Huom. Väitöskirja ei ole tallentunut millekään kovalevylle, joten tässä on skannattu ja osittain päivitetty versio. Skannaamisen jäljilta on epätäydellisyyksiä, joiden suhteen pyydän ymmärrystä. 1980-luvulla väitöskirjan painokuntoon saattaminen ei ollut yhtä yksinkertaista kuin 2010-luvulla.  

Neuvostoliitoinstituutin julkaisusarja A 15, Helsinki 1992

Leena Horn

 

 

"Se joka näkee asian,

ja se joka näkee idean asian takana,

puhuvat aina eri kieltä."

Maria Jotuni

 

 

 

Miten tulinkaan ryhtyneeksi tähän työhön

 

1.  Johdannoksi

1.1. Tutkimuskohde ja tutkimuksen tavoitteet

1.2. Tutkimusmenetelmä

1.3. Relevanssi: miksi juuri nyt on tutkittava käsitteitä?

1.4. Työn kulku

 

 

2. Semanttinen merkitysoppi

2.1. Merkityksen muodostuminen

2.2. Ymmärtäminen

2.3. Semanttinen tutkimusmenetelmä

2.3.1. Semanttinen kolmio

2.3.2. Semanttiset indikaattorit

2.3.3. Semanttinen kenttäteoria

 2.4. Poliittinen käsite tutkimuskohteena

2.4.1. Iskusana/slogan

2.4.2. Tyhjiösanat

2.4.3. Poliittisen sanaston semanttisia tutkimuksia

 

 

3. Neuvostomarxilainen kieli

 3.1.Kielen ja ymmärtämisen opillinen perusta 

3.1.1. Marx ja kielen alkuperä

3.1.2. Lenin ja vallankumouksellinen fraseologia

3.1.3. Stalinin harhaoppi

3.1.4. Funktionaalinen kielitiede

 

3.2. Neuvostomarxilaisen kielen ominaispiirteitä

3.2.1. Mekanistinen kielenkäyttö

3.2.2. Neuvostomarxilainen indoktrinaatio

3.2.3. Venäläisen perinteen vaikutus iskusanojen suosioon


 

4. Rauhanomaisen rinnakkainolon käsitteen käyttö

 4.1. Sovjetologinen diskurssi

4.2. Suomalainen diskurssi 

4.3.  Neuvostolainen rauhanomaisen rinnakkainolon diskurssi

4.4.  Rauhanomainen  rinnakkainolo ja väitöskirjat

4.4.1. Juridisen tiedekunnan väitöskirjat

4.4.2. Filosofisen tiedekunnan väitöskirjat

4.4.3. Historiallisen tiedekunnan väitöskirjat

4.4.4. Yhteenveto

 

 

5. Rauhanomaisen rinnakkainolon merkitys makrokontekstissa

 5.1. Filosofinen konteksti

5.1.1.Rauhanomaisen rinnakkainolon päämäärärationaalisuus

5.1.2.Maailman vallankumous ja rauhanomainen rinnakkainolo

5.1.3.Rauha yhteiskunnan päämääränä

 

5.2. Politologinen konteksti

5.2.1. Neuvostoliiton perustuslaki

5.2.2. NKP:n ohjelma

5.2.3. Yhteiskunnallinen määritelmä

 

5.3. Historiallinen konteksti

5.3.1. Neuvostoliiton historian jaksot

5.3.2. Lenin ja rauhanomainen rinnakkainolo

5.3.3. Stalin ja rauhanomainen rinnakkainolo

5.3.4. Hrushtshev ja 20. puoloukokous vuonna 1956

5.3.4. Brezhnev ja rauhanomainen rinnakkainolo

5.3.5. Rauhanomaisen rinnakkainolon kehitys 1980-luvulla

 

5.4. Juridinen konteksti

5.4.1. Sosialistinen oikeus ja kansainvälinen oikeus

5.4.2. Kansainvälinen oikeus ja rauhanomainen rinnakkainolo

5.4.3. Pansh Sila ja Bandungin konferenssi

5.4.4. Rauhanomainen rinnakkainolo Yhdistyneissä kansakunnissa

5.4.5. Rauhanomainen rinnakkainolo solmituissa sopimuksissa

 

5.5. Pedagoginen konteksti

5.5.1. Koululaisten sosialisaatio

5.5.2. Ulkopolitiikan käsitteet historian oppikirjoissa

5.5.3. Rauhanomaisen rinnakkainolon käyttötarkoituksen hajonta

 

5.6. Käyttötarkoituksen hajonta

 

6. Rauhanoamisen rinnakkainolon mikrokonteksti NKPn asiakirjoissa

 6.1. NKP:n asiakirjat case studyn kohteena

6.2. Rauhanomaisen rinnakkainolon käsite puolueasiakirjoissa

6.3. Luokkataistelun käsite puolueasiakirjoissa

6.3.1. Luokkataistelu – siirtymävaihe kapitalismista kommunismiin

6.3.2. Luokat ja luokkataistelu kapitalistisessa yhteiskunnassa

 

 6.4. Ideologisen taistelun käsite puolueasiakirjoissa

6.4.1. Läntisiä ja itäisiä määritelmiä ideologiasta

6.4.2. Käsitteen ideologinen taistelu käyttö puolueasiakirjossa

 

6.5. Taloudellisen kilpailun käsite puolueasiakirjoissa

6.5.1. Taloudellisten suhteiden ensisijaisuus Neuvostoliitossa

6.5.2. Taloudellinen kilpailu puolueasiakirjoissa

 

6.6. Sosialistisen vallankumouksen käsite puolueasiakirjoissa

6.6.1. Sosialistisen vallankumouksen käsite puolueasiakirjoissa

6.6.2. Maailman vallankumouksellisen prosessin käsite

 

6.7. Rauhanomaisen rinnakkainolon sanakentän merkityksen muuntuminen

 

 

7. Päätelmiä

7.1. Rauhanomainen rinnakkainolo vallankumouksen strategiana

7.2. Neuvostomarxilainen kieli ja mekanistinen maailmankuva

 

Liitteet

Käsitteen rauhanomainen rinnakkianolo käyttö NKP:n asiakirjoissa

Käsitteen luokkataistelun käyttö NKP:n asiakirjoissa

Käsitteen ideologinen taistelu käyttö NKP:n asiakirjoissa

Käsitteen taloudellinen kilpailu käyttö NKP:n asiakirjoissa

Käsitteen sosialistinen vallankumous käyttö NKP:n asiakirjoissa

 

Lähdeaineisto                                              Translitterointi ja lyhenteet, sivu 356

 

Kaaviot ja taulukot

Rauhanomaisen rinnakkainolon merkitys eri konteksteissa

Rauhanomaisen rinnakkainolon merkityskenttä

Avainsanojen käyttö NKP:n asiakirjoissa

Avainsanojen käyttö NKP:n johtajien aikakausina NKP:n asiakirjoissa

Käsitteen rauhanomainen rinnakkainolo merkitys eri aikakausina

Käsitteen luokkataistelu merkitys eri aikakausina

Käsitteen ideologinen taistelu merkitys eri aikakausina

Käsitteen taloudellinen kilpailu merkitys eri aikakausina

Käsitteen vallankumous merkitys eri aikakausina

Rauhanomaisen rinnakkainolon merkityskentän tulos

 

Tutkimuksen tiivistelmä englanniksi