Tantralainen ajattelu lähtee siitä, että miehen ja naisen yhdynnässä tulee esille ihmisen perusidentiteetti, olemassaolon ykseys, koko universumin perustoiminta. Miehen ja naisen yhteensulautuminen vastaa jumalallista luomista. Tämä tarkoittaa femiinisyyden ja maskuliinisuuden yhtymistä. Ihmistä liikuttava energia kehittyy vastapoolien yhtyessä. Kun ihminen tajuaa, että hän ei ole täydellinen, hän alkaa etsiä toista puolikasta.

Alhaisimmalla tasolla nämä energiat yhtyvät kuin eläimet vietin vieminä intohimoisesti. Ne etsivät täydennystä itsensä ulkopuolelta - tekniikasta, mielihyvästä tai yltäkylläisyydestä. Ihmisen kehittyessä yhtyminen käy tietoiseksi. Ihminen tajuaa energiavirrat ja osaa käyttää niitä henkiseen kehitykseen. Kehittyessään ihminen alkaa tajuta, että koko maailmankaikkeus on hänessä ja hän yhtä maailmankaikkeuden kanssa. Jos ihminen keskittää elinvoimansa sukuelimiin, henkiseen kehittymiseen jää vähemmän energiaa käytettäväksi. Ihmisestä on tultava "kosminen rakastaja“, sanoo Sam Keen.

Täydellinen ihminen pystyy saavuttamaan itsessään molemmat energialähteet. Kuten tiedetään, Jumalan poika syntyi neitsyestä. Jumalallinen tila on sellainen, jossa ihminen ei tunne enää kahtiajakautumista, yksinäisyyttä tai erillisyyttä. Hengessä kaksi vastakkaista poolia eivät ole koskaan eronneet toisistaan. Samoin kuin sydän, aivot ja maksa toimivat kaikki yhdessä toteuttaen omaa tehtäväänsä, ihmisen on osattava erottautua ja yhdistyä. Ihmisen ei tule jäädä ykseyden olotilaan.

 

Osho: Epäaito seksi on tarkoituksenmukaista epäaidossa yhteiskunnassa

Tantra-seksin filosofisen oppi-isän, intialaisen Osho Rajaneeshin mukaan seksuaalisuus typistyy nykyään mielihyvän ympärille: seksuaalisia nautintoja etsivä ihminen rakentaa alituisesti perustaa, mutta ei koskaan pystytä taloa tälle perustalle.

Sanoja “seksi" ja “rakkaus" käytetään ikään kuin niiden välillä olisi jokin sisäinen yhteys. Niin ei Oshon mielestä kuitenkaan ole. Rakkaus syntyy vasta kun seksi on mennyt. Rakkaus tarvitsee johdannon ja omat esileikkinsä. Erona rakkauteen on rakastumisen houkutin, esileikki. Se on maaperän valmistelua yhdynnälle. Seksi on sellaisenaan liian äkillistä ja liian väkivaltaista. "Teidän seksinne taustalla on helpotuksen tarve. Se on kuin aivastus – kunnon aivastus. Energiaa purkautuu, olo helpottuu. Sellainen ei ole luovaa. Se auttaa rentouttamaan, mutta muuta hyötyä siitä ei ole. Seksiä voi käyttää astinlautana, mutta seksissä ei kannata pysyä ikuisesti. Juuri tätä tantra tarkoittaa, tantraa voi käyttää sinä astinlautana." Ja kun kerran on kokenut seksin hurmion niin ymmärtää, mistä mystikot ovat puhuneet – suuremmasta orgasmista, kosmisesta orgasmista. 

Tantrinen yhdyntä on pohjimmiltaan aivan päinvastainen ja erilainen kuin "paneminen". Yhdessäolon tarkoitus ei ole helpotus eikä energian purkaminen. "Yhdessäolo merkitsee pysymistä seksiaktissa ilman siemensyöksyä, ilman energian laukeamista. Orgasmin kokeminen ei tuota pelkästään suurinta mahdollista nautintoa, mihin keho kykenee, se antaa myös aavistuksen siitä, että tässä ei ollut kaikki. Se aukaisee oven. Se panee ihmisen tiedostamaan, että olet suotta etsinyt merkitystä ulkopuolelta. Todellinen aarre on sisälläsi. Jos sanomme hekumaista yhtymistä huipuksi, tantran orgasmia voi kutsua laaksoksi. Siinä ei saavuteta kiihotuksen huippua, vaan hyvin syvällinen laakson kaltainen rentoutuminen. Tantrassa kiihottuneisuus on vain alku. Yhdynnän aikana rakastaja ja rakastettu rentoutuvat. Minkäänlaista liikettä ei tarvita. He kerta kaikkiaan rentoutuvat rakastavaisessa syleilyssä. Kun mies tai nainen tuntee, että erektio on häviämäisillään, vain silloin tarvitaan vähän liikettä ja kiihotusta ja taas seuraa rentoutuminen. Tällaista syvällistä syleilyä voi jatkaa tuntikausia."

Oshon mukaan on kahdenlaisia kliimakseja, kahdenlaisia orgasmeja. Toinen niistä on kaikille tuttu: kun saavutat kiihotuksen huipun, et voi edetä enää pitemmälle, loppu on tullut, kiihotus saavuttaa tietyn pisteen, jolloin se ei ole enää tahdonalainen. Energia kohoaa äkkiä ja sitten se laukeaa. Tantra painottaa toisenlaista orgasmia. Tavallisessa yhdynnässä kohtaavat toisensa kaksi kiihottunutta olentoa, jännittyneinä, täynnä kiihtymystä, yrittäen laueta. Normaali orgasmi näyttää typerältä syvän tantrisen orgasmin näkökulmasta. Ainoastaan tantra pystyy luomaan uuden ihmisen. Ja ihminen, joka on kokenut olemassaolon ajattomuuden, minättömyyden sekä syvän ykseyden, kasvaa henkisesti jo tänä päivänä.

Osho sanoo: seksiä ei tule elää tiedostamattomasti eikä sokeasti. Seksi on vain keino, ei päämäärä. Jos ihminen käyttää keinojaan väärin, koko hänen elämänsä tarkoitus tuhoutuu. Seksiä tulee käyttää ponnahduslautana henkisyyden saavuttamiseksi.

 • Kun korkeampi onni on ihmiselle tarjolla, alemmat onnellisuuden muodot menettävät merkityksensä.
 • Minkä voi kadottaa se on ensin saavutettava.
 • Vain se jolla jotain on, voi menettää.
 • Rikas ihminen voi luopua rikkauksistaan, ei köyhä ihminen.
 • Kun lapsi varttuu, kadottavat leikkikalut merkityksensä. Lapsi ei sublimoi eikä tukahduta. Hän yksinkertaisesti kasvaa aikuiseksi. Leikkikalut muuttuvat turhiksi ja lapsellisiksi, kun lapsi lakkaa olemasta lapsi.

