13.11.1992

Avoin kirje

Vihreän liiton naisrahastolle

Naisrahaston tarkoitus: Tuoda politiikkaan naisnäkökulmaa sekä levittää yhteiskunnallista tiedostusta sukupuolijärjestelmän rakenteista ja sen vaikutuksesta eri ihmisryhmien ja yksittäisten ihmisten elämään.

YK:n naisten syrjinnän poistava sopimus vuodelta 1990: Päämäärä on muuttaa käyttäytymiskaavoja ennakkoluulojen poistamiseksi ja tapaan tai muuhun perustuvat käytännöt, joiden lähtökohtana on käsitys jommankumman sukupuolen alemmuudesta tai ylemmyydestä.

Käsitykseni miehen ja naisen tasa-arvosta

Minua kiinnostaa, minkälaiseen yhteiskuntaan minua tehdään tasa-arvoisiksi. Niillä naisilla, jotka haluavat tasa-arvoa nykyisessä järjestelmässä tulee olla siihen oikeutus. Mutta myös niillä naisilla tulee olla oikeus toimia, jotka tietoisesti pyrkivät muuttamaan yhteiskuntaa ja tietoisesti pyrkivät tekemään sen eri menetelmillä kuin mihin nykyinen poliittinen kulttuuri antaa mahdollisuudet.

Itse en puhu miehestä ja naisesta vaan jang ja jin energiasta. Ihminen on energiakeskus. Mitä "hienompijakoisempia energioita" ihminen pystyy ottamaan vastaan sitä enemmän hänessä ovat yhdistyneet molemmat vastakkaiset poolit.

Jin: säilyttävä, vastaanottava, yhteistyöhaluinen, intuitiivinen, yhteyteen pyrkivä. 

Jang: rationaalinen, analyyttinen, vaativa, aggressiivinen, kilpailuun taipuvainen.

Politiikka muuttuu mielestäni kiinnostavaksi, kun hyväksytään joitakin stereotyyppejä. Mies hakee ongelmalle ratkaisun B, nainen näkee mukana koko seuraavan verkoston. Mies haluaa melkoisesti pysyvyyttä ja auktoriteetteja, nainen lähtee soitellen markkinoille. Intuition pitäisi olla yhtä hyvä perustelu kuin järjen.

 

Yhteenveto omista kokemuksistani ensimmäiseltä vuodelta


Naisrahastossa on mielestäni ollut enemmän jang energiaa kuin missään muussa naisryhmässä missä olen aikaisemmin toiminut. Samalla voin tunnustaa, että ihmissuhteet yleensäkin Vihreissä (politiikassa) ovat olleet ainutlaatuinen kokemus elämässäni. Ei missään mielessä positiivinen kokemus.

Naisrahaston hallituksen jäsenenä olisin halunnut tukea niitä naisia, jotka toimivat kuten minä kahdeksan vuotta sitten: kotona lasten kanssa. Energiaa jäi valtavasti. Kävin kovaa kamppailua omien kuvitelmieni ja yhteiskunnan vaatimusten välillä. Ja hävisin. Intuitiivisesti naiset tietävät minkälainen tulevaisuus heidän lapsilleen olisi toivottava, mutta järjestelmä nujertaa, rationaalisuus voittaa.

Suurin osa avustuskohteista on ollut hyviä. Vaaleissa tuimme pikku paikkojen naiskahviloita. Mutta olemme antaneet avustuksia miehen toimittamaan kirjaan, kansainvälisiin konferensseihin, valtiollisiin seminaareihin ja yleisiin tilaisuuksiin. Näin olemme polkeneet naisten perimmäistä tapaa vaikuttaa politiikassa. Paljon varoja on mennyt myös byrokratian pyörittämiseen.

Juuri Vihreän naisrahaston (Vihreän Liiton Naisverkoston) tulisi mielestäni tukea naisia, jotka keittiöpöydän ääressä keskustellen tekevät henkilökohtaisesta poliittista. Naisia jotka uskaltavat nousta omista kiperistä kokemuksistaan viisastuneina muuttamaan yhteiskuntaa. Joskus tulee eteen hullujakin tilanteita, mutta miten tahansa arkitodellisuus murretaan, riskin ottaminen on sen väärtti. Vanha järjestelmä kyllä pysyy pystyssä, vaikka me emme sitä tuekaan.

