Ekoeroottinen vallankumous (lyhennelmää kirjasta)

Ostettu pikatyydytys tuskin riittää

Miehen väkivaltaisuus ja sotaisuus kulttuurin tuotetta?

Rudolf Bahro: Muutoksen politiikka

Ethän vain anna markkinatalouden ohjata seksuaalisia halujasi?

Antiikin seksuaalisuus

Iltasanomat opastaa miehen siittiöiden terveydestä

Mikä kehittää seksuaalista potenssia?

Erotiikka ja seksi raamatussa ja varhaiskirkossa

Rita Liljeström: Eroottinen sota

Romanttinen rakkaus pienporvarillista markkinatalouttaMarketta Horn
   16.9.1998
    Elämänsuojelija-lehteenEkoeroottinen vallankumous


Tässä artikkelissa pyrin älyllistämään seksin yhtenä keinona luonnon säästämiseksi. Pohdin ekologisen muutoksen mahdollisuutta seksuaalisuuden näkökulmasta. Markkinatalouden ehtojen mukaisesti yritetään nyky-yhteiskunnassa latistaa myös seksuaalisen yhtymisen tarve mekaaniseksi, suorituskeskeiseksi ja ulkoisista ominaisuuksista eli markkinataloudesta riippuvaiseksi hyödykkeeksi. Mutta älkäämme antako periksi!

Maailman merien kalamäärä on vähentynyt kolmannekseen, yli puolet metsistä on tuhoutunut, joka kolmas ihminen sairastaa kroonisesti. Kukapa ei olisi huolissaan huomisesta? Talousmiehet lisäävät valuuttavarantoja, sillä “vain rahavirtojen kasvattaminen parantaa elämänlaatua”. Kuitenkin monilla tahoilla yritetään luoda parempaa elämää:  ravintoterapeutit puhuvat viljan idätysarvoista, insinöörit turvevillan eristysominaisuuksista. Valtiotieteilijät haikailevat kansanäänestyksistä, sosiologit rakentaisivat korttelikoteja ja psykologit asianosaisten oma-apuryhmiä.

Yksi asia loistaa poissaolollaan. Vaikka ihmiskunnan oleassaolo voidaan turvata, jos kolme perusehtoa toteutuu: ruoka, suoja ja lisääntyminen, kehitetään vain kahta ensimmäistä. Ruokaa ja suojaa lisätään suuntaakin muuttaen, puhutaan jopa kestävästä kehityksestä. Mutta kukapa puuttuisi perusteellisesti ihmisen olemassaolon kolmanteen perustarpeeseen eli seksuaalisuuteen? Ihmisen seksuaalisuutta on ohjailtu vahvasti uskonnollisten, taloudellisten ja sosiaalisten järjestelmien sekä kulttuurien avulla., mutta ohjausten seurauksia ei ole vertailtu eikä niitä ole tutkittu. Ehkä siitä yksinkertaisesta syystä, että ei haluta ymmärtää, mistä seksuaalisuudessa on kyse ihmisen evoluutiossa. Se tiedetään, että 1960-luvulla alkanut seksuaalinen estottomuus on lisännyt turhautumista ja tehnyt ihmisestä yhä yksinäisemmän, epätasapainoisemman ja ahdistuneemman.

 

Miten nykyisen kehityksen tasolla turvataan

seksuaalisen perusvietin toteutuminen niin,

että sekin palvelisi kestävää kehitystä?


Jos ihminen ei saa suojaa, hän kuolee täällä napapiirin lähettyvillä muutamassa vuorokaudessa. Jos hän ei saa ruokaa, hän kuolee muutamassa kuukaudessa. Jos emme lisäänny, ihmissuku kuolee noin 70 vuoden kuluessa.

Intialainen opettaja ja vallankumouksellinen Osho, joka on siinä mielessä vallankumouksellinen, että hänen luomissaan asuinyhteisöissä ei eletä nykyisen talousjärjestelmän eikä virkavaltaisen poliittisen järjestelmän ehtojen mukaisesti, sanoo: "eksuaalisuus on sukupuolivietin alin piste, valaistuminen sen korkein tavoite."

Tiedämme jo, että ruoka on oltava luonnonmukaisesti ja mieluiten ekologisesti kasvatettua, fennonaturaalia tai ainakin fennovegaanista. Suojan, asuntojen, pitäisi olla puisia, luonnonmateriaaleista ja -maaleista - pois kaikki muovi, kemian jalosteet ja öljytuotteet.Sukupuolivietin jatkojalostamisesta tiedetään vasta hyvin vähän

Tutkimusten mukaan meidän isoäitimme tuskin tiesivät paljoakaan seksuaalisesta ekstaasista eli orgasmista. Tuskinpa miehetkään osasivat tehdä eroa ejakulaation ja orgasmin välillä, saati kokea multiorgasmeja. Ne naiset, jotka kokivat ekstaasin, poltettiin todennäköisesti noitina roviolla. Naisen orgasmi kuuluu evoluution myöhäisiin vaiheisiin. Miehen orgasmista ei ole vielä edes aloittu keskustelua. Usein kuvitellaan, että miehellä orgasmi on sama kuin ejakulaatio. Miehen ejakulaatiossa purkautuu valtava energia - jopa kolmannes päivän mittaan kerätystä vitaalivoimasta. Onko sen tarkoitus purkautua vessanpöntöstä vedettäväksi vai voisiko mies kenties käyttää tämän tuottamansa vitaalivoiman oman kehityksensä hyväksi?

Vuosisatoja sitten alkemistit etsivät viisasten kiveä. Lopulta tajuttiin, että viisasten kivi on ihmisen sisässä. Ihmisessä vellovassa seksuaalienergiassa. Kiinalaiset taomestarit ja intialaiset tantragurut ovat vaalineet vuosituhansia tuon energian kehittämis- ja talteenottomenetelmiä. Yksityiskohtaisia ohjeita on ensimmäistä kertaa alettu kääntää länsimaisille kielille. Vanhoja perinteitä on samalla kehitetty eteenpäin. Eräs kundaliinimestari Kashmirista, Gopi Krishna, kirjoittaa: "Ihminen osaa lentää kuuhun, piiruntarkasti laskea vaikuttavat ominaisuudet, mutta miksi ei tiedetä mitään siitä voimasta, jonka tunnen nousevan kiemurrellen kuin käärme selkärankaani pitkin sydämeen ja aivoihin? Kuitenkin se voima on taivaallisen rauhan ja ymmärtävän viisauden lähde."  (Kundalini—The Evolutionary Energy in Man, 1967

Seksuaalisuuteen liittyvästä alkuvoimasta tiedetään vasta hyvin vähän. Siksi ihmisen seksuaaliseen 
käyttäytymiseen on helppo vaikuttaa. Ja kun seksuaalisuus saadaan valjastettua tyydyttämään talouselämän 
tarpeita, ei järjestelmä tarvitsekaan enää pakkokeinoja ja vaalitkin ovat pelkkä rituaali.Seksuaaliviettiä on aina säädelty valtiaiden hyväksi

Kun tehdastyö yleistyi 1800-luvulla, vaadittiin uudenlaista ihmistyyppiä. Tehdastyö vaati kuria, järjestystä ja täsmällisyyttä, ihmiset piti saada tekemään työtä massana, kellon tarkkuudella. Ihmiset piti saada myös kuluttamaan massana, massatuotteita. Tuotannon ja kulutuksen vaatima suunnitelmallisuus edellytti ihmisen käyttäytymisen hallitsemista. Valmistettujen tuotteiden menekki oli turvattava ja siksi tarpeet piti pystyä ennakoimaan. Jo silloiset valtaapitävät tajusivat, että kunhan sukupuolielämä saadaan säännösteltyä, tulee muu täsmällisyys itsestään. Tarvittiin pappeja saarnaamaan puritaanisuutta ja porvarillista ydinperheideaalia.

Ydinperhe parhaimmillaan turvaa teollisuusvaltioille sekä tuottajat että kuluttajat. Se on myös kaikkein edullisin tapa pitää huolta ihmisistä, tekeväthän ihmiset palkkatyöpäivänsä jälkeen toisen työpäivän kotona ilmaiseksi. Siksi ei ole ollut ihme, että tehtaanomistajat ja valtion virkamiehet kannustavat tiukkaa seksuaalimoraalia. Vakaa perhe on edellytys vakaalle yhteiskunnalle. Kansalaisten ei tule muuttaa elintapaansa suunnittelemattomasti kuten tapahtuu rakastumisen seurauksena.

Säästäväisyys, tottelevaisuus ja puritaaninen seksuaalimoraali nostettiin ihanteiksi. Kaikenlainen vapaa toiminta julistettiin synniksi ja paheeksi. Valtion vero- ja avustuspolitiikka tuki säännösteltyä kaavaa. Seksuaalisuuden osoittamisesta ja seksuaalisuudesta nauttimisesta tehtiin paheellista. Kun seksuaalisuudessa oltiin säästäväisiä, opittiin säästämään myös yhteiskunnallista omaisuutta. Omaisuutta jäi uusiin investointeihin.Vallankumouksia muidenkin asioiden puolesta

Vallankumouksen oppi-isä Karl Marx hyvin tiesi, että ihminen tarvitsee ruokaa, suojaa ja naimista pystyäkseen olemaan olemassa. Marx kehitti vallankumousteoriansa kahden ensimmäisen perustarpeen turvaamiseksi. Kuitenkin se tapa millä ihminen lisääntyy on kautta historian vaikuttanut siihen, miten hän turvaa asunnon ja ruoan. Siksi poliittiset ja uskonnolliset ryhmittyvät ovat aina määränneet ihmisen seksuaalisesta käyttäytymisestä.

