31.5.-12.6.2014
Paikka: Mattilan tila:

Kurssit antavat valmiudet

- havainnoida luonnon rakennetta ja periaatteita ja soveltaa niitä arjen käytäntöihin

- hyödyntää permakulttuurin etiikkaa, periaatteita ja suunnittelutyökaluja kestävämpien rakenteiden, yhteisöjen ja systeemien luomiseen

- ymmärtää maaperästä ja vedestä huolehtimisen merkityksen

- käyttää permakulttuuria oman kestävämmän elämäntavan rakentamiseen

  • ymmärtää, kuinka permakulttuurisuunnittelua voidaan soveltaa viljelyyn, puutarhoihin.


Suomineito-yhteisön permakulttuurin alkeiskurssi Ähtärin Kaijassa,

järjestäjänä Alastaron ammattikoulu, vetäjänä Yrjö Vähäkallio

 

Permakulttuuri

  • huolenpito maapallosta
  • huolenpito ihmisestä
  • resurssien oikeudenmukainen jako

 

Suunnittelun periaatteet:

1. Työskentele yhteistyössä luonnon kanssa

2. Ongelma on ratkaisu

3. Pienimmällä mahdollisella muutoksella suurin mahdollinen vaikutus

4. Elementtien keskinäinen sijoittelu

5. Jokainen järjestelmän osa osallistuu useaan eri m toimintoon

6. Jokaista elintärkeää toimintaa tukee useampi kuin yksi elementti

7. Tehokas energiasuunnittelu

8. Biologisen diversiteetin ja hyödyllisten yhteyksien maksimointi

9. Luonnon mallien hyväksikäyttö

10. Energian kierrätys

 

Kana on monitoimisuudessaan malliesimerkki

Kanan tarpeet: jyviä, vettä, tilaa, vapautta, toisia kanoja, kukko, suojaa, orren, olkia, valoa, hiekkaa

Toiminnot: munii, kuopii, kotkottaa, hautoo, sulka sato, huolehtii jälkeläisistä, nokkimisjärjestys

Tuotokset: Lantaa, munia, höyheniä, lihaa, hiilidioksidia, tunnelmaa, lämpö, melu

Kun nämä ominaisuudet, tarpeet ja tuotokset hyödynnetään optimaalisesti, rakennetaan kanala kasvihuoneen yhteyteen. Tällöin kasvihuone saa lämpöä, co2:ta ja lannoitteita. Kanat taas vesiheinää.

 

Kurssilla tehtiin tilan töitä ja annettiin seuraavia ohjeita

Ulkokäymälä: onko paikka hyvä? Tulisi olla kompostin lähellä, että tyhjentäminen on vaivatonta? Saavin tyhjentäminen on

epämiellyttävää, siksi tulisi olla riittävästi turvetta. Viittaan tekstiksi: LUOVUTA RAVINTEESI TÄHÄN. Miehille kanisteri, jossa on vesilukko.

Komposti ei saa olla liian märkä, teurasjätteitä ei saa panna, kompostia on sekoitettava, kansi päälle. Kompostin tulee olla vain metrin levyinen. Rapiskaa saimme myös yrteistä. Niihin on merkittävä päivämäärä, milloin niitä on viety kuivamaan.

Saunapuut: liimapuuta on vaarallista polttaa niin saunan kuin sisätilojen uunissa ja Honkarakenteen jätepuista on tarkastettava, onko käytetty sinistymisen estoainetta. 

Energiaryhmä

- hakelämmityksen suunnitteluun on tehtävä könttäsuunnitelmasta tarjouspyynnöt

- pieni keksintö: ruuvipenkkiin polkupyörä, jolla saa kiertovesipumpun pyörimään. Eräässä saksalaisessa permakylässä TV:tä katsottiin polkemalla polkupyörää huoneessa ja käyttämällä akkua

- vanhainkodissamme, jossa on 42 huonetta, tulisi meidän asua talvisin vierekkäisissä huoneissa, mieluiten eteläpäädyssä ja ripustaa ikkunoihin huopaverhot. Koska kylmä menee alas, on kellarin ikkunat tilkittävä hyvin

- vettä tulisi esilämmittää auringossa ja rakentaa talon ympärille talvipuutarha, jossa ei käytetä lämmitystä. Rivitaloomme on saatava kaukolämpötariffi, sillä rivitalon lämmitys on iso palvelus kaupungille

- talossa seisoo energiaa, koska esim. käytöstä poistettu sähkökiuas olisi saatava kierrätykseen

Kierrätyskeskuksestamme

  • voisi olla myyvemmän näköinen. Sen voi muuttaa esim. pehtorin taloon.
  • paaleista saa hyvän väliseinän. Navetan ikkunat ovat etelään, joten lämpöä ja valoa tulee hyvin.
  • seinustalle tulisi istuttaa hernepensasta, jolloin kanat saavat ravinto
  • navetan takana on hieno mänty, koivut sen ympäriltä tulisi kaataa. Sähkömuuntajan
  • kohdalle marja-aronia, joka on auringonkerääjä

Esitteestämme

sanottiin, että se on liian ahdas ja negatiivinen. Ei tule sanoa, että kuukausimaksu on 1500 mk, vaan: saat terveellistä ruokaa, toimit ympäristön hyväksi.

