Päivitetty 7.2.2022
 

9

Tehokkain tapa hillitä ilmastonmuutosta on jättää lapset hankkimatta. Rikkaassa maassa yhden lapsen hankkimatta jättäminen säästäisi vuodessa 58,6 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Toiseksi tehokkain keino, autosta luopuminen, säästää 2,4 tonnia. (Environmental Research Letters, ksml 27.7.2017)


Koska yksimielisyys vallitsee siitä, että ihmisiä on liikaa tällä pienellä planeetalla, on kiinnostava pohtia, miten saamme vähemmän jälkeläisiä.


"Ironisia Darwin-palkintoja jaetaan lapsettomille ihmisille, jotka jonkin poikkeuksellisen typerän päähänpiston seurauksena vahingossa tappavat tai vähintään steriloivat itsensä. Julma idea on jakaa tunnustusta siitä, että palkitut ovat omakätisesti poistaneet perimänsä heikentämästä ihmiskunnan geenivarantoja." (Jyrki Räikkä, hs 1.12.2009)Miksi lisääntyminen on herkkä moraalinen kysymys?


Amerikkalainen tutkija ei kirjoita väestönkasvusta. Robertsilla on syy: keskustelu väestönkasvun rajoittamisesta tarjoaa suoraa polttoainetta rasistisille ja muukalaisvihamielisille kannoille. Syyt rasistisiin mielleyhtymiin selittyvät historialla. Muinaiset taloustieteilijät ovat tehneet rankkojakin väestönkasvuun liittyviä ulostuloja. Se on varjo, joka makaa yhä koko aiheen yllä.

Varjo kuuluu englantilaiselle taloustieteilijä Thomas Malthusille (1766–1834), joka kehitti tunnetun teorian väestönkasvusta. Jos väestön annetaan kasvaa hallitsemattomasti, vastaan tulee väistämättä piste, jossa maapallon voimavarat eivät riitä. Malthusin ajatukset olivat käännekohta: ennen häntä korkeaa syntyvyyttä oli pidetty myönteisenä. Englantilainen Charles Darwin (1809–1882) loi teorian sopivimpien yksilöiden eloonjäämisestä. Hän rajasi kuitenkin näkökulmansa eläinkuntaan toisin kuin serkkunsa Francis Galton (1822–1911). Tämä sovelsi Darwinin oppeja ihmisiin ja syntyi eugeniikka, rodunjalostusoppi. Sen mukaan vain parhaimpina pidettyjen yksilöiden tulisi lisääntyä. 1800-luvun lopun teoriat väestön määrän sääntelemisestä ovat nykymaailmasta katsottuna rasistisia ja totalitaristisia. Niiden vuoksi väestönkasvun rajoittamisessa tulee nopeasti sellaisia mielleyhtymiä kuten natsi-Saksa ja pakkosteriloinnit esimerkiksi Intiassa. Rikollisia ja vajaamielisiä on pakkosteriloitu myös Suomessa. Kiinan yhden lapsen politiikka jätti jälkeensä tapahtumia, joita kansainväliset ihmisoikeussopimukset kavahtavat. Perhesuunnittelu nimittäin on ihmisoikeus.


Lisääntymisoikeudet kirjattiin ensimmäisen kerran Teheranin julistukseen vuonna 1968. Ne vahvistettiin vuonna 1994 Kairossa väestö- ja kehityskonferenssissa. Alkuperäinen pyrkimys oli taata köyhien maiden ihmisille mahdollisuus vaikuttaa lapsilukuunsa. Käytännössä se tarkoitti esimerkiksi ehkäisyvälineitä. Mutta oikeus pätee myös toisinpäin: valtio ei saa puuttua yksilön päätökseen lisääntyä. Se on kenties koko ihmiskunnan henkilökohtaisin aihe, kaikkein herkimpiä yksilön päätöksiä, sanoo Lehmijoki. Ilmastoneuvotteluissa on mukana paljon katolisia maita, joille syntyvyyden säännöstely on tulenarka aihe. Väestönkasvu on myös kansalliseen itsemääräämisoikeuteen ja kulttuuriin liittyvä kysymys. Honkatukian mielestä väestönkasvu ei kuulu YK:n ilmastoneuvotteluihin. Sitä varten on olemassa esimerkiksi maailman terveysjärjestö.


On myös vaikutettava normeihin, ajatteluun. William Ryerson: Yhä monet uskovat että heidän kohtalonsa on synnyttää niin monta lasta kuin sattuu tulemaan. Siksi pelkkä ehkäisyvälineiden tarjonta ei stabilisoi väestömäärää, he eivät voisi vastustaa Jumalan tahtoa. Pakistanissa 28 prosenttia vastasi näin. Nigeriassa vielä 2007 kyselyn mukaan tavoite on 6,7 lasta per nainen. Etiopiassa 87 prosenttia naisista tiesi jonkun ehkäisymenetelmän, mutta vain 14 prosenttia käytti sitä.

