Käännetty kirjasta 

Sex and World Peace, Valerie M.Hudson etc, 

Columbia University Press 2012


”Poliittisessa päätöksenteossa ei oteta huomioon eikä myöskään lasketa naisten palkatta tekemän kotityön rahallista arvoa. Jos kotityön arvoksi laskettaisiin vaikka vain minimipalkka, sen arvoksi tulisi 40 prosenttia maailman tuotannosta (UNDP The Human Development Report, Oxford 1995). Kuinka paljon rahaa tarvittaisiinkaan, jos äidille tai isälle maksettaisiin kokopäivätyöstä palkka samoin perustein kuin avoimissa työpaikoissa. Se on suuri työkontribuutio yhteiskunnan hyväksi.(Salary.com, 9th Annual Mom Salary Survey 2009, www.mrketwire.com Economic ja Socia Mayhem) Jos sinua pidetään tuottamattomana yhteiskunnan jäsenenä, miksi valtion pitäisikään maksaa sinulle? Siksi erityisesti Yhdysvalloissa suurin riski joutua elämään vanhana alle köyhyysrajan, on se virhe, että ikinä ryhtyi äidiksi. Eläkkeeseen ei mitenkään vaikuta se mitä olet äitinä tehnyt. Työsi kuuluu sarjaan Mother´s hours. Jos teet töitä puolipäiväisesti, ei eläke eikä terveydenhoitovakuutus kartu. Tätä kutsutaan äitiveroksi, mommy tax. Summa nousee miljooniin. Puhutaan tasapalkasta, mutta ei lasketa tasapalkkaa kotona lapsia hoitavan äidin ja toisaalta lapsettoman kotirouvan välillä (Ann Crittenden The Price of Motherhood).
Järjestelmä ei voi ottaa vastuuta arvoista joita se ei tunnusta. Niin kauan kun pidämme yllä kuvitelmaa että naisen kotona tehty työ on yhtä ilmaista kuin lika, talousjärjestelmä jatkaa naisten (lapsia hoitavan) köyhyysloukkua. Nancy Folbre käyttää Adam Smithin sanaa näkymättömästä kädestä korvaamaan sanan näkymätön sydän. Ihmisten kuuluu tehdä töitä kodin ulkopuolella joka päivä 8 tuntia.”


Jos perheenemäntää haettaisiin lehdessä, ilmoitus näyttäisi varmaankin tältä

Maggie Groff 1999: 
Työsuhteeseen haetaan: Äiti

Palkka: Olematon
Ehdoton edellytys: Sukupuoleltaan nainen
Eduksi lasketaan: Säännölliset tulot
Vaadittava työkokemus:

Helsingin Sanomien pääkirjoitus 9.11.2018:

Arvokasta työtä kotona

Bruttokansantuotteen kehitys on tarkimmin seurattu talouden mittari. Mittaria arvostellaan siitä, että olennaisia asioita ei ole otettu huomioon. Yksi syy kritiikkiin on kotona palkatta tehdyn työn unohtaminen. Tilastojenlaatijat ovat kuitenkin olleet hereillä.  Kotitalouksien itselleen tuottamien palvelujen arvon määrittelylle on kansainvälisesti sovittu tapa. Vuonna 2016 Suomen bkt oli 2016 miljoonaa euroa.  Samana vuonna tilastokieltä käyttäen kotitaloustuotannon bruttoarvonlisäys oli 95 miljardia euroa. Kotona tehdyllä työllä on suuri arvo. Merkittävä osa suomalaisten hyvinvoinnista syntyy kotona.
- joo joo, vaan eipä kerry eläkettä

Kotiäidin elke 2018: Takuueläke 690 euroa kuussa.