Ekoeroottinen vallankumous (lyhennelmää kirjasta)


Ethän vain anna markkinatalouden ohjata seksuaalisia halujasi?

Antiikin seksuaalisuus

Erotiikka ja seksi raamatussa ja varhaiskirkossa

Rita Liljeström: Eroottinen sota
Marketta Horn   16.9.1998

Elämänsuojelija-lehteen (Juha Rantala)Ekoeroottinen vallankumous


Tässä artikkelissa pyrin älyllistämään seksin yhtenä keinona luonnon säästämiseksi. Pohdin ekologisen muutoksen mahdollisuutta seksuaalisuuden näkökulmasta. Markkinatalouden ehtojen mukaisesti yritetään nyky-yhteiskunnassa latistaa myös seksuaalisen yhtymisen tarve mekaaniseksi, suorituskeskeiseksi ja ulkoisista ominaisuuksista eli markkinataloudesta riippuvaiseksi hyödykkeeksi. Mutta älkäämme antako periksi!

Maailman merien kalamäärä on vähentynyt kolmannekseen, yli puolet metsistä on tuhoutunut, joka kolmas ihminen sairastaa kroonisesti. Kukapa ei olisi huolissaan huomisesta? Talousmiehet lisäävät valuuttavarantoja, sillä “vain rahavirtojen kasvattaminen parantaa elämänlaatua”. Kuitenkin monilla tahoilla yritetään luoda kestävämpää elämää:  ravintoterapeutit opettavat viljan idätysarvoja, insinöörit turvevillan eristysominaisuuksista. Valtiotieteilijät ehdottavat kansanäänestyksistä, sosiologit rakentaisivat korttelikoteja ja psykologit asianosaisten oma-apuryhmiä.

Vallankumouksen oppi-isä Karl Marx hyvin tiesi, että ihminen tarvitsee ruokaa, suojaa ja naimista pystyäkseen olemaan ihmiskuntana olemassa. Marx kehitti vallankumousteoriansa kahden ensimmäisen perustarpeen turvaamiseksi. Kuitenkin se tapa millä ihminen lisääntyy on kautta historian vaikuttanut siihen, miten hän turvaa asunnon ja ruoan. Siksi poliittiset ja uskonnolliset ryhmittyvät ovat aina määränneet nimenomaan ihmisen seksuaalisesta käyttäytymisestä.

Vaikka ihmiskunnan oleassaolo voidaan turvata, jos kolme perusehtoa toteutuu: ruoka, suoja ja lisääntyminen, kehitetään yhä vain kahta ensimmäistä. Ruokaa ja suojaa lisätään suuntaakin muuttaen, puhutaan jopa kestävästä kehityksestä. Mutta kukapa puuttuisi perusteellisesti ihmiskunnan olemassaolon kolmanteen perusjalkaan eli lisääntymiseen? Jos ihminen ei saa suojaa, hän kuolee täällä napapiirin lähettyvillä muutamassa vuorokaudessa. Jos hän ei saa ruokaa, hän kuolee muutamassa kuukaudessa. Jos emme lisäänny, ihmissuku kuolee noin 70 vuoden kuluessa.

 

Miten nykyisen kehityksen tasolla turvataan

seksuaalisen perusvietin toteutuminen niin,

että sekin palvelisi kestävää kehitystä?


Intialainen opettaja ja vallankumouksellinen Osho, joka on siinä mielessä vallankumouksellinen, että hänen luomissaan asuinyhteisöissä ei eletä nykyisen talousjärjestelmän eikä virkavaltaisen poliittisen järjestelmän ehtojen mukaisesti, sanoo: "Seksuaalisuus on sukupuolivietin alin piste, valaistuminen sen korkein tavoite."

Tiedämme jo, että ravinto on oltava ekologisesti kasvatettua, fennonaturaalia tai edes fennovegaanista. Suojan, asuntojen, pitäisi olla puisia, luonnonmateriaaleista ja -maaleista - pois kaikki muovi, kemian jalosteet ja öljytuotteet.


Sukupuolivietin jatkojalostamisesta tiedetään vasta hyvin vähän

Ihmisen seksuaalisuutta on ohjailtu vahvasti uskonnollisten, taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmien sekä kulttuurien avulla, ja ojauksella on aina ollut joku tarkoitus, jota kuitenkin harvoin on julkilausuttu. Ehkä siitä yksinkertaisesta syystä, että ei haluta ymmärtää, mistä seksuaalisuudessa on kyse ihmisen evoluutiossa. Se tiedetään, että 1960-luvulla alkanut seksuaalinen estottomuus on lisännyt turhautumista ja tehnyt ihmisestä yhä yksinäisemmän, epätasapainoisemman ja ahdistuneemman.

