Pohjoismaat – Venäjä, kansalaisjärjestöfoorumi,
Rakennamme yhteistyössä Pohjolan tulevaisuutta

Pietarissa 19.–21.11.2011.

Kansalaisjärjestöfoorumi liittyy Suomen puheenjohtajuuteen vuonna 2011 Pohjoismaiden ministerineuvostossa, joka on hankkeen päärahoittaja.

www.venajaseura.com/node/2120

 23.7.2012

Suomettuminen rehotti Pietarin kansalaisjärjestöfoorumissa

Ehdotus: Jos NGO-käsitettä (Non Governmental Organizations) ei voida määritellä Suomessa niin kuin muissa maissa, tulee ennen vuotta 1980 perustetut kansalaisjärjestöt siirtää omaan ryhmäänsä.

 

Kuulin sanan NGO, valtiosta riippumattomia kansalaisjärjestö, ensimmäisen kerran, kun lähdimme Pentti Linkolan inoittaman porukan kannsa bussilla Euroopan pääkaupunkeihin jakamaan tietoa Suomen aarniometsien tuhosta. Saimme yöpyä monen keskieurooppalaisen NGO:n tiloissa: Maan ystävien järjestämällä koululla Amsterdamissa, monistaa tiedotteitamme Greenpeacen toimistossa Hampurissa, yöpyä talonvaltaajien luona Lontoossa ja marssia yhdessä monen NGO:n kanssa Bonnissa.

Ikimetsä-reissu antoi luottamusta tulevaisuuteen – mehän selviämme yhdessä. Vaikka hallitukset ja valtion byrokratia suuntaavat eri suuntaan, voimme vaikuttaa ja meitä on paljon.

Tämä Suomi-Venäjä seuran järjestämä niin kutsuttu NGO-foorumi Pietarissa heitti minut taas erämaahan hytisemään järjestelmän vankkumattomuudesta.

YK määritteli vuonna 1950 NGO:n järjestöksi (myös Reform movement), jota ei ole vahvistettu kansainvälisillä sopimuksilla. 1980-luvulla NGO tarkoitti ennen kaikkea Agenda 21:tä ja kestävää kehitystä ajavia ryhmiä. NGO ei tarkoita kahden valtion välisiä järjestöjä, vaan humanitaarisia liikkeitä kuten Maailman sosiaalifoorumi. Ne ovat valtiosta riippumattomia järjestöjä, joiden toiminta ei perustu voiton tavoitteluun (non-profit) eikä niillä ole poliittista luonnetta (ei koskaan poliittinen puolue). Virkamiehet eivät saa olla NGO:n  jäseniä, vaan NGO edustaa puhtaasti kansalaisyhteiskuntaa, vastakohtana viranomaisten hallitsemalle valtiolle. Ensimmäisiä tällaisia kansalaisjärjestöjä olivat orjuutta vastustavat ja naisten äänioikeutta ajavat järjestöt, nykyään rauhaa, kehitystä, sosiaalista ja taloudellista oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia ja ympäristön kestävyyttä edistävät ja niistä tietoa levittävät liikkeet.

Miten ilahduinkaan kun sain kutsun NGO-kongressiin Pietariin. Kutsujana oli tosin Pohjola Norden ja järjestäjänä Suomi-Venäjä seura, jotka molemmat tunnetaan vanhan vallan tukipilareina, mutta kutsu oli kiinnostava: "Foorumi lisää Pohjoismaiden ja Luoteis-Venäjän toimijoiden tapaamisia ja laajentaa yhteispohjoismaista Venäjä-verkostoitumista. Foorumi antaa myös erinomaisen tilaisuuden tutustua Pohjoismaiden ja Venäjän kansalaistoimijoiden välisen yhteistyön best practices -käytänteisiin."

Naiset rauhan puolesta/Isoäidit atomivoimaa vastaan maksoi kolmanneksen osallistumisestani, mutta kahden päivän seminaariin jouduin sijoittamaan 300 euroa omia rahojani. Kokouspaikka oli Pietarin hienoin hotelli, jossa on spa ja kylpylässäkin viisi erilaista saunaa. Virallisissa avajaisissa oli ilmainen alkoholitarjonta, ykkösluokan Fantasy Worldin cocktailpalat ja leivokset. Suomalaisia oli osallistujalistan mukaan 74, joista 30 kuului Suomi-Venäjä seuraan, toiset 30 edustivat kaupunkeja, yliopistoja, lehdistöä ja eduskuntaa. Tanskasta ja Norjasta osallistui viisi aktivista, Islannista ja Virosta yksi, Ruotsista yksi (Miehet sukupuolisen tasa-arvon puolesta) Ruotsi-Venäjä seuran kolmen edustajan lisäksi.