Samalla tavalla kuin nykyinen markkinatalous käyttää hyväkseen ihmisen yksinäisyyden ja erillisyyden tunnetta lisätäkseen myyntiä, pystyy se iskostamaan meille kulutusystävällisen seksuaalisen käyttäytymisen. Mielihyvänsä perässä juokseva ihminen ei lähde protestoimaan yhteiskunnan rakenteita vastaan. Tällainen ihminen on passiivinen, nöyrä ja ennen kaikkea mukavuudenhaluinen. Samalla tavalla tekniseen kulttuuriin sopii hyvin, että ihmiskehon yhdestä kohdasta tehdään mielihyvän keskus.

Nykyisessä kulttuurin vaiheessa on seksille tapahtunut samalla lailla kuin muillekin ihmiselämää koskettaville tunteille ja tarpeille: Seksistä on tehty kulutustavaraa muun joukossa. Valitse tänään, vaihda huomenna. Nauti, etsi vapautta ja rentoutusta. Kalliilla ostettu on arvokkainta. Kaupan hyllyltä saa tuotteita, joilla voi tehdä itsestään haluttavan, kerran toisensa jälkeen. Yhden yön suhteet ja lyhyet avioliitot ovat markkinataloudelle kaikkein edullisimpia. Ihmisethän valitsevat tällöin parittelukumppaninsa ulkoisten ominaisuuksien eli mainonnan mielikuvien perusteella. Suorituspakko ja halu olla muiden kaltainen tekee seksistä tuotteen. Kun oma tunnistuselimemme ei ole kunnossa, meihin on helppo vaikuttaa. Meistä tulee hyviä kuluttajia.Terve keho on ekstaasin edellytys


   Seksuaalisuuden ydintä pohtimalla näyttäisi avautuvan väylä muuttaa yhteiskuntaa kestävän kehityksen suuntaan. Tällöin ymmärretään, että seksuaalisuudella on ylevämpi tarkoitus kuin vain parisuhteen vahvistaminen tai stressin vähentäminen, saatikka sitten kulutuksen lisääminen.

Ekoeroottisessa vallankumouksessa kiinnostaa kaksi kysymystä ylitse muiden: miten saastuttava ja passivoittava elintapamme vaikuttaa seksuaaliseen kokemukseemme ja miksi me ylipäätään tarvitsemme seksuaalisia kokemuksia.

Seksuaalinen ekstaasi edellyttää tervettä kehoa, hyvin toimivia lihaksia, herkkiä aisteja ja itsehallintaa. Toisin sanoen luonnonmukaista elämäntyyliä. Teollisessa markkinataloudessa ihminen saa ilman, veden ja ravinnon mukana runsaasti ihmiskeholle vieraita aineita. Tunto, näkö- ja kuuloaisti turtuvat. Kuinka eineksillä ja pikaruoalla täytetty keho voisi kokea ekstaattisia tunnetiloja? Ihmisen jokainen solu imee elämänvoimaa ruoasta, juomasta ja ilmasta. Sukupuolielimet ja rauhaset tarvitsevat erityisiä ravintoaineita saavuttaakseen optimaalisen toimintakyvyn ja herkkyyden. Siksi kaikki mitä syömme lisää tai vähentää vitaalisuuttamme. Oikea ravinto pitää terveenä ja energisenä. Se kirkastaa ja herkistää ihon, raikastaa eritteet.

Valmisruokaan on lisätty kemiallisia aineita kaikissa valmistusvaiheissa. Ihmisen sisällä ei ole ongelmajätelaitosta. Kehon on poistettava myrkkyjä omilla menetelmillään. Koska seksuaalisesti herkimmät kohdat ovat muutenkin herkkiä, ne toimivat yhtenä kanavana myrkkyjen poistossa. Tästä seuraa, että ne menettävät alkuperäistä herkkyyttään.

Säilötyt, jäädytetyt, kuumennetut ja käsitellyt ruoat muuttuvat koostumukseltaan ja niiden sisältämä elämänvoima on lähes nollissa. Mutta myös pakkaaminen, kuljetus ja ennen kaikkea lihan tuotantotapa vaikuttaa ruoan elämänvoimaan. Taloudellisista ja kaupallisista syistä ruokiin lisätään maku- ja väriaineita, säilöntäaineita sekä muita kemiallisia aineita.

Kehon pitämiseksi herkkänä on syötävä paikallisia, mieluiten itse kasvatettuja tuotteita. Vapaana kaakattavat kanat saattavat maailmaan sikiön alun, joka on täyttä elämää. Vitaalisuuden säilymiseksi on vältettävä valkaistua sokeria, hienonnettua ja jyvän muista osista eroteltua vehnäjauhoa, jonka tehtävä ei ole muu kuin saada turvotettuja leivonnaisia. Valkoisista vehnäjauhoista on poistettu 80 prosenttia ravinteista. Kofeiini vie kehon kemian sekaisin. Kahvi, tee ja kolajuomat kuten myös alkoholi ja punainen liha nostattavat hetken hekuman. Ne pitävät yllä seksinarkomaniaa.

Ruoka-aineiden lisäksi saastuttava ja passivoittava elämäntapamme laimentaa vitaalisia tunteita ja aisteja. Tarvitsemme yhä suurempia kiihdykkeitä saadaksemme aikaan edes pienen ekstaattisen tunteen.

Mies tuottaa elinaikanaan noin 15 litraa siemennestettä. Yhdessä ejakulaatiossa kuluu puoli teelusikallista. Tuon siittiömäärän tuottaminen kuluttaa kolmanneksen miehen päivittäisestä energiasta. Ennen kaikkea rauhastoimintaan ja immuunijärjestelmälle tärkeitä mineraaleja, vitamiineja, hormoneja, proteiinia ja entsyymejä. Mutta luonto ei tuhlaa. Spermaenergian tarkoitus on kehittää koko ihmisen evoluutiota. Nuori terve ihminen kuluttaa 60 prosenttia energiastaan syömiseen, ruoansulatukseen, hengittämiseen, työntekoon ja muuhun jokapäiväisiin välttämättömyyksiin. Loppuenergia on vapaassa käytössä. Sen voi tuhlata viinaan ja kaahaamiseen. Mutta vanhempi mies tarvitsee koko energian itse. Energiaa voi lisätä elämäntyylillä mutta myös pidättäytymällä ejakulaatiosta yhdynnän aikana ja nostamalla syntynyt energia omien rauhasten toimintaan. Tämä on taolaista oppia elämänvoimasta.Miksi teoretisoida ihana kokemus?


   Seksuaalisuus on yksi niistä keinoista, taiteen ja hiljaisuuden ohella, jonka avulla ihminen voi laajentaa tietoisuuttaan.
Seksuaalisuudessa on alkuvoimaa. Korkea henkinen tila on hyvin yksinkertainen: ihminen on kokonaisena tässä ja nyt läsnä. Martti Lindqvist on kirjoittanut: "Pyhyys on sekä äärimmäistä yksityistä että yleistä.  Kosketus siihen on intiimiä, mutta vie samalla yhteyteen ikiaikaisen ja universaalisen kanssa, yhtyminen kosmiseen kaikkeuteen." Jokainen ihminen on osa sitä intelligenssiä, joka hallitsee maailmaa ja koko kosmosta. Kehomme on osa universaalia kehoa, mieli osa universaalia mieltä. Mitä enemmän ihmisen tietoisuus kehittyy sitä vaatimattomammaksi, rauhallisemmaksi ja yksinkertaisemmaksi hänen elämänsä käy.

Niissä kulttuureissa, joissa orgastinen ekstaattinen kokemus ymmärretään osana ihmisen kehitystä, edellytetään terveellisen ja puhtaan ravinnon lisäksi sekä ekologisesti kestävää että henkisesti hiljentyvää elämäntyyliä. Orgastinen kokemus on sitä syvällisempi  mitä pitemmälle ihminen on kehittynyt henkisesti.

Kun seksiä nimitetään eläimelliseksi himoksi, se ei tarkoita, että ihminen käyttäytyy kuin eläin harjoittaessaan sukupuoliyhdyntää. Eläimethän eivät harrasta seksiä muuta kuin lisääntyäkseen. Tällainen ihminen jää eläimen tasolle tyydyttäessään sukupuoliviettiään pelkästään fyysisen tarpeen pakosta. Hän ei yritä liittää alkuvoimaiseen yhdynnän kokemiseen omaa tajuntaansa. Pornografiasta on omaksuttu se illuusio, että ihminen voisi kokea tyydytystä osallistumatta ajatuksissaan varsinaisesti yhdyntään. Myös seksiterapiaan koulutetut 'sukupuolielininsinöörit' opettavat sukupuoliyhteyttä ikään kuin jonkun objektin kanssa. Mutta nautintoahan ei voi tuntea kehossa. Kuolleella ruumiilla ei ole seksuaalitoiveita. Toiveet ovat ihmisen mielessä, hengessä, tajunnassa.

Orgastinen kokemus on kuvaannollisesti tunne siitä, miten ihminen sulautuu meren aaltoon, tuulen huminaan tai kukan kauneuteen. Täydellisessä orgastisessa kokemuksessa ihminen ei ole yhtä vain partnerinsa vaan koko luomakunnan ja kosmisen tanssin kanssa. Yhdyntä on ihmisen vuoropuhelua luonnon kanssa toisen ihmisen välityksellä.Tehkäämme siis eroottinen vallankumous

ekologisen kestävyyden pelastamiseksi!