Tutkimusten mukaan isoäitimme tuskin tiesivät paljoakaan seksuaalisesta ekstaasista eli orgasmista. Tuskinpa miehetkään osasivat tehdä eroa ejakulaation ja orgasmin välillä, saati kokea multiorgasmeja. Ne naiset, jotka kokivat ekstaasin, poltettiin todennäköisesti noitina roviolla. Naisen orgasmi kuuluu evoluution myöhäisiin vaiheisiin. Miehen orgasmista ei ole vielä edes aloitettu keskustelua. Miehen ejakulaatiossa purkautuu valtava energia - jopa kolmannes päivän mittaan kerätystä vitaalivoimasta. Onko sen tarkoitus purkautua vessanpöntöstä vedettäväksi vai voisiko mies kenties käyttää tämän tuottamansa vitaalivoiman oman kehityksensä hyväksi?

Vuosisatoja sitten alkemistit etsivät viisasten kiveä. Lopulta tajuttiin, että viisasten kivi on ihmisen sisässä. Ihmisessä vellovassa seksuaalienergiassa. Kiinalaiset taomestarit ja intialaiset tantragurut ovat vaalineet vuosituhansia tuon energian kehittämis- ja talteenottomenetelmiä. Yksityiskohtaisia ohjeita on ensimmäistä kertaa alettu kääntää länsimaisille kielille. Vanhoja perinteitä on samalla kehitetty eteenpäin. Eräs kundaliinimestari Kashmirista, Gopi Krishna, kirjoittaa: "Ihminen pystyy lentää kuuhun, piiruntarkasti laskea ilmavirtojen ominaisuudet, mutta miksi ei tiedetä mitään siitä voimasta, jonka tunnen nousevan kiemurrellen kuin käärme selkärankaani pitkin sydämeen ja aivoihin? Kuitenkin se voima on taivaallisen rauhan ja ymmärtävän viisauden lähde."  (Kundalini—The Evolutionary Energy in Man, 1967

Seksuaalisuuteen liittyvästä alkuvoimasta tiedetään vasta hyvin vähän. Siksi ihmisen seksuaaliseen 
käyttäytymiseen on helppo vaikuttaa. Ja kun seksuaalisuus saadaan valjastettua tyydyttämään talouselämän 
tarpeita, ei järjestelmä tarvitsekaan enää pakkokeinojaSeksuaaliviettiä on aina säädelty valtiaiden hyväksi

Kun tehdastyö yleistyi 1800-luvulla, vaadittiin uudenlaista ihmistyyppiä. Tehdastyö vaati kuria, järjestystä ja täsmällisyyttä, ihmiset piti saada tekemään työtä massana, kellon tarkkuudella. Ihmiset piti saada myös kuluttamaan massana, massatuotteita. Tuotannon ja kulutuksen vaatima suunnitelmallisuus edellytti ihmisen käyttäytymisen hallitsemista. Valmistettujen tuotteiden menekki oli turvattava ja siksi tarpeet piti pystyä ennakoimaan. Jo silloiset valtaapitävät tajusivat, että kunhan sukupuolielämä saadaan säännösteltyä, tulee muu täsmällisyys itsestään. Tarvittiin pappeja saarnaamaan puritaanisuutta ja porvarillista ydinperheideaalia.

Ydinperhe parhaimmillaan turvasi nousevalle teollisuusvaltioille sekä tuottajat että kuluttajat. Se on yhä kaikkein edullisin tapa pitää huolta heikoimmista, tekeväthän ihmiset palkkatyöpäivänsä jälkeen toisen työpäivän kotona ilmaiseksi. Siksi ei ole ihme, että tehtaanomistajat ja valtion virkamiehet kannustivat tiukkaa seksuaalimoraalia. Vakaa perhe on edellytys vakaalle yhteiskunnalle. Kansalaisten ei tule muuttaa elintapaansa suunnittelemattomasti kuten tapahtuu rakastumisen seurauksena.

Säästäväisyys, tottelevaisuus ja puritaaninen seksuaalimoraali nostettiin ihanteiksi. Kaikenlainen vapaa toiminta julistettiin synniksi ja paheeksi. Valtion vero- ja avustuspolitiikka tuki säännösteltyä kaavaa. Seksuaalisuuden osoittamisesta ja seksuaalisuudesta nauttimisesta tehtiin paheellista. Kun seksuaalisuudessa oltiin säästäväisiä, opittiin säästämään myös yhteiskunnallista omaisuutta. Omaisuutta jäi uusiin investointeihin.

Samalla tavalla kuin nykyinen markkinatalous käyttää hyväkseen ihmisen yksinäisyyden ja erillisyyden tunnetta lisätäkseen myyntiä, pystyy se iskostamaan meille kulutusystävällisen seksuaalisen käyttäytymisen. Mielihyvänsä perässä juokseva ihminen ei lähde protestoimaan yhteiskunnan rakenteita vastaan. Tällainen ihminen on passiivinen, nöyrä ja ennen kaikkea mukavuudenhaluinen. Samalla tavalla tekniseen kulttuuriin sopii hyvin, että ihmiskehon yhdestä kohdasta tehdään mielihyvän keskus.Kulutusystävällisestä seksistä aivo-orgasmiin

   Seksuaalisuuden ydintä pohtimalla näyttäisi avautuvan väylä muuttaa yhteiskuntaa kestävän kehityksen suuntaan. Tällöin ymmärretään, että seksuaalisuudella on ylevämpi tarkoitus kuin vain parisuhteen vahvistaminen tai stressin vähentäminen, saatikka sitten hetken hekuma tai kulutuksen lisääminen.

