Miksi ekoyhteisö painottaa henkisiä harjoituksia?

Skotlannin länsirannikolla sijaitsevalla saarella maallikot ja luostarivalan ottaneet työskentelevät yhdessä ekoyhteisössä. Dalai Lama siunasi hankkeen ohjeella "sisäinen rauha johtaa maailmanrauhaan".

Tässä tiibetinbuddhalaisten alulle panemassa projektissa yhdistetään ekologista kestävyyttä, ikivanhaa viisautta ja ei-lahkolainen lähestymistapa. Se on osa maailmanlaajuista liikettä Alliance for Religion and Conservation (uskontojen ja luonnonsuojelun välinen liitto), joka kanavoi " henkisen sitoumuksen voimaa vastaamaan ekologisen kriisin haasteisiin.

Suomalaisen ekoluostarin päämääränä on myös olla paikka, missä ihmiset voivat kokea sisäistä rauhaa, löytää luovuuden ja tarkoituksen elämälle. Jos kokeilu onnistuu. sen jäljessä syntyy muita ekokyliä. Jos se pystyy näyttämään, miten voimme toimia sopusoinnussa sekä sisäisesti että ulkoisesti, sillä on arvo, joka suuresti ylittää sen koon.

Henkisiä teitä on monia, koska ihmiset ovat erilaisia. Kun yhteistyön tarve syntyy, keskitytään siihen, millä on arvoa yli uskonnollisten ja filosofisten raja-aitojen. Skotlannissa buddhalaiset ovat muodostamassa inter-faith -keskusta työvälineeksi. Inter-faith tarkoittaa uskontojen välistä. Interfaith- keskuksessa ei käytetä minkään yhden uskonnon merkkejä eikä vertauskuvia.

Uskontojen välinen ei tarkoita uskontojen valintataloa. Buddhalaiset korostavat, että jos eri filosofioista yhdistetään osia, siitä voi syntyä mielenkiintoinen uusi aatesuunta, mutta parhaimmillaankin se on ilman visiota pidemmälle kuin mihin se itse pystyy näkemään. Siltä puuttuu perinnelinjan siunaus.

Jos henkisistä opetuksista voi valita itselleen sopivan vaihtoehdon tilanteen mukaan, se on myös keino välttää kohtaamasta tosiasioita omassa elämässä.

Nykyaikaiset maalliset asenteet ovat aliarvostaneet luostariperinteitä, jotka kukoistivat idässä ja lännessä. Todellinen sitoutuminen yhteen tiehen vie perille päämäärään, ja sitä varten ovat olemassa luostarikuri ja luostarivalat.

Säännöt ja valat antavat vapauden ja tarvittavan ajan henkisten opetusten pohtimiseen. Ne johtavat elämäntapaan, jossa mietiskelyn perusainekset, keskittyminen ja sisäinen näkemys korostuvat. Mietiskely tuo mielentyyneyttä ja ymmärrystä, joka auttaa toimimaan sopusoinnussa oman itsensä, muiden ihmisten ja luonnon kanssa.

Yksinäisyyteen vetäytyminen ja mietiskely ovat yksi pääkeinoista löytää sisäinen rauha. Se ei ole pakoa todellisuudesta. Mielemme on perusta kokemuksille, ja jos hiljaiseen mietiskelyyn vetäytymällä voimme kehittää rauhaa ja selkeyttä omassa mielessä, tuo rauha ja selkeys poistavat pelon. Kun emme pelkää, kaikki tulee mahdolliseksi. Näin ihmiset, jotka tekevät hedelmällistä henkistä harjoitusta, kykenevät ottamaan haasteita vastaan.

Ani Sherab c/o Irja Siltaloppi