Kiinnostavia luentoja oli kahden päivän aikana viisi, etupäässä omassa työryhmässäni Yhteinen ympäristömme. Tosin niihin osallistui vain kahdeksan foorumin jäsentä. Kiinnostavia luentoja ja keskusteluja oli myös muissa työryhmistä, joissa esiintyivät Baltic Sea NGO Forum, tanskalainen Danfon ja norjalainen Kvenlandsforbundet. Työryhmiä oli kaikkiaan viisi.

Hävetti olla suomalainen ja kuunnella, miten suurlähettiläät ja kansanedustajamme kiittelivät toisiaan kiinnostavista puheenvuoroista ja onnistuneesta foorumista yhteisistunnoissa. Henrik Lax palautti ruotuun koko joukon ja pilasi hyvän tanskalaisen esityksen: "Foorumin tarkoitus on vahvistaa EU:ta ja luoda parempi pohja Suomi-Venäjä-suhteille." Markku Turkia jaksoi kiittää "erityisen hyvistä puheista", "hyvästä työstä", "mielenkiintoisista keskusteluista", jotka olivat "hyvin yksityiskohtaisia" ja joihin olisi tarvittu viikko. Kun tosiasiassa 300-hengen salissa henki oli niin alhaalla, että tilaisuus lopetettiin tuntia ennen aikataulua. Viidessä työryhmässä esitettiin enimmäkseen asioita, jotka jokainen olisi voinut googlata. Suomalaisia ei kiittänyt kukaan muu kuin toinen suomalainen. Venäläisiin edustajiin oli vaikea tutustua, koska nimilaput roikkuivat mahan kohdalla, meitä ei mitenkään esitelty toisillemme ja iltaohjelmanakin oli balettia!

 

Tässä kiinnostavimmat kohdat viidestä esitelmästä muistiinpanojeni pohjalta:


Valtiollisen diplomatian vaikutus ihmiskunnan eloonjäämiseen 


Maailmanpolitiikan dosentti Pietarista (luennoitsijalistassa ainut, jonka nimeä ei mainittu…)

Jos ei päästä yhteisymmärrykseen termeistä ei voida sopia muustakaan. Ei ole mitään käytännön läheisempää kuin teoria. Diplomatia-käsite liittyy ulkopoliittisiin käsitteisiin, valtion käsitteeseen. Diplomatia vaatii uutta määritelmää, mieluiten uutta käsitettä, koska nykyisellä sanalla on yhteys virallisen politiikan ulkopoliittiseen määritelmään.  Viimeistään vuonna 2008 tuli selväksi, että perinteiset klassisen ja parlamentaarisen diplomatian keinot eivät riitä. Valtiovallalta puuttuvat resurssit. Tarvitaan dynaamisempaa ja humanitaarisempaa tapaa yhteistyölle. Onnistutaanko yhdistämään kriittinen suhtautuminen viralliseen ihmisoikeuspolitiikkaan?

Kanteet kuten "Kansalainen  Ivanov - vastaan Venäjä" eivät toimi. Kuka on valtion asianajaja? Strassburg tekee päätöksen ja jos valtio rikkoo pykäliä, se pystyy sakottamaan valtiota. Jos ihmisoikeusjärjestö esiintyy arvostelevasti, on kyseessä systeemitason konflikti, virallinen ristiriita ei-valtiollisten järjestöjen kanssa. Onko kyse diplomaattisesta teosta vai kansainvälisestä osallistumisesta?

On jäsennettävä termit kuten julkinen diplomatia, jolloin suhde on virallinen. Kyse on ihmiskunnan eloonjäämisestä.


