Maapalloa on verrattu avaruusalukseen. Avaruusalus nimeltä Maa on siinä mielessä huonossa asemassa, että sillä ei ole laskeutumispaikkaa. Sen on tultava toimeen sillä materiaalimäärällä, joka sillä nyt on. Tällä avaruuslaivalla on kuitenkin se etu, että se pystyy lataamaan itse itseään. Vaikka materiaalimäärää ei voida lisätä, on maa energian suhteen saavana osapuolena: aurinkoenergiaa virtaa koko ajan lisää. Miksi ihmiskunta ei ole tarttunut tähän elämän valoon?

 

Nykyisin planeetta kevenee jatkuvasti, koska teollisuus muuttaa raaka-aineita energiaksi. Uutta materiaa syntyy tilalle niin hitaasti, että lisäys on vain teoreettinen. Menneisyyden varastot ovat kovassa kulutuksessa. Koska samalla myös tyhjennetään tulevaisuuden varastoja eli saastutetaan vettä, maata ja ilmaa, puhutaan tulevaisuuden maahantuonnista. Tähän mennessä tämä jokseenkin maksuton maahantuonti on ollut teollistumisen ehtona.

 

Ulkoisten energioiden suurkäyttö tekee ihmisestä vieraan itselleen. Ihmisen ja luonnon suhde muuttui ratkaisevasti, kun Englannissa opittiin 1100-luvulla käyttämään kivihiiltä. Ihmisen elinolosuhteet alkoivat erottautua huimaavaa vauhtia muiden elävien olentojen elinolosuhteista. Keksittiin höyrykone ja otettiin käyttöön kutomakone. Välitön kosketus luontoon korvattiin koneilla ja ”näkymättömillä” energioilla.

 

Nykyään suurin osa ihmisistä viettää kaikkialla maapallolla aikansa trooppisessa lämpötilassa. Asunnoissa on talvisin lämmitys ja kesällä ilmastointi, niin että lämpötila on kesät talvet vakio. Saman t-paidan voi vetäistä ylleen vuodenajasta riippumatta. Kotona ja työpaikalla on yhtä valoisaa päivällä ja yöllä. Ihmisen ei tarvitse sopeutua vuodenaikojen vaihteluun eikä vuorokauden rytmiin. Länsimaissa ihminen myös syö vuoden ympäri samoja elintarvikkeita ja ne lennätetään hänelle tuoreina. Eikö ihmisen elinympäristö muistuta enemmän laboratorion eristettyä koehuonetta kuin luomakunnan kruunun vapaata valtakuntaa?

 

Ihmisessä on itsessään energiaa niin paljon, että hän pystyy sen varassa hankkimaan maanviljelyllä seuraavana päivänä tarvittavan energiamäärän. Tämä perustuu seuraavanlaiseen laskelmaan. Ihminen syö vuorokaudessa keskimäärin 8500 kilojoulea. Tästä energiasta kuluu suurin osa passiiviseen ylläpitoon ja aktiiviseen toimintaan. Kun energian hyötysuhde on 60 prosenttia, jää 3000 kilojoulea. Ihmisellä on käytettävissään 104 watin teho kahdeksan tunnin ajan vuorokaudessa. Käytännössä ihminen on pystynyt lisäämään omaa energiaansa orjatyövoimalla, puun käytöllä, vetojuhdilla, vesimyllyllä, tuulimyllyllä jne. Tulevaisuudessa nousevat kiinnostaviksi haasteiksi yhä hienojakoisemmat energiat kuten eetterienergia, orgo- eli seksuaalienergia ja ajatusenergia, joita ei vielä osata edes mitata. Näitä ihmisen omia energian lähteitä on tutkittu kaikkein vähiten.