Olohuoneen vieressä sijaitseva kehruuhuone herätti kaupunkilaisten nenässä vastenmielistä hajua. Teidän tulee myydä tiettyjä viikkoja määrätyille ryhmille. Vanhus- ja vammaisjärjestöillä on varaa maksaa.

Agrologi Teija Hirvelä

Permakulttuuri-seminaarista Suomineidossa 28.-30.4. 2000

 

Miten hyödyntää luontoa viljelemättä sitä

Permakulttuuri (permanent argiculture) on 1970-luvulla Australiassa syntynyt ajatusmalli. Sen avulla SUUNNITELLAAN ekologisesti kestäviä elinympäristöjä. Päämääränä on saada tehokas, intensiivinen, työtä ja energiaa säästävä kokonaisuus.

Permakulttuuri ei ole pelkkä maanviljelyoppi, vaan se kattaa kaikki elämän alueet ja pyrkii sovittamaan ne yhteen tavalla niin, että kukin osa-alue hyötyy toisestaan. Se käsittelee kasvituotantoon, eläintuotantoon, arkkitehtuuriin, metsätalouteen, biologiaan, kulttuuriin, yhteiskuntaan, logistiikkaan ja ihmissuhteisin liittyviä kysymyksiä.

Suunnittelun apuvälineiksi on kehitelty työkaluja, joilla voidaan hahmottaa kokonaisuutta. Apuna käytetään vyöhykkeitä, sektoreita, resursseja ja malleja. Vyöhykkeet ovat kuvitteellisia alueita, joita ei määritellä maantieteellisesti, vaan sen mukaan, kuinka usein sillä alueella oleskemme tai työskentelemme. Niiden avulla sijoitellaan talo, navetta, puutarha, eläimet, kasvimaa jne. "oikeille" paikoilleen suhteessa toisiinsa.

Sektoreilla tarkoitetaan kaikkia tilan ulkopuolelta tulevia voimavaroja tai uhkia, kuten tuulia, valoa, vesivirtoja, saasteita, melua jne. Resursseja ovat kaikki ne voimavarat, joita voimme hyödyntää suunnitelmassa. Esimerkiksi eläinten tarjoama "työpanos" vähentää omaa työtämme. Malleilla ymmärretään luonnon tarjoamia malleja, joita suoraan tai soveltaen voimme käyttää. Esimerkiksi metsä toimii mallina metsäpuutarhalle, joka muistuttaa rakenteeltaan monikerroksista metsää, vaikka sijaitseekin pihassa.

Periaatteena on luoda hyödyllisiä yhteyksiä eri asioiden välille. Kumppanuuskasvit hyödyttävät toisiaan, talo hyödyntää navetan lämpöä, kasvimaa hyödyntää kompostit, kompostointi tuottaa lämpöä kasvihuoneeseen...

Ajatuksena on toimia yhteistyössä luonnonvoimien kanssa, ei taistella niitä vastaan. Eli luonnon annetaan toimia omilla ehdoillaan, joita ihminen hyödyntää kekseliäisyytensä mukaan, kuitenkin niin, ettei siitä koidu vahinkoa luonnon tasapainolle. Permakulttuurin eettisen näkemyksen mukaan meidän tulee huolehtia maapallosta ja ihmisistä ja käyttää omasta tarpeestamme ylijäävä näiden hyväksi.

Tiivistelmä Teija Venhola-Hirvelän Päättötyöstä 10.12.1996 Keski-Suomen Maatalous- ja metsäopistossa
Saarijärvellä

.

Olavi Nykänen: (seminaarista 1.-2.4.)

Puulämmityksen uudet tuulet

Kotimaisen energian puolesta!

Seminaarissamme huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna pihtiputaalainen eläkkeellä oleva koneteknikko Olavi Nykänen jaksoi toistamiseen vakuuttaa ihmisiä kotimaisen energian edullisuudesta - oli kyse sitten tuulesta, pelleteistä tai hakkeesta. Jopa maalämpö alkoi saada sympaattisia sävyjä, kun kuulimme, että maalämmön vaatima sähkö voidaan tuottaa häkäpöntössä omalla pihamaalla. Tekniikka perustuu puun kaasutukseen. Stilling merkkinen häkäpönttö, joka kehitettiin jo vuonna 1816, tuottaa 5,5 kwt sähköä.

"Koska koko Suomen valtion menestys on rakennettu Ivon ja Nesteen varaan, ei tietenkään voida kannustaa uusia energiamuotoja, ei ainakaan uusiutuvia." Uusin ydinvoimala tulee Nykäsen mukaan maksamaan 14 miljardia. Tällä hinnalla saadaan 2160 hakevoimalaa, jotka tuottaisivat kaksi kertaa enemmän sähköä. Nykänen puhuu pellettien puolesta.