24 % uskonnollinen syy

18% toive lapsista

13% pelko terveysvaikutuksista

9 % ei tiennyt menetelmistä.Lapsimäärän kehitys


YK:lla on kolme ennustetta maailman väestönkasvusta. Keskimäärin väestön arvioidaan kasvavan seitsemästä 11 miljardiin. Korkein arvioista hipoo 14 miljardia ihmistä vuoteen 2100 mennessä. Miltei kaikki nousu tulee Afrikasta. Aasiassa kasvu on jo taittumassa.


Tutkijat yrittävät ymmärtää, mistä korkeat luvut Afrikassa johtuvat. Yksi syy voi olla aids, joka on vienyt terveydenhuollon voimavarat. Perhesuunnitteluun tähtäävät ohjelmat ovat jääneet jalkoihin. Keinot hillitä väestönkasvua kehitysmaissa ovat täysin päinvastaisia kuin joidenkin ehdotukset jättää ihmiset tartuntatautien armoille tai kehitysapu jakamatta.


"Jos YK:n arvioon on uskominen, syntyvien lasten määrä on nyt saavuttanut kattonsa. Ensi vuoden jälkeen sen ennustetaan kääntyvän hitaaseen laskuun. Jotta maailman väkimäärä pysyisi muuttumattomana, jokaisen naisen tulisi saada elämänsä aikana 2,1 lasta. Euroopassa lapsimäärä on 1,5:n luokkaa, kun taas Afrikassa yhdellä naisella on keskimäärin 5,5 lasta. Kehitysmaissa naiset haluavat vähemmän lapsia kuin saavat. Länsimaissa tilanne on päin vastainen, kertoo Väestöliiton tutkija Minna Säävälä. Maailmanlaajuisesti syntyvyyden kehitys on pääsääntöisesti noudatellut terveydenhuollon ja koulutuksen tasoa." (Johanna Lipsanen hs 29.7.2014)


Suomalaisten kasvihuonekaasupäästöt ovat lähes 16 hiilidioksiditonnia henkeä kohti vuodessa, kun maailman keskiarvo on alle neljä tonnia. Suomalaiset kuluttavat osansa maapallon vuotuisista luonnonvaroista keskimäärin neljässä kuukaudessa. Millaista sitten olisi kestävä väestöpolitiikka rikkaassa ja paljon kuluttavassa Suomessa? Väestöliitto on hiljattain vaatinut Antti Rinteen (sd.) hallitukselta politiikkaa, joka edistäisi syntyvyyden kasvua. Enemmistöllä työntekijöistä palkasta menee jo nyt suurempi osa eläkemaksuihin kuin veroihin. (yle 24.6.2019)

Suomalaisnainen synnytti vuonna 2018 1,43 lasta. Se on reilusti alle sen, mitä vielä neljä vuotta sitten ennustettiin. Syntyvyys on ollut laskussa koko 2010-luvun.


Joka toinen viime vuosina lasten hankkimista aikonut ei toteuttanut toivomustaan. Väestöliitto seurasi kuinka kävi 2000:lle 25-44-vuotiaalle, jotka vastasivat kyselyyn vuonna 2008. 44 prosenttia miehistä ja 42 prosenttia naisista ei saanut lasta, vaikka olisi halunnut. Suurin syy jäädä kokonaan ilman lapsia on sopivan kumppanin puute. Korkeasti koulutuettujen naisten lapsettomuus yleistyy Suomessa. (hs 23.5.2012)


Kun ehkäisyvälineet ovat vapaasti saatavissa ja verotuksesta poistettu kaikki synnytystä kannustavat piirteet voidaan alkaa muuttaa yleistä mielipiettä lisääntymisen suhteen. Ei puhuta stop on two tai one is plenty -kampanjoista vaan just dont do it.Verkkokysely: Miksi ei enää lapsia?


Lapset ovat panostus tulevaisuuteen. Mutta jos maailma tuntuu muuttuvan yhä synkemmäksi, kuka haluaa hankkia lapsia? Entä kuinka varma toimeentulostaan pitää olla – tai edes voi – olla, että uskaltaa tehdä lapsen? Nämä kysymykset nousivat mieleen, kun luimme HS:n verkkokyselyyn tulleita kertomuksia siitä, mikseivät lukijoiden toiveet lapsiluvusta olleet toteutuneet. Kyselyaineiston perusteella vaikuttaa siltä, ettei monen elämä tunnu lasten saamiseen tarpeeksi turvalliselta, tulevaisuudesta puhumattakaan. Kannattaako lapsia tehdä tällaiseen maailmaan, moni miettii. Kymmenet vastaajat olivat huolissaan siitä, millaisen maapallon he jättävät lapsilleen ja millaisessa maailmassa nämä tulevat elämään.” (Ann-Maria Huhtanen hs 21.4.20