 

Koska ihminen on perimmältä olemukseltaan energiaa, hän on väistämättä osa sitä energiaa, jota hän käyttää. Atomivoima on suhteiltaan aivan eritasoinen ongelma kuin uusiutumattomat, fossiiliset, energialähteet. Henkistyneiden ihmisten mukaan atomienergia syntyy päinvastaisessa prosessissa kuin öljystä ja hiilestä tuotettu energia. Sen vuoksi se ei tuota vain saastetta kuten uusiutumattomat energiat, vaan myös niin kutsuttua negatiivista energiaa, joka turmelee ihmisen omaa energiaa. Atomivoiman vaikutus ihmisen henkiseen kehitykseen on negatiivinen siitä yksinkertaisesta syystä, että ihmisen energiataso ei vastaa atomienergian vaatimaa kehitystasoa.

 

 Atomivoiman käyttö johtaa yhteiskunnallisen elämän jähmettymiseen. Ydinvoima sinetöi määrätyn elämäntavan ja maailmankuvan. Se luo välineellisen ja keskitetyn tarkkailuyhteiskunnan.  Jotta ihminen voi luottaa itseensä, kokonaisjärjestelmä ei saa olla niin suuri ja loppuun asti hallittu, että se rajoittaisi ihmisen omaan harkintaa. Atomivoiman käyttö osoittaa, miten mahdotonta on sovittaa yhteen suurteollisuuden vaatimukset ja ihmisoikeudet.

 

Yleensä paras lääke sairauksiin on ennaltaehkäisy. Säteilysairauksissa ennaltaehkäisy on ainut lääke.

 

 

 

YKSITOISTA SYYTÄ LUOPUA ATOMIVOIMASTA


 Lisätietoa: http://dissidentti.org/ydinvoimaaei

1. Ydinvoimaloiden polttoaine on loppumassa. Uraanivarat riittävät nykyiselle 439:lle voimalalle vain 40 vuotta ja louhiminen tulee vuosi vuodelta työläämmäksi.

2. Ydinvoimalan purku tulee kalliimmaksi kuin itse voimalan käyttö. Kun Englannissa vuonna 1989 yksityistettiin energiatuotanto, The National Power -yhtiö kieltäytyi ostamasta atomivoimaloiden osakkeita niiden purku- ja jätteenkäsittelyn kustannuksiin vedoten.

3. Taloudellisuus perustuu alihinnoitteluun. Valtio subventoi atomivoimaa vero- ja tariffipolitiikalla. Myös purku- ja jätekustannukset, onnettomuuskorvaukset ja vakuutukset on alimitoitettu.

4. Ydinvoimala asettaa kyseenalaiseksi demokraattisen päätöksenteon. Atomivoima soveltuu huonosti demokraattiseen päätöksentekoon, koska se on pääomavaltainen, vaatii suuria yksikköjä ja pitkän rakennusajan. Atomivoiman suhteen poliittiset päätöksentekijät ovat pakkotilanteessa. Tekniset tosiasiat ja teollisuuden ehdot määräävät suunnan.

5. Atomivoimalat ovat liian haavoittuvia, jotta niissä voitaisiin soveltaa työpaikkademokratiaa tai lakko-oikeutta. Suurten riskien vuoksi atomivoimaloita ja ydinmateriaalin kuljetuksia on valvottava tiukasti. Riskit lisäävät työntekijöiden ja atomivoiman vastustajien valvontaa. Jotta terroristi ei pääse sattumalta työntekijäksi, on kaikkia atomivoimalassa työskenteleviä seurattava ja heidän sukulaisuussuhteensa ja lääkärissäkäyntinsä selvitettävä.

Koska atomivoimalassa tapahtuva toimintahäiriö tai terroristi-isku aiheuttaa katastrofaalisia seurauksia koko yhteiskunnassa, valtion on kehitettävä kaiken kattava varoitus-, huolto- ja pelastusverkosto. Atomivoiman käyttö lisää väistämättä yhteiskunnan päätöksenteon keskittymistä ja sen mukaan yhdenmukaistamista. Valtion on taattava kansalaisten käyttäytyminen. Virkamiesten tulee vahtia niitä henkilöitä, jotka rakentavat ja käyttävät atomivoimaloita ja kuljettavat radioaktiivisia aineita ja tavaroita. Mutta myös työntekijöiden perheitä ja ystäviä on tarkkailtava niin, että kukaan ei pysty kiristämään tai aiheuttamaan riskejä mielenhäiriössä. Työntekijöiden yksityisasioiden, kuten käynnit psykiatrisissa tutkimuksissa, on oltava toiminnasta vastaavien tiedossa. Yhteiskunnan tarkkailuverkoston on oltava kattava.