 
Oshon mukaan seksin puolustaminen tai vastustaminen on hyödytön lähtökohta. Jokainen meistä on saanut alkunsa seksin avulla ja meissä kaikissa on sisäänrakennettu ohjelma synnyttää uutta elämää seksin avulla. Olemme osa suurta jatkuvuutta. Kehomme on tuomittu kuolemaan, siksi se sisältää myös ohjeet joiden avulla se voi luoda uuden kehon. Koska kuolema on ehdottoman varma, on myös seksuaalisuus pakottava tarve. Jos seksi olisi vapaaehtoista, ei maan päällä olisi enää yhtään ihmistä.

Mitä sitten on todellinen rakkaus? Oshon mukaan rakkauteen liittyy meditatiivinen mielentila. Mitä hiljaisemmaksi ihminen muuttuu ja mitä vapautuneemmin hän kykenee suhtautumaan itseensä, sitä tyytyväisempi hän on elämäänsä. Ihminen alkaa ylipäätään rakastaa. Rakastaminen kehittyy tavaksi elää.

Jokaisella mielentilalla ja ajatuksella on matalaa tai korkeaa säteilyä. Jotkut havaitsevat näitä säteilyjä yhtä selvästi ja välittömäsi kuin toiset valonsäteen silmillään. Mitä korkeampia ovat taajuudet ja mitä lyhyempiä aallot, joita ihminen säteilee, sitä enemmän ne lähentyvät niitä tiettyjä taajuuksia, joita tieteellisesti ei voida todeta, mutta jotka kuitenkin välittömästi koetaan. Niitä nimitetään yksinkertaisesti esimerkiksi rakkaudeksi.

"Tuomitsemme aidon ja pakotamme ihmisen epäaidoksi, koska epäaito on hyödyksi epäaidossa yhteiskunnassa. Epäaitous on tarkoituksenmukaista siellä, missä kaikki ihmisetkin ovat epäaitoja. Aito lapsi joutuu perin juurin ristiriitaisiin tilanteisiin tässä yhteiskunnassa. Se on noidankehä. Lapsi syntyy yhteiskuntaan ja yhteiskunta on jo valmiina sääntöineen, käyttäytymismalleineen ja moraalikäsityksineen, jotka lapsen on opittava. Varttuessaan lapsi muuttuu epäaidoksi. Epäaidon persoonallisuuden vuoksi kaikki yritykset, kaikki teot, kaikki etsintä on epäaitoa, epätodellista. Tantran mukaan totuuden voi löytää vasta kun on juurtunut todellisuuteen." (Osho, Tantra, spirituaalisuus ja seksi). Osho kirjoittaa:

"Tavallisessa elämässä yhdyntä on ainoa tapahtuma, jossa voi vapautua kaksijakoisuudesta, jossa voi tuntea syvän ykseyden, jossa menneisyys ja tulevaisuus häviävät, ja ainoastaan tämä hetki jää jäljelle, ainoa todellinen hetki. Sitten kun oppii tuntemaan tuon salaisuuden, sen voi muuntaa, koska todella syvässä seksuaalisessa orgasmissa seksi ei anna autuuden tunnetta, vaan jokin muu. Jokin muu antaa hyvinvoinnin ja hurmion tunteen. Tämä muu voidaan jakaa kolmeen osaan.

Aikaa ei ole. Unohdat ajan kokonaan, aika lakkaa olemasta sinulle. Et ole enää ajassa mukana. Menneisyys ja tulevaisuus eivät ole läsnä. Koko olemassaolo on keskittynyt tähän hetkeen.

Toiseksi: egosi sulaa. Erittäin egoistiset henkilöt vastustavat aina seksiä, koska seksissä he menettävät egonsa. Et ole olemassa, eikä toinenkaan ole. Jos voit ilman seksiä löytää hetken, jossa et ole, silloin et tarvitse seksiä enää.

Ja kolmanneksi: suhtaudut seksiin luonnollisesti, suojamuuri ja julkisivu ovat hävinneet. Olet luonnon osa. Kuulut suurempaan kokonaisuuteen – kosmokseen, taoon. Kellut siellä. 

Nämä kolme tunnetta tuottavat meille ekstaasin, hurmion. Seksi luo vain tilanteen, jossa tämä voi tapahtua luonnollisesti. Heti kun tiedämme ja heti kun olemme oppineet tuntemaan nämä elementit, voimme luoda ne itsenäisesti ilman seksiä. Meditaatio on pohjimmiltaan seksitön seksikokemus.

 

Ihmistä pelottaa erityisesti kaksi asiaa – seksi ja kuolema. Molemmat ovat perustavan laatuisia elämän mysteereitä. Seksin tunteminen on yhtä kuin elämän tunteminen. Valaistunut ihminen haluaa tuntea kuoleman, sillä jos ei tunne kuolemaa, ei voi myöskään tietää, mitä ikuinen elämä on. Todelliselle etsijälle sekä seksi että kuolema ovat perusasioita, mutta tavallisilta kuolevaisilta molemmat puheenaheet ovat kiellettyjä – niistä ei saa puhua. Kuitenki seksi ja kuolema, molemmat ovat elämän perusasioita.

Oshon opetus: "Ellei oma autuutesi pursua yli, olet vaara yhteiskunnalle, sillä uhrautuva ihminen muuttuu aina sadistiksi. Jos äitisi sanoo: ”Olen uhrannut itseni sinun takiasi”, hän piinaa sinua. Jos mies lupaa vaimolleen: ”Uhraudun puolestasi”, hän on sadistinen piinaaja, hän on kiduttaja. Uhrautuminen on vain tekosyy toisten kiduttamiselle. Ne jotka jatkuvasti uhrautuvat, ovat vaarallisia, petollisia. Koko sana on ruma."


Oshon ydinopetus

 • Kyllä! Opetan teitä menemään syvälle sisään rakkauteen. Ja opetan teille myös, miten voitte päästä syvälle seksuaalisuudessa, sillä ei ole muuta mahdollisuutta kasvaa seksuaalisuuden yli. Seksin läpi kulkeminen on ainut tie päästä siistä ulos – ja minun päämääräni on johtaa teidät siitä ulos.
 • Ja minä haluan, että pääsette siitä eroon! Mutta en vastusta seksiä, sillä ne jotka sitä vastustavat, eivät koskaan pääse siitä eroon.
 • Kun ymmärrätte ja koette seksuaalisuuden syvällisesti, voitte vapauta siitä.