Vapaa ihminen tiedostaa sekä järjen että aistiensa vaikutuksen omaan käyttäytymiseensä. Hän ymmärtää, mitä merkitystä talouselämällä ja politiikalla on hänen elämäänsä, niin kutsutulla näkymättömällä kädellä.  Herbert Marcusen mukaan ihmisen vapaa ja vaistonvarainen järjestelmä testataan kaikkein perimmäisimmällä vietillä eli seksuaalisuudella. Narsistinen ja perverssi seksuaalisuus häviää, kun ihminen ei tee itsestään riippuvaista kansainvälisestä raha- ja tuotantotaloudesta. "Elimistö ei ole enää vieraannuttavan pakkotyön instrumentti, vaan itse toteutus on ihmisen ja koko kehon päämäärä." Minkälainen sinun suhteesi tulisi olla, jotta sitä olisi vaikea ohjelmoida talouselämän menetelmillä?Mihin mieli palaa, palaa ihmisen toimintakin

Tähän saakka ihminen on suostunut muovaamaan ja rajoittamaan seksuaalista tyydytystään ja samalla luopunut vapaudestaan, koska hän on siten voinut parantaa taloudellista asemaansa. Hän uskoi elämänsä paranevan, kun hän suostuu säätelemään seksuaalisuuttaan. Ekoerotiikka ei tarkoita selibaattia. Jos jotain on jäänyt kokematta, palaa mieli aina siihen, sanoo Osho. 

Markkinatalous ihannoi vapaata seksiä. Samoin kuin ihminen uskoo olevansa vapaa ja itsellinen, kun hän valitsee kaupasta sopivan takin, hän kuvittelee osoittavansa vapautta valitsemalla kumppaneita yhdyntää varten. Kuitenkin hän näin tehdessään lankeaa seksuaalisen pakkotalouden virittämään ansaan. 

Tällaisessa kulttuurissa seksuaalinen himo ei osoita muuta kuin ihmisen pelkoa. Ne kehon alueet, joita kutsutaan erogeenisiksi eli sukupuolisesti herkiksi, ovat herkkiä kaikelle. Ne herkistyvät ja saavat ylimääräistä verta aina kun on vähänkin aihetta odottaa hyökkäystä. Kiihottuneessa tilassa ihminen ei kykene tekemään eroa mielihyvän ja kivun tai ahdistuksen ja jännityksen välillä. Se, mitä sanotaan seksuaaliseksi haluksi, voi olla pelkoa. Ihminen pelkää itseään ja muita, ja hän kuvittelee voivansa hälventää näitä pelkoja seksuaalisella toiminnalla.

Kööpenhaminan yliopiston dosentti Hannele Petersenin mukaan kulutustason lasku koetaan elämänlaadun parantumisena, kun ihmisten emotionaaliset suhteet paranevat. Eroksen voimasta voidaan kokea yhteisiä tunteita ja samaistua toisiin ihmisiin ja myös ei-inhimillisiin olentoihin.

Emme ole vielä läheskään tajunneet, mikä merkitys kestävän kehityksen kannalta on sillä, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mutta jakoi sen kuvan mieheksi ja naiseksi. Siksi erotiikka on pohtimisen arvoista. Seksi on eläimellistä siinä mielessä, että eläinkin yhtyy toiseen sukupuoleen lisääntyäkseen, mutta seksuaalihimolla on syvällisempikin merkitys kuin tuottaa uusia fyysisiä kuvia Jumalasta. Mutta erotiikka on henkistä. Eroottinen kokemus on aina intellektuaalinen kokemus. Ihmisen tajunnan läpäisee tieto yhtymisestä, yhteen kuuluvuudesta - ensin toiseen ihmiseen, sitten luomakuntaan ja lopulta koko kosmiseen rytmiin.

 


*****


Ekoerotiikkaa!

Marketta Horn
Sampo-lehti, Saarijärvi,  kolumni viikko 29/1.7.1998

Nykykulttuurissa on seksille tapahtunut kuten muillekin ihmiselämää koskettaville asioille: seksistä on tehty kulutustavaraa. Valitse tänään, vaihda huomenna. Nauti, etsi vapautta ja rentoutusta. Kalliilla ostettu on arvokkainta. Koska seksuaalisuuteen liittyvästä alkuvoimasta tiedetään vasta hyvin vähän, on seksuaaliseen käyttäytymiseen helppo vaikuttaa.

Yhden yön suhteet ja lyhyet avioliitot ovat markkinataloudelle kaikkein edullisimpia. Kaupan hyllyltä saa tuotteita, joilla voi tehdä itsestään haluttavan, kerran toisensa jälkeen. Suorituspakko ja halu olla muiden kaltainen tekee seksistä tuotteen. Meihin on helppo vaikuttaa ja meistä tulee hyviä kuluttajia. Markkinatalous käyttää hyväkseen ihmisen yksinäisyyttä lisätäkseen myyntiä, se pystyy myös iskostamaan ihmiselle kulutusystävällisen seksuaalisen käyttäytymisen. Mielihyvänsä perässä juokseva ihminen ei lähde protestoimaan yhteiskunnan rakenteita vastaan. Hän on passiivinen, nöyrä ja ennen kaikkea mukavuudenhaluinen.

Seksuaalinen ekstaasi edellyttää tervettä kehoa, hyvin toimivia lihaksia, herkkiä aisteja ja itsehillintää. Toisin sanoen luonnonmukaista elämäntyyliä. Koska seksuaalisesti herkimmät kohdat ovat muutenkin herkkiä, ne toimivat yhtenä kanavana ilman ja ruoan mukana tulleiden myrkkyjen poistossa ja siten menettävät alkuperäistä herkkyyttään.

Teollisessa markkinataloudessa ihminen saa ilman, veden ja ravinnon mukana runsaasti ihmiskeholle vieraita aineita. Keinokuituiset vaatteet ja asuinympäristön materiaalit, öljyvetoinen liikkuminen ja rämisevä musiikki alentavat herkkyyttä turruttamalla tunto-, kuulo- ja näköaistit. Käsiteltyinä ruoka muuttuu koostumukseltaan ja ruoan sisältämä elämänvoima laskee nollaan. Kolajuomat, alkoholi, punainen liha ja voimakkaat mausteet nostattavat hetken hekuman ja pitävät yllä seksinarkomaniaa.

Kestävän kehityksen kannalta on hyvä muista, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen mutta jakoi sen kuvan mieheksi ja naiseksi. Seksi on eläimellistä siinä mielessä, että eläinkin yhtyy toiseen sukupuoleen lisääntyäkseen mutta erotiikka on henkistä. 

*****

 


Ostettu pikatyydytys tuskin riittää

HS Mielipide 29.7.1993
Marketta Horn

Nimimerkki Naisellakin on tunteet valitti (HS 16. 7.) naisten kohtelun olennaisesti huonontuneen viime vuosien seksibaarien ja seksityön myötä. Hän ehdotti, että perustettaisiin vastapainoksi naisten baareja, joissa alastomat miestarjoilijat jakaisivat muitakin viihdykkeitä. Haluaisin tarjota toisenlaista ratkaisua seksikeskeisyyden vähentämiseksi.

Ensiksi niin kauan kuin kinastelemme keskenämme siitä, onko mies vai nainen enemmän hyväksikäytetty, ahdistuneempi tai viisaampi, toteutuu suunnitelman mukainen sukupuolten välinen taistelu. Se vie aikaa ja voimia ja se vie huomion koko taloudellisen järjestelmän ahdistavuudesta.

Nämä miehen ja naisen etiketit ovat nykyisellään seksuaalisen suunnitelmatalouden markkinatuotteita. Keskenään kiistelevät kumppanit jatkavat yhteisellä taloudellisen kasvun tiellä.

Toiseksi seksiboomin loukkaavuuteen on vaikuttanut myös käytettyjen sanojen epämääräisyys. Kuka enää tietää milloin on kyse seksistä, milloin erotiikasta, milloin rakkaudesta ja milloin silkasta pornosta? Tarmo Kunnaksen kolumni ranskalaisten rakkaudesta 7. 7. on havaintoesimerkki käsitteiden sekaannuksesta. Ei ihme, että semantikot väittävät nykyajan vallankumouksia tehtävän kielen avulla. Enää ei vallata rakennuksia eikä hallituksia vaan käsitteitä. Tarmo Kunnas matkaa "Eroksen valtakunnassa" mukanaan ostettu rakkaus, elämän nautinnot, avio-ongelmat, valloitussota, mutta myös varsinaiset erotiikan ajoneuvot: luovuus, valistuneisuus ja intelligenssi.

Kolmanneksi seksin tarkoituksen täsmentäminen. Yhä enemmän tuodaan esille, että ihmisen seksuaalisuudessa piilee valtava energiavarasto. Tästä on osoituksena jo se, että yhtymisellä on myös suora vaikutus ihmisen geneettiseen evoluutioon. Meillä on vapaus itse valita, miten käytämme tuon perusenergiamme. Vuosisatojen aikana niin kirkonisät, valtiolliset vallanpitäjät kuin myös kulutusyhteiskunnan luojat ovat ohjailleet tuota voimaa omien etujensa turvaamiseksi. Milloin kehitettiin sellaista moraalia, jonka avulla voitiin suunnata seksuaalienergia pelkästään lisääntymisen varmistamiseen, milloin seksuaalimoraalilla taattiin rodun tai yhteiskuntaluokan säilyminen. Tämän päivän kulutusyhteiskunnassa on luonnollista valjastaa tuo energia mahdollisimman lyhyen nautinnon tuottamiseen. 

Antiikin Kreikassa ei ollut kunnioitettavaa kiintyä toiseen ihmiseen tai tavoitella hekumaa toisen ihmisen välityksellä. Vanhan tarun mukaan eros kyllä ohjaa kauniin kehon toisen kauniin kehon luo, mutta tarkoitus ei ollut hetkellinen tyydytys, vaan eros oli alkusysäys kaiken kauniin ja viisauden etsimiseen, Eros merkitsi kaipuuta. Mutta ei kaipuuta alas aistimaailmaan, vaan ylös ideoiden maailmaan. Kristuksella ei ollut sukupuolielämää. Sanotaan, että hänessä ei ollut jakautumista , joka synnyttää tarpeen yhtyä toiseen "energiakeskukseen". Hänessä täydellisyys lepäsi tasapainoisena. 

