekä
 • Suomessa
 • Pohjoismainen ekoyhteisö- ja vaihtoehtoväen kesäleiri Nordins Tingmöte - Kansainvälinen ekokylätapaaminen Keuruun ekokylässä
 • Elonkorjuujuhlat