Venäjällä leviää kansalaisten apatia

Grigori Javlinski, taloustieteen tohtori


Javlinski tuli ja räjäytti foorumin pysähtyneen ilmapiirin. Välillä olivat puhuneet semmoiset "kansalaisaktivismin" edustajat kuten entinen europarlamentaarikko Henrik Lax ja suurlähettiläs Heikki Talvitie.

Javlinski esitteli itsensä (toisin kuin virallisessa ohjelmassa): Minä en ole kansalaisjärjestö, olen poliittinen puolue. Jabloko. Hän kertoi, miten hänet Suomessa käydessään pidätettiin kolme kertaa jo ensimmäisen vuorokauden aikana. Tämän hän halusi kertoa kulttuurien suvaitsevaisuudesta: "Käyttäydyin niin kuin olin tottunut Venäjällä, mutta se ei käynytkään päinsä Suomessa." Oligarkit osaavat käyttäytyä Lontoossa - siellä ei valehtelu käy päinsä ja kuin koulupojat venäläiset miljonäärit ilmoittautuvat viranomaisille.

"2000-luvulla alettiin Venäjällä seurata järjestöjen toimintaa, jotta olisi opittu valvomaan lehdistöä ja kansalaisjärjestöjä kokonaisvaltaisesti. Mutta nykyään kansalaistoiminta on korvautunut BB-talo tyyppisillä ohjelmilla. Keskustelukin riippuu hallituksen käänteistä. Viritetyt järjestöt eivät voi korvata riippumattomuutta. Venäläisillä ei ole montaa vaihtoehtoa. Suurin osa niistä valitsee ensimmäiseksi toimintamalliksi: Antaa olla. Se johtaa lamaantumiseen. Toinen vaihtoehto on nationalismi, joka kuihduttaa yleisen keskustelun, tuo esille yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin, löytää vihollisen. Nykyään entiset kommunistit ovat kättelykelpoisia. 82 prosenttia venäläisistä ei usko poliittiseen vaikuttamiseen.

Jabloko-puolue on Javlinskin mukaan ensimmäinen kansalaisluonteinen puolue Venäjällä. Yhteiskunta on irtautumassa valtiosta, eliitti ja nomenklatuura pitävät siitä huolen. Mutta Venäjällä ei ole rajattomasti aikaa käytössään. 30 vuoden kuluttua on olemassa enää ikuisiksi ajoiksi kehittymättömiksi jääviä maita, joissa on alhainen elinikä ja paljon sairauksia. Ihmisten tajunnan eroa ei ole enää mahdollista kuroa umpeen. Kehittyviä maita uhkaa hidas mutta varma lamaantuminen. Venäjä on pian siinä tilassa. Niin kutsuttu "poistuva kansa" reagoi irtautumalla valtiosta ja kansalaisten apatia leviää. Ihminen kääntyy omaan sisäiseen ja arkiseen elämäänsä, sulkee itsensä pois elämästä ja politiikasta. Se on eliitille siisti tapa hankkiutua eroon tavallisista kansalaisista. Eriytyminen ei tapahdu sivistyksen, kulttuurin tai koulutuksen takia, vaan osoittaa oikeudellista nihilismiä.

Venäjällä toimivat Sotilaiden äidit, Autonkuljettajien vastainen liike, vangit, poliisit jne. Venäläiset pystyvät uhrautumaan ja olemaan aktiivisesti mukana. Päämäärinä ovat vapaus, oikeuslaitos, ihmisoikeudet, modernisaatio, yhtenäinen kaikkia koskeva laki, vallan jakaminen, yksityisomaisuuden kunnia. Alekstanteri II aloitti 150 vuotta sitten vuonna 1861 tämän suuntaisen kehityksen. Tavoitteena on moraalinen superpower kuten Skandinavia. Vaaleissa päättäjiä kiinnostaa alhainen äänestysprosentti, se edistää vanhan valtaa. Me saimme maakunnissa 20 prosentin kannatuksen, mutta Pietarissa meidät suljettiin pois koko vaaleista.

1990 luvulla menetettiin hyperinflaation takia 96 prosenttia säästöistä. Yksityistämisen aikaan perustettiin säätiöitä. Se tarkoitti kriminalisoitua yksityistämistä. Vuonna 1998 tuli talousromahdus, 1999 Putin aloitti sodan Kaukasuksessa, mutta selitti sadalle miljoonalle äänestäjälle, että kyse on demokratiasta.