 

Muiden puolueiden naistoiminnan tavoitteita

Tilasin Suomen poliittisten puolueiden naisjärjestöjen ohjelmat. Kokoomusten naisten toiminnan tarkoitus on mm Suomen itsenäisyyden lujittaminen, isänmaahan kohdistuvan kiintymyksen ylläpitäminen, vallitsevien arvojen, uskonnon ja kansallisen sivistyksen tukeminen. Sosiaalidemokraattisille naisille on tärkeintä jokaisen oikeus palkkatyöhön, matalapalkan ja sosiaaliturvan ongelmien ratkaisu ja päivähoidon kehittäminen. Vasemmistonaiset haluavat muuttaa yhteiskunnan sukupuolistuneita valtarakenteita. Naisten työt on arvioitava yhtä arvokkaiksi kuin miesten.

 

Mikä on minun visioni vihreänä naisena?

Planeetan edut käyvät yli isänmaan etujen. Sosiaalivaltioon en ole koskaan voinut samaistua. Samasta työstä sama palkka on itsestäänselvyys. Mutta palkkatyöhön en halua. En halua maksaa veroja valtiolle, joka ylläpitää armeijaa, moottoriteitä, atomivoimaloita, pankkien korkotaloutta ja muuta kulutusta. En halua toimia hierarkkisessa, mekaanisessa, rationaalisessa enkä auktoritaarisessa yhteiskunnassa. Haluan kierrättää sen minkä kulutan. Haluan kehitellä kosmista keho-orgasmia genitaalisen stressiseksin sijaan. Haluan kehitellä ekoeroottista mallikylää.

 

Ekoeroottinen kylä?

Käsitykseni on, että ihmisen fyysisellä ja psyykkisellä olemuksella on oltava yhtenäinen päämäärä. Ihmisen ruumiin ja tunteiden tasot ovat totaalisesti manipuloitavissa vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän keinoin. Mutta mitä kuuluu minulle "itselle", joka on puheen ja tunteen tuolla puolen?

Ekoeroottisella kylällä tarkoitan fraktaalimallista kestävän kehityksen visiota. Ei paluuta virsukulttuuriin vaan huipputekniikan hyväksikäyttöä. Niin Sointulat kuin ekokylät ja spirituaaliset aurinkoyhteisöt ovat tästä oman aikansa esimerkkejä. Ne ovat epäonnistuneet, mutta paljon suurempaa tuhoa on tuottanut nykyinen sosialistinen vuosisata ja markkinatalousyhteiskunta onnistuessaankin. Findhorn Skotlannissa on ekoeroottisen kylän lähin malli. Malli tarkoittaa pieniä autarkkisia pitäjiä, jotka noudattavat maantieteellisiä ekokulttuurisia rajoja.

Ekologinen elintapa on ymmärrettävissä. Luonto pystyy käsittelemään 10 prosenttia niistä saasteista, joita nykyisin tuotamme. Siis meidän on vähennettävä vain 90 prosenttia luonnonvarojen ja energian käytöstä. Meidän on toimittava lähes yhtä viisaasti kuin eläin joka ei luonnollisesti tuota jätettä. Kaikki mitä se kuluttaa ja kaikki mitä se poistaa, palautuu luonnon kiertokulkuun. Eläimeen verrattuna ihminen elää vielä kuin parasiitti.

Ekoeroottisessa tulevaisuudessa fyysinen on paikallista, henkinen on globaalia. Yhteiskunnallisena mallina tämä edellyttää 60 - 6000 ihmisen itsenäisiä ja päätösvaltaisia yhteisöjä, autarkkisia eli omavaraisia alueita. Omavaraisuus ravinnon, energian ja myös 90 prosenttiseesti kulutustavaroiden suhteen. Kuitenkin asukkailla on oltava edellytykset vierailla muualla maapallolla ja muuttaa pois. Hanke voi toteutua vain kansainvälisenä.

Jokainen kaupunki on ekokatastrofi. Kaupunkien eriytyminen luonnon kierrosta ei ole kestämätöntä vain luonnolle vaan myös ihmiselle.