Vuonna 2021 42 prosenttia 16–25-vuotiaista suomalaisnuorista kertoi, että he epäröivät lasten hankkimista ilmastokriisiin liittyvien huolien vuoksi. Tämä ilmeni laajassa kansainväliseen ilmastoahdistusta tutkineessa kyselytutkimuksessa.
Väestöliiton tutkija Tiia Sorsan mukaan vapaaehtoisesti lapsettomia on noin 15 prosenttia lisääntymisikäisistä suomalaisista, mutta heistä vain harvat ilmoittavat ilmastohuolet syyksi jättää lapset hankkimatta
Mitä keinoja on väestöräjähdyksen estämiseksi?


Jos ei oteta vakavasti ylikansoitusta, luonto hoitaa asian kuoleman kontrolloimisella: Ilmastonmuutos, megakaupungit, ravinnon väheneminen, immuunisysteemien vaurioituminen, lääkkeille vastustuskykyiset taudinaiheuttajat, globaalin maataloustuotteiden mukanaan levittämät tuholaiset.


Yleisiä keinoja väestönkasvun hillitsemiseksi: Naisten koulutus. Miksi naisia syyllistetään - olemmeko niin tyhmiä, että vain meitä pitää sivistää? Miehet ne on aina tarpeessa, joten pitäisi keskittyä heidän ruokavalioonsa, elämäntapaansa ja ihanteisiinsa niin, että heillä ei ole jatkuvasti tarvetta ejakulaatioon. Riittävät terveyspalvelut ja sen sellaiset ovat aika itsestään selviä lapsiluvun hillitsijöitä, mutta tarvitsisimme jotain lisääkin.


Televisio ja radio ja niiden saippuaoopperat tavoittavat eniten ihmisiä. Kairon konferenssin jälkeen 1994 todettiin, että ne vaikuttavat elämäntapaan ja siksi kaikkien ohjelmien sponsorit tulisi olla selvästi näkyvissä. Meksikossa on käytetty sterilisaation edistämiseksi eniten saippuasarjoja. Keniassa otettiin mallia Meksikosta ja aloitettiin Tushauriane-sarja vuonna 1987. Tansaniassa projekti alkoi vuonna 1993. 55 prosenttia asukkaista katsoi ohjelmaa. Intiassa 1984 Hum Log M -sarjan näyttelijät edistivät perhesuunnittelua. 70 prosenttia katsojista kertoi oppineensa ensimmäistä kertaa, että naisilla tulee olla samanlaiset mahdollisuudet ja vapaus tehdä omia päätöksiä. Vuonna 1992 Humraahi oli suosituin ohjelma ja sitä katseli yli 100 milj. ihmistä.


Serbitasavallan lisääntymisterveyden koordinaattori, professori Nenad Babic: "Varhain aloitettu seksuaalinen aktiivisuus ja samanaikaisesti huono valistus johtavat aikuisiällä muun muassa hedelmättömyyteen ja vaikeuksiin raskausaikana. Babicin mukaan jopa 18 prosenttia Serbitasavallan väestöstä kärsii hedelmättömyydestä. Keskosina syntyy jopa 10 prosenttia vauvoista. Suomessa vastaava prosentti on alle 6. (Iltalehti 3.1.2015)


Ekovihreät ovat halunneet muuttaa lapsilisän niin, että summa ei nouse lasten lukumäärän kasvaessa. Samoin olemme ehdottaneet sterilisaatiopalkkiota. Mitä olisi sadan euron palkkio afrikkalaiselle miehelle, jolla jo on kaksi lasta tai jolla on erityisen vilkas libido?


Mitä biologisia, poliittisia, kulttuurisia ja sosiaalisia menetelmiä voisi olla maapallon ihmisten määrän vähenemiseen?Periaatteessa keinoja on neljä:


1. Fyysisen ympäristön muuttaminen on jo toteutettu eli sisä- ja ulkotila betonisoitu niin, että kaupunkiympäristö ja kerrostaloasuminen eivät herätä haluja lisääntymiselle. Yhden ja kahden huoneen asuntoja rakennetaan eniten ja muutenkin lapsia varten on yhä vähemmän tilaa.


2. Poliittisia ohjauskeinoja on kokeiltu Kiinassa, yhden lapsen politiikkaa. Mitä tutkimustuloksia siitä on olemassa? Miten Suomessa lapsilisät ovat joutuneet nykyiseen tilaan eli viidennestä lapsesta maksetaan enemmän kuin neljännestä?


3. Sosiaalisia ohjauskeinoja? Onko jossain päin maailmaa harjoitettu asennepolitiikkaa? Miten meidän äitienpäiväpalkitut ovat muuttuneet?


