GuyanaLippu
GUYANA 2010 - 2012

´Me muutetaan Guyanaan
mutta me käydään kyllä aina kotona syömässä...´ (Olli 4v)
Suomen Lippu
Etusivu
Guyana yleisesti
Energia ja työ
YK
Asuminen
Arkipäivä
Omat kokemukset

YK Guyanassa

UNDP:n kehitysyhteistyö
United Nations Development Programme eli UNDP toimii perinteisen kehitysyhteistyön alalla ja Guyanassa toiminta aloitettiin 1965. Uusiutuva energia ja ilmastonmuutos on osa Energy & Environment -osastoa, johon kuuluvat mm. kriisinehkäisy (erityisesti tulvat!) Guyanan ja naapurimaiden metsien monimuotoisuutta tukeva Guiana Shield Facility sekä Norjan valtion rahoittama amerintiaanien kylien rajaus sekä virallistaminen.

Muita painopistealueita ovat köyhyys, AIDS, hyvä hallinto sekä erityisesti nuorisoon kohdistuva Enhanced Public Trust, Security and Inclusion - eli EPTSI-projekti, jolla kohennetaan guyanalaisten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan.

Vuosituhattavoitteet
YK:n kehitysyhteistyö keskittyy ns vuosituhattavoitteisiin (Millennium Development Goals, MDG), kuten esimerkiksi köyhyyden vähentämiseen tai AIDSin ehkäisemiseen. Tavoitteita on 8. Energia ei suoraan ole tavoitteena, mutta yleisen käsityksen mukaan yhtäkään tavoitetta ei voida saavuttaa ilman kohtuullista energian saatavuutta. Niinkin kaukaiset aiheet kuin sukupuolien välinen tasa-arvo tai riittävä peruskoulutus ovat voimakkaasti sidoksissa energian saatavuuteen. Toisaalta myös energia-alan projekteissa on oltava tarkkana, että tulokset parantavat erityisesti naisten asemaa ja ovat muutenkin sopusoinnussa kaikkien MDG-tavoitteiden kanssa. Ettei käy niin, että ukot katsovat krikettiä uuden aurinkosähkölaitteiston voimin, mutta muori joutuu edelleen hakemaan polttopuut kahden kilometrin päästä.

Työpaikkana
UNDP:n toimisto on vanha puutalo Stabroekin kaupunginosassa, melko keskellä kaupunkia ja lähellä kuuluisaa ja hieman vaarallistakin torialuetta. Varsinaisen kehitytyöhön keskittyvän, eli ohjelmahenkilöstön lisäksi talossa on paljon hallintoväkeä: henkilöstö, talous, vartiointi, sihteerit, talonmiehet... Toisaalta kehitysyhteistyö, eli toisten rahoilla pelaaminen, on tarkkaa hommaa ja vaatii aikamoista byrokraattista koneistoa. Ja Guyana on toimintaympäristönä haastava, esimerkiksi pankkiasiointiin tai kommunikaatioyhteyksien ylläpitoon menee merkittävästi enemmän aikaa kuin koto-Suomessa.