Euroopan ongelmat johtuvat siitä, että talous ja politiikka ovat erkaantuneet toisistaan. USA on siirtänyt talouselämän Kiinaan. Ohje: Säästäkää itseänne niin aika voittaa!Sosnovyi Borin uudet atomivoimalat eivät selviä talviolosuhteissa

 Fyysikko Oleg Bodrov, DecomAtom.org

Sosnovyi Borissa on viisi vanhan tyyppistä reaktoria, erityisesti sotilaalliseen käyttöön. Uudet reaktorit valmistuvat vuonna 2014. Mitään tutkimuksia ei ole siitä, miten uudet ja vanhat toimivat keskenään (cooling towers) ja miten talviolosuhteet vaikuttavat uusiin.

Itämeren alueella on Ruotsilla 12 atomivoimalaa, joista kaksi suljetaan, Liettualla yksi, joka on ajettu alas, mutta rakennetaan yksi lisää, Suomella on neljä ja rakenteilla yksi, mutta kahdelle eduskunta on antanut  periaateluvan, Venäjällä on kahdeksan  ja rakenteilla seitsemän, Saksalla on kuusi, jotka kaikki suljetaan, Valko-Venäjällä rakennetaan kahta.


Tanskassa naapurukset rakentavat yhdessä tuulivoimaloita

 Hougaard Andresen, Hedegaard Knudsen, Tanska

Tanskalaisilla NGO-edustajilla oli paljon käytännön kokemuksia kerrottavana. Heidän mukaansa tulee kannustaa kiltaperinnettä, mikä tarkoittaa, että samalla alueella tai samasta aiheesta kiinnostuneet ihmiset lyöttäytyvät yhteen esimerkiksi aurinkokeräinten ja tuulimyllyjen rakentamiseksi.

Ympäristövalistuksessa tulee olla tunnuslausena: Emme vetoa liikemiehiin vaan sinuun. Ennen kuin ihminen toimii, hänen on itse ymmärrettävä ongelma. Ympäristöongelmat ovat kuitenkin monimutkaisia ja monitehoisia. Ensin on osoitettava, että tiede on yksimielinen ongelman vakavuudesta. Sitten miten ongelma vaikuttaa minuun ja perheeseeni. Jos näyttää maailmankarttaa, puhuu abstrakteista asioista ja kauaskantoisista seurauksista, ei kukaan muuta käyttäytymistään. Parhaat tulokset saavutetaan, jos ensin osoitetaan, että tässä on ongelma, tässä ratkaisu ja että sinä voit vielä tienata rahaa, jos muutat käyttäytymistäsi. Vastuullinen ihminen on osa ratkaisua. Kun ihmisellä on mahdollisuus itse osallistua, hän kantaa vastuun.

Tanska aikoo tuottaa vuoteen 2020 mennessä 50 prosenttia sähköstään tuulivoimalla ja samalla vähentää CO2-päästöjä 40 prosenttia, tuottaa vuoteen 2035 mennessä puolet sekä sähköstä että lämmöstä ja vuoteen 2050 mennessä kaiken energian uusiutuvilla. Jokainen, joka asuu 4,5 km etäisyydellä tuulimyllystä voi ostaa tuulimyllyn osakkuuden, jolloin hyöty tulee niille, jotka kärsivät mahdollisista haitoista. He ottavat riskin, saavat määräysvallan toiminnasta ja tulot sähkön myynnistä.

40 prosenttia kööpenhaminalaisista käyttää polkupyörää päivittäin. Tanskan ministerit menivät polkupyörällä kuningattaren esittelytilaisuuteen luodakseen ensivaikutelman. Copenhagen-lines on pyörälinja – ei melua, ei päästöjä, ei lihasvelttoutta.

Oslossa aktivistit tekivät plasbon – kaikki jäätyivät Oslon keskustassa, iso punainen sydän kädessä, sitten rutistivat ohikulkijoita – All you need is love -kappale kuului kovalla, sitten tanssittiin käsi kädessä piirissä.

- Speed Dating -konsepti. 20:n eri NGO:n edustajaa tapaa, jokainen juttelee viisi minuuttia jokaisen kanssa.