4. Biologisista ulottuvuuksista eli sterilisaatiopalkkiosta on keskusteltu. Miehen sterilisaatio vie vain muutaman minuutin ja on hätätilassa peruttavissa. Nainen joutuu sterilisaation jälkeen makaamaan vuorokauden sairaalassa.
Kuinka paljon maa tarvitsee ihmisiä?


Olisiko rohkeutta tehdä seuraavia lisäkysymyksiä, esim.

- Kuinka paljon ihminen tarvitsee maata?

- Kuinka paljon ihminen tarvitsee ihmisiä?

- Kuinka paljon sivilisaatio tarvitsee ihmisiä? Ja vihdoin

- Mikä on maapallon ekosysteemien/Gaian kantokyky (optimaalinen väkiluku) globaalisti ja paikallisesti, jos kulutustaso on länsimainen?


Nyt maapallon itsesäätely- ja korjauskyky on joutunut erityisen kovalle koetukselle ihmisen teollisen toiminnan takia. Planeetta ei ole enää nuoren planeetan voimissa, vaan käymässä planeettanakin vanhaksi. Myös epäonneksi samaan aikaan ihmiskunta aloitti saastuttamisen. Olosuhteet ovat muuttumassa epäsuotuisiksi ihmisen ekspansiivisille aktiviteeteille.


Sosiaalisesti tiedetään jotakuinkin, mikä on vähimmäiskoko esim. hyvälle

yhteisön toimivuudelle, esim. kylälle, ekoyhteisölle tai ekokaupungille.


Miksi ruveta laskemaan, kuinka paljon maa voi elättää, kun jo nyt tiedetään, miten paljon suurempi selkäreppu on suomalaisella kuin intialaisella vauvalla. Kasvissyöjä tarvitsee puolet pienemmän repun jne. Vaikka olisipa kiinnostava kuulla neljä eri skenaariota elintavan ja lapsimäärän vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen.
Onko väestön kasvu ja kehitysapu ihmisten rääkkäämistä?


Linkolan ajatukset ovat rajuja, ehkä ihmisten myrkyttämisen tai joukkomurhan alta ei kiinnosta kaivella asiaa. Mutta asiaakin siellä on. Nimittäin tämä nykyinen väestön kasvu ja kehitysapu on tuhoa ja ihmisten rääkkäämistä, ei pelastusta. Me voisimme ehkä auttaa osaa. Mutta kun äiti on jatkuvasti raskaana ja jo nälkää näkevään perheeseen syntyy taas yksi suu, emme pysty. Lisäksi on todella perverssiä, että puhutaan naisten oikeudesta päättää omasta kehostaan, ehkäisystä ja aborteista sekä sterilisaatiosta. Mutta näitä ei saa tarjota maihin, missä kuolee lapsi toisensa jälkeen ja hymistellään miten "elämä on pyhää" eikä mietitä. Kehitysavun ja hyväntekeväisyysriisikupin lahjoittajien pitäisi hävetä. Naiset ovat hengenvaarassa kerta toisensa jälkeen, synnyttävät hirveissä olosuhteissa ja luuleeko joku, että se on ilo tehdä lapsia hallitsemattomasti? Hyväntekeväisyydessä on tällä hetkellä kyse vain taivaspaikan ostamisesta kurjien kustannuksella, eikä auttamisesta.” (Nimettömän vastine Varjukselle IS 21.8.2017) Aidsin ja muiden seksuaalisairauksien estäminen kondomien avulla ohjelma maksaisi 21 miljardia euroa.
Naisten hormonaalinen ehkäisy saastuttaa vesistön


Hormonaaliset ehkäisymenetelmät aiheuttaa monille sivuvaikutuksia ja vesistöihin hormonipäästöjä,


Robert Engelman: Mitä tapahtuisi maapallon asukasluvun kasvulle jos jokainen raskaus maailmassa olisi tulos naisen aktiivisesta halusta synnyttää lapsi? YK:n Population Fund arvioi, että jos täytetään niiden 215 miljoonan naisen tarpeet, jotka toivovat ehkäisyä, voitaisiin estää 53 milj. ei toivottua raskautta, 24 milj. aborttia ja 1,6 milj. vauvan kuolema.


Uudet ehkäisymenetelmät ja lasten saaminen yhä vanhempina on syynä sterilisaatioiden vähenemiseen, mutta myös sterilisaation saannin vaikeus, sanoo prof. Mika Gissler. Sterilisaatioon lähetteen saamisessa ja toimenpiteeseen pääsyssä on isoja alueellisia eroja. Jos sitä ei katsota peruspalveluksi sitä voi joutua odottamaan jopa kaksi vuotta. Naisten sterilisaatiota vähentää sekin, että käytetyin menetelmä, Essure-implantit, poistui käytöstä kesällä 2017 sen aiheuttamien sivuvaikutusten vuoksi. Miehillä ei ole vastaavia vaikeuksia sterilisaation saamisessa. Vuonna 2017 miesten osuus oli 57 %, vuonna 2000 naisille vielä 80 % kaikista sterilisaatioista.