Nykyisessä kulttuurin vaiheessa on seksille tapahtunut samalla lailla kuin muillekin ihmiselämää koskettaville tunteille ja tarpeille: Seksistä on tehty kulutustavaraa muun joukossa. Valitse tänään, vaihda huomenna. Nauti, etsi vapautta ja rentoutusta. Kalliilla ostettu on arvokkainta. Kaupan hyllyltä saa tuotteita, joilla voi tehdä itsestään haluttavan, kerran toisensa jälkeen. Yhden yön suhteet ja lyhyet avioliitot ovat markkinataloudelle kaikkein edullisimpia. Ihmisethän valitsevat tällöin parittelukumppaninsa ulkoisten ominaisuuksien eli mainonnan mielikuvien perusteella. Suorituspakko ja halu olla muiden kaltainen tekee seksistä tuotteen. Kun oma tunnistuselimemme ei ole kunnossa, meihin on helppo vaikuttaa. Meistä tulee hyviä kuluttajia.
Terve keho on ekstaasin edellytys


Ekoeroottisessa vallankumouksessa tarkoittaa kahta kysymystä ylitse muiden: miten saastuttava ja passivoittava elintapamme vaikuttaa seksuaaliseen kokemukseemme ja miksi me ylipäätään tarvitsemme seksuaalisia kokemuksia.

Seksuaalinen ekstaasi edellyttää tervettä kehoa, hyvin toimivia lihaksia, herkkiä aisteja ja itsehallintaa. Toisin sanoen luonnonmukaista elämäntyyliä. Teollisessa markkinataloudessa ihminen saa ilman, veden ja ravinnon mukana runsaasti ihmiskeholle vieraita aineita. Tunto, näkö- ja kuuloaisti turtuvat. Kuinka eineksillä ja pikaruoalla täytetty keho voisi kokea ekstaattisia tunnetiloja? Ihmisen jokainen solu imee elämänvoimaa ruoasta, juomasta ja ilmasta. Sukupuolielimet ja rauhaset tarvitsevat erityisiä ravintoaineita saavuttaakseen optimaalisen toimintakyvyn ja herkkyyden. Siksi kaikki se mitä syömme ja miten elämme vaikuttaa vitaalisuuteemme. Oikea ravinto pitää terveenä ja energisenä. Se kirkastaa ja herkistää ihon, raikastaa eritteet.

Valmisruokaan on lisätty kemiallisia aineita kaikissa valmistusvaiheissa. Ihmisen sisällä ei ole ongelmajätelaitosta. Kehon on poistettava myrkkyjä omilla menetelmillään. Koska seksuaalisesti herkimmät osat ovat muutenkin herkkiä, ne toimivat yhtenä kanavana myrkkyjen poistossa. Tämän seurauksena ne menettävät alkuperäistä herkkyyttään.

Säilötyt, jäädytetyt, kuumennetut ja käsitellyt ruoat muuttuvat koostumukseltaan ja niiden sisältämä elämänvoima on lähes nollissa. Mutta myös vihannesten kasvualusta ja ennen kaikkea lihan tuotantotapa vaikuttaa ruoan elämänvoimaan.
Pakkaamisen ja kuljetuksen sekä muiden taloudellisten ja kaupallisten syiden takia ruokiin lisätään maku- ja väriaineita, säilöntäaineita sekä muita kemiallisia aineita.

Kehon pitämiseksi herkkänä on syötävä paikallisia, mieluiten itse kasvatettuja tuotteita. Vapaana kaakattavat kanat saattavat maailmaan sikiön alun, joka on täyttä elämää. Vitaalisuuden säilymiseksi on vältettävä valkaistua sokeria, hienonnettua ja jyvän muista osista eroteltua vehnäjauhoa, jonka tehtävä ei ole muu kuin saada turvotettuja leivonnaisia. Valkoisista vehnäjauhoista on poistettu 80 prosenttia ravinteista. Kofeiini vie kehon kemian sekaisin. Kahvi, tee ja kolajuomat kuten myös alkoholi ja punainen liha nostattavat hetken hekuman. Ne pitävät yllä seksinarkomaniaa.

Ruoka-aineiden lisäksi saastuttava ja passivoittava elämäntapamme laimentaa vitaalisia tunteita ja aisteja. Tarvitsemme yhä suurempia kiihdykkeitä saadaksemme aikaan edes pienen ekstaattisen tunteen.

