Ryhmässä voi oppia

Lehdestä Heijaste, Seppo Niskanen, 4/97


Yksi tärkeimmistä läksyistänne leämän aikana on ryhmätyö. Täydellisyyttä tavoittelevat ne, jotka ovat oppineet muiden kanssa yhdessä työskentelemisen taidon. Vähän on niitä velvoitteita jotka on tarkoitettu ihmiselle yksin suoritettaviksi. Mitä kehittyneempi olet sitä yksinäisemmäksi tunnet itsesi ilman kumppaniesi seuraa.

 

*

Meidän täytyy opia perustelemaan omat esityksemme ja käsityksemme niin, että muutkin ymmärtävät mitä tarkoitamme. Perustelu tuo meille itsellemmekin uusia uusia näkökulmia. Yhtä tärkeää on kuunnella muiden oivalluksia ja yrittää ymmärtää toisten näkemykset.

 

*

Ryhmätyö opettaa nöyryyttä. Havaitaan, että omat ideat eivät sittenkään aina ole parhaita, joku muu voi jossakin asiassa ymmmärtää paremmin kosmiset lait.

 

*

 

Aina silloin tällöin on hyvä tarkastella omia motiivejaan: kysyä itseltään miksi olen mukana ryhmässä ja onko motiivini epäitsekäspalvelu vaiko jokin itsekäs päämäärä, jota haluan ryhmän edistävän. Jos motiivini on puhdas ja vilpitön, ryhmätyö onnistuu varmasti.

 

*

 

Joku saattaa olla sen verran omaan napaansa tuijottaja, että unohtaa ryhmätyön velvollisuudet. Joku ryhmän jäsen ei kerro mielipiteitään käsiteltävästä asiasta, vaan valittaa ryhmän ulkopuolisille vaikeuksistaan. Ryhmän jäsenten välillä on tallittva lojaalisuus.

*

 

Painaavaa taakkaa nostettaessa ei kymmenestä miehestä ole juurikaan enempää hyötyä kuin yhdestä elleivät he nosta yhdessä, kaikki samalla hetkellä.


*

 

Ryhmän jäsenet voivat olla eri kehitystasolla. Toisilla on kokemuksia toisilla ei. Myös henkilökohtaiset ominaisuudet ovat hyvin erilaisia. Yksinkertainen totuus on, että kaikki eivät pysty tekemään ryhmätyötä kaikkien sao Se ei onnistu välttämättä meitä tkehittyneempienkään olentojon keskuudessa.

 

*

 

Mikäli hankalaa jäsentä ei saada lkeskustelun avulla järjestykseen, saattaa mahdollisuus olla vaihtaa tuo hankala toiseen. Tämä on tehtävä niin, että hänen arvoaan Jumalan lapsena ja persoonana ei aseteta kyseenalaiseksi. Jokainen on hyvä jossakin asiassa, kaikki eivät vielä ryhmätyössä.