Ihmiskunnan olemassaolo ei vaadi enää jokaisen moninkertaista lisääntymistä. Vaikea on myös kuvitella, että peniskeskeinen, valtiopainotteinen ja seteleillä ostettu tai turvattu nautinto olisi kehityksen huippu. Takertuminen toiseen ihmiseen rakkauden nimissä vielä vähemmän. Ehkä evoluutiolla on varastossa jotain paljon jännittävämpää tämän perusenergian käyttöönotossa. Kun leikkikalut käyvät tarpeettomiksi, jää jäljelle halu kokea kestävämpää ja avarampaa puhtaimmilla eväillä. "Jos seksistä tulee päämäärä, on kuin ihminen rakentaisi jatkuvasti perustaa talolle, mutta ei koskaan rakentaisi siihen taloa", kirjoittaa intialainen guru Osho.

Suvisessa Suomessakin seksuaalisuus on kahlittu. Ympäristömyrkyt ilmassa, vedessä ja ravinnossa vähentävät kykyä yhtyä toiseen ihmiseen. Meistä on tullut juoppoja ja kömpelöitä. Olemme turtumassa myös henkisesti. Mainonta opettaa meitä etsimään pikatyydytystä.

On aika toteuttaa ekoeroottinen vallankumous. Mitä se ekoerotiikka muka on? Se ei ole paluuta takaisin luontoon eli lemmiskelyä kukkakedolla ilman kumeja, vaan kehitystä kulutus- ja rahahysterian sekä genitaalialueita korostavan seksuaalisen markkinatalouden tuolla puolen.


*****Miehen väkivaltaisuus ja sotaisuus kulttuurin tuotetta

Miehen siittimen ei tarvitse tunkeutua, sen ei tarvitse räjähtää ja vallata. Itämaisessa, erityisesti buddhalaisessa tantraperinteessä, mies ei tunkeudu, vaan yhdynnän riitit kestävät päiväkausia, mies ei purkaudu, vaan hyödyntää henkisesti spermaenergiansa.

Nykyajan suurimmat tekniset keksinnöt perustuvat sähkömagneettisiin sovellutuksiin. Sähkömagneettiset aallot on yhteisnimitys radio-, lämpö- ja valoaalloille sekä röntgen ja gammasäteille. Perinteisissä uskonnoissa miestä kuvataan sähkövoimana ja naista magneettivoimana.

Miehellä on perimmältään samat psykologiset tarpeet kuin naisillakin eli rakastaa ja tulla rakastetuksi, ilmaista tunteita ja tuntemuksia, olla aktiivinen ja passiivinen. Vallitseva miesihanne kuitenkin kieltää miehiä tyydyttämästä näitä inhimillisiä tarpeitaan. Yhteiskunta ei arvosta miehen elämää samalla lailla kuin naisen ja lapsen, tiedämmehän: naiset ja lapset ensin. Hyperviriilin, oman äidillisen alkuperänsä ja naisellisuutensa torjuneen miehen malli on syynä identiteettiongelmiin, jotka vuorostaan johtavat väkivaltaan. Vanha miesihanne on kohtalokas juuri miehelle itselleen.

On suuri ero ymmärtää penis pelkkänä sukupuolielimenä tai toimivana falloksena. Fallos antaa penikselle transsendentaalisen merkityksen. Falloksen valta on symbolinen. Miehet voivat peniksen ansiosta tavoitella vallan ja valvonnan asemia symboolisen järjestyksen piirissä.

Munasarja sai nimensä vasta 1800-luvun taitteessa. Siihen saakka nainen oli vain heikentynyt mies. Vagina oli sisäinen penis, kohtu kivespussi ja munasarja puolestaan kivekset. Ennen vuotta 1668 ei edes latinassa tai kreikassa ollut vaginaa tarkoittavaa teknistä sanaa!

Stephen Sykes kirjoittaa seksistä ja rakkaudesta: "Tiedämme, että avioliitto ja perhe, joka perinteisesti on tarjonnut ihmiskunnalle sen voimakkaimmat rakkauden kokemukset, on vakavissa vaikeuksissa. Eräiden modernien näkemysten mukaan se saattaa säilyä vain "sarja"-perheenä, johon yksilöt tulevat erilaisista suhteista. Tässä on nähtävissä individualismin vaikutus aviokumppaneiden suhteen vakauteen. Markkinanäkemys sukupuolielämästä on: Sarja innostavia henkilökohtaisia seikkailuja. Kulttuurimme on niin paljon ylistänyt seksuaalisen kokemuksen tärkeyttä, että  vaihtoehtoja on esitettävä. Teollisten ja kaupallisten suhteiden epäpersoonallisuus on siinä määrin pirstonut ihmiselämää, että luulemme, että kaipaamamme eheys on löydettävissä vain perheyksikön  seinien sisäpuolelta.


 

Rudolf Bahro: Muutoksen politiikka

kirjoitti vuonna 1987 Logik der Rettung
Avoiding Social & Ecological Disaster: The Politics of World Transformation [1987 (German), 1994 (English)]

91: "Wilhelm Reich on kirjassaan Kristuksen murha osoittanut, miten syntyy vääristynyt eristäytyminen ihmisen välillä.  Se herättää alempien sielujen toiveen pelastumisesta. Ennen kristinuskoa käyttäytyivät ihmiset vielä kollektiivisesti, ryhmä-minä oli vahvempi kuin yksilö. Tuon vedenjakaja-ajan mestarit ja profeetat Buddhasta Jeesukseen olivat edistyneet pitkälle yksilöitymisessä. Mitä enemmän yhteiskunnallista vastuuta he tunsivat sitä vahvemmin he joutuivat  massojen johtajan rooliin, missä roolissa he auttamattomasti epäonnistuivat, mutta olivat aiheuttaneet kannattajilleen epätoivon.

"Porvaristo pelkää intohimoista rakkautta, sillä se uhkaa vakautta ja teeskentelyä. Se paljastaa salaisuudet, joita perheelliset eivät voi sietää. Se tuo näkyville kaikki tunteet paljaina. Seksuaaliset ja tunteelliset reaktiot eivät valehtele. Ihminen ei voi olla samaan aikaan hirveän rakastunut ja hirveän vastuullinen. Keskivertoporvari ei tunne ylivoimaista, hehkuvaa himoa. Hän yrittää epätoivoisesti täyttää perheensä, opettajiensa, pomonsa, valtionsa ja kulttuurinsa asettamia tavoitteita. Porvari ei voi koskaan miettiä, mitä hän itse haluaa."

(CrimethInc, kääntänyt Suvi Auvinen, Voima 2/2010)
Ekoeroottinen vallankumousKoska eros asuu jossain kulttuurin ja luonnon rajamailla, pitävät monet erotiikan aaltoa vihreänä liikkeenä, urbaanin ihmisen paluuna kohti luontoa ja kohti niin animaalisia kuin jumalallisia juuria. Hanne Petersen Kööpenhaminan yliopistosta määrittelee erotiikan keinona ja voimana joka mahdollistaa erilaisen yhteiskunnan. Jos emootiot, vetovoima ja rakkaus liikuttavat ihmisiä fyysisesti ja henkisesti, silloin erotiikan voima voi auttaa pysäyttämään eroosion. ”Rakkaudesta ja lähdevedestä voi tulla tärkeitä arvoja tulevalla vuosisadalla.” Ne voivat jopa jättää varjoonsa vapauden ja tasa-arvon. Eroksen voima tai rakkaus voi auttaa vastustamaan eroosiota sekä ihmissuhteissa että ihmisten ja ei-inhimillisen luonnon erottamisessa.

Ystävyyden merkitys henkiinjäämiselle on tärkeä. Petersonin mukaan kulutustason lasku voitaisiin ehkä kokea elämänlaadun parantamisena, jos sitä seuraisi kollektiivisten emotionaalisten kokemusten lisääntyminen. Erotiikka edellettää toisesta huolehtimista ja suhdetta toiseen ihmiseen. Jotta muutos olisi mahdollinen, tarvitaan eroksen voima ja mahdollisuuksia kokea kollektiivisia tunteita sekä kykyä samaistua toiseen ihmiseen ja myös ei-inhimillisiin olentoihin.

Petersinin mukaan feministien ja tutkijoiden tulee työskennellä enemmän oikeuteen ja valtaan, rakkauteen ja erotiikkaan liittyvien käsitteiden kanssa kuin vapauden ja tasa-arvon käsitteiden kanssa. Kulutuksen uusjako ja muutos elämäntavassa ei välttämättä tarkoita paluuta traditionaaliseen sukupuolten väliseen työnjakoon. Kysymys vapaudesta tulee harkita uudelleen. EU:ssa neljä perusvapautta ovat  tavaran, pääoman, palvelujen ja työn vapaa liikkuminen. Liikkuvuus on avainsana – liikkuvuus on vapauden ilmaisu. Petersen kääntää vapauden toisinpäin. Ekologisesta näkökulmasta meidän pitääkin ajatella vapautta liikkumisen pakosta, vapautta pakkokulutuksesta, vapautta turhasta informaatiosta. Vapautta ettei. (Pohjoismaisten naisjuristien kokous Suomessa 12.7.1995)

Mutta koituisihan siitä valtiolle, kirkolle ja kertakäyttökulttuurille kuolinisku, jos kansalaiset yhtäkkiä alkaisivat keskittyä henkilökohtaiseen kehitykseensä? Mikä tappio sotateollisuudelle, jos yhtäkkiä julistettaisiin maailman laajuinen rauha! Enää ei tarvittaisi aktivoivia lomakyläkeskuksia eikä muotivaatteita.

