Huussista kuivikekäymäläksi

Huussikäymälöiden haitat vesistöille ja pohjavesille ovat korostuneet rantojen mökkirakentamisen myötä. Huussi muuttuu kuivikekäymäläksi, kun virtsa erotetaan ja makki peitetään runsaalla kuivikkeella. Kuivike vastaa kompostoinnin tukiainetta. Sen on oltava peittävää. kosteutta imevää ja ilmavaa. Virtsan kuivattaminen on kävmäläkäytössä niin tärkeää. että tukiainetta on syytä nimitää kuivikkeeksi. Sopiva kuivike saadaan esimerkiksi turpeen ja jonkin ilmavan aineen seoksesta. Turve imee liian kosteuden, sitoo typen, peittää hajut ja estää kärpäset. Vain ilmastukseen se ei pysty, joten kuivikkeeseen on lisättävä risuhaketta, kutterinlastua tai muuta vastaavaa, Kuivat sahanpurut ja puiden lehdet ovat yksin käytettyinä liian tiiviitä.

 

Kätevä ihminen tekee yksinkertaisen ulkoa tyhjennettävän kuivikekäymälän kahdesta muovisaavista - makkisaavin pohjaan porataan runsaasti noin 10 millimetrin reikiä keräämiseksi makkisaavin alle laitetaan haihdutusaltaaksi toinen ehjä saavi. Saavin pohjalle asetetaan tiilikivet, ja makkisaavi lasketaan niiden varaan. Kuivikekäymälän varustukseen kuuluu luonnollisesti kuivikeastia. Saavikäymälän huonoja puolia on usein tehtävä tyhjennys. Virtsan haihdutuspinnan vähäisyys ja se. että virtsan määrää on vaikea tarkkailla.

Virtsan haihtuminen tehostuu. jos saavin alle sovittaa suuren haihdutusaltaan. Tavallisessa mökkikäytössä virtsa ehtii haihtua viikolla. Tilapäiset vierailijat saattavat kuitenkin aiheuttaa kuormitushuipun, jolloin ylijäämävirtsa on poistettava altaasta. Se on helppo poistaa kuivikkeeseen imeyttämällä. Sitten massa lapioidaan kompostiin. Tyhjennys käy vieläkin helpommin, kun laittaa haihdutusaltaaseen poistoletkun ja johtaa ylijäämävirtsan vaikkapa maahan kaivettuun kanisteriin.