6. Ydinpommi on totaalinen tuhoase. 500 MW:n atomivoimala tuottaa vuodessa 150 kg plutoniumia. Yhden atomipommin valmistamiseen tarvitaan 10 kg plutoniumia. Voimalaplutoniumista voidaan rakentaa voimakkaita atomiaseita. Reaktoriplutoniumista ja uraanista amatöörinkään ei ole vaikea valmistaa pommia. Atomipommi on halkaisijaltaan puoli metriä. Se mahtuu hyvin vaikka auton tavarasäilöön.

7. Atomivoimaa varten uraani louhitaan ja jalostetaan samalla lailla kuin atomiaseita varten. Sotilaallisen ja rauhanomaisen käytön erottaminen on mahdotonta. Siksi uraanin ja ydinjätteen kuljetukset lisäävät ydinaseiden leviämistä maailmassa.

8. Plutonium - nimitetty Plutonin, kreikkalaisen manalan jumalan mukaan - on kaikkein varmimmin tappava myrkky. Jokainen atomivoimala tuottaa vuosittain vähintään 150 kiloa plutoniumia. Jo puoli kiloa plutoniumia aiheuttaa tasaisesti hengitysilmaan jaettuna kaikille tämän planeetan ihmisille keuhkosyövän. Niin kauan kuin atomivoimaloita käytetään pieniä plutoniummääriä pääsee jatkuvasti ilmaan. Plutonium on maailman myrkyllisin aine.

9. Ydinvoimala on helppo kiristysväline. 1980-luvulla tehtiin yhden vuoden aikana atomivoimaloissa 300 sabotaasia. Tihutöitä suorittivat rikolliset, terroristit ja vihamieliset työntekijät. Heitä kannustivat etniset, ideologiset tai taloudelliset ryhmät esittämällä uhkavaatimuksia. Puolet iskuista kohdistui kuljetuksiin uraanikaivoksilta atomivoimaloihin ja atomivoimaloista niin kutsuttuihin jälleenkäsittelylaitoksiin. Uhkauksia esitettiin myös laitosten työntekijöille. Vaikka atomivoimalat opittaisiin suojaamaan sähköhälyttimillä, kuljetuksia on mahdotonta valvoa. Ei ole kyse siitä, alkavatko terroristit käyttää hyväkseen atomivoimaloita, vaan milloin ja miten se tapahtuu. Plutonium tarjoaa ainutlaatuisen ja vahvan aseen niille, jotka ovat päättäneet käyttää kaikkia mahdollisia keinoja saadakseen tahtonsa läpi. Jokainen atomivoimala on kiristyskohde, jotka uhkaa eettistä ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta: Voisiko joku vastustaa sellaisen henkilön kiduttamista, jolla epäillään olevan yhteyksiä atomivoimaloita vastustavaan terroristijärjestöön, jos terroristijärjestö uhkaa sytyttää kokonaisen kaupungin tuleen? Olisiko epärealistista kuvitella, että pieni ryhmä akateemisesti koulutettuja intialaisten, japanilaisten ja amerikkalaisten porvarisperheiden tyttöjä ja poikia uhkaisi Bostonissa räjäyttää itse kasaamansa ydinpommin, ellei amerikkalaisten apua Aasiaan välittömästi lisätä? Ydinmateriaalin katoamista jälleenkäsittelylaitoksista ja kuljetusten aikana ei voida kontrolloida. Esimerkiksi Sudanissa on uraanin ja plutoniumin musta pörssi.