Seksuaalienergian löytäminen ja kehittäminen vaatii menetelmiä, joihin nykyisen kulttuurin päämäärät eivät anna eväitä. Päivänsä nettipäätteen ja iltansa saippuasarjojen ääressä viettävä keho ei enää edes pysty ottamaan vastaan niitä ekstaattisia olotiloja, joihin ikivanhat konstit neuvovat sukupuolivietin kehittämisessä.

"Vastakkain eivät nykyaikana ole enää omistajaluokka ja työläiset, vaan materiaalisia ja henkisiä arvoja arvostavat ihmiset. Rakkaus sinänsä on yhteiskunnassa säädeltyä."
(Voima 2/10, CrimethInc)
Antiikin seksuaalisuus

Ritva Ruotsalainen: Subjekti jota ei ole (Naisen tieto 1989)

Antiikin filosofin Platonin Pidot-dialogissa esitellään tiedon metafora, jonka mukaan välittäjä tiedon subjektin ja objektin välillä on Eros. Se sitoo jumalallisen ikuisuuteen. Ihminen näkee itse kauneuden, puhtaana ja sekoittumattomana, ilman ihmisruumiin lihaa ja värejä ja muuta kuolevaista turhuutta. Pyrkimys kauneuden näkemiseen on mahdollinen vain niille, jotka ovat raskaina sielultaan eivätkä ruumiiltaan. Viimeksi mainitut hakeutuvat mieluummin naisten pariin ja siittävät kuolevaisia lapsia. Ne jotka ovat raskaina sielultaan, siittävät yhdessä viisautta ja muita hyveitä. He ovat siittäneet yhdessä lapsia, jotka ovat kauniimpia ja kuolemattomampia. Ainoa todellinen kuolemattomuus liittyy ruumiista vapautumiseen mikä saavutetaan harjoittamalla filosofiaa pederastisessa, homoeroottisessa suhteessa, johon verrattuna heteroseksuaalinen suhde ja sen tuottamat jälkeläiset ovat vain kalpea, katoava, maallinen heijastus. Homoseksuaalisuus ja –sosiaalisuus yhteiskunnan sukupuolijärjestelmää luonnehtivana piirteenä sekä käsitys tiedosta abstraktina ja käsitteellisenä,  sukupuolijaon ja ruumiillisuuden ylittävänä toimintana liittyvät yhteen Platonin tietoteoreettisessa visiossa.

Naiset eivät voi hallita ruumistaan eivätkä tunteitaan – he eivät ole sopivia ottamaan osaa kaupunkivaltion hallitsemiseen. Nainen haluaa kiihkeästi synnyttää – hän ei pysty eikä halua olla raskaana sielultaan vaan vain ruumiiltaan.

Sokrates vertaa itseään kätilöön, jonka ammattina on löytää ne, jotka ovat raskaina sielultaan ja auttaa heitä synnytyksessä. Ruumiin tunteet, halut, tuskat, nautinto ja pelko naulaavat sielun ruumiiseen niin, ettei se voi käyttää järkeään. Sielun ja ruumiin erottaminen toisistaan on ollut tuhoisaa länsimaiselle ihmiselle.

Pythagoreas, Platon, Aristoteles ja Hippokrates pitivät runsasta sukupuolielämää terveydelle vahingollisena, sillä siemennestettä pidettiin miehisen energian varastona, joka hupeni aina, kun siementä lensi miehestä ulos.

Mikä kehittää seksuaalista potenssia?

 

(revolutionhealth.com)

1. Lohi. Lohi sisältää runsaasti omega-3 -rasvahappoja,  jotka auttavat vähentämään pahaa LDL-kolesterolia. Lohen punertavan lihan rasvapitoisuus on korkea.
2. Vesimeloni. Vesimeloni on hyväksi siittiöille, sillä se sisältää runsaasti kaliumia, jolla tiedetään olevan verenpainetta alentavia vaikutuksia. Lisäksi se sisältää reilusti antioksidantteja.
3. Tomaatti. Tomaateissa on antioksidanttipitoista lykopeenia kuten muissakin punaisissa kasviksissa. Lykopeeni tekee hyvää eturauhaselle, ja sitä kautta myös ehkäisee eturauhassyöpää.
4. Vähärasvainen maito ja jogurtti. Nämä maitotuotteet sisältävät runsaasti kalsiumia ja kaliumia, jotka auttavat verenpaineen alentamisessa ja parantavat veren virtaamista.
5. Marjat. Marjat sisältävät uskomattomat määrät antioksidantteja. Niitä syömällä pidät verisuonesi kunnossa. Kokeile mustikoita, karpaloita, vadelmia tai vaikkapa mansikoita - kaikki käy!
6. Pavut. Pavut on tärkeä mineraalien lähde, ja lisäksi niiden päivittäinen syönti voi alentaa verenpainetta jopa 10 prosenttia.
7. Kaurapuuro. Puuro sisältää paljon kuituja, joiden tiedetään alentavan kolesterolia.

Ethän vain anna markkinatalouden ohjata seksuaalisia halujasi?

 

Seksuaalinen akti kulttuurin sidottu

Margaret Mead on ensimmäisenä systemaattisesti tutkinut kasvatuksen vaikutusta ihmisen seksuaalikäyttäytymiseen: sosiokulttuuriset tekijät vaikuttavat enemmän kuin biologiset ominaisuudet. Sarmela on osoittanut, että sukupuolikäyttöäytymiseen vaikuttaa elinkeinorakenne, asumismuoto ja ruokailutottumukset. Karl Marxin ajattelussa ihmisten toiminta, elintaso ja elinehdot kehittyvät yhtäaikaisesti, ihmisen tietoisuus ja toiminta, sisäinen ja ulkoinen muodostavat ykseyden. Yhteydestä opettavat myös itämaiset joogit. Kulttuuri, käyttäytyminen ja aivot ovat lakkaamatta vuorovaikutuksessa.

Italialaisen sosiologin Francesco Alberonin mukaan nykyiseen yhteiskuntaan pätevät samat lainalaisuudet kuin yksilöiden välisiin suhteisiin. Siksi hän on tutkinut sellaisia asioita kuin rakastuminen, ystävyys, erotiikka ja kateus.

Vaaditaan lajityypillistä elämää eläimille. Mikä on lajityypillinen elämä ihmiselle? Primitiivisellä tasolla tietysti islamilaisten käsitys kuulostaa järkevältä – heikoilla naisilla ja lapsilla on turva haaremin sisällä. Mikä on vaihtoehto? Jos monogami avioliitto olisi lajityypillinen tuskin sen kulissit olisivat niin selkeät. Ja kaatumassa.
Tehtaanomistaja arvosti puritaanista ydinperhettä

Koska tehdastyö vaati kuria, järjestystä ja täsmällisyyttä, piti ihmiset saada vakiintumaan. Myös valmistettujen tuotteiden menekki oli turvattava ja siksi tarpeet piti pystyä ennakoimaan. Ihmisten ei voitu antaa seurata intohimojaan. Säännöstelemätön seksielämä olisi vaarantanut tuotantoelämää ja myös tehdastuotteiden menekkiä ja siten koko kapitalistista järjestelmää. Siksi ei ollut ihme, että tehtaanomistajat ja valtion virkamiehet kannustivat tiukkaa seksuaalimoraalia. Kansalaisten ei tule muuttaa elintapaansa suunnittelemattomasti, esimerkiksi rakastumisen seurauksena. Seksiä sai harrastaa vain osana järjestäytynyttä yhteiskuntaa, parisuhteessa. Kirkko loi perustan antamalla pappien saarnata puritaanisuuden välttämättömyyttä matkalla taivaaseen ja tiedemiehet todistivat sielun ja ruumiin erillisyyden, lihallinen mielihyvähän estää sielun kehittymisen.

Theodore Roszak kritisoi ankarasti teollisuuden tarpeita varten luotua perhemystiikkaa. Ihmiset tulivat kotiseuduiltaan kaupunkiin, jättivät perinteisen kyläyhteisön. Uudet taloudelliset henkilöt eivät voineet muuta kuin perustaa nk. ydinperheen eikä talouselämä heiltä muuta vaatinutkaan. Mies töissä, nainen tekemässä lapsia, joista kasvaa uusi halpa työvoimasukupolvi. Perhe tehtiin vastuulliseksi vahtimaan sitä moraalia, jolle yhteiskunta perustuu, nk. rakkaus oli vallan väline, nk. uskollisuus tarkoitti alistumista yhteiskunnan sääntöihin.

Kun maailmassa kaikki muu kasvoi yhä isommaksi, tuli perheestä ja sen elämästä yhä pienempi ja ahtaampi. Ydinperhe on täysin luonnon vastainen ja epäluonnollinen ympäristö ihmiselle elää. Miten paljon hyvää elämää meneekään hukkaan, kun eri-ikäiset ihmiset eristetään toisistaan. Suurperheessä eri ikäluokat kokivat syntymän ja kuoleman.Järjestelmälle ihminen on tärkeä vain kuluttajana

Koska perhe elää eristettyä epävarmaa elämää, on se loistava kuluttaja. Elämässä ei ole muuta. Työn ja ympäristön ankeus pitää peittää seinien sisäisellä ostohallilla.