 • Jos tukahduttaa seksuaalisuutensa, jatkaa se myyräntyötään alitajunnassa, tiedostamattomassa. Seksin alistaminen ei ole oikea tie, vaan sen radikaali muuntaminen ymmärryksen avulla, ja ymmärrys tulee kokemuksesta. Siksi annan teille vapauden kokea kaikkea, mitä teidän kehonne ja teidän ymmärryksenne haluavat kokea. On vain yksi ehto: Olkaa hereillä, olkaa tietoisia mitä tapahtuu!
 • Kun menette syvään rakkaudessa, täysin tietoisina ja avoimina, huomaatte, että teitä ei vedä puoleensa rakkaus vaan se tosiasia, että järki ja mieli suljetaan pois räjähdysmäisen orgasmin ajaksi, rakkauden riemuvoiton ajaksi. Todellisuudessa se ei olekaan seksi, joka antaa teille tämän ihanan kokemuksen. Seksi auttaa teitä saavuttamaan transsendentaalisen kokemuksen luonnollisilla menetelmillä. Mutta vain hetkeksi.
 • Jos voitte saavuttaa tämän mielentilan meditaation avulla, on asia paljon paljon yksinkertaisempi, sillä voitte tehdä sen yksin. Ette tarvitse ketään toista, ette ole kenestäkään riippuvainen. Ja toiseksi, jos voitte kokea ykseyden meditaation avulla, ette menetä energiaa. Päin vastoin, teistä tulee vitaalisempi, sillä energia säilyy. Ja kolmanneksi, kun voitte saavuttaa tämän tilan meditaation avulla, voitte jäädä siihen olotilaan niin kauaksi aikaa kuin haluatte. Buddha elää päivin ja öin, 24 tuntia, orgasmin olotilassa. Miettikääpä: ne vähät hetket, jotka te koette eivät ole mitään verrattuina buddhan kokemuksiin.
 • Kun jatkatte meditaatioa, tiedostatte vähitellen tämän totuuden, Sillä hetkellä teille selviää, miksi olitte niin kiinnostuneita seksistä ja sinä päivänä menetätte kaiken kiinnostuksen seksiin.


Elisabeth Haich: Rakastetussa näkee jumaluuden

Unkarilainen joogaopettaja Elisabeth Haich on laajimmin tunnettu seksuaalisuuden henkisen ulottuvuuden puolestapuhuja. Haich kertoo kirjoissaan, miten seksuaalienergiaa voidaan hallita, ja miten sen avulla voidaan nopeuttaa henkistä kehitystä. 

Sukupuolirauhasten hormonit eivät ole olemassa vain jälkikasvun siittämistä varten, vaan ne ovat tärkeitä ihmisen kehitykselle. Sukupuolihormonien avulla ihminen kykenee lataamaan kehon jatkuvasti uudella elinvoimalla, kehittää itseään alhaalta ylöspäin, eläimellisyydestä henkiseksi ihmiseksi.

Suurimpana vaikeutena opetuksessa Haich näkee sanojen ja selittelyn rajallisuuden. Tajunnan kehityksessä yritetään kuvata asioita, joille ei ole sanavastineita varsinkaan länsimaisissa kielissä. Ihminen ei voi ymmärtää sellaista, mistä hänellä itsellään ei ole mitään kokemusta. Ihmisellä ei voi olla aavistustakaan kastanjan mausta ennen kuin hän on itse maistanut kastanjaa, tullut osaksi kastanjaa. Samoin ihminen ei voi tietää, mistä seksuaalisuuden henkistämisessä on kyse, ennen kuin on itse ottanut ensimmäisen askeleen. Mutta jotta ihminen voi tavoitella jotain, on hänellä oltava itu siitä, mitä hän tavoittelee. Unkarin kielessä on erilaisille rakkauden ilmenemismuodoille erilaisia sanoja. Unkarilaiset eivät voi ymmärtää, miten Jumalaa, vanhempia, lapsia, kotiseutua, rakastettua, lähimmäistä tai myös koiraa ja hevosta tuntevaa rakkautta voi ilmaista samalla sanalla.

Seksuaalisuudessa piilevää voimaa on vaikea opettaa suusanallisesti myös siksi, että energiavirroissa on kyse arkitodellisuudesta suuresti poikkeavasta prosessista. Minkälaisten vaikeuksien kanssa onkaan kamppailtava, kun haluaa kuvata muille uniaan. Unessakin vallitsee toinen ajan ja paikan taju kuin kolmiulotteisessa järjellä käsiteltävässä ja opitussa maailmassa. Ihmisen itsen syvyyksissä ei ole ulottuvuuksia, ei ajan käsitettä, usein ei juuri sen henkilön tunnettakaan. Miten on siis mahdollista kuvata niitä elämyksiä, jotka ihminen kokee sielun syvyyksissä ja tuntee pelkkinä olemisen tiloina, jos niille ei ole sanavastinetta?

 

Jumala on alkutila

Kaikkien näkyvän maailman ilmiöitten perustana on alkuvoima, jolla on pyrkimys takaisin ykseyteen. Pyrkimys ilmenee vetovoimana toisiaan täydentävän positiivisen ja negatiivisen puoliskon välillä. "Sinä seisot nyt tässä edessäni, koska maan vetovoima pitää sinun kehosi tässä. Jollei tämä voima vaikuttaisi, olisit sinä ja kaikki mikä ei ole kasvanut kiinni, jo aikoja sitten sinkoutunut maailmankaikkeuteen." Mutta mistä on lähtöisin maan keskipisteen voima, joka vetää kaiken itseensä? Jos täydentävä puolisko on jäänyt jäljelle ilmenemättömiin, silloin täytyy myös maapallolla olla täydentävä puoliskonsa ilmentymättömissä. Voima joka vetää maata kaikkineen keskipisteeseen, on pyrkimys maan ja ilmenemättömän puoliskon yhdistymiseen. Kotiinpaluu hylättyyn jumalalliseen, paratiisin ykseyteen, Jumalaan, on vain siten mahdollinen, että materia henkistyy. Se merkitsee, että materia muuttuu jälleen hengeksi. Tämä tahto, tämä pyrkimys ykseyteen ilmenee kaikessa, siis myös kehossa painovoimana!

Ykseyttä, ikuista olemassaoloa, joka ei tunne kahtia jakautuneisuutta eikä kärsi pirstoutuneisuudesta voi kutsua Jumalaksi. Jumala on luova prinsiippi, se on henkinen alkutila, jossa positiivinen ja negatiivinen, antava ja ottava voima ovat kiinni toisissaan täydellisessä tasapainossa. Ihminen on lähtenyt tästä alkuvoimasta. Hänelle on jäänyt ikuinen kaipuu palata ykseyteen. Alitajunnassa kaikilla on edelleen tieto ykseydestä, ja halu yhtyä siihen takaisin.

Haigh kertoo: "Olen ottanut vapauden ilmaista ajatuksen yksinkertaisin sanoin ja olen käyttänyt vanhoja kulutusta kestäviä käsitteitä. Tämän mukaan kutsun elämän alkulähdettä, jota kukaan tiedemies ei vielä ole pystynyt selittämään, vanhalla nimellä Jumala. Ne jotka aavistavat niin sanottujen uudenaikaisten nimitysten perustuna olevan todellisen Jumala-käsitteen, tajuavat merkityksen myös vanhassa sanassa Jumala. Järkeistiedolla ei Jumalaa tavoita. Voimme vain itse olla Jumala. Tätä sanaa en siis käytä uskonnollisesti tunnelmoiden, vaan Spinozan, Newtonin ja Einsteinin hengessä."