"Ne jotka vastustavat pakollista synnytyksen säännöstelyä vetoavat usein Intiaan Indira Gandhin hätätilajaksoon 1970-luvulla. Kerrottiin että miljoonat köyhät ja naiset pakotettiin sterilisaatioon. Myöhemmin selvisi että kokeilu oli tehty pienellä alueella Delhin lähellä. Teon suorittivat muutamat paikalliset päättäjät ja yritys kesti vain muutaman viikon. Huhujen takia alettiin pelätä pakkoa ja monet hankkiutuivat raskaaksi erikseen. Intian, Kiinan ja Perun kokemukset on pantava oikeisiin mittasuhteisiin. Enemmän naisia on kärsinyt siksi, että ehkäisyä ei ole olemassa kuin pakkotoimin. Enemmän pakkoa on käytetty ehkäisyn estämiseen, erityisesti uskonnollisesta syistä. Demographic and Heath Surveysin mukaan maapallolla on 215 miljoonaa seksuaalisesti aktiivista naista, jotka eivät halua lisää lapsia, mutta he eivät käytä nykyaikaista ehkäisyä. Joka 16. nainen kuolee synnytykseen. Ihmisoikeuksien loukkauksia on se, että rangaistaan liioista synnytyksistä esim. eväämällä pääsy opiskeluun tai lisäruoka. Iranissa 1989 oli pakollinen ehkäisykoulutus ennen avioliittoa." (Don Weeden A Post-Cairo Paradigm Both Numbers and Women Matter)


Feministit kantavat huolta siitä, auttaako ehkäisyväline jotain päämäärää kohti vai onko se itse päämäärä ja siten vähentää naisen oikeuksia itsemääräämiseen.


Vuonna 2000 tehtiin sterilisoineista 80 prosenttia naisille, 2018 naisten osuus oli 40 prosenttia.  Kiertotietoisuusmenetelmässä raskauden ehkäisy perustuu oman kehon merkkien tunnistamiseen kuukausikierron eri vaiheissa.  Laite mittaa automaattisesti lämpötilan ja koodaa sen taulukoksi. Kierron seuraaminen ja punaisten päivien merkitsemisestä, joina voi tulla raskaaksi on tullut femtechin eli naisille suunnattuna terveysteknologian lippulaiva. On kehitetty myös älypuhelinsovellus.  Natural Cycles -niminen sovellus hyväksyi EU viralliseksi ehkäisykeinoksi. Kondomien ja passarien käyttö on lisääntynyt 30 prosenttia. Pillerit vaikuttavat mielialaan, painonnousun ja haluttomuuteen.


Naisten sterilisaatioiden suosion laskuun on vaikuttanut se, että vuonna 2017 markkinoilta poistui Essure-sterilisointimenetelmä. Siinä munanjohtimiin vietiin kohdun tähystyksessä implantit, jotka tukkeuttivat munanjohtimet. Toimenpide oli yksinkertainen toteuttaa, mutta siihen liittyi osalla naisista muun muassa kipuja ja allergiaoireita. Nykyään naisten sterilisaatio toteutetaan usein vatsaontelon tähystyksessä niin, että munanjohtimiin asetetaan metalliset klipsit. Tämä vaatii nukutuksen, leikkaussalin ja muutaman päivän sairausloman. Sterilisaatio voidaan tehdä myös keisarileikkauksen yhteydessä.

Miehen sterilointi kestää 20 minuuttia


Steriloimisen perusteiksi on Suomen steriloimislakiin säädetty vuonna 1985 terveyssyiden lisäksi 30 vuoden ikä tai kolme lasta. Sterilisaatioon voidaan ryhtyä asianomaisen henkilön pyynnöstä yhden lääkärin päätöksellä. Lisäksi esimerkiksi toiseksi sukupuoleksi itsensä kokevan henkilön steriloinnin voi tehdä vain kahden lääkärin päätöksellä.


Vasektomia tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan miehen siemenjohtimien katkaisua. Siemenjohdin on putki, jonka kautta siittiöt siirtyvät kiveksistä pois. Vasektomia on siis eräs miehille tarkoitetuista sterilointimenetelmistä. Ja miten kaikki leikkauksessa tapahtuukaan? Leikkaus tehdään yleensä paikallispuudutuksessa, joten puudutuspiikin verran homma nipistää. Toimenpide on kirurgille helppo ja nopea tehtävä. Kivespussiin tehdään pieni viilto, jonka jälkeen siemenjohtimet katkaistaan ja päät solmitaan kiinni. Vasektomiassa potilas ei tunne kipua, ainoastaan pientä liikuttelun tunnetta alapäässään. 20 minuutin kuluttua toimenpiteestä mies voi jo lähteä vastaanotolta omin jaloin kotiin. Seksiä saa harrastaa leikkauksen jälkeen heti, kunhan muistaa, että siemenjohtimissa on vielä spermaa jäljellä, joten ensimmäiset kerrat kannattaa hoitaa ehkäisyn kanssa. Lääkäri tarkistaa vielä myöhemmin, ettei siemennesteessä ole siittiöitä.