"Esineistä on tullut täydellisiä kumppaneita. Ne ovat siistejä, nöyriä, tottelevaisia ja aina uskollisia. Ne eivät juorua eivätkä vaadi mitään. Siksi niihin on turvallisempaa ja helpompaa kiintyä kuin ihmisiin. Huonolaatuinenkin sohva saattaa kestää pitempään kuin ihmissuhde. Käyttötavaroita totuttiin ennen pitämään kopioina, joihin ei liitetty erityisiä tunteita. Tunteet varattiin keräilykohteille tai muisto- ja taide-esineille. Nyt on toisin. Kun ihmisiä esineellistetään, esineitä vuorostaan inhimillistetään. Muotoilu ja kosketusnäytöt lisäävät moninaisuuden tunnetta. Laitteita käytetään hellien, hipaisemalla ja niitä pidetään kädessä kuin maskottia. Sosiaaliset suhteet ovat väliaikaisia ja tunneinvestoinnit haavoittuvia. Ratkaisuksi käy kääntyminen esineiden puoleen. On outoa, että Iittalan valmistamat lasilinnut tunnetaan nimeltä, mutta naapureita ei. Ihmiset paljastavat itsestään mielellään henkilökohtaisia asioita, kun kuuntelijana on tekoälyllä varustettu tietokone. Kasvokkaiseen kanssakäymiseen liittyy aina emotionaalisten purskahdusten riski." (Ritva Liisa Snellman hs 4.7.2010)Kuluttajaihminen kuluttaa itseään

Kuluttaminen lisää ihmisen vieraantumista myös itsestään. Karl Marx vertasi tuotantoa ja kuluttamista uskontoon: mitä enemmän työläinen tekee palkkatyötä, sitä mahtavammaksi tulee vieras ja esineellinen maailma. Mitä enemmän työläinen valmistaa tuotteita ympärilleen sitä köyhemmäksi hän itse tulee ja sitä vähemmän hänen sisäinen maailmansa kuuluu hänelle. Kun työläinen kuluttaa koko elämänsä tuottaakseen esineitä ja palveluja kuluttajille, itse elämä alkaa näyttää elämisen välineeltä. Myydessään itseään ja aikaansa työnantajalle, ihminen alkaa tuntea itsensä erilliseksi ja ulkopuoliseksi siinä mitä hän tekee. Kun työläinen valmistaa tavaraa palkkaa vastaan, hän muuttuu itse tavaraksi. Uskonnossa toimii sama periaate kuin tuotantoelämässä. Mitä enemmän ihminen panee toivoaan Jumalaan sitä vähemmän hän toivoo itsestään.

On rakennettu eristettyjen ihmisten kaupunkeja. Miten paljon keskiluokan perhe maksaakaan tuosta illuusiosta! Se tappaa henkilökohtaisen elinvoimansa, kaiken mikä on originaalia, henkilökohtaista ja ihmistä itseään näyttääkseen hyväksyttävältä. Hän etsii mukavuutta ja on kuuliainen. Kuluttajaihminen näkee kehonsa, ei sisälle

Ruotsalainen kirjailija Ernst Brunner näkee yhteiskunnallisen pinnallistumisen ilmenevän ennen muuta ihmisen suhteessa omaan ruumiiseensa ja ulkonäköönsä. Harvaa kiinnostaa pohtia mitä todella tapahtuu. Tärkeintä on näyttää oikealta. Tatuoinnit kertovat kiinnostuksesta omaan ruumiiseen ja selän kääntämisestä yhteiskunnalle. Ne ovat olleet suurta muotia ennen 1. ja 2. maailmansotaa. Ruotsalainen dekkarikirjallisuus osoittaa, kuinka nykyään vain pinta on jäänyt jäljelle. Sisäänrakennettu yhteiskuntakriittisyys on kadonnut ja jäljelle on jäänyt vain väkivalta – raakuus ja mielipuolisuudella ja perversioilla herkuttelu. Suuntausta voi kutsua amerikanisaatioksi. (hs 18.6.2007) 

Seksi on tärkeää ja siksi jokaisen on oltava hyvän näköinen. Ihmiset eivät kuuntele itseään vaan tiedotusvälineitä ja valitsevat parittelukumppaninsa mainonnan mielikuvien perusteella. Kaupan hyllyltä saa tuotteita, joilla voi tehdä itsestään haluttavan, kerran toisensa jälkeen. Kun omat tunnistuselimet eivät ole kunnossa, ihmiseen on helppo vaikuttaa. Suorituspakko ja halu olla muiden kaltainen tekee seksistä tuotteen.

Ympäristön myrkyttyminen vähentää ihmisen kykyä tuntea ja käsitellä ekstaattisia kokemuksia. Aisteihin ja tunteisiin vaikuttavat suoraan hajut, maut, kosketukset, kokemukset. Aikaisemmin luultiin, että impotenssiin vaikuttaa asennoituminen, mutta nyt tunnustetaan myös keittiö, asuintalo ja elämäntapa. Roskaa sisään, roskaa ulos. Ihminen on biokemiallinen laitos. Keho kehittää vain sen verran energiaa, että ihminen pysyy hengissä. Frigiditeetti ja impotenssi johtuvat siitä, että elimistöllä ei ole mitä kuluttaa - ei mielellä, ei keholla. Sitä muualla tarvittavaa energiaa ei haluta kuluttaa genitaalien kautta. Seksuaalisesti herkimmät kohdat yrittävät poistaa myrkkyjä, mikä on johtanut siihen, että esim. rinnat eivät ole enää herkkiä. Miten pitää puhtaina korkeiden energioiden kulkuväylät?


Pikakulutus ohjaa pikasuhteitakin

Talouselämä käyttää hyväkseen ihmisen sukupuoliviettiä yhä uusilla metkuilla. Nykykulttuurissa seksille on käynyt kuten muillekin ihmiselämään liittyville asioille: nauti, etsi vapautta ja rentoudu. Nykyinen pikaseksi edistää parhaiten myyntiä. Kalliilla ostettu on arvokkainta. Yhden yön suhteet ja lyhyet avioliitot ovat markkinataloudelle kaikkein edullisimpia.

Samalla tavalla kuin markkinatalous käyttää hyväkseen ihmisen yksinäisyyden ja erillisyyden tunnetta lisätäkseen myyntiä, pystyy se iskostamaan ihmisille kulutusystävällisen seksuaalisen käyttäytymisen. Mielihyvänsä perässä juokseva ihminen ei lähde protestoimaan yhteiskunnan rakenteita vastaan. Hän on passiivinen, nöyrä ja ennen kaikkea mukavuudenhaluinen.

Länsimainen pikaperhe ja pikasuhde on johtanut pikatyydytykseen ja erogeenisten alueiden nopeaan ärsytykseen orgastisen tunteen saavuttamiseksi.

 
Erotiikka ja seksi raamatussa ja varhaiskirkossa

· Vartija 4/1992, kirjasta Seksuaalisuus ja raamatun tulkinta

· Raija Sollamo Viisaus ja rakkaus 1992

Mooseksen lain seksuaalisissa määräyksissä suurin piirtein koko seksuaalielämä – yhdyntä, siemensyöksy, kuukautiset jne. – määritellään saastaisiksi. Kun israelilaisten identiteetti oli uhattuna, oli ehdottoman tärkeää erottautua muista kansoista ja parhaiten tämä tapahtui uskon ja kultin alueella. Jerusalemin temppelissä torjuttiin kaikki kulttikäytännöt, jotka jotenkin saattoivat viitata kanaanilaisiin hedelmällisyysriitteihin. Niihin oli liittynyt seksuaalisia toimituksia, esim. nais- ja miespuolista temppeliprostituutiota.

Mutta muualla kuin Vanhan Testamentin lakikielessä esitetään seksuaalisuus normaalina asiana, osana Jumalan hyvää ja onnistunutta luomistyötä. Seksuaaliviritteistä kieltä käytetään Vanhassa testamentissa huomattavan estottomasti. Sananlaskut varoittavat miehiä syrjähypyistä ja katunaisten houkutuksista, mutta samaan hengenvetoon kehotetaan nauttimaan oman vaimon seksuaalisuudesta. Vastanaineen miehen ei tarvinnut vuoteen osallistua sotapalvelukseen, jotta hän voisi ”pysyä kotona vaimonsa ilona”. Sukupuolielämää ei näissä yhteyksissä motivoida millään muulla tavoitteella, ei edes lasten siittämisellä! 

Vaimo loukkasi avioliiton ulkopuolisella suhteella oman miehensä oikeutta omaisuuteensa. Sen sijaan mies saattoi yhtyä ”vapaaseen” naiseen tekemättä aviorikosta. Jos oli kyseessä naimaikäinen tyttö, saattoi mies joutua maksamaan korvauksia tytön isälle.

Pietari saarnasi roomalaisille siveyttä ja seksuaalista pidättyvyyttä ja sai erityisesti yläluokan naiset innostumaan asiastaan ja joutui tämän vuoksi heidän miestensä vainoamaksi. Rooman prefekti Agrippa teloitutti hänet. Askeesisaarnoistaan saivat kärsiä myös Paavali, Andrea, Johannes ja Tuomas.

Stoalaisten mukaan avioliitto on hyväksyttävä elämäntapa niille, jotka eivät pysty hillitsemään itseään, mutta ihanteena on pidettävä täydellistä himottomuutta. Paavali yhdistää homoseksuaalisuuden epäjumalan palvelukseen ja pakanallisiin menoihin. Sitä vastoin kreikkalais-roomalaisessa maailmassa pederastia eli aikuisen miehen ja nuoren pojan rakkaussuhde oli laajalti hyväksytty ja kuului olennaisena osana miesten kasvatukseen.

Seksuaaliaskeesia saarnaavat gnostikot tuomittiin tekopyhiksi valehtelijoiksi. Gnostilaisen käsityksen mukaan sukupuolisuus kuuluu demiurgin, luojajumalan aikaansaamaan pimeyden maailmaan, jossa androgyyninen ykseys on särkynyt.