Kehossa ykseyden kokeminen ei ole mahdollista, sillä materia on esteenä. Koska seksuaalisuudessa yhdistyy materia ja henki, on juuri seksuaalisuus se avain, jolla voidaan aukaista aineen ja hengen välillä oleva portti, palata ykseyteen ja jumaluuteen. Seksuaalisuuden voimasta eläimellisestä lajista tulee henkinen. Sukupuolielinten avulla voi materiassa elävä ihminen kokea hetkeksi yhdeksi tulemisen. Orgasmissa ja intiimissä läheisyydessä voi saada pienen aavistuksen mahtavasta ykseyden voimasta.

Korkeimman tietoisuuden saavuttaminen on ihmisen kehityksen päämäärä. Ihmisen tarkoitus on kasvava, lisääntyvä tietoiseksi tuleminen. Tämä kehitys alkaa tiedostamattomasta vietti-ihmisestä. Seksuaalivoiman tarkoituksena on johdattaa ihminen korkeimpaan tietoisuuteen.

 

Kun et enää etsi toista puolikasta

Henkisellä tasolla ei ole mitään erillistä mies- ja naissukupuolta; henki on kokonaisuus. Se mikä ulkomaailmassa on mahdotonta, voidaan kokea sisäisessä maailmassa, tietoisuuden tilana. Henki on sukupuoleton. Siksi tietoiseksi tullut ihminen ei enää etsi kaikessa toista puolikasta vaan kokonaisuutta. Hänen ongelmanaan ei ole enää kehon sukupuolisuus, vaan maallisen välttämättömyyden ja henkisen mahdollisuuden tasapainoinen yhdistäminen.

Haichin mukaan maan päällä on kahdenlaisia ihmisiä; eläviä, joista jo on tullut ihmisiä ja kuolleita, jotka ovat vasta miehiä ja naisia. Ruumiillista nautintoa tuntevat ne, jotka eivät vielä itse elä, vain heidän kehonsa elää. He syövät, juovat ja nautiskelevat vain nautinnon vuoksi, ja ollakseen mahdollisimman terveitä, voidakseen puristaa kehostaan esiin niin paljon kuin mahdollista. Alitajunnasta tulevat äänet ovat heille kauhistus ja he ovat keksineet käsitteet paholainen ja enkeli kuvatakseen omaa sisäistä kamppailuaan.

Luovan voiman matalammat värähtelyt ihminen tuntee kehossaan seksuaalisena paineena, korkeammat värähtelyt sielussaan rakkautena eli vetona kohti ykseyttä. Kaikki tietoisuuden taajuudet ovat korkeampia kuin esimerkiksi lyhytaaltojen, röntgen- ja radiumsäteiden taajuudet.

Elisabeth Haigh kertoo, että itseään tiedostamattomalla ihmisellä vaikuttaa seksuaalivoima eläimellisen fyysisenä kiihkona - hermojännityksenä. Korkeammat keskukset ovat vasta latentissa vaiheessa. Tyydyttämätön voima etsii hermokanavien kautta toista purkautumistietä. Fysiikassa on osoitettu, että kun jonkun voiman värähtelytaajuus kasvaa, se ei ole enää samaa energiaa kuin aikaisemmin. Purkamaton jännitys kohoaa ja ihminen latautuu yhä korkeammilla taajuuksilla. Myös seksuaalienergia muuttuu oikein latautuessaan ja varastoituessaan niin, että jännite ei vaikuta vain sukuelimiin vaan koko ihmiseen. Kun ihminen oppii muuntamaan seksuaalienergiaansa, hän ei koe sitä enää seksuaalisena tarpeena ja paineena, joka häviää, kun se tyydytetään, vaan luovana voimana. Vähän kerrassaan hän saavuttaa sen tason, jolloin hän kiihottuessaan ei enää koe pelkästään animaalista purkautumisen tarvetta vaan inhimillistä yhteenkuuluvuutta. Profeetoilta on seksuaalis-fyysinen halu pudonnut pois kuin kypsä hedelmä puusta. He pyrkivät ylittämään minäkeskeisyyden ja saamaan mystisen, transsendentaalisen kokemuksen.


Rakastumisen kohde ei ole persoona, vaan persoonassa olevaa jumalallista. Jos itse kunkin tehtävä niin vaatii, täytyy hänen voida empimättä jättää rakkainkin ihminen, koska on aina nähtävä, että se, mikä hänessä on rakkauden arvoista, on Jumala, eikä hänen persoonansa. Persoona on Jumalan ilmenemisen välikappale. Muissakin henkilöissä voi löytää samat ilmentymät ja rakastaa niitä. Rakasta Jumalaa jokaisessa ihmisessä, silloin et ole sidoksissa kehenkään. Ihmisille, joissa on tunnistanut Jumalan, tulee olla uskollinen elämässä ja kuolemassa, rakastaa henkilöä Jumalan työvälineenä.

Haich jakaa ihmisen kehittymisen seitsemään eri tasoon. Matalimmalla tasolla ihminen elää toteuttaakseen lajin säilytysviettiä, seksuaalista ja ruumiillista kiihkoa. Toisella tasolla ihmisellä on näiden lisäksi itsesäilytysvietti. Hän tietää hyvin, milloin hänellä on nälkä ja vilu. Kolmannella tasolla hänellä on tahdonvoima ja jopa luovuutta. Neljännellä tasolla ihminen pystyy tunnistamaan erilaisia tunteita. Viidennellä tasolla hän pystyy hallitseman jopa omat ajatuksensa ja omat elintoimintansa. Kuudes taso ilmenee intuitiona ja sisäisenä näkemyksenä. Ihminen tajuaa, mitä on universaali rakkaus ja ykseys maailmankaikkeuden kanssa. Seitsemäs taso on puhtaasti henkinen olotila, jumaluus, korkein tietoisuus itsestä.

Jokaisen elävän olennon sisin olemus on tämä ainoa, jakamaton, jumalallinen itse. Apostoli Paavali sanoo: Sillä Jumala joka sanoi Loistakoon valkeus pimeydestä, on se joka loisti sydämiimme (2.kor 4:6). ”Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä nidottu yhdeksi ruumiiksi ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. (1.Kor. 12:13, 26,27) Jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät. Mutta te olette Kristuksen ruumis – logos – ja kukin osaltanne Hänen jäseniään.” Kristus sanoo: ”Tämän maailman ajan lapset naivat ja menevät miehelle. Mutta ne jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät nai eivätkä mene miehelle. Henki on kokonaisuus. Niiden tietoisuus kuolee kehon elämän ja kuoleman mukana, jotka eivät koskaan tulleet tietoisiksi hengessä. Tässä yhteydessä Kristus puhuu ”kuolleista, jotka hautaavat kuolleensa”. Paavali sanoo heitä ”luonnollisiksi ihmisiksi, jotka eivät ymmärrä hengen puhetta, vaan pitävät sitä hulluutena (1.Kor 2:14).

 

Miten ihminen voi kehittää itseään henkisesti?

Haichin mukaan ihmisen on hankittava kokemuksia ja oltava myös kärsivällinen kehittyäkseen. Iankaikkisuudessa on kylliksi aikaa. Tärkeä on toimia tietoisesti. Jokaista tunnetta ja jokaista ajatusta on tutkittava. Ihmisen on opittava miettimään sitä, mitä haluaa miettiä eikä sitä mitä ajatukset tuovat mieleen. Korkea henkinen tila on hyvin yksinkertainen: ihminen on kokonaisena tässä ja nyt läsnä.

