Käännetty kirjasta 

Sex and World Peace, Valerie M.Hudson etc, 

Columbia University Press 2012


”Poliittisessa päätöksenteossa ei oteta huomioon eikä myöskään lasketa naisten palkatta tekemän kotityön rahallista arvoa. Jos kotityön arvoksi laskettaisiin vaikka vain minimipalkka, sen arvoksi tulisi 40 prosenttia maailman tuotannosta (UNDP The Human Development Report, Oxford 1995). Kuinka paljon rahaa tarvittaisiinkaan, jos äidille tai isälle maksettaisiin kokopäivätyöstä palkka samoin perustein kuin avoimissa työpaikoissa. Se on suuri työkontribuutio yhteiskunnan hyväksi.(Salary.com, 9th Annual Mom Salary Survey 2009, www.mrketwire.com Economic ja Socia Mayhem) Jos sinua pidetään tuottamattomana yhteiskunnan jäsenenä, miksi valtion pitäisikään maksaa sinulle? Siksi erityisesti Yhdysvalloissa suurin riski joutua elämään vanhana alle köyhyysrajan, on se virhe, että ikinä ryhtyi äidiksi. Eläkkeeseen ei mitenkään vaikuta se mitä olet äitinä tehnyt. Työsi kuuluu sarjaan Mother´s hours. Jos teet töitä puolipäiväisesti, ei eläke eikä terveydenhoitovakuutus kartu. Tätä kutsutaan äitiveroksi, mommy tax. Summa nousee miljooniin. Puhutaan tasapalkasta, mutta ei lasketa tasapalkkaa kotona lapsia hoitavan äidin ja toisaalta lapsettoman kotirouvan välillä (Ann Crittenden The Price of Motherhood).
Järjestelmä ei voi ottaa vastuuta arvoista joita se ei tunnusta. Niin kauan kun pidämme yllä kuvitelmaa että naisen kotona tehty työ on yhtä ilmaista kuin lika, talousjärjestelmä jatkaa naisten (lapsia hoitavan) köyhyysloukkua. Nancy Folbre käyttää Adam Smithin sanaa näkymättömästä kädestä korvaamaan sanan näkymätön sydän. Ihmisten kuuluu tehdä töitä kodin ulkopuolella joka päivä 8 tuntia.”


Jos perheenemäntää haettaisiin lehdessä, ilmoitus näyttäisi varmaankin tältä

Maggie Groff 1999: 
Työsuhteeseen haetaan: Äiti

Palkka: Olematon
Ehdoton edellytys: Sukupuoleltaan nainen
Eduksi lasketaan: Säännölliset tulot
Vaadittava työkokemus:

Helsingin Sanomien pääkirjoitus 9.11.2018:

Arvokasta työtä kotona

Bruttokansantuotteen kehitys on tarkimmin seurattu talouden mittari. Mittaria arvostellaan siitä, että olennaisia asioita ei ole otettu huomioon. Yksi syy kritiikkiin on kotona palkatta tehdyn työn unohtaminen. Tilastojenlaatijat ovat kuitenkin olleet hereillä.  Kotitalouksien itselleen tuottamien palvelujen arvon määrittelylle on kansainvälisesti sovittu tapa. Vuonna 2016 Suomen bkt oli 2016 miljoonaa euroa.  Samana vuonna tilastokieltä käyttäen kotitaloustuotannon bruttoarvonlisäys oli 95 miljardia euroa. Kotona tehdyllä työllä on suuri arvo. Merkittävä osa suomalaisten hyvinvoinnista syntyy kotona.
- joo joo, vaan eipä kerry eläkettä

Kotiäidin eläke 2018: Takuueläke 690 euroa kuussa.

"On selvinnyt, että nuoruudessani 1950–60-luvuilla alle 24-vuotiaan ansiotuloista ei kertynyt lainkaan eläkettä. Selontekojen mukaan eläkettä ei kertynyt myöskään sivutöistäni, joita tein kotiäitivuosina melko runsaasti. Syynä oli työsuhteiden kesto, joka jäi useimmiten kerrallaan alle kuukauden mittaiseksi. Äitiyslomien ajalta sain aina pienimmän mahdollisen korvauksen, eikä siitä luonnollisestikaan kertynyt eläkettä."

      Huom. Annetaan kotihoitovanhemmalle eläke-edulla summa, joka kuluu päivähoitoon, vaatii Väinö Åberg Viattomien Lasten Päivänä 28.12.2013. Vierashoidon veroton kuntakulu on. 2300 euroa /kk/lapsi. Vierashoito heikentää tri Mirja Luotosen väitöstutkimuksen mukaan lapsen kehitystä. (Oulun yliopisto 1998, vrt. Lääkärilehti nro.27/1998.) Vierashoito on prof. Keltikangas-Järvisen tutkimuksen mukaan lapsien kestokyvylle psyykeä sortava ja stressaavan ylisosiaalinen, meluisa ja ylivirikkeellinen. Yli kolmen lapsen ryhmissä lasten kehitys- ja kärsimyshaitat vierashoidossa moninkertaistuvat.

Pienen lapsen kotihoidosta kertyy eläkettä vain, jos on sen jälkeen palkkatyössä. Jos työstä jää äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalle, eläkettä kerryttävinä ansioina otetaan huomioon 117 prosenttia päivärahan laskemisessa käytetystä ansioista. Näin varmistetaan, ­että vauvaa ensimmäisen elinvuoden ajalta kotona hoitavalle vanhemmalle kertyy eläkettä yhtä paljon kuin lapsen syntymää edeltävistä ansiosta. Lapsen kotihoidon aikanakin kertyy työeläkettä, kunnes lapsi on 3-vuotias. Kertymä on sama kuin vanhemmalla, jolla ei ole ansiotuloja ennen lapsen syntymää. Vuonna 2017 eläkettä kerryttävä laskennallinen ansio on 727 euroa kuukaudessa. Aikanaan eläkkeelle jäädessä summa on palkkakertoimella tarkistettuna suurempi. Kotihoidon tuen ajalta eläkkeen saamisen ehto on, että vanhempi on ansainnut työurallaan vähintään 17 455 euroa ennen eläkkeelle siirtymistään. (Kimmo Kontio, tiedottaja, Eläketurvakeskus 8.3.2017)

Kotihoidontuesta kertyy eläketuloja noin kymmenen euroa kuukaudessa. Lait tulivat voimaan Matti Vanhasen ensimmäisen hallituksen aikana. Lakimuutos tuli voimaan jo 1.1.2005.

Pitkäaikaiseen laitoshoitoon päätyy 59 prosenttia 65 täyttäneistä naisista, samanikäisistä miehistä vain 36 prosenttia. Miehet saavat nauttia kumppaninsa hoidosta.
1982
11.10 venäjän tunti 18.20, ranska 0.30
12.10. uimassa Nillesien kanssa, ihmisiä
13.10. Laukkonen illallinen, ranska 1. film, Pushkin Center
15.10. Differdingen
16.10. appivanhemat Köpiksestä
17.10. Kai Porvoosta
18.10. Trier yliopisto alkaa
19.10. Ulle Liege
20.10. Suomeloiden läksiäiset
22.10. teatteri Esch
23. 10. Irish ev. Trocadero
24.10. maraton, Ulle sauna
25. Ulle coctail
26. Ilmonit
27. Liisa, Iiris
Henni lääkäri