Filosofiassa pragmatismi lähtee intuitiosta. Se tarkoittaa, että pysyy maassa, muistaa lähtökohdan. Pragmatismi tuntuu tässä ajassa maalaisjärjeltä, se on käytännöllisen marttajärjestön filosofiaa. Pragmatismi on asenne. (Frans Martela)


1. Permakulttuuri mindmap

Kehitetty Bill Mollisonin (Permaculture 2) -kirjassa ja  Saksan permakulttuurin vetäjän Declan Kennedyn Katajamäen seminaarissa 1999 esitysten pohjalta omin lisäyksin.


2. Permakulttuurin optimaalinen suunnittelu

 - Esitelmä Naisasialiitto Unionilla 1995

- Artikkeli Elonkehä lehti 30.3.1996

- Omavarainen maatalous -lehti 20.11.1996

- sekalaisia lehtileikkeitä


3. Permakulttuuripiha ravinnoksi

Esitelmä 9.9.2003, kongressi Art in Architecture & Sustainable Development, Kiasma Helsinki
Julkaistu: Taide kestävän korjaamisen osana. Kestävä korjausrakentaminen.


4. Permakulttuurinen Suomineito

Esitelmä 28.9.1997 Lahden luomumessuilla, 
Julkaistu Luomu-Lahden lehdessä.


5. Permaulttuurikursseja yhteisössä

- Esitteitä ja muistiinpanoja seminaareista

- 31.5.-12.6.2014 Paikka: Mattilan tila

- 1999 Suomineito-yhteisön permakulttuurin alkeiskurssi, järjestäjänä Alastaron ammattikoulu, vetäjänä Yrjö Vähäkallio.

-
28.-30.4. 2000 Permakulttuuri-seminaari Suomineidossa Ähtärin Kaijassa, agrologi Teija Hirvelä.


6. Permakulttuurikalvoja

Valmisteltu esitelmiin 1997-2001

 

Permakulttuuri on pyrkimys suunnitella ja rakentaa systeemejä, jotka jäljittelevät luonnon omia mekanismeja.
    1. Systeemien suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon kaikki vaikuttavat elementit
    2.  Kustakin elementistä hyödynnetään sen kaikki mahdolliset toiminnot.
    3. Elementit pyritään sovittamaan yhteen niin, ettei yksikään elementti jää vaille huomiota.
    4. Varmistetaan että kukin elementti pääsee toteuttamaan mahdollisimman monta potentiaalista toimintoaan.
    5. Elementit tukevat toisiaan ja saavat
yhdessä aikaan toimintoja, joita ei muuten olisi olemassa.
    6.
Permakulttuurinen suunnittelu vaatii elementtien tuntemusta sekä kokonaisvaltaista systeemiajattelua.

Suunnitteluun tarvitaan perusteellista tietoa olemassa olevista elementeistä. Tietoa saadaa tarkkailemalla kohdetta. Mitään ei ole olemassa sisäsyntyisesti ja yksin, vaan kaikki on jotain suhteessa johonkin. Näin voidaan löytää mahdollisimman monta tapaa käyttää tarjolla olevat elementit hyödyksi. Älykkäällä suunnittelulla on mahdollista luoda vahvoja itseään ylläpitäviä systeemejä, joissa energiaa ei valu hukkaan ja systeemin ylläpitämiseksi vaadittavan työn määrä on mahdollisimman pieni.