Jos tietoisuutta halutaan kehittää korkeamman asteiselle jumalalliselle voimalle, täytyy ensin valmentaa kehoa. Ruumiillisia ja aistillisia nautintoja ylläpitävät ihmiset eivät Haichin mukaan elä itse, vain heidän kehonsa elää. He pitävät elämänsä päämääränä nautintoa ja ajan kuluttamista. He ovat järjellä varustettuja eläimiä. Vain fyysistä kuntoaan ylläpitävien ja ruoasta ja esteettisestä mielihyvästä nauttivien ihmisten hermot eivät vielä pysty ottamaan vastaan eivätkä edes kestäisi korkeampia tajunnan tasoja eli tietoa ja tunnetta, jota he eivät voi selittää. Tällaisen ihmisen kehitys on pysähtynyt murrosikään.

Vaarana on, että kun ihmiset keskittävät elinvoimansa sukuelimiin, tahdonvoima heikkenee ja ahdistus, velttous ja kykenemättömyys elämään lisääntyy. Ihmisen olemus pirstoutuu.

Pala kuollutta rautaa muuttuu magneetin avulla eläväksi. Samaan tapaan voi ihminen harjoittaa kehonsa elinkykyä. Ensimmäinen askel on luonnonmukainen elämäntapa. Omista lähtökohdistaan Elisabeth Haich suosittelee joogaamista. Joogan avulla voi alkaa ymmärtää, mitä alitajunnassa ja ylitietoudessa liikkuu.

Kun äärettömästä avaruudesta virtaa lämpöä, se synnyttää ensin korkeinta värähtelyä vaativaa henkistä energiaa. Vähitellen värähtelyt hidastuvat, aallot pitenevät ja ne tulevat yhä tiiviimmiksi ja aineellisemmiksi, kunnes tullaan matalimmalle tasolle, niin sanottuun kuolleeseen aineeseen. Sekään ei ole kuollutta. Kaikissa järjestelmissä kiertää luova voima, elämä.

Vähän kerrassaan ihminen saavuttaa tason, jolla hän kiihotustilassa ei enää koe pelkästään animaalista purkautumistarvetta vaan merkkejä "inhimillisestä yhteenkuuluvuudesta“. Haichin mukaan vasta tällöin massaihmisestä alkaa kasvaa yksilö. Hän ei enää tyydy mihin tahansa kumppaniin. Hän voi hymyillä Buddhan tunnettua hymyä, josta näkee, että hän tietää kaiken, ymmärtää kaiken ja pystyy kaikkeen.

Jokainen joogaa ja meditaatiota harjoittava ihminen tulee joskus siihen kohtaan sisäisessä kehityksessään, jolloin hänen on aloitettava välienselvitys oman alitajuntansa kanssa.

Luontainen kehityskulku on jokaisen ihmisen sisimmässä ja toimii samalla tavalla kuin kasvi, joka kasvattaa itselleen ensin juuren, sitten lehdet ja kukinnon saavuttaakseen lopulta kehityksensä kohokohdan: hedelmän tuottamisen. Tämä päämäärä on piilevänä jo kasvin siemenessä. Ihmisessäkin on kyky saavuttaa korkein päämäärä. Se ei ole  lapsi vaan Jumala. Samoin kuin kukka tarvitsee tähän prosessiin, lisääntyäkseen, lisälämpöä, lämmitysaine ihmiselle on seksuaalivoima. Saavutettu kehitystaso seuraa mukana, kuoleman hetkellä ja seuraavassa elämässä on lähtökohtana tämä korkein saavutettu taso. Mikään ponnistus ei mene hukkaan!

Itämaiset ihmiset pitävät Lingamia elämän jumalallisten voimien ruumiillistumana ja palvovat hedelmällisyyttä jumalallisuutena, jonka avulla on mahdollista saada lapsia. Sitä vastoin länsimaissa kreikkalaiset ja roomalaiset jumalat esitetään täydellisissä klassisissa kuvaamataiteissa sukuelimet katkaistuneina ja vahingoitettu kohta on peitetty viiniköynnöksen tai viikunapuun lehdillä. Siinä paljastuu länsimainen seksuaalisen patologisuus.

Suuret pyhimykset lännessä ja idän suuret mestarit eivät koskaan olisi voineet olla niin typeriä, että he olisivat halunneet heittää pois seksuaaliset ilot, uhrata ne ja luopua niistä. Niitä pidettiin todellisina ja pysyvinä ilojina.

"Kun ei tietoisuudessa enää samastu projektioon, heijastumaan, ilmennykseen, vaan samastuu projisoijaan, ilmituojaan, joka on itsen tosi olemus, silloin kantaa elämää tietoisena itsessään. Pala polttopuuta ikävöi koko olemuksellaan tulta. Eräänä päivänä se sytytetään ja se tulee yhdeksi tulen kanssa. Juuri siksi kun tuli sen sytyttää ja tekee eläväksi, puu palaa poroksi, tuhkaksi ja kuolee. Puunpala ei tiedä, että tästä kuolemasta on olemassa vapautus, että ylösnousemus on mahdollista. Jos se käyttäisi hyödykseen palamisensa ajan ja siirtäisi sinä aikana tietoisuutensa puuna olemisesta tuleen tullakseen tulessa tietoiseksi, tullakseen yhdeksi tulen kanssa, tullakseen itse tuleksi, silloin sen tietoisuuden ei tarvitse kuolla puuolemuksen kuollessa. "Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme”, sanoo Paavali (1. Kor. 15:52).

Järki voi vain ymmärtää, ei koskaan havaita, todeta, nähdä, kuulla, maistaa, tuntea eli välittömästi kokea.

    * Niin kuin vesipisarat uivat meressä, ovat ne meri.
    * Luku yksi on jakamaton samoin kuin Jumala on jakamaton. Kaikki muut luvut ovat yhdellä jaollisia, koska luku yksi sisältyy jokaiseen lukuun.
    * Ilman lukua yksi ei ole olemamassa mitään muuta lukua.

 Kerran kysyttiin Beethovenilta, miksei hän mene naimisiin: Miten voisin kirjoittaa musiikkiani, jos tuhlaisin voimani avioelämässä. Ei ole olemassa suurempaa iloa kuin päästä lähestymään jumaluutta ja tuoda sitä alas maan ihmisille, kirjoitti Beethoven Wegelerin perheelle.

 Vakaata avioelämää viettävät eivät voi tulla profeetoiksi. Jos he luovan työnsä aikana kohoaisivatkin jumalallisen hengen tasolle – Jumalan henki on sukupuoleton – ja tänä aikana samastuisivat henkensä kanssa, niin työnsä suorittamisen jälkeen heidän tietoisuutensa vajoaa jälleen alemmalle, inhimilliselle tasolle, jolloin heistä tulee jälleen sukupuoliolentoja. He eivät siis vielä olleet kasvaneet ”eheäksi kokonaisuudeksi”, he olivat vasta eheytymässä kokonaisuudeksi. Pyhimystä luonto ei voi enää houkutella ansaansa.

