Dieter Duhm

Dieter Duhm opiskeli psykologiaa Mannheimin yliopistossa Vietnamin sodan aikoihin ja saksalaisen poliisin ampuessa mielenosoittajan (Benno Ohnensorg) vuonna 1967. Hän liittyi vuoden 68-sukupolven kapinaan ja marxilaiseen opiskelijaliikkeeseen. Vuonna 1972 ilmestyi hänen lopputyöhönsä perustuva kirja Angst im Kapitalismus (Pelon tunne kapitalismissa). Seuraavana vuonna 1973 Warenstruktur und zerstörte Zwischenmenschlichkeit (Tavaratuotannon järjestelmä ja tuhoutuneet ihmissuhteet), alaotsikkona kolmas yritys perustella yhteiskunnallisesti ihmisten välistä pelkoa kapitalistisessa tavarayhteiskunnassa.

Sen jälkeen Duhm kirjoitti Wilhem Reichin ajatuksista sekä aasialaisesta ja uskonnollisesta maailmankuvasta. Ne olivat hänelle tärkeitä palikoita suunniteltaessa yhteiskunnallista muutosta. Hän kirjoitti myös vapauden teoriasta ja kritisoi Marxia.

Päättäessään siirtyä teoriasta käytäntöön hän vieraili buddhalaisissa, antroposofisissa, terapeuttisissa ja muissa keskuksissa ja perusti vuonna 1979 oman organisaation Bauhütte. Noin 50 hengen voimalla pyrittiin ratkaisemaan omassa yhteisössä sellaisia yhteiskunnan ilmiöitä kuin valta, raha, seksuaalisuus ja rakkaus, jotkaa kuuluvat kestävän yhteiskunnan peruspilareihin.

Duhm oli perustamassa Saksaan Potsdamin lähelle Kokeellisen yhteiskuntamallin keskusta ZEGG. Mukanaolijat kehittivät psykodraamaan perustuvan foorumin mallin, jossa ihmisten välisiä erimielisyyksiä ja vaikeuksia ratkaistaan ryhmässä tekemällä niistä läpinäkyviä.

Duhm asui kaksi vuotta Lanzarotella, koska Saksassa oli vaikea edustaa vaihtoehtoista näkökulmaa ihmisten välisessä suhteessa, ja perusti elämänkumppaninsa teologi Sabine Lichtenfelsin kanssa vuonna 1995 „Heilungsbiotop“ Tameran Portugaliin.

Duhmin poliittiseen teoriaan liittyvät käsitteet holografia, kaaosteoria, systeemiteoria ja morfogeneetti. Hän etsii vaihtoehtoa globalisaatioksi levinneelle kapitalismille. Sen mukaan ihmisten elämä perustuu korkeampaan järjestelmään, pyhään matriisiin. Uudenlaisen elämän keskukset, biotoopit, auttavat ihmisiä löytämään jälleen pyhän matriisin. Parantavat biotoopit ovat konkreettisia malleja siitä, miten tällä planeetalla voidaan elää ilman pelkoa ja väkivaltaa, elämän lakien mukaan.Der unerlöste Eros
Eroksen arvoituksellisuus

Berghoff 1998

Lue lisää:

Dieter Duhm - vapaan rakkauden guru


https://ekomummo.blogspot.com/2013/06/dieter-duhm-osa-esittelysta-kaannetty.html