Mies tuottaa elinaikanaan noin 15 litraa siemennestettä. Yhdessä ejakulaatiossa kuluu puoli teelusikallista. Tuon siittiömäärän tuottaminen kuluttaa kolmanneksen miehen päivittäisestä energiasta. Ennen kaikkea rauhastoiminnalle ja immuunijärjestelmälle tärkeitä mineraaleja, vitamiineja, hormoneja, proteiinia ja entsyymejä. Mutta luonto ei tuhlaa. Spermaenergian tarkoitus on kehittää koko ihmisen evoluutiota. Nuori terve ihminen kuluttaa 60 prosenttia energiastaan syömiseen, ruoansulatukseen, hengittämiseen, työntekoon ja muuhun jokapäiväisiin välttämättömyyksiin. Loppuenergia on vapaassa käytössä. Sen voi tuhlata viinaan ja kaahaamiseen. Mutta vanhempi mies tarvitsee koko energian itse. Energiaa voi lisätä elämäntyylillä mutta myös pidättäytymällä ejakulaatiosta yhdynnän aikana ja nostamalla syntynyt energia omien rauhasten ja yvässä lykyssä aivojen toimintaan. Tämä on taolaista oppia elämänvoimasta.
Miksi teoretisoida ihana kokemus?

 Seksuaalisuus on yksi niistä keinoista, taiteen ja hiljaisuuden ohella, jonka avulla ihminen voi laajentaa tietoisuuttaan. Seksuaalisuudessa on alkuvoimaa. Korkea henkinen tila on hyvin yksinkertainen: ihminen on kokonaisena läsnä tässä ja nyt. Martti Lindqvist on kirjoittanut: "Pyhyys on sekä äärimmäistä yksityistä että yleistä.  Kosketus siihen on intiimiä, mutta vie samalla yhteyteen ikiaikaisen ja universaalisen kanssa, yhtyminen kosmiseen kaikkeuteen." Jokainen ihminen on osa sitä intelligenssiä, joka hallitsee maailmaa ja koko kosmosta. Kehomme on osa universaalia kehoa, mieli osa universaalia mieltä. Mitä enemmän ihmisen tietoisuus kehittyy sitä vaatimattomammaksi, rauhallisemmaksi ja yksinkertaisemmaksi hänen elämänsä käy.

Niissä kulttuureissa, joissa orgastinen ekstaattinen kokemus ymmärretään osana ihmisen kehitystä, edellytetään terveellisen ja puhtaan ravinnon lisäksi sekä ekologisesti kestävää että henkisesti hiljentyvää elämäntyyliä. Orgastinen kokemus on sitä syvällisempi  mitä pitemmälle ihminen on kehittynyt henkisesti.

Kun seksiä nimitetään eläimelliseksi himoksi, se ei tarkoita, että ihminen käyttäytyy kuin eläin harjoittaessaan sukupuoliyhdyntää. Eläimethän eivät harrasta seksiä muuta kuin lisääntyäkseen. Tällainen ihminen jää eläimen tasolle tyydyttäessään sukupuoliviettiään pelkästään fyysisen tarpeen pakosta. Hän ei yritä liittää alkuvoimaiseen yhdynnän kokemiseen omaa tajuntaansa. Pornografiasta on omaksuttu se illuusio, että ihminen voisi kokea tyydytystä osallistumatta ajatuksissaan varsinaisesti yhdyntään. Myös seksiterapiaan koulutetut 'sukupuolielininsinöörit' opettavat sukupuoliyhteyttä ikään kuin jonkun objektin kanssa. Mutta nautintoahan ei voi tuntea kehossa. Kuolleella ruumiilla ei ole seksuaalitoiveita. Toiveet ovat ihmisen mielessä, hengessä, tajunnassa.

Orgastinen kokemus on kuvaannollisesti tunne siitä, miten ihminen sulautuu meren aaltoon, tuulen huminaan, kukan kauneuteen. Täydellisessä orgastisessa kokemuksessa ihminen ei ole yhtä vain partnerinsa vaan koko luomakunnan ja kosmisen tanssin kanssa. Yhdyntä on ihmisen vuoropuhelua luonnon kanssa toisen ihmisen välityksellä.
Mihin mieli palaa, palaa ihmisen toimintakin


Ekoerotiikka ei tarkoita selibaattia. Jos jotain on jäänyt kokematta, palaa mieli aina siihen, sanoo Osho.

Tähän saakka ihminen on suostunut muovaamaan tai rajoittamaan seksuaalista tyydytystään ja samalla luopunut vapaudestaan, koska hän on siten voinut parantaa taloudellista asemaansa. Samoin kuin ihminen uskoo olevansa vapaa ja itsellinen, kun hän valitsee kaupasta sopivan takin, hän kuvittelee osoittavansa vapautta valitsemalla kumppaneita yhdyntää varten. Kuitenkin hän näin tehdessään lankeaa seksuaalisen pakkotalouden virittämään ansaan. Markkinatalous ihannoi vapaata seksiä. Hän uskoi elämänsä paranevan, kun hän suostuu mainonnan houkutuksiin .

Tällaisessa kulttuurissa seksuaalinen himo ei osoita muuta kuin ihmisen pelkoa. Ne kehon alueet, joita kutsutaan erogeenisiksi eli sukupuolisesti herkiksi, ovat herkkiä kaikelle. Ne herkistyvät ja saavat ylimääräistä verta aina kun on vähänkin aihetta odottaa hyökkäystä. Kiihottuneessa tilassa ihminen ei kykene tekemään eroa mielihyvän ja kivun tai ahdistuksen ja jännityksen välillä. Se, mitä sanotaan seksuaaliseksi haluksi, voi olla pelkoa. Ihminen pelkää itseään ja muita, ja hän kuvittelee voivansa hälventää näitä pelkoja seksuaalisella toiminnalla.