    * Missä ei ole polttoainetta, siellä ei myöskään tuli pala. Lampussa on oltava öljyä kun ylkä saapuu, sanotaan Raamatussa.


 Mitä korkeammalle ihmisen tietoisuus kohoaa sitä yksinkertaisemmaksi, vaatimattomammaksi, luonnollisemmaksi, raittiimmaksi hän tulee, sitä enemmän hän on hereillä ja sitä rauhallisempi hän on. Hän on semmoinen kun on.Mantak Chian taolaiset opetukset


Myös kiinalaisen taolaisuuden vanhat seksuaaliset salaisuudet opettavat säilyttämään seksuaalienergiaa ja muuttamaan sitä ihmisen sisällä. Päämääränä on, että seksuaalienergiaa käytetään viisauden, ymmärtämisen ja vapauden saavuttamiseksi, ei hetken mielijohteesta, tavan vuoksi tai nautinnon tavoittelemiseksi.

Sana Tao tarkoittaa tietä, tietä universumiin. Tälle tielle sanotaan johtavan monia polkuja ja yksi niistä on seksi.

Taolaisen seksuaalienergian kehittämisen perusperiaatteita on yksityiskohtaisimmin selvittänyt vuonna 1944 syntynyt thaimaalainen Mantak Chia. Hän matkusteli vuosikymmeniä Lähi-idässä ja opiskeli buddhalaisten munkkien ja joogien luona kundalinia, taolaista joogaa, buddhalaisuutta, Zen-opetuksia, jin- ja jang- voimien kehittämistä sekä kehon suojausta. Mantak opiskeli länsimaista lääketiedettä, alkoi pitää kursseja ja hänen seksuaalienergian kierrättämiseen perehdyttäviä keskuksia perustettiin useisiin maihin. Mantak perusti vuonna 1979 Luonnollisen Parantamiskeskuksen Thaimaahan ja vastaavan keskuksen New Yorkiin.

Mantakin tavoitteenaan on kehittää tieteellinen menetelmä ihmisen energiajärjestelmästä -  miten seksuaalista energiaa voi varastoida kehoon, miten sitä voi kehittää sukupuoliyhdynnässä ja miten spermaenergiaa voi muuntaa.

Perinteisesti taolaiset seksuaaliopit ovat kulkeneet vain Kiinan keisarillisessa perheessä sukupolvelta toiselle. Menetelmistä ei saanut puhua julkisesti eikä niistä saanut kirjoittaa. Mantak Chia on sitä mieltä, että ihmiskunnan kehitys on jo niin pitkällä, että näitä oppeja voi julkaista kirjana. Ennen hänen teostaan ei ollut ilmestynyt ainuttakaan kirjallista esitystä siitä, miten käytännössä voi toteuttaa taolaista seksuaalienergian jalostamista.

Taolaisuudessa seksuaalienenergian kehittämisellä ja jalostamisella on kaksi päämäärää. Kehittämällä seksuaalisuutta ja siihen liittyviä voimia voi lisätä fyysistä seksuaalista nautintoa. Harjoituksilla voi myös vähentää seksuaalista turhautumista, kosteita unia, ennen aikaista ejakulaatiota ja impotenssia sekä parantaa vitaalisuutta ja terveyttä.

Toinen päämäärä on spirituaalisuuden eli henkisyyden kehittäminen. Ajatus lähtee siitä, että ihminen muodostuu fyysisestä, sielullisesta ja henkisestä kehosta. Taossa pidetään kaikkia kolmea kehoa tärkeinä toisin kuin muissa aasialaisissa meditaatioperinteissä, joissa arvostetaan sielua ja henkeä fyysisen kehon kustannuksella.

Ihmisen keho vaatii toimiakseen energiaa. Energiaa se saa ruoasta mutta myös seksistä. Tiedämmehän miten kevyesti ihminen liikkuu rakasteltuaan. Seksuaalienergia on helposti sulavaa energiaa, koska se on tuotettu kehon sisällä. Ruoka on sulatettava ja lajiteltava ennen kuin siitä saa käyttökelpoista energiaa. Seksuaalienergia on valmiina sellaisessa muodossa, että ihmisen hermo- ja hormonijärjestelmät voivat ottaa sen vastaan. Jo pelkkä seksin ajattelu välittää aivoihin viestejä ja muuttaa psyykkistä tilaa sekä ruumiin tuntemuksia.

Taolaisessa seksuaalienergian kuljettamisessa pyritään aluksi kehittämään tietoisuutta kehosta ja energiavirroista sekä niiden suhteesta ympäristöön ja muihin ihmisiin. Tarkoituksena on hallita oma keho ja ohjata energiaa sinne missä sitä tarvitaan. Harjoituksen edellytyksenä on terve keho. Terveessä kehossa ja puhtaassa ympäristössä luonnollinen energia virtaa vapaasti. Rämisevä viihde, huumeet ja huolet vähentävät ihmisen energiavarastoa. Mitä terveempi keho on, sitä enemmän se kehittää elämän eli ki-energiaa ja sitä enemmän se pystyy muuttamaan sitä henkiseksi energiaksi.

Tarinan mukaan Kiinan keisareilla oli tapana kutsua Tao-profeettoja luokseen seksuaalielämän salaisuuksien opettajiksi. Ensimmäinen ehto oli, että profeetalla oli terve ja voimakas keho ja hän osoitti itse pidättäytymiskykyä. Keisari ojensi profeetalle lasin viiniä. Jos profeetta pystyi imemään penikseensä viinin ja päästämään sen takaisin viinilasiin, hän oli todellinen profeetta. Näin hän todisti pystyvänsä imemään itseensä myös naisen seksuaalisen nesteen, jin-perustan, ja siten tunsi kuolemattomuuden salaisuuden.

Toinen ehto terveen kehon lisäksi on oikea hengitys. Ihminen yhtyy hengittäessään kosmiseen ympäristöönsä. Syvään hengitettäessä energia virtaa sisäänpäin ja samalla se puhdistaa ja vapauttaa.


Kolmantena ehtona on energian kiertoratojen tunnistaminen. Tiedemiehet ovat tuloksetta etsineet menetelmiä näiden erilaisia energioita kuljettavien kanavien mittaamiseksi. Vaikka esimerkiksi akupunktio on osoittautunut tehokkaaksi, sitäkään ei pystytä selittämään tieteellisesti. Energian kiertoradoista saa kuitenkin aavistuksen meditaatiossa. Hiljaa meditoidessaan ihminen voi tuntea lämpimän virran etenevän ajatuksensa voimasta.

Ihmisen hermosto on monimutkainen. Taolaiset ovat opiskelleet elämänenergian kiertoa tuhansia vuosia. He kutsuvat energian kiertoa määrättyjen pisteiden välillä mikrokosmiseksi radaksi. Ihmisessä on kaksi kanavaa, jotka johtavat erityisen vahvoja virtoja. Suurin hermopääte on periniumissa, välilihassa, vaginan/kivespussin ja peräsuolen välissä. Täältä lähtevät hermot kulkevat sydämen kautta kieleen sekä selkäydintä pitkin suun yläosaan. Kieli on kuin silta, joka yhdistää molemmat kanavat. Sen avulla muodostuu yhtenäinen kehä.

