Primaaliterapia

Englantilainen psykiatri Frank Lake löysi menetelmän parantaa sikiöinä ja syntyessämme saamamme tunnevammat.

Oivallus, että sikiö on omalla tasollaan erittäin tietoinen ja tunteva olento, joka vastaanottaa äidiltään ja muualta ympäristöstään kohtalokkaan voimakkaita vaikutteita, on saanut ja saa edelleen vahvistusta tutkimusten edistyessä.

Tämä tutkimus, jota on tehty 1970-luvulta lähtien on osoittanut vakuuttavasti, että sikiökauden aikana saadut kokemukset vaikuttavat syvästi persoonallisuuden muodostumiseen ja koko myöhempään elämään. Primaali on aktiivinen, tietoinen regressio eli takautuma, jota ohjaaja ja ryhmä avustavat. Terapian aikana palataan lapsuuden ja sikiöajan kokemuksiin. Kun ihminen saa Primaalihoidon aikana kosketuksen varhaisiin voi hän purkaa ja niistä mahdollisesti kielteisistä vaikutuksista, joita niillä on ollut hänen tunnekokemuksissa ja ihmissuhteissa.

Ihminen ei useinkaan kykene käsittelemään voimakasta tuskallista kokemusta kerralla. Se tai osa siitä jää ihmisen piilotajuntaan vaikuttamaan ihmisen elämään. Takautumassa tapahtuu primaali hoidon aikana henkilön on mahdollista palata , tuohon alkuperäiseen tilanteeseen, askel askeleelta vapautua näistä tuskallisista tuntemuksista, surusta ja peloista. Suuren painolastin kadottua, tuntee ihminen olonsa helpottuneeksi ja sitä ikään kuin , 'syntyy uudelleen'. Kun onnistumme purkamaan ihmissuhteitamme ja elämäämme vääristävät ja rasittavat traumat, avaamaan kanavia onnellisiin kokemuksiimme, tiedostamaan elämänkirjoituksemme, lisäämään kokemuksiin, ymrnärrystämme ja päättämään toisin, koemme itsemme ja toiset aivan uudella tavalla.