10. Ydinvoimalan jäte on pitkään tulevaisuudessakin riski. Atomivoimaloissa syntyvä korkea-aktiivinen jäte on kuolettavan radioaktiivista satoja tuhansia vuosia. Ydinjätteen varastointia ja säilytystä ei ole ratkaistu. Koko ajan syntyy lisää jätettä.

11. Energian tutkimusresurssit keskittyvät ydinvoimaan. Sitoutuminen pääomavaltaiseen ja runsaasti tutkimusta vaativaan uraanitalouteen vie resursseja muulta tutkimukselta. Yhä enemmän varoja on pakko käyttää atomivoimaloiden turvallisuus- ja jätetutkimuksiin. Uusiutuvien energialähteiden ja energian säästön tutkimiseen ei riitä varoja. Koska energiapoliittinen päätöksenteko ja tutkimuksen rahoitus on keskittynyt, kriittistä energiatutkimusta ei rahoiteta.

12. Ydinvoima on kallista. YK:n rahoittaman Brundtlandin komission raportin mukaan energian käyttöä on vähennettävä 50 prosenttia seuraavan 40 vuoden aikana. Atomivoiman lisärakentaminen tarkoittaa lisäkulutuksen hyväksymistä. Jokainen kilowatti, joka voidaan säästää, vähentää kuusi kertaa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin atomivoiman jatkuva käyttö. Nykyisellään ei paikallisia sähkön- ja lämmön tuotantomahdollisuuksia eikä teollisuuden omaa sähköntuotantoa hyödynnetä.

Atomivoimalat eivät tuota lämpöä vaan pelkästään sähköä. Tämä johtuu siitä, että atomivoimaloita ei voida onnettomuusriskin vuoksi sijoittaa lähelle suurkaupunkeja eikä voimalan tuottamaa lämpöä voida siksi hyödyntää. Tällaisessa lauhdevoimalassa haaskataan 2/3 energiasta.

13. Onnettomuudet lisääntyvät voimaloiden ikääntymisen myötä. Atomivoimalan sisustan sulamisonnettomuus voi sattua yhdessä reaktorissa kerran 10.000 vuodessa. Kun maailmassa on 400 reaktoria tämä tarkoittaa, että tällainen onnettomuus voi tapahtua kerran 27 vuodessa. Enemmistö maailman reaktoreista (439) on 20-30 vuotta vanhoja. Arvioitu elinikä on 30-40 vuotta. Merkittävä osa on siis suljettava lähitulevaisuudessa. Atomivoimaloiden vanhetessa onnettomuusriski kasvaa. Lisäkäyttö lisää jätetuotantoa, jätteenkuljetusta ja välivarastointia. Onnettomuus on ihmisaisteille nöyryyttävä: säteily ei näy, haise eikä maistu.

14. Uraanin louhinta tuhoaa ympäristön. Yhden uraanitonnin louhiminen tuottaa 4000 tonnia jätettä. Malmin murskaamiseen ja jauhamiseen käytetään rikkihappoa. Tämä menetelmä synnyttää rikkipitoista ja radioaktiivista hiekkamassaa. Uraanin louhinnan ja atomiteollisuuden vuoksi radioaktiivisuus leviää ilmaan ja vesistöihin. Myös atomivoimaloiden normaalikäytössä leviää radioaktiivisia aineita.

15. Ydinvoima kehittää pahanlaatuisia kasvaimia. Uraaniteollisuuden ympäristössä ihmiset sairastuvat keuhkosyöpään. Ionisoiva säteily ja pienet säteilyannokset heikentävät ihmisten vastustuskykyä, synnyttävät leukemiaa ja pahanlaatuisia kasvaimia. Jälkeisillä on kehityshäiriöitä ja perinnöllisiä sairauksia. Yleensä paras lääke sairauksiin on ennaltaehkäisy. Säteilysairauksissa ennaltaehkäisy on ainut lääke.