1. Permakulttuuri mindmap

Kehitetty Bill Mollisonin (Permaculture 2) -kirjassa ja  Saksan permakulttuurin vetäjän Declan Kennedyn Katajamäen seminaarissa 1999 esitysten perusteella.

2. Permakulttuurin      optimaalinen suunnittelu

 - Esitelmä Naisasialiitto Unionilla 1995

- Artikkeli Elonkehä lehti 30.3.1996

- Omavarainen maatalous -lehti 20.11.1996

- sekalaisia lehtieikkeitä

3. Permakulttuuripiha ravinnoksi

Esitelmä pidetty 9.9.2003 kongressissa Kiasmassa Helsingissä
Art in Architecture & Sustainable Development
Julkaistu: Taide kestävän korjaamisen osana. Kestävä korjausrakentaminen.


4. Permakulttuurinen Suomineito

Esitelmään 28.9.1997 Lahden luomumessuilla, 
Julkaistu Luomu-Lahden lehdessä 

5. Permaulttuurikursseja yhteisössä

Esitteitä ja muistiinpanoja seminaareista

- 31.5.-12.6.2014 Paikka: Mattilan tila

- 1999 Suomineito-yhteisön permakulttuurin alkeiskurssi, järjestäjänä Alastaron ammattikoulu,
vetäjänä Yrjö Vähäkallio

-
28.-30.4. 2000 Permakulttuuri-seminaari Suomineidossa Ähtärin Kaijasa, Agrologi Teija Hirvelä6. Permakulttuurikalvoja

Valmisteltu esitelmiin 1997-2001

 

 

Permakulttuurin mindmap

Luonto, ihminen, yhteiskunta, talous, kosmisuus. Nämä systeemit voivat olla ihmisyhteisöjä, puutarhoja, ruokaa tuottavia metsiä, uskomusjärjestelmiä tai mitä ihmisen elämään kuuluu.
Permakulttuuri on pyrkimys suunnitella ja rakentaa systeemejä, jotka

    1. toiminnoiltaan jäljittelevät luonnon omia mekanismeja.
    2. Systeemien suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon kaikki tarjolla olevat elementit ja
    2.  kustakin elementistä kaikki sen mahdolliset toiminnot.
    3. Elementit pyritään sovittamaan yhteen niin, ettei yksikään elementti joudu hukkaan tai jää vaille huomiota.
    4. Näin varmistetaan että kukin elementti pääsee toteuttamaan mahdollisimman monta potentiaalista toimintoaan.
    5. Yhdessä elementit tukevat toisiaan ja saavat aikaan toimintoja joita ei muuten olisi olemassa.
    6. Tämä vaatii elementtien tuntemusta sekä kokonaisvaltaista systeemiajattelua ja siitä syystä permakulttuuri korostaa suunnittelua.

Jotta onnistunut suunnittelu olisi mahdollista, tarvitaan olemassa olevista elementeistä  perusteellista tietoa. Tietoa saadaa tarkkailemalla kohdetta. Samalla pyritään muistamaan, että mitään ei ole olemassa sisäsyntyisesti ja yksin, vaan kaikki on jotain suhteessa johonkin. Näin voidaan löytää mahdollisimman monta tapaa käyttää tarjolla olevat elementit hyödyksi. Älykkäällä suunnittelulla on mahdollista luoda vahvoja itseään ylläpitäviä systeemejä joissa energiaa ei valu hukkaan ja systeemin ylläpitämiseksi vaadittavan työn määrä on mahdollisimman pieni.