Energian kierrättäminen tapahtuu keskittymisen avulla. Mielen tulee antaa liikkua vapaasti energian mukana. Vaikka aluksi tuntuu kuin mitään ei tapahtuisi, lämmin tunne alkaa vähitellen levitä sinne, missä energia kulloinkin liikkuu. Hiljaisuudessa voi tuntea ki-energian virtauksen kehossaan.

Mantak Chia kuvaa sähkömagneettisen energian kierron havaitsemista. Tuhansia vuosia sitten elämä oli selväpiirteistä: ei ollut televisiota, huvituksia eikä atomivoimaa, jota olisi pitänyt pelätä. Kaikki huvitukset ja huolet vievät energiaa ja häiritsevät tajuntaa. Myös ilma oli puhdasta. Ihmiset saivat luonnollista energiaa. Kun aurinko laski, eivätkä ihmiset enää pystyneet liikkumaan, he käyttivät aikaa meditaatioon. Ruumiin toiminnat hiljenivät ja he tajusivat jotain nousevan heidän kehoonsa. Virta alkoi navasta, kulki selkärangasta aivoihin ja kielelle, kurkkuun ja jälleen alas navan tienoolle. Ihmisellä on 32 energiakanavaa, joista jokaista vastaa jokin elin. Energian kiertoa alettiin kutsua taolaiseksi järjestelmäksi. Kehittyi taolainen esoteerinen joogajärjestelmä.

 
Sperman säästäminen

Mantak Chian mukaan sperma on maskuliinisen seksuaalienergian varasto. Miehen sielun ydin sijaitsee fyysisesti spermassa. Seksuaalienergian kehittämisen ensimmäinen periaate on siemennesteen säästäminen. Sperma sisältää vitamiinejä, mineraaleja, hormoneja, proteiinia ja entsyymejä. Sperman syöminen on yhtä rationaalista kuin vitamiinien ostaminen, hän sanoo.

Kinseyn raporttiin perustuen on laskettu, että mies tuottaa elinaikanaan noin 15 litraa siemennestettä. Yhdessä ejakulaatiossa kuluu keskimäärin puoli teelusikallista. Siinä on miljoona siittiötä, joista jokaisessa on ihmisen itu. Yhdessä ejakulaatiossa on niin paljon elämää, että sillä voitaisiin asuttaa koko Yhdysvallat uudestaan, jos jokainen siittiö hedelmöitettäisiin. Tuon valtavan siittiömäärän tuottaminen kuluttaa kolmanneksen miehen päivittäisestä energiasta. Se kuluttaa ennen kaikkea miehen rauhastoimintaa ja immuunijärjestelmää. Hän käyttää kolmanneksen elämän energiastaan, jota hän saa ruoan, ilman ja auringon välityksellä tuottaakseen spermaenergiansa.

Miksi keho käyttää niin paljon sen arvokkaista varoista tuottaakseen miljardeja siittiöitä ja turvatakseen siittiöille niitä tukevan hormonaalisen järjestelmän? Mantak Chian mukaan luonto ei tuhlaa. Spermaenergian tarkoitus on kehittää koko ihmisen evoluutiota. Taolaisessa seksuaalivoiman kehittämisessä tämä elämän energia käytetään tehokkaasti - se on luonnonlahja, jonka mies on syntyessään saanut. Spermassa on myös ominaisuus, jota tiede ei pysty vielä analysoimaan ja se on paljon tärkeämpi kuin mikään vitamiini. Sitä voi kutsua elämänvoimaksi tai vitaalienergiaksi. Sitä ei voi erottaa tieteellisillä menetelmillä, mutta kuitenkin juuri se erottaa elävän kuolleesta.

Mantak Chia on sitä mieltä, että on kallisarvoisen aarteen tuhlaamista ejakuloida silloinkin, kun tarkoitus ei ole siittää lasta. Toistuva ejakulaatio heikentää terveyttä, johtaa alitajuisesti naisvihaan ja vähentää lopulta miehen henkistä kykyä. Hän ihmettelee, että vaikka nykyään kiinnitetään huomiota luonnonvarojen säästämiseen, niin hyvin harvat edes uneksivat säilyttävänsä omaa vitaalista energiaansa.

Taolaisuudessa ei vaadita selibaattia, mutta ei myöskään hyväksytä sukupuolielimiin keskittyvää seksiä. Pelkkien sukupuolielinten aikaansaama hetkellinen mielihyvä ejakulaatiossa on pinnallinen verrattuna siihen suureen ekstaasiin, joka saavutetaan hukkaamatta maskuliinista voimaa ejakulaatiossa. Seksuaalinergian toinen periaate on transformaatio. Seksuaalisen kiihtymisen aikana energian määrä kasvaa nopeasti. Osa energiasta nousee itsestään korkeampiin keskuksiin kuten sydämeen, aivoihin ja hermostoon. Tämä energia muuttuu henkiseksi.

Ulospäin suuntautunut ejakulaatio katkaisee tämän liikkeen ylöspäin. Useimmat miehet eivät opi tiedostamaan seksuaalienergiansa täyttä voimaa. Taolaiset miehet osasivat nostaa siemennesteensä ylös (siemennesteen esanssin?). Siemennesteen nostaminen oli heille yhtä luonnollisesti kuin hengittäminen. Tämän ansiosta he pystyivät tajuamaan huomattavasti laajemmin ympäristönsä tapahtumia kuin nykyihminen. Taolainen menetelmä soveltuu kaikille, joilla on hyvä fyysinen kunto ja hiljentyvä mieli.

Ejakulaation estämistä ei tule sekoittaa orgasmin keskeyttämiseen. Taolainen seksi ei myöskään ole sama kuin coitus reservatus, mikä tarkoittaa yhdyntää ilman orgasmia. Se luo painetta, koska energiaa ei ole laskettu ulos, mutta ei ole osattu myöskään kuljettaa muualle. Karetsa taas on persialainen menetelmä. Se tarkoittaa pitkään, puoli tuntia kestävää passiivista yhdyntää eli liikkeetöntä yhdessäoloa, odottaen, että maskuliiniset ja femiiniset energiat kehittyvät. Taolaisuudessa ei ole kyse siitäkään.

Kung fu -menetelmän avulla mies saavuttaa ainutlaatuisen orgasmin, joka toistuu useita kertoja yhden yhdynnän aikana. Salaisuus on siinä, että mies ei menetä siemennestettä. Kontroloimalla määrättyjä lihaksia ja jänteitä alalanteissaan ja antamalla paineen sukupuolielimistä levitä koko kehoon, hän voi pidättäytyä siemensyöksystä. Mielihyvä poikkeaa tällöin huomattavasti fyysisestä, jollainen koetaan tavallisessa orgasmissa. Intensiivisyys on niin suuri, että se johtaa jopa henkiseen heräämiseen. Mantak Chia sanoo, että monet tiedemiehet kuvittelevat, että on mahdotonta saada orgasmi ilman ejakulaatiota, mutta hän ja hänen oppilaansa tietävät, että kyse on vain harjoituksesta, jonka avulla mieli saadaan kontroloimaan kehon ki-energiaa.