Kööpenhaminan yliopiston dosentti Hannele Petersenin mukaan kulutustason lasku koetaan elämänlaadun parantumisena, kun ihmisten emotionaaliset suhteet paranevat. Eroksen voimasta voidaan kokea yhteisiä tunteita ja samaistua toisiin ihmisiin ja myös ei-inhimillisiin olentoihin.


Tehkäämme siis eroottinen vallankumous

ekologisen kestävyyden pelastamiseksi!


Emme ole vielä läheskään tajunneet, mikä merkitys kestävän kehityksen kannalta on sillä, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mutta jakoi sen kuvan mieheksi ja naiseksi. Siksi erotiikka on pohtimisen arvoista. Seksi on eläimellistä siinä mielessä, että eläinkin yhtyy toiseen sukupuoleen lisääntyäkseen, mutta seksuaalihimolla on syvällisempikin merkitys kuin tuottaa uusia fyysisiä kuvia Jumalasta. Erotiikka on henkistä. Eroottinen kokemus on aina intellektuaalinen kokemus. Ihmisen tajunnan läpäisee tieto yhtymisestä, yhteen kuuluvuudesta - ensin toiseen ihmiseen, sitten luomakuntaan ja lopulta koko kosmiseen rytmiin.

Vapaa ihminen tiedostaa sekä järjen että aistiensa vaikutuksen omaan käyttäytymiseensä. Hän ymmärtää, mitä merkitystä talouselämällä ja politiikalla on hänen elämäänsä, niin kutsutulla näkymättömällä kädellä.  Herbert Marcusen mukaan ihmisen vapaa ja vaistonvarainen järjestelmä testataan kaikkein perimmäisimmällä vietillä eli seksuaalisuudella. Narsistinen ja perverssi seksuaalisuus häviää, kun ihminen ei tee itsestään riippuvaista kansainvälisestä raha- ja tuotantotaloudesta. "Elimistö ei ole enää vieraannuttavan pakkotyön instrumentti, vaan itsetoteutus on ihmisen ja koko kehon päämäärä." Minkälainen sinun suhteesi tulisi olla, jotta sitä olisi vaikea ohjelmoida talouselämän menetelmillä?


*****


Koska eros asuu jossain kulttuurin ja luonnon rajamailla, pitävät monet erotiikan aaltoa vihreänä liikkeenä, urbaanin ihmisen paluuna kohti luontoa ja kohti niin animaalisia kuin jumalallisia juuria.

Hanne Petersen Kööpenhaminan yliopistosta määrittelee erotiikan keinona ja voimana joka mahdollistaa erilaisen yhteiskunnan. Jos emootiot, vetovoima ja rakkaus liikuttavat ihmisiä fyysisesti ja henkisesti, silloin erotiikan voima voi auttaa pysäyttämään eroosion. ”Rakkaudesta ja lähdevedestä voi tulla tärkeitä arvoja tulevalla vuosisadalla.” Petersinin mukaan feministien ja tutkijoiden tulee työskennellä enemmän oikeuteen ja valtaan, rakkauteen ja erotiikkaan liittyvien käsitteiden kanssa kuin vapauden ja tasa-arvon käsitteiden kanssa.  Eroksen voima tai rakkaus voi auttaa vastustamaan eroosiota sekä ihmissuhteissa että ihmisten ja ei-inhimillisen luonnon erottamisessa. Ystävyyden merkitys henkiinjäämiselle on tärkeä. Petersonin mukaan kulutustason lasku voitaisiin ehkä kokea elämänlaadun parantamisena, jos sitä seuraisi kollektiivisten emotionaalisten kokemusten lisääntyminen. Erotiikka edellettää toisesta huolehtimista ja suhdetta toiseen ihmiseen. Jotta muutos olisi mahdollinen, tarvitaan eroksen voima ja mahdollisuuksia kokea kollektiivisia tunteita sekä kykyä samaistua toiseen ihmiseen ja myös ei-inhimillisiin olentoihin. Kulutuksen uusjako ja muutos elämäntavassa  antavat ajatukselle vapaudesta uuden merkityksen. EU:ssa neljä perusvapautta ovat  tavaran, pääoman, palvelujen ja työn vapaa liikkuminen. Liikkuvuus on avainsana – liikkuvuus on vapauden ilmaisu. Petersen kääntää vapauden toisinpäin. Ekologisesta näkökulmasta meidän pitääkin ajatella vapautta liikkumisen pakosta, vapautta pakkokulutuksesta, vapautta turhasta informaatiosta. Vapautta ettei. (Pohjoismaisten naisjuristien kokous Suomessa 12.7.1995)*****


Ekoerotiikkaa!