Vasta kolmannella vuosisadalla ajatus seksuaalisuudesta perisyntinä ja siis itsessään likaisena ja pahana ominaisuutena oli jo hyväksytty täysin. Olisiko kaikki toisin, jos kristinuskosta ei koskaan olisi tullut merkittävää kulttuuritekijää?

Vasta vuoden 200 jälkeen tuovat kirkkoisät kristinuskoon ajatuksen, että sukupuolielämä on tarkoitettu vain lisääntymiseen. Neitseellinen elämä Jumalalle kihlattuna oli arvokkaampi kuin avioliitto. Se oli himosta vapaa. 400-luvulla Augustinuksen ajattelussa seksuaalinen himo on periytyvä rangaistus ensimmäisien ihmisparin lankeemuksesta. Koska jokainen ihminen saa alkunsa seksuaaliaktissa, paha himo on jokaisessa ihmisessä syntymästä lähtien. Pyrkimys tämän himon voittamiseen on hyve.

On ihmeteltävää, että kristityt auktoriteetit opettavat seurakunnalleen moraalia, johon hellenistijuutalainen synagoga tuntuu vaikuttaneen voimakkaammin kuin Jeesus. Jeesuksen elämäntapa - naimattomuus, kuljeksiva elämä sekä yhteiskunnan hylkimien ihmisen kanssa veljeileminen ei vastannut kunnon kansalaisten ihanteita.

Yhtyminen Jumalaan oli aikoinaan temppelin "prostituutioiden" tehtävä.Rita Liljeström: Eroottinen sota (1981)

Seksuaalikulttuuri tarkoittaa sitä tapaa millä kansan sukupuolinen käyttäytyminen sosialisoidaan. Mitä ihmiset kuvittelevat seksuaalisuuden tarkoittavan, missä, milloin ja miten ihmiset ottavat kontaktia toiseen sukupuoleen, miten normikäyttäytymistä kontrolloidaan, mikä on tabu, mitä vaihtoehdoista tulee ajatella, mitä sanoja käytetään ja miten kommunikoidaan seksuaalisten signaalien kanssa.

Tuskin mikään muu voi kuvata ihmisen organismin muovautuvuutta paremmin ja yhteiskunnan vaikutusta selkeämmin kuin seksuaalisuus. Seksuaalisuutta pidetään esimerkkinä siitä, miten helppo ihmiseen on vaikuttaa. Kun verrataan eri kansoja, huomataan että ihminen pystyy lähes mihin tahansa seksuaalisuuden alueella. Ihminen kaipaa pysyvyyttä ja siksi myös seksuaaliset tottumukset ovat pysyviä. Seksuaalisia fantasioita voidaan stimuloida. Vieraassa kulttuurissa paheksutaan sitä mikä ei ole normi omassa kulttuurissa. Tapoja on niin paljon, että sosiaaliset ja kulttuuriset seikat muovaavat enemmän kuin biologiset. Mitään määrättyä tapaa ei voi kutsua normaaliksi. Samalla tavalla kuin jokainen yhteiskunta on organisoinut oman talouselämänsä, on se muokannut myös seksuaalisuuden. Biologinen raakamateriaali on sulautunut kulttuuriin. On kyse yhteiskunnan sosiaalisesti organisoimasta seksuaalisuudesta. Mitään ei voi pitää alkuperäisenä eikä annettuna. Yhteiskunta luo ne tavat, joilla vaistot toteuttavat seksuaalisia tarpeita. Perheet ja suvut pitävät yhteyttä sen mukaan, miten parhaiten turvaavat tuotannollisia ja lisääntymiseen vaikuttavia seikkoja. Seksuaalinen tarve on elämänvoima, joka patistaa ihmisen etsimään toista ihmistä. Tarve merkitsee myös siittämistä. Ja juuri siksi siitä tulee yhteiskunnallisesti säädeltävä asia joka normittaa myös eri ikäisten ihmisten suhteita. Elämän kiertokulku yhdistää eri sukupolvia. Lapsista ja vanhuksista huolehditaan.

Valtio ei ole kuitenkaan mahtanut mitään sille, että joskus mies ja nainen joutuvat intohimon valtaan ja osoittavat heikkoutta, mikä johtaa strategisesti epäedulliseen avioliittoon. Seksuaalisuudessa on kontrolloimaton ja villi puolensa, jota ei voi kokonaan kesyttää. Sosiaalisen soveliaisuudenkin uhalla se vetää kahta ihmistä puoleensa.

Kun vertaa perhe-elämän organisoitumista Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa voi vakuuttua siitä, miten vahvasti nykyiset seksuaaliset käsitykset ovat sidoksissa sosiaalisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin ja miten kirkko, tiede ja lainsäädäntö muokkaavat yhä käsityksiä. Seksuaalisuuden kontrollin sanotaan palvelevan suuremman kokonaisuuden etuja, osa tulee selitetyksi kokonaisuuden avulla.

Euroopassa ja Aasiassa yksiavioisuus vakiintui maanviljelyn myötä. Viljely oli miesten työtä ja niin tuottoisaa metsästykseen ja keräilyyn verrattuna, että muodostui ylijäämää. Koska maata ei riittänyt kaikille, syntyi ero niiden välille, joilla oli maata ja joilla ei ollut. Syntyi sosiaalisia eroja. Niiden takia määrättiin, että avioliittoja saa solmia vain kaltaistensa kanssa (endogamia) niin, että omaisuus ei vähenisi. Syntyi etujen koalitioita ja avioliitosta tuli taloudellinen instituutio. Perintö ei mennyt naisen vaan suoraan miehen lapsille. Siskot ja serkut erotettiin toisistaan. Perintö oli tärkeä, koska lasten kuului huolehtia vanhemmistaan. Jos vaimo ei saanut lapsia, perhe adoptoi tai mies otti toisen synnyttäjän, jonka asema kuitenkin oli alhaisempi. Monogamia ja perintöedut synnyttivät tiukan seksuaalimoraalin. Piti varmistaa, että lapsi oli juuri aviomiehen siittämä, niin että nimi, maine ja perintö kulkivat oikein. Naimattomat perijät hakeutuivat munkeiksi ja nunniksi. Isät naittoivat tyttärensä.

Maissa joissa maatyöt tehtiin kuokalla, ei syntynyt monogaamisia avioliittoja. Miehelle oli sitä edullisempaa mitä enemmän vaimoja hänellä oli. Sisko annettiin toiselle miehelle ystävyyden merkiksi. Nainen antoi miehelle työvoimansa, seksuaalisuutensa ja hedelmällisyytensä. Polygamiassa ei jäänyt yksinäisiä äitejä eikä lapsia. Sosiaalinen tunnustus oli tärkeämpi kuin biologinen. 

Alkuaikoina seksuaalisuus siis tarkoitti vapaata yhtymistä, biologista painetta ja yhdessä asumista, avioliitto tarkoitti yksityistä sopimusta ja seksuaalisuuden kontrollointia omaisuuden varmistamiseksi. Sitten avioliitto institutionalisoitiin ja siitä tuli osa objektiivista todellisuutta, yhteiskunnan stabiilisuutta ja järjestystä.

Vähitellen ei vain valtio vaan myös kirkko hyväksyi esiaviolliset suhteet ja yhdessä asumisen.

Ruotsissa 99 prosenttia pareista on asunut yhdessä ennen vihkimistä, vuonna 1973 lakiakin muutettiin. Yhdessä asumisen nopea yleistyminen johtuu ennen kaikkea naisten ehkäisyn teknistymisestä (ehkäisypillerit sallittiin 1964). Työn osittuminen ja muuttopakko ovat johtaneet siihen, että ihmiset hakevat yhä enemmän turvaa siitä toisesta, eivät kokonaisuudelta, eivätkä tunne solidaarisuuttakaan niin kuin ennen. Partnerin odotetaan antavan elämälle merkityksen. Koulutus määrää sosiaalisen aseman, ei perintö ja suku. Perhe organisoitui ennen yhteiskunnan vaatimusten mukaan, mutta nykyisessä perheessä on jäljellä enää luuranko. Ihmiset kulkevat tyhjässä huoneessa.

Allianssijärjestelmä on korvattu ruumiin himolla. Aatelisto oli painottanut verisukulaisuutta, porvaristo kehoa - hygienia, terveys ja rotu tulivat tärkeiksi. Kehokoneesta tehtiin työjuhta ja keholle annettiin määräyksiä. Foucault kutsuu sitä kehon poliittiseksi ekonomiaksi. Jo 1700-luvun lopulla valtio alkoi osallistua kehon kulttuuriin, lisääntymiseen, terveydenhoitoon ja asuntopolitiikkaan. Syntyi väestöpolitiikka. Seksuaalisuutta piti ajatella rationaalisesti, se oli jotain jota piti virkamiesten hallita. Pykälät ohjasivat, väestöä piti milloin lisätä milloin vähentää. 1800-luvulla keksittiin, että on jotain muutakin kuin keho ja sen elimet. Sitä muuta alettiin kutsua seksuaalisuudeksi ja siihen kuului masturbaatio, perversiot, hysteria ja raskauden esto. Näistä lähtökohdista kehitettiin yleinen teoria seksuaalisuudesta, johon liitettiin myös todellisuus ja halu, etäisyys ja läheisyys, periaatteet ja puute, kokonaisuus ja osat. Kun kirkko ei enää vahtinut seksuaalista käyttäytymistä, tuli tilalle lääketiede. Seksuaalisuutta alettiin pitää itsenäisenä biologisena paineena. Tehtiin kliinisiä kokeita, määriteltiin mikä on normaalia ja mikä epänormaalia. Seksuaalisuudesta tuli maallinen ja arkipäiväinen, kun lääkärit, pedagogit ja ekonomistit saivat yliotteen. Seksistä tehtiin valtiollinen virantoimitus, jota piti vahtia, erityisesti lapsia ja naisia, sukupuoli eristettiin muusta kehosta, biologinen vastuu keskitettiin koko rodulle. Uuteen seksuaalitekniikkaan kuului myös rotuhygienia.