Ki-energiaansa eli omaa elämänvoimaansa ihminen voi lisätä monin eri tavoin. Tällaisia menetelmiä ovat muun muassa hieronta, akupunktio, shiatsu, terveellinen ravinto, yrtit, meditaatio ja jooga.

 
Voimien tasapainottaminen

Nuorilla on luonnostaan paljon elämänvoimaa ja usein se kanavoituu sukupuolielinten alueelle. Nuori, terve ihminen kuluttaa vain 60 prosenttia energiastaan syömiseen, ruoansulatukseen, hengittämiseen, työntekoon ja muuhun jokapäiväiseen välttämättömyyteen. Loppuenergia on hänen vapaassa käytössään. Hän voi tuhlata sen alkoholiin, lääkkeisiin, massakulutukseen tai videoviihteeseen taikka käyttää sen paritteluun.

Suuren energiamääränsä vuoksi nuoret ihmiset tulevat helpommin riippuvaisiksi alkoholista, huumeista ja myös seksistä. Alussa stimulantit moninkertaistavat toimintojen vaikutuksen. Samalla ne kuitenkin vetävät energiaa pois kaikista elimistä, rauhasista ja aivoista. Jäljelle jää vain heikkoa energiaa. Jos nuori haluaa saavuttaa yhtä korkean elämyksen kuin edellisellä kerralla, tarvitsee hän lisää stimulantteja. Koska hänellä on yhä vähemmän energiaa annettavaksi, kiihotus ei saavuta toistuvasti yhtä mahtavaa elämystä. Sen sijaan ihminen, jolla on alhainen ki-energian taso, ei ole yhtä altis huumeille, koska huumeilla ei ole riittävästi elämän energiaa imettäväksi.

Koska vanhempi ihminen tarvitsee yhtä paljon energiaa, mutta ei pysty enää tuottamaan sitä, hän ottaa energiaa munuaisista, maksasta, keuhkoista, sydämestä, rauhasista ja lopulta aivoista. Ihminen alkaa heiketä fyysisesti ja henkisesti.

Seksuaalienergiaa kehittämällä, kierrättämällä ja varastoimalla ihminen voi oppia tasoittamaan kehonsa tarpeita. Viisas mies elää oikein ja hänellä on energiaa jäljellä vielä 90-vuotiaana. Mantak Chia vertaa tuhlailevaa seksuaalienergian käyttöä ylenpalttiseen lainanottoon. On ihmisiä jotka tuhlaavat enemmän rahaa kuin heillä on. He ottavat lainaa ja uskovat pystyvänsä maksamaan lainan joskus takaisin. Elleivät pysty, he joutuvat vaikeuksiin ja heidän on opeteltava muuttamaan elintapansa. Samalla lailla huonot tottumukset kuluttavat elämän energiaa. Elämän energian tuhlauksesta on rangaistuksena elämänhalun ja terveyden menetys.

Asian voi ajatella myös niin, että ihminen hankkii sata yksikköä elämän energiaa päivässä hengittämällä, syömällä ja lepäämällä. Hän menettää 125 yksikköä tupakoimalla, huonolla ruokavaliolla, stressillä, pelkotiloilla ja siemennesteen tuhlauksella. Saadakseen nuo ylimääräiset 25 yksikköä on hänen otettava ne aivoista ja muista elimistä. Tämän vitaalienergian jatkuva tuhlaaminen näkyy tietysti ihmisessä ajan mittaan.

Ratkaisevaa on kahden erilaisen mielihyvän erottaminen toisistaan. Toinen mielihyvä tuottaa energiaa, toinen kuluttaa sitä. Osa viihteestä on sellaista, joka vie ihmisestä energiaa. Esimerkiksi television katselu vaatii elimiltä energiaa ja vetää elämänvoimaa pois. Se ei virkistä eikä vähennä stressiä, vaan lisää väsymystä. Ihminen saataa tuntea hetken huojennusta, mutta tärkeimmistä elimistä on todellisuudessa vedetty elämänvoimaa. Tämä elimiin kohdistuva stressi luo negatiivista energiaa ja jos sitä ei osata muuntaa positiiviseksi, negatiiviset tunteet vahvistuvat. Jopa rauhallinen musiikki vie energiaa. Tulee tarve etsiä aina uusia lauluja, elokuvia ja näytöksiä. Mitä enemmän aisteja yritetään tyydyttää ulkopuolisin menetelmin, sitä suurempaa tyydytystä ne kaipaavat. Miljardien business on kehittynyt tyydyttämään ihmisen aisteja. Se on alati paisuva ja käärii suuria voittoja, koska lopullista tyydytytystä ei niiden avulla kuitenkaan voi saavuttaa.

Normaalissa orgasmissa elämänvoima virtaa ulos universumiin. Jos ihminen oppii ohjaamaan orgastisen energian sisäänpäin ja ylöspäin, pääsee energia kehon korkeimpiin keskuksiin. Orgastinen kokemus on tällöin huomattavasti suurempi. Tällaista orgasmia kutsutaan totaaliseksi keho-orgasmiksi tai elinten ja rauhasten orgasmiksi. Se on kokemus, jota tavallinen yhdyntä ei tunne.

Seksuaalienergiaa voi kehittää myös yksin. Ihminen voi yksin tasapainottaa kehossaan jin ja jang energian. Mutta niin kutsutussa kaksoiskierrätyksessä mies ja nainen kuljettavat ja kehittävät sitä yhdessä. Kyseessä on femiinisen ja maskuliinisen energian tasapainottaminen.


Jari Ehrnrooth: Vastakkainasettelu ei ole menossa minnekään | Ykkösaamun kolumni
8.1.2018
Juutalais-kristillisessä lännessä toivomme rauhaa ja rakkautta ilman vastakkainasettelua. Itämaisessa ajattelussa intohimosta vapautuminen ja illuusiottomuus antavat toisenlaisen tulkinnan elämän tarkoitukselle. Vastavoimat eivät siinä purkaudu, vaan muodostavat ykseyden. Vasta runoilija Federico Garcia Lorca osasi pukea teoriaansa ne katoamisen sävyt, joista idealistit eivät halua puhua. Hän eritteli kolme luovan hengen innoittajaa. Enkeli antaa muodon, muusa sisällön ja tärkein on peikko, jolta saamme rohkeuden lopulliseen päättäväisyyteen. Kun mies ja nainen tantrisessa seksissä asettuvat vastakkain yhteen, se johtaa korkeammalle energiatasolle, mystiseen kirkkauteen. Miksi emme siis asettuisi vastakkain (tänäkin vuonna). Platonin Faidroksessa Sokrates ylistää rakkautta runouden kaltaiseksi jumalalliseksi hulluudeksi. Kun unelma ja kiihko yhtyvät, ihmisyyden valjakosta riisutaan hävitys ja niin rakastavaisille kasvaa siivet..