Marketta Horn
Sampo-lehti, Saarijärvi,  kolumni viikko 29/1.7.1998

Nykykulttuurissa on seksille tapahtunut kuten muillekin ihmiselämää koskettaville asioille: seksistä on tehty kulutustavaraa. Valitse tänään, vaihda huomenna. Nauti, etsi vapautta ja rentoutusta. Kalliilla ostettu on arvokkainta.

Yhden yön suhteet ja lyhyet avioliitot ovat markkinataloudelle kaikkein edullisimpia. Kaupan hyllyltä saa tuotteita, joilla voi tehdä itsestään haluttavan, kerran toisensa jälkeen. Suorituspakko ja halu olla muiden kaltainen tekee seksistä tuotteen.  Markkinatalous käyttää hyväkseen ihmisen yksinäisyyttä lisätäkseen myyntiä, se pystyy myös iskostamaan ihmiselle kulutusystävällisen seksuaalisen käyttäytymisen. Mielihyvänsä perässä juokseva ihminen ei lähde protestoimaan yhteiskunnan rakenteita vastaan. Hän on passiivinen, nöyrä ja ennen kaikkea mukavuudenhaluinen.

Teollisessa markkinataloudessa ihminen saa ilman, veden ja ravinnon mukana runsaasti ihmiskeholle vieraita aineita. Keinokuituiset vaatteet ja asuinympäristön materiaalit, öljyvetoinen liikkuminen ja rämisevä musiikki alentavat herkkyyttä turruttamalla tunto-, kuulo- ja näköaistit. Käsiteltyinä ruoka muuttuu koostumukseltaan ja ruoan sisältämä elämänvoima laskee nollaan. Kolajuomat, alkoholi, punainen liha ja voimakkaat mausteet nostattavat hetken hekuman ja pitävät yllä seksinarkomaniaa.

Seksuaalinen ekstaasi edellyttää tervettä kehoa, hyvin toimivia lihaksia, herkkiä aisteja ja itsehillintää. Toisin sanoen luonnonmukaista elämäntyyliä. Koska seksuaalisesti herkimmät kohdat ovat muutenkin herkkiä, ne toimivat yhtenä kanavana ilman ja ruoan mukana tulleiden myrkkyjen poistossa ja siten menettävät alkuperäistä herkkyyttään.

 Koska seksuaalisuuteen liittyvästä alkuvoimasta tiedetään vasta hyvin vähän, on seksuaaliseen käyttäytymiseen helppo vaikuttaa. Kulutuskulttuurilla on kaikki keinot tehdä meistä yhä parempia kuluttajia 

Kestävän kehityksen kannalta on hyvä muistaa, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mutta jakoi sen kuvan mieheksi ja naiseksi. Seksi on eläimellistä siinä mielessä, että eläinkin yhtyy toiseen sukupuoleen lisääntyäkseen mutta erotiikka on henkistä.


*****

 Ostettu pikatyydytys tuskin riittää

HS Mielipide 29.7.1993
Marketta Horn

Nimimerkki Naisellakin on tunteet valitti (HS 16. 7.) naisten kohtelun olennaisesti huonontuneen viime vuosien seksibaarien ja seksityön myötä. Hän ehdotti, että perustettaisiin vastapainoksi naisten baareja, joissa alastomat miestarjoilijat jakaisivat muitakin viihdykkeitä. Haluaisin tarjota toisenlaista ratkaisua seksikeskeisyyden vähentämiseksi.

Ensiksi niin kauan kuin kinastelemme keskenämme siitä, onko mies vai nainen enemmän hyväksikäytetty, ahdistuneempi tai viisaampi, toteutuu suunnitelman mukainen sukupuolten välinen taistelu. Se vie aikaa ja voimia ja se vie huomion koko taloudellisen järjestelmän ahdistavuudesta.

Nämä miehen ja naisen etiketit ovat nykyisellään seksuaalisen suunnitelmatalouden markkinatuotteita. Keskenään kiistelevät kumppanit jatkavat yhteisellä taloudellisen kasvun tiellä.

Toiseksi seksiboomin loukkaavuuteen on vaikuttanut myös käytettyjen sanojen epämääräisyys. Kuka enää tietää milloin on kyse seksistä, milloin erotiikasta, milloin rakkaudesta ja milloin silkasta pornosta? Tarmo Kunnaksen kolumni ranskalaisten rakkaudesta 7. 7. on havaintoesimerkki käsitteiden sekaannuksesta. Ei ihme, että semantikot väittävät nykyajan vallankumouksia tehtävän kielen avulla. Enää ei vallata rakennuksia eikä hallituksia vaan käsitteitä. Tarmo Kunnas matkaa "Eroksen valtakunnassa" mukanaan ostettu rakkaus, elämän nautinnot, avio-ongelmat, valloitussota, mutta myös varsinaiset erotiikan ajoneuvot: luovuus, valistuneisuus ja intelligenssi.

