LETS - paikallinen vaihtotalous

Viimeisen kymmenen vuoden aika maailmalla on levinnyt paikallinen monen keskeinen vaihtokauppajärjestelmä, jonka perusajatuksena on irrottautuminen tavanomaisesta rahataloudesta. Tällainen vaihdanta tapahtuu pääasiassa lähialueilla ja sen toimivuus rakentuu sopivan suuruiselle osallistujamäärälle ja keskinäiselle luottamukselle.

Kirjaimet LETS ovat lyhenne sanoista Local Employment Trading System tai Local Exchange Trading System, jonka Michael Linton kehitteli vuonna 1982 Brittiläisessä Kolumbiassa, Kanadassa. Järjestelmä omaksuttiin ensin vaihtoehtoisissa yhteisöissä, joista se on vähitellen levinnyt erilaisina muunnelmina useisiin maihin.

LETS-kanssakäyminen tukee yhteisöllisyyttä. Näytti siltä, että LETS toimisi vain maaseutumaisissa oloissa, joissa kyläyhteisöt muodostavat maantieteellisesti rajatun alueen ja asukkaat tuntevat toisensa. Mutta myös kaupungeissa syntyy yhteisöjä. Työpaikoilla on verkostoja, lähiöiden asukkailla on samansuuntaisia intressejä kehittää omaa aluettaan, tuttavuus- ja ystävyyssuhteiden perusteella syntyy piirejä, joilla on yhteishenkeä.

Useimmat meistä ovat monen yhteisön jäseniä. Voimme olla työpaikkamme LETS-renkaassa ja vaikka vielä harrastuksemme perusteella muodostuneessa renkaassa. Pääasia on se, että meillä on "tuotteita" tarjottavaksi ja että tarvitsemme muiden tuottamia tavaroita ja palveluja.

Jokainen osallistuja on itsenäinen yrittäjä - tarjotaan "tuotteita" kukkien kastelemisesta ja koiran ulkoiluttamisesta asianajopalveluihin, hampaiden paikkaukseen ja talon rakentamiseen. Kysynnän ja tarjonnan kirjo riippuu osallistujien kekseliäisyydestä ja taidoista.

Jokainen tarjoaa omia tuotteitaan määräajoin ilmestyvässä tuoteluettelossa ja määrittelee tuotteensa vaihtokauppahinnan. Tutustumis- ja erikoistarjouksia voi kampanjoida samalla tavalla kuin tavanomaisessakin liike-eämässä.

LETS-valuutta ei kilise eikä kahise

LETS- järjestelmä on useimmiten atk:lla pidettävä yksinkertainen kirjanpito järjestelmä, jossa jokaisella osallistujalla on tili.

Kun henkilö A ostaa palvelun vaikkapa yrityskonsultti B:ltä, he sopivat keskenään hinnan ja ilmoittavat sen kirjanpidosta vastaavalle koordinaattorille. A:n tililtä veloitetaan, B:n tiliä hyvitetään. B puolestaan voi ostaa C:ltä vaikkapa puutarhatuotteita ja D:ltä hiustenleikkuun, jolloin B:n tililtä veloitetaan ja C:n ja D:n tiliä hyvitetään ja niin edelleen.

LETS-kirjanpidon debet ja kredit ovat aina tasapainossa. Hallintoa varten veloitetaan tililtä vaikkapa kuukausittain jokin pien summa kattamaan kirjanpitäjän palkkion ja kuluja.

Tavallista rahaa ei käsitellä ollenkaan eikä vaihtokaupan puitteissa asioida myöskään pankissa. LETS-valuutta ei kilise eikä kalise, se on pelkästään kuvitteellista. "Valuuttayksikkö" voi vastata arvoltaan virallista valuuttaa tai se voi poiketa siitä. Usein LETS-yksikölle on annettu jokin lyhyt ja naseva nimi.

 

Vaihtosuhde on luottosuhde

LETS-järjestelmälle on tyypillistä, että jäsenet ainakin jollakin tavalla tuntevat toisensa. Se rajoittaa osanottajien määrää. Vähintään kolmisenkymmentä osallistujaa takaa tarpeeksi monipuolisen tarjonnan. Toisaalta osallistujamäärä ei saa nousta yli viidensadan, sillä silloin sitä ei enää hallita eikä synny luottamukselle tärkeää yhteishenkeä.