- Moskovassa reikä asvaltissa, aktivistit loivat internetkampanjan ympäristön puolesta.Neuvoja NGOlle rahoituksen hakemiseksi

Barentsin sihteeristö

Järjestöön kuuluu 13 maakuntaa – ei puhuta viidestä valtiosta. Mukana ovat Suomesta Kainuu, Lappi ja Oulu. Alkuperäiskansoilla ja paikallisväestöllä on oltava oikeus tehdä esityksiä. Järjestö auttaa hakemusten teossa, koska usein vesittyy hyvä asia huonosti tai epäselvästi eitetyn asian takia. Hakemuksissa on tärkeä kertoa, miten oli tilanne ennen, miten nyt ja mitä hankkeen jälkeen. Etsitään yhteistyökumppaneita. Hankkeella on hyvä olla mieleenpainuva nimi. (norden.spb.ro)


NGO tärkeä valtion turvallisuudelle

Tuli tunne, että jos nuorten ampumisia Suomessa ja Norjassa ei olisi juuri tapahtunut, viralliset puheet olisivat olleet hyvin erilaisia. Ehkä hallintokunta pelkää myös Arabimaiden tapaisten mellakoiden leviämistä ellei establishment laskeudu tornistaan. En ymmärrä, miten Eero Heinäluoma liittyy NGO:n, mutta hänelläkin oli foorumissa virallinen puheenvuoro: "Ennen maiden välillä oli liike-elämällä eniten yhteyksiä, nyt on kansalaisjärjestöjen aika. Kolmannessa sektorissa vaikuttavat ihmiset itse. Vuosittain kansalaisjärjestöt ovat yhteydessä poliittisiin päättäjiin, joilla on tarve kuunnella kansalaisjärjestöjä."

Foorumin jälkeisenä päivänä kolme puoluetta irtautui kansalaisjärjestö Alianssista, joka oli edustettuna Pietarissakin: "Valitettavasti Suomeen on vuosikymmenten saatossa päässyt muodostumaan poliittinen rälssi, joka elättää itseään moninaisten julkisin varoin tuettujen järjestöjen kautta", Simon Elo sanoi tiedotteessa.

Seminaarissa toivottiin kaikille avoimia rahoituksia. Vaikka järjestöllä olisi julkinen rahoittaja, ei se saa rajoittaa toimintaa. Kansalaisjärjestöjen tulee voida lausua mielipiteensä ennen lainsäädäntöä. Miten julkisia varoja kansalaisjärjestöille jaetaan? Olli Saarela Avartti nuorisojärjestöstä valitti, että opetus- ja kulttuuriministeriön sävyssä on jotain väärin - osallistujat eivät ole asiakkaita, objekteja, eivät kaipaa koordinointia.


 

Ehdotuksia Naiset Rauhan puolesta -liikkeelle foorumin jälkeen:

1.  Jospa joku voisi keskittyä raha-anomusten anomuksiin. EU, Pohjola Norden ja Baltic Region käyttävät suuria summia avustuksina. Nyt ne menevät niin kutsuttujen kansalaisjärjestöjen toimintaan, koska uudet, todelliset ja amatöörien pyörittämät NGO:t eivät tiedä mahdollisuuksista.

2. NRP kuuluu keskikastiin ja siksi sillä on hyvät mahdollisuudet saada viestinsä perille perinteisissäkin tiedotusvälineissä.

3. Naisten yhteistoiminta on yhä erilaista kuin miesten ja tärkeää ruohonjuuritoimintaa.

4. Olisi hyvä järjestää seminaari, jossa esitellään Tanskan ja Saksan mallia, miten maat selviävät ilman uraanipohjaista energiaa.

 

Yhteyksiä foorumista:

1. Jos ikinä järjestetään seminaaria Itämeren alueen atomivoimaloista, on fyysikko ja ekologi Oleg Bodrov Sosnovy Borista ehdottoman perehtynyt ja vakuuttava bodrov@greenworld.org.ru