Kolmanneksi seksin tarkoituksen täsmentäminen. Yhä enemmän tuodaan esille, että ihmisen seksuaalisuudessa piilee valtava energiavarasto. Tästä on osoituksena jo se, että yhtymisellä on myös suora vaikutus ihmisen geneettiseen evoluutioon. Meillä on vapaus itse valita, miten käytämme tuon perusenergiamme. Vuosisatojen aikana niin kirkonisät, valtiolliset vallanpitäjät kuin myös kulutusyhteiskunnan luojat ovat ohjailleet tuota voimaa omien etujensa turvaamiseksi. Milloin kehitettiin sellaista moraalia, jonka avulla voitiin suunnata seksuaalienergia pelkästään lisääntymisen varmistamiseen, milloin seksuaalimoraalilla taattiin rodun tai yhteiskuntaluokan säilyminen. Tämän päivän kulutusyhteiskunnassa on luonnollista valjastaa tuo energia mahdollisimman lyhyen nautinnon tuottamiseen. 

Antiikin Kreikassa ei ollut kunnioitettavaa kiintyä toiseen ihmiseen tai tavoitella hekumaa toisen ihmisen välityksellä. Vanhan tarun mukaan eros kyllä ohjaa kauniin kehon toisen kauniin kehon luo, mutta tarkoitus ei ollut hetkellinen tyydytys, vaan eros oli alkusysäys kaiken kauniin ja viisauden etsimiseen, Eros merkitsi kaipuuta. Mutta ei kaipuuta alas aistimaailmaan, vaan ylös ideoiden maailmaan. Kristuksella ei ollut sukupuolielämää. Sanotaan, että hänessä ei ollut jakautumista , joka synnyttää tarpeen yhtyä toiseen "energiakeskukseen". Hänessä täydellisyys lepäsi tasapainoisena. 

Ihmiskunnan olemassaolo ei vaadi enää jokaisen moninkertaista lisääntymistä. Vaikea on myös kuvitella, että peniskeskeinen, valtiopainotteinen ja seteleillä ostettu tai turvattu nautinto olisi kehityksen huippu. Takertuminen toiseen ihmiseen rakkauden nimissä vielä vähemmän. Ehkä evoluutiolla on varastossa jotain paljon jännittävämpää tämän perusenergian käyttöönotossa. Kun leikkikalut käyvät tarpeettomiksi, jää jäljelle halu kokea kestävämpää ja avarampaa puhtaimmilla eväillä. "Jos seksistä tulee päämäärä, on kuin ihminen rakentaisi jatkuvasti perustaa talolle, mutta ei koskaan rakentaisi siihen taloa", kirjoittaa intialainen guru Osho.

Suvisessa Suomessakin seksuaalisuus on kahlittu. Ympäristömyrkyt ilmassa, vedessä ja ravinnossa vähentävät kykyä yhtyä toiseen ihmiseen. Meistä on tullut juoppoja ja kömpelöitä. Olemme turtumassa myös henkisesti. Mainonta opettaa meitä etsimään pikatyydytystä.

On aika toteuttaa ekoeroottinen vallankumous. Mitä se ekoerotiikka muka on? Se ei ole paluuta takaisin luontoon eli lemmiskelyä kukkakedolla ilman kumeja, vaan kehitystä kulutus- ja rahahysterian sekä genitaalialueita korostavan seksuaalisen markkinatalouden tuolla puolen.


*****


Mielipide Suomi-lehteen 1994
Marketta Horn

Seksiä Marilynin, Anjan - vai Buddhan kanssa?

Minua ihmetytti Suomi-lehden 4/94 juttu "Anja Kauranen perinteitä murskaamassa". Kauranen esiteltiin uuden seksuaalisuuden airuena. Mitä uutta siinä on, jos naisesta tehdään mies? Nainen käyttäytyy, kokee ja tuntee kuin mies? Silloinhan sukupuolenvaihdos on suoritettu järjestelmän sisällä, mutta sama meno sen kun jatkuu. "Meil oli jonku aikaa sama harjoitusrakastaja, kiertopalkinto joka me ristittiin Boleroks ku sillä oli niin ihanan kapee lantio...".
Kuinka moni suomalainen tyttö onkaan lähtenyt etsimään sopivan mallista kyrpää Kaurasen rivakkojen kirjojen rohkaisemana. Olisi kiinnostava kuulla, mitä näistä kokeiluista on jäänyt jäljelle. Jääkö yhden yön suhteista, viinan ja huumeiden höysteisinä, muuta kuin entistä suurempi yksinäisyys tai kestämätön paine? Orgasmiin saatikka sitten ekstaasiin on niissä naisen vaikea yltää.
Jos yhden yön suhteet ovat lisänneet naisen vapauden tunnetta, niin jotain mätää täytyy olla tunteessa tai sitten siinä, mitä käsitämme vapaudella. Ehkä Kaurasen ansiosta olemme tulleet tietoisiksi kokemuksen monipuolisuudesta. "Uudesta seksuaalisuudesta" voisikin kehittyä vielä uudempi seksuaalisuus? Tällöin seksuaalisuus ei ole enää vapauden tai nautinnon lähde, vaan kasvun paikka.
Klitoriksesta saa liikkeelle vuoristoradan samalla tavoin kuin siittimestä, kun sitä oikein imeskelee. Mutta entäpä jos ei haluakaan palata alas, vaan päästä ylöspäin? Jos haluaa orgasmilla saavuttaa jotain muutakin kuin huojennuksen tai nautinnon?
Sukupuoliyhteydessähän syntyy uusi Jumala. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi. Mies ja nainen yhdessä voivat luoda uuden kuvan jumalasta - tai ainakin ilman miehen ja naisen yhtymistä ei synny uutta kuvaa Jumalaa. Tuntuu luonnolliselta, että jos ihmisellä ei ole tarkoitus luoda fyysisiä lapsia eli uusia kuvia jumalasta, hän voisi samalla energialla/intohimolla/vietillä luoda henkisiä lapsia. Uusi kuva Jumalasta syntyy ihmiseen itseensä, kun hän yhtyy toiseen sukupuoleen.
Pelkään tosissani, että jos orgasmiakrobatiaa Marilynin tai Kaurasen tyylillä jatketaan vielä muutamia vuosia, alkaa ihminen degeneroitua. Tyhmentyminen tietysti vahvistaisi vanhan vallan perusrakenteita ja viihdeteollisuuden markkinaosuuksia.
Marketta Horn 23. maaliskuuta 1994
Vihreä Lanka