Alfred Kinseylla on toinen näkökulma seksuaalisuuteen. Hänen mukaansa sosiaalisesti tuomitut seksuaaliset halut ovat luonnollisia. Hän haastatteli 20 000 ihmistä ja häntä kiinnostivat frekvenssit ja variaatiot, eivät tunteet. Hän huomasi selvän eron tavallisten työläisten ja yläluokan seksuaalisessa käyttäytymisessä. Köyhät harrastavat yhdyntöjä, rikkaat masturboivat. Vähemmän koulutetut rajoittuvat avioliittoon, käyttävät prostituoituja ja heillä on enemmän kokemuksia homoseksuaalisuudesta. He menevät suoraan asiaan ja keskittyvät genitaaleihin, ujostelevat alastomuutta ja pitävät oraaliseksiä perverssinä ja suutelevat harvemmin. He miettivät enemmän sitä mikä on luonnollista kuin koulutetut. Keski- ja yläluokka miettii, mikä on moraalisesti oikein, lukee enemmän opaskirjoja, arvostaa esileikkejä ja pettingiä ja pitää tärkeänä partnerin tyydyttämistä. Kinsey ei havainnut naisissa samoja luokkaeroja.

Liljeström huomauttaa, että Kinsey ei kiinnittänyt huomiota samaan kuin Marcuse, jonka mukaan seksuaalisuuden keskittyminen genitaalialueisiin oli yhteydessä kurinalaiseen ositettuun työhön tehtaissa. Kinsey ei hyväksynyt valtion ja kirkon moraalisia määräyksiä ja hylkäsi tunteet viktoriaanisena väärinkäsityksenä. Seksuaalisuutta kontrolloidaan valistuksella ja lääketieteellisillä ja teknisillä välineillä. Hän halusi ohjata ihmisen seksuaalisuuden takaisin eläimen luonnolliseen viattomuuteen. Masters ja Johnson nostivat masturbaation henkilökohtaisen riippumattomuuden ehdoksi. Myös Foucault analysoi sitä miten uudet tieteelliset tutkimukset pyrkivät ohjailemaan ihmisen seksuaalisuutta

Freud päätteli, että kaikissa kulttuureissa on sisäänrakennettuna seksuaalisuuden pakko. Wilhelm Reich piti vapaata seksiä edellytyksenä vastustettaeassa henkilökohtaista ja poliittista sortoa. Herbert Marcuse toi esille vaikeammin tavoitetut sorron muodot osoittamalla, miten kapitalismissa tavaroihin yhdistetään seksuaalista manipulaatiota.

Liljeström tarkoittaa eroottisella sodalla sitä, että seksuaalinen stimulointi on läsnä kaikkialla, kohdistuu jokaiseen ja on anonyymia. On vaikea todistaa, kuka ohjaa seksuaalisuutta - kirkko, keskiluokkaisuus, perhe, valtio, kapitalismi? Suhde on aina valtataistelua ja epäsuhta. Se joka on toisesta enemmän riippuvainen, häviää ja on vähemmän arvoinen. Eroottisessa sodassa kaikki on sallittua, käyttäytymisen normit ovat epäselviä ja monimerkityksellisiä. Esteiden voittamisesta tulee urheilumuoto ja toisen kontrolloiminen tuottaa tyydytystä. Tämä kaikki on mahdollista, koska ei ole selvitetty, mitä ymmärretään seksuaalisuudella, ja mikä on seksuaalisuuden tarkoitus. Monet eivät tarkoita mitä sanovat tai eivät tiedä itsekään mitä haluavat. Onko seksi vain biologinen tarve? Muovattava toimitus? Vai tekeekö seksuaalinen käyttäytyminen ihmisestä ihmisen, humaanin ja henkisyyttä rikastuttvan? Seksiä käytetään huumeena, jonka avulla peitetään todellisia ongelmia. Kun ei ole mitään normeja, on vaikea luottaa toiseen ja kääntyä vaikeuksissa hänen puoleensa. Seksisuhteet osoittavat vaikeutta solmia kontakteja ja tuntea rakkautta modernissa, korkeasti teollistuneessa ja materialistisessa yhteiskunnassa.

Toisella puolella on ollut puritanismi ja seksuaalikielteisyys ja toisella seksuaalinen vapautumien ja liberalismi.

Eroottisessa rauhassa ihminen voi tehdä töitä ja solmia ystävyyssuhteita ilman jatkuvaa stimulointia, valita kohteen eikä hänen tarvitse osoittaa jokaiselle kykyjään. Ihminen asettaa omat prioriteettinsa, pystyy valitsemaan ja pitämään itsensä kurissakin. Hän tietää tarkkaan, mitä haluaa ja on valmis ottamaan vastuun. Kummatkin antavat ja ottavat tasavertaisesti. Säännöt ovat selvät, ollaan kavereita ja suhde on pysyvä. Vallitsee luottamus ja keskinäinen riippuvuus.

Aina kun yhteiskunta muuttuu, joutuvat ihmiset kysymään, mikä on kulloisenkin seksuaalimoraalin tarkoitus. Huipputeknisessä yhteiskunnassa täytyy moraalin ja elämänohjeiden hyödyttää uutta valtapotentiaalia. Pelottelu rangaistuksella tai vetoaminen kunniaan eivät vaikuta enää. Seksuaalimoraalissa täytyy vedota järjen etiikkaan, jotta voidaan korjata vanhoja tähän aikaan sopimattomia tapoja ja esikuvia. Tulevaisuuteen suuntautuvan seksuaalimoraalin täytyy ottaa huomioon automaation ja teollisuuden synnyttämä vapaa-aika. Henkilökohtaiset suhteet joutuvat taka-alalle teknistyneessä maailmassa eikä ihminen löydä enää elämän merkitystä

Naisen seksuaalisuudesta on tiedetty vähän. Vasta vuonna 1956 tulivat ensimmmäiset tiedot Kinseyn raportissa. Siinä klitooriksesta thtiin lähes peniksen korvike ja ainoaksi päämääräksi asetettiin nautinto! Ei puhettakaan seksuaalienergian eksaattisesta ja henkisestäulottuvuudeta:

1. Herkkääkin herkempi: Klitoriksessa on enemmän hermopäätteitä kuin missään muussa kehonosassa. Niitä on arviolta 8 000, mikä on tuplasti penikseen verrattuna.
2. Peniksen kaltainen: Sekä klitoris että penis muodostuvat paisuvaiskudoksesta, joka kiihottuessa täyttyy verellä ja jäykistyy.
3. Vain yksi tehtävä: Klitoriksella on vain yksi tehtävä: tuottaa nautintoa. Ja se muuten on ihmiskehon ainoa pelkästään tälle tarkoitukselle pyhitetty osa.


Hermoverkkotoiminnan avulla ihminen oppii muun muassa tunnistamaan asioita: kun näemme kissan, tietyn hermoverkon avulla tunnistamme, että kyseessä on juuri kissa eikä esimerkiksi koira. Hermoverkot mahdollistavat myös toiminnan, kuten pyörällä ajamisen. Ajattelu hyödyntää pitkälti samoja hermoverkkoja kuin itse havaitseminen, puhuminen ja toiminnan suorittaminen. - aivo-orgasmiin.Romanttinen rakkaus pienporvarillista markkinataloutta

Kuinka kauan suomalaiset ovat tunteneet rakkautta, jota he nyt pitävät valtavan tärkeänä? Eivät ilmeisesti kauaakaan. Vienankarjalainen etnografi Iivo Marttinen kirjoitti, että 1800-luvun lopun karjalaiset eivät kokeneet rakkautta, koska olivat niin viattomia. Niin on ollut muuallakin. Musikaalissa Viulunsoittaja katolla vanhukset ihmettelevät, miksi kummassa nuoret puhuvat jostain rakkaudesta, kun pitäisi yksinkertaisti mennä naimisiin. Yleisö nauraa, mutta kysymys perustui Itä-Euroopan 1900-luvun alun juutalaisyhteisöjen realistiseen kuvaukseen. Muinaiskreikan sana agape on Raamatussa käännetty sanalla rakkaus, mutta parempi käännös olisi ”pyyteetön siunaus” tai ehkä ”hippikommuunifiilis”. Ajatus rakkauden nuoruudesta ja kulttuurisidonnaisuudesta voi tuntua oudolta, mutta maailma on täynnä kieliä, joissa ei ole myöskään käsitteitä vapaus, työ, aika tai raha. Kun romanttisen rakkauden ideaali elokuvien ja pop-musiikin myötä leviää ympäri maailman, omaksuvat kaikki seitsemän miljardia ihmistä 1700-luvun saksalaisten porvareiden maailmankuvan. Goethen romaanisankari nuori Werther ajatteli, että rakkaus on pyhää, puhdasta, rehellistä, luonnollista ja kipeää. Tästä nuoren Wertherin kärsimyksestä kehittyi nykyajan tunnetuin uskonkappale, suositumpi kuin kristinusko tai islam, tai oikeistolaisuus ja vasemmistolaisuus. Saksalaisen romantiikan luomukselta on onnistunut se, mihin saksalainen rauta ei pystynyt. Se on valloittanut maailman ja mielet. Näin hallitsevat sanat maailmaa." (Janne Saarikivi h 19.5.2014)