Päätöstä katuu jälkeenpäin viitisen prosenttia. Purkuleikkaus tehdään 1-2 prosentille ja se palauttaa hedelmällisyyden noin puolelle.


Vuosituhannen vaihteessa miesten osuus kaikista steriloiduista oli alle 20 prosenttia. Vuonna 2013 jo lähes puolet. Samalla sterilointien kokonaismäärät vähenivät. Vuonna 2000 steriloitiin 10500. Vuonna 2013 2300 naista ja 2000 miestä. Vuonna 2017 yhteensä 4400. Ainoastaan Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Savossa miehiä oli enemmän. 4,4 miestä tuhatta 25-54-vuotiasta kohti. Terveyssyistä steriloiminen vaatii kahden lääkärin päätöksen tai luvan hakemisen Valviralta.


Steriloinnista liikkuu kaupunkilegendoja, että se vaikuttaisi miehuuteen. Näin ei ole. Siittiöiden osuus spermassa on vain noin viisi prosenttia. Siemenjohtimien katkaisu ei siis vaikuta oleellisesti sperman määrään.


Pääkaupunkiseudulla vuonna 2012 julkisen terveydenhoidon jono vasektomiaan oli 2-3 vuotta. Yksityiselle pääsi seuraavalla viikolla. Sterilisaatio maksoi 600 e.


Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa on jo 1970-luvulla säädetty alaikärajaksi 25 vuotta. Tanskassa sterilisaation voi saada puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen. Suomalaiset voivat hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan, ETA-valtioon tai Sveitsiin. Kela maksaa hoidosta sairaanhoitokorvauksia. Alle 30-vuotiaana steriloiduista suomalaisista suurin osa on kolmen lapsen vanhempia.Miesten vasektomifestifaalit kunniaan!


Eräänä päivänä 1980-luvun puolivälissä kokoontuivat maanviljelijät Himalajan rinteillä Nepalilaisessa kylässä ulkomaisen organisaation koolle kutsumaan kokoukseen yhteisön tarpeista. NGO:n edustajat ehdottivat puhtaan veden projektia veden johdattamiseksi läheisen joen yläjuoksulta. NGO järjestäisi putken ja muun materiaalin. Kylän miehet tekisivät työn. He kysyivät: miksi tekisimme sen, eihän meillä ole ongelmaa veden kanssa? Kun he palasivat pellolta, kotona astiat olivat aina täynnä vettä. Vesiprojekti oli viimeinen mitä kyläläiset tarvitsisivat. Kyläläinen Cansaman ihmetteli kylän konsulin päätöstä. Vuosia aikaisemmin hän oli ollut kylän pioneeri ja suorittanut vasektomian, jota valtion perhesuunnittelu oli tarjonnut. Hän vakuutti muita, että perhe ja heidän miehisyytensä kukoistaisi, jos he tekisivät tuon yksinkertaisen leikkauksen. Myöhemmin monet seurasivatkin hänen neuvoaan. Muitakaan tehokkaita ehkäisyvälineitä ei ollut saatavilla. Cansamista tulikin suositti kylän naisten keskuudessa. Hän sai helposti naiset puolelleen ja naiset pyysivät Cansamia kertomaan neuvostolle, että naiset itse kaivaisivat putken, viettiväthän he suuren osan päivästä vaarallisella rinteellä hakemalla vettä.

(Robert Engelman: Trusting Women to End Population Growth)


Stephanie Mills: "Olisi hienoa, jos egosentriset miehet järjestäisivät snip-ins joukkovasektomifestifaaleja. Teon palkitsemiseksi urologit voisivat tatuoida kauneusmerkin miehen parran yläpuolelle, kun tämä on läpäissyt spermatestin. Se toimisi antiteesinä kihlasormuksen semiotiikalle. Toivon että miljardit naiset sanoisivat ei äitiydelle niin kuin minäkin. Miehet voivat sitten ottaa asian omiin käsiinsä. Väkiluvun väheneminen tulisi olla vapaaehtoista eikä apokalyptistä." (artikkeli julkaistu Wild Earth -lehdessä 7/1997)Moni nuori pohtii, onko lisääntyminen kestävää