Joko on tantraseksin aika?


Liekö pysähtynyt vai pysäytetty Vihreässä Langassa provokatiivisesti aloitettu keskustelu seksuaalisesta tyydytyksestä (Naisliike miehille: "Runkatkaa" )?

Uskon, että monen mieleen jäi tyhjä olo. Eikö Suomen edistyksellisimmällä viikkolehdellä ole rakastavaisille muuta tarjota kuin "vilkasta parisuhdeseksiä" ja "useampia yhdyntöjä"? Eikö jälkiteollisessa yhteiskunnassa vaihtoehtoseksi voisi sisältää muutakin kuin itsetyydytystä ja kaupallisia seksipalveluja?

Merja Helle Naisasialiitto Unionin puheenjohtajana ohjaili seksikeskustelun sukupuolen merkitykseen yhteiskunnan valta-rakennelmissa ja toivoi käsitykseni mukaan naisia miesten paikoille (17.2.). Vihreiden Naisten puheenjohtajaa Sallamaari Niemistä askarrutti naimahalukkuuden elämänkaari. Hannele Törrönen valisti naisten itseapuryhmistä, jotta nainenkin nauttisi kehostaan kuten mies. Jäin kaipaamaan jotain uutta taivaan alle.

Siittäminen on luonnon laki ja suhtautuminen siittämiseen kulttuurin tuote. Alkukantainen mies yhtyi naaraaseen ilman tunnepurkauksia. Naiselle orgastinen kokemus on vasta muutaman sukupolven tuote. Mutta alkaa olla todisteita siitä, että miehen ja naisen yhtymisellä on myös henkilökohtainen merkitys tiedostamisen tiellä. Yltäkylläinen ja intelligentti ihminen saattaa käyttää samoja avuja henkisyyden "synnyttämiseen", joita primitiivinen ihminen käytti fyysisten lasten synnyttämiseen.

Olemmeko liian laiskoja pohtimaan erotiikkaa eli seksin henkistä puolta vai elämmekö sellaisessa puutteessa, että jälkiruoka ei vielä maita?

Mielestäni ihmiskunta on kehittynyt pitkän evoluutionsa aikana siihen, mistä keskiajan alkemistit kertoivat viisasten kiveä muodostaessaan ja buddhalaiset papit valaistumisen salaisuutena.

Ihmisen salaisuus piilee siinä energiassa, joka johdattaa meitä toinen toistemme luo. Tuota energiaa on riittävän kauan kirkon ja valtion taholta ohjailtu. Nyt markkinavoimat ja ylenpalttinen keinoelämä uhkaa suurintaa voimaamme. Tantran ja taon opettama seksuaalienergian kierrätys ja muuntaminen on haastava kehitysaskel evoluution  tiellä. Sanotaan, että on naisten (femiinisen energian) aika. Jang-aalto on saavuttanut huippunsa ja seuraa jin-energian jakso. Kokonaisuudessaan evoluutio kulkee matalajännitteisistä energioista eli aineesta kohti yhä hienojännitteisempiä energioita eli henkeä. Miksi seksuaalisuudessa energia ei kehittyessään seuraisi samaa suuntaa? Kohti universaalia yhteenkuuluvuutta?

Mäntyranta muistutti, että miehen seksuaalinen tarve vähenee 30 ikävuoden jälkeen, naisella kasvaa. Kohta viisikymppisenä naisena ja pitkän avioliiton jne jälkeen voin yhtyä Mäntyrantaan. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että haluaisin viettää enemmän aikaa sängyssä tai edes erogeenisissä toimissa kuin ennen, vaan minua kiinnostaa enemmänkin yhdynnän aikana tapahtuva mentaalinen kuin fyysinen aktiviteetti.

Jos seksuaalinen akti pysähtyy seksiin, on kuin rakentaisimme talolle perustaa, pystyttämättä sille koskaan taloa, sanoo Osho.


.