2. Artemova Tatiana,  Pietarin ekologisten toimittajien järjestö aejspb@rambler.ru

3.  Emelyanaova Ludmila, Ustjanskin Naisten järjestö, ludmila-e@mtu.net.ru

4.  Feoktistova Evgenia: Äidit huumeita vastaan vr_patt@mail.ru

5.  Gertsik Irina: Kalingradin naisäänestäjien liiga efi-nov@yandex.ru

6. Khlebnikova Nadezhda: Murmanskin alueen naistoimittajien yhdistys, nkhlebnikova@gmail.com

7. Kirilova Oksana: Paikallinen ihmisoikeusjärjestö. Sotilaiden äidit soldiersmothers@yandex.ru


ps. Kongressin osallistujaluettelossa julkaistiin kaikkien s-postiosoitteet. Aloin saada venäjän kielistä postia. Pian kaikki kontaktini ja joille ikinä olin kirjoittanut spostia saivat minun allekirjoituksellani pyynnnön osallistua 130 eurolla Espanjan matkaani, koska minulta oli varastettu pankkikorttini. Olin ollut koko talven Suomessa. Hakkeri.

 

 *****

December the 1th, 2011

Director

Nordic Council of Ministers Information Office

Mr. Mika Boedeker,

Hoping to meet other women for peace, permaculture activists, Wallstreet people, fighters against nuclear power, I attended the NGO Forum in St. Petersburg November 19th to 21st. I was sure I would have the opportunity to listen to Andrei Pivovar, Andrei Dmitrijev etc., for networking and learning about the experiences of our Russian collegues.

How did you find the Congress? Did the Nordic Council of Ministers get something relevant in counterpart for the expenses? What was the target?

If you ever reorganize a Nordic - Russian NGO Forum, please

1. Dont ask the Finnish-Russian Society to be the organizer. They have a long history as an organization of finlandisation.

2. Think over the proper use of words. Kansalaisjärjestö/Volksbewegung/Reformmovement. In English NGO refers to more anarchic movements. Officially NGO was used first in the context of Agenda 21 in Rio. The name of this seminar should have been: Official Nordic - Russian Friendship Happening in St. Petersburg.

3. A real NGO can never afford to use 600 euros for one person for a two days' sitting. If it is meant to promote people to people connection, we should have the possibility to sleep at the homes of Russian partners and use the evenings - not for ballet - but for example for speed dating (Norwegian experience).

Could you kindly tell your personal point of you in this matter, thank you.

 

Best regards

Marketta Horn
PhD in International Politics
Saarijärvi 2011-12-1


Kansalaisjärjestöjen nimellä kulkevia seminaareja ennenkin

  Helsingissä 14.10.2006  EU:n ja Venäjän kansalaisfoorumi Lahdessa 17.-18.11.2006. Tavalliset kansalaisjärjestöt voivat unohtaa ne jo kättelyssä. Niissä nähtiin presidenttiä, suurlähettilästä, ministeriä ja EU:n edustajaa. Lounaksen isäntänä OY Teboil Ab.

Ihmisoikeusvaltuutettu Vladimir Lukin pahoittelee, että länsimaiden kiinnostus koskee Tsetseniaa ja armeijaa. Samassa toimistossa työskentelevä Georg Kunadze valittaa, että syytetyt vapaaehtoisjärjestöt ovat vastuussa oman syyttömyytensä todistamisesta. Poliittinen toiminta on kielletty, mutta mikään laki ei määrittele mitä poliittinen toiminta pitää sisällään. Tulkinta jää yksittäisten viranomaisten vastuulle.

 Etelä-Suomen piiri järjesti ”Kansalaisjärjestöt lähialueyhteistyön kumppaneina" -hankeen seminaarin Kouvolassa 4.11, jossa Taneli Dobrovski Suomen Itämeri-instituutista muistutti byrokratian perinteestä, puutteellisesta tiedostanen ja kokemuksista yhteistyössä sekä kielimuuri.

 8.12. oli kymmentä kansalaisjärjestöä edustavat valtuutetut tulleet Suomen suurlähetystössä järjestettyyn keskustelutilaisuuteen. Heistä mainittiin vain sodan vastaisen komitean edustaja Mihail Kriger, kertoo Aleksejeva, joka johtaa jo vuonna 1976 perustettua Moskovan Helsinki-ryhmää.

 Täytyy lukea vain Saksan suurimman kuvalehden Sternin artikkeli 11.10.06 maailman suurimmasta Etelä-Siperiaan nousseesta ekokylästä ymmärtääkseen, minkälaisten ennakkoluulojen kanssa tavalliset venäläisetkin painiskelevat.