 ”En halua joutua lapsen kanssa maailmaan, joka on näivettynyt niin surkeaan tilaan, mitä emme vielä osaa edes kuvitella.” Tuolloin 37-vuotiaana Aapo laski, että lasten saaminen ei tule hänen elämässään enää ajankohtaiseksi. Hän päätti mennä sterilisaatioleikkaukseen eli vasektomiaan. Noin puolen tunnin operaatiossa siemenjohtimet katkaistiin ja arpeutettiin polttamalla. Nyt oli varmaa, ettei än voi enää saada lapsia.
 Yle etsi haastateltavia, jotka ovat epäröineet lasten hankkimista ilmastokriisiin liittyvien huolien vuoksi. Saimme kyselyyn yli 70 vastausta,

Jo ennen sterilisaatiotaan Aapo oli lukenut, että vasektomian voi peruuttaa. Se tapahtuu vasovasostomiassa eli siemenjohdinten yhdistämisleikkauksessa. Mikrokirurgisessa toimenpiteessä siemenjohdinten päät ommellaan uudelleen yhteen. Operaatio on kallis, eikä se takaa hedelmällisyyden palautumista. Aapon mahdollisuudet olivat kuitenkin erinomaiset, koska hän oli verrattain nuori eikä sterilisaatiosta ollut kulunut kauaa. 39-vuotiaana hän matkusti Saksaan leikkaukseen, joka maksoi hänelle lähes viisi tuhatta euroa.
Nyt on mennyt vajaa puoli vuotta operaatiosta, ja se näyttäisi onnistuneen. Aapo on testauttanut siemennesteensä, ja siinä on jälleen riittävästi siittiöitä.Vapaaehtoisesti lapsettomat ry


Vapaaehtoisesti lapsettomat -yhdistys haluaa laskea sterilisaation ikärajaa viidellä vuodella.

– Ihminen on oikeustoimikelpoinen Suomessa täytettyään 18 vuotta ja silloin saa muun muassa vaihtaa sukupuolta, mutta itseään ei voi kuitenkaan steriloida. Tämä on mielestämme räikeä epäkohta. Muissa Pohjoismaissa ikäraja on 25 ja sielläkin monet pitävät sitä liian korkeana. Meille kuitenkin tuo 25 vuoden ikäraja riittäisi, Tiedän tälläkin hetkellä, että moni odottaa täyttävänsä 30, jotta saisi sterilisaation. Meillä on tällä hetkellä jäseniä ympäri Suomea, aina Sodankylästä Tammisaareen. Haluamme muuttaa asenneilmapiiriä. Suvaitsevuus on vähän trendisana nykyään, mutta on tärkeää, että ihmiset kaikissa elämäntilanteissa otetaan huomioon, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Mira Tiirikainen.

Lapsien hankinnasta pidättyville tarkoitettu yhdistys perustettiin helmikuussa 2012, jäseniä yhdistyksellä oli tuolloin 50, mutta puheenjohtajan mukaan lisää tulee jatkuvasti.

– Keskustelin monen vapaaehtoisesti lapsettoman kanssa ja keskustelujen pohjalta tulimme siihen tulokseen, että tällainen yhdistys on tarpeen. Moni tässä tilanteessa oleva on kokenut syrjintää töissä ja vapaa-ajalla. Esimerkiksi työpaikoilla lapsiperheet usein sanelevat minkä viikon haluavat lomaksi ja lapsettomat työnnetään syrjään. (Helsingin Uutiset 21.5.2012)


Väestöliiton perhebarometrin 2015 mukaan lapsettomaksi jäämistä suunnitteli lähes 13 prosenttia 20-40-vuotiaista suomalaisista. Suomessa 82 prosenttia perheistä oli alle kolmelapsisia.

Vapaaehtoinen lapsettomuus vaikuttaa olevan tabu, kielletty puheenaihe. (Antero Säämäki hs 14.6.2017)

EI ÄITIMATERIAALIA / Nefertiti Malaty - Kirja on tietopaketti vapaaehtoisesta lapsettomuudesta.
Tulevaisuuden utopiassa lapset ovatkin yhteisiä!


Tulevaisuuden kuvia menestyksekkäästi maalaillut kirjailija Aldous Huxley on kirjoittanut muutakin kuin Uljas uusi maailma -fantasian:


"Jokainen harras buddhalainen tietää että siittäminen on vain tuonnemmaksi lykätty surmatyö... Minun vanhempani eivät ymmärtäneet toisiaan, käsittivät aina toisensa väärin tai olivat ilmiriidoissa. Ennen aikaan sellaisissa olosuhteissa kasvaneesta pienestä tytöstä olisi tullut pelkkä ihmisraunio, kapinallinen tai kohtaloonsa luisunut tekopyhä konformisti. Uuden maailmankäsityksen vallitessa minun ei kuitenkaan tarvinnut kokea turhaa tuskaa. En päätynyt ihmisraunioksi koska heti siitä hetkestä lähtien kun opin konttaamaan, olin vapaa pakenemaan. Pako on sisäänrakennettu uuteen järjestelmään. Aina kun vanhempien koti kullan kallis muuttuu sietämättömäksi, lapsella on oikeus muuttaa johonkin toisen kotiin. Häntä jopa tuetaan siihen ja julkinen mielipide rohkaisee. Kuinka monta kotia lapsella sitten on? Keskimäärin noin kaksikymmentä. Me olemme kaikki jäseniä keskinäisessä adoptiokerhossa. Jokainen kerho muodostuu yli viidestätoista ja alle kahdestakymmenestäviidestä erilaisesta pariskunnasta. Joukossa on vastanaineita, morsiamia ja sulhasia, konkareita kasvavine lapsineen sekä isovanhempia ja isoisovanhempia - ja jokainen kerhon jäsen adoptoi sen muut jäsenet. Verisukulaisten lisäksi meillä kaikilla on kiintiöosuus sijaisäitejä ja isiä, tätejä ja setiä, veljiä ja siskoja, vauvoja, taaperoita ja nuoria. Otetaan yksi seksuaalisesti kömpelö palkkaorja, yksi tyytymätön nainen ja kaksi tai kolme pientä televisioriippuvaista lasta, marinoidaan kaikki freudilaisuuden ja kristillisyyden sekoituksessa, säilötään sitten tiukasti neljän huoneen asuntoon ja haudutetaan viisitoista vuotta omissa mehuissaan. Meidän reseptimme on hieman erilainen: otetaan kaksikymmentä seksuaalisesti tyytyväistä pariskuntaa sekä heidän jälkikasvunsa, lisätään yhtä suuret määrät tiedettä, intuiitiota ja huumoria, haudutetaan tantrisessa buddhalaisuudessa ja kiehutellaan ennalta määrittämättömän ajan avoimessa pannussa ulkoilmassa kiintymyksen riuskalla liekillä. Uudenlainen perhe ei sulje pois toisia eikä ole ennalta määrätty tai pakollinen." (Saari 1963, 147)


Teillä ei ole toivoa tai pienintäkään mahdollisuutta ratkaista talousongelmianne

ennen kuin väestönkasvu on hallinnassa.

Kun väestö kasvaa kohisten, vauraus vähenee.

Ja kun vauraus vähenee, tyytymättömyys ja kapina, poliittinen häikäilemättömyys

ja yhden puolueen valta sekä nationalismi ja sotaisuus

alkavat nostaa päätään." (Aldous Huxley, Saari 1963, s. 266)


Näissä maissa jopa maksetaan lisääntymisestä!


Tanska

Pienessä pohjoismaassa on alhainen syntyvyys, vain noin 1,73 lasta naista kohden. Tanskalainen matkayhtiö keksi erikoisen kannustimen, saattaakseen naisia raskaaksi. Vanhemmille tarjottiin kolmen vuoden edestä vauvatarvikkeita, mikäli he panivat lapsen alulle yrityksen kautta varatulla lomamatkalla.


Venäjä

12. syyskuuta on virallinen hedelmöityspäivä. Tuolloin ihmiset saavat keskittyä lasten hankintaan. Naiset, jotka synnyttävät tasan yhdeksän kuukautta myöhemmin, voittavat itselleen jääkaapin. Lisäksi Vladimir Putin värväsi kerran Boyz II Men -poikabändin,innostaakseen moskovalaisia miehiä lisääntymään ystävänpäivän tienoilla.


Singapore

Singaporessa on maailman alhaisin syntyvyys, 0,81 lasta naista kohden. Maassa käytetäänkin vuosittain noin 1.5 miljardia euroa eri kampanjoihin, joilla ihmisiä houkutellaan harrastamaan seksiä. Maassa on myös rajoitettu pienten asuntojen määrää, jotta asunnon vuokraaminen kannustaisi ihmisiä elämään yhdessä, ja oletettavasti lisääntymään.


Japani

Erään yliopiston opiskelijoille lykättiin robottivauva hoidettavaksi, jotta nuoret saisivat tutustua vanhemmuuteen. Maan johto järkeili, että tämä alentaisi nuorten kynnystä alkaa oikean lapsen vanhemmiksi.


Etelä-Korea

Etelä-Koreassa syntyy vain 1,25 lasta naista kohden. Tästä syystä joka kuun kolmas keskiviikko toimistot sammuttavat valonsa kello 19. Ilmiö tunnetaan "Perhepäivänä", jolloin pariskuntien toivotaan kiirehtivän vällyjen väliin. Lisäksi valtio on valmis tarjoamaan käteistä naisille, jotka hankkivat lisää lapsia esikoisensa jälkeen.

Yllättäen myös Intiassa ongelma


Alhainen syntyvyys on myös muun muassa Romania, Italia, Hong Kong, jotkut alueet sinänsä väkirikkaassa Intiassa, sekä Espanja