Dissidentin ajatuksia

Siirtelen näille sivuille uusia ja vanhojakin juttujani (valmistellessani seuraavaa kirjaani
Kolmannen millenniumin elämäntapa: permakulttuuri, kvanttifysiikka, tantra).

  • Vaikka lähes päivittäin päähäni pälkähtää joku elämää suurempi ajatus, eivät ahaa-elämykset tässä blogissa esiinny kronologisessa järjestyksessä. Kirjoitan temaattisesti. Usein vain kerään tänne tieteellisiä tutkimuksia ja sitaatteja, joiden pohjalta sitten joskus kirjoitan jotain omaakin...
  • Kaikki kirjoitukset liittyvät tavalla tai toisella siihen, miten voimme turvata seitsemännen sukupolven elämänilon. Avainratkaisuni on intohimon ohjaaminen kohti ihmisen omaa vapautta. Intohimo on niin syvällä ihmisen sisällä, että sitä on ollut kirkon, valtion ja nykyään talouselämän helppo ohjailla ja seuraukset näemme nyt ihmisen ja luonnon luhistumisena.
  • Aina kun koen jonkun uuden asian muuttavan käsitystäni, poistan vanhentuneen kirjoitukseni. Auta minua pysymään kestävällä tiellä!
  • Hallitus luetteli 29.9.2017 Suomen kehityksen merkkipaalut: kansainvälinen järjestys, EU:n ja kansallisvaltion asema, demokratia, globaali talous, Suomen talous, työ, väestö, yhdyskuntarakenne, arvot, asenteet, teknologia, julkinen hallinto, ilmasto, ympäristö, eriarvoistuminen, kriittinen infrastruktuuri ja luonnonvarojen kestävyys. No tuossahan on näiden kotisivujen aiheet - paitsi että näkökulmani on toisenlainen.
Aine on paikallista, henki globaalia.

Wikipedian mukaan dissidentti on henkilö, joka aktiivisesti kyseenalaistaa vallitsevat käytännöt ja instituutiot. Vuonna 1573 alkoi Varsovan liittovaltuusto kutsua dissidenteiksi niitä protestantteja, jotka eivät kuuluneet vallitsevan valtionuskonnon piiriin. Sata vuotta myöhemmin Englannissa dissenter tarkoitti anglikaaniseen kirkkoon kuulumatonta protestanttia. Vuoden 1960-luvun lopulla neuvostojärjestelmää kritisoivia intellektuelleja nimitettiin dissidenteiksi. Monet heistä karkotettiin maasta. Nykyisessä "demokratiassa" meidät toisinajattelijat vaimennetaan näkymättömin keinoin, jätetään huomiotta tai tehdään naurettaviksi. Itsesensurointikin on  normi.

”Meillä ei ollut poliittisia vankeja tai fyysistä terroria. Maamme poliittinen kontrolli toimi toisin sanoen pehmeästi. Meillä prosessi oli yksinkertainen ja hienovarainen: riitti, että tasavallan päämies tuomitsi jonkun henkilön ulkopoliittisesti epäluotettavaksi ja epäkelvoksi mihinkään vastuulliseen virkaan tai merkittävään asemaan. Suomessa syylliset piti siten eristää ja marginalisoida päätöksenteon ulkopuolelle. Arkipäivän suomettuminen oli sitä, että toisenlaisten poliittisten ajatusten esittäjiä ei otettu vakavasti vaan heidät tehtiin naurunalaisiksi. Kun Neuvostoliitossa toisinajattelijat suljettiin pahimmassa tapauksessa vankimielisairaalaan ”väärästä” ajattelusta, meillä itsenäisestä toiminnasta sai poliittisen kylähullun maineen. Suomalainen toisinajattelija oli höpsähtänyt ja uhkarohkea…” (Arto Luukkainen 2010)

Yhdysvaltojen tunnetuin dissidentti Noam Chomsky sanoo: 

”Sisukkaasti vapautta etsivien on opittava ymmärtämään indoktrinaation mekanismit ja käytännöt. Aivopesu on totalitaarisessa yhteiskunnassa helpommin havaittavissa kuin järjestelmässä, jossa vapauteen vetoamalla harjoitetaan aivopesua ja ihminen jätetään tahdottomaksi instrumentiksi.”

Applen mielikuvakampanjan televisiomainos 1997

”Tämä on ... heille, jotka näkevät asiat eri tavalla. He eivät pidä säännöistä. Eivätkä he tunne mitään kunnioitusta status quota kohtaan. Voitte lainata heitä, olla heidän kanssaan eri mieltä, jumaloida heitä tai parjata heitä. Suunnilleen ainoa, mitä ette voi tehdä, on jättää heidät huomiotta. Koska he muuttavat asioita. He vievät ihmisrotua eteenpäin.” 
(Walter Isaacson: Steve Jobs, 2011)1. Ihmiskunnan rakenteellinen uudistus                     kolmannella millenniumilla

Maapallo ilman valtiota

Mitä on kansa?

Kohtuus Miksi muutokseen ei kyetä?   

Mainonta ja propaganda: Ihmisluonto on kuin muovautuvaa vahaa

Miksi ajattelen näin? Maailmankuvan muotoutuminen

Miksi ihminen hukkaa itsensä?

Globaali ympäristölaki

Demokratian kulissit, reaalidemokratian tyrannia

Vihreä Marx  Vieraantumisen syyt

Rakenteellinen  muutos

Yhteiskunnalliset arvot, esitelmä HS:n toimittajille 1990

Inhimillinen kasvu Bahro, Bohm, Bennett, Haich 

Maailmankaikkeuden jumalallinen ulottuvuus

Järjestelmän jätteenä, Galtung, Habermas, Beck, Sipilä, Lothar, Götz

Nuorten hätä

Arvokas kuolema

Anarkismista, Bakunin, Bentham, Godwin

Miten maailma loppuu?

Eläköön palkkatyöttömyys! Andre Gorz

Fritjof Capran ajatuksia

Kapitalismista taaperoille ja uusliberalimista kaikille

Vaihtoehto viralliselle ulkopolitiikalle Madonlakki 1986

                   Mikä on dissidentti?  
                   Luostariinko toisinajattelija Rene Gothoni

Väkivallaton vastarinta-kurssi,  Nonviolence org

Aktivismi Metsämäki, Nisula Wallerstein, Collins

Sitaatteja tärkeistä kirjoista:  Harrari, Lahtinen/Purokuru, Zukav, Naomi Klein

    2. Omavaraiselämää

Ekologisen yhteiskunnan perusta

Miten muutos toteutuu

Permakulttuuri, mitä se on?

Permamindmap

Minulla on unelma Omavarainen maatalous -lehti 1994 jne
Yhteisöelämän historiikki Communal Studies Ass. 2002 jne
Kokemuksia ekokylän perustamisesta, Peter Harper

Omavaraiselämää etsimässä Pentti Linkola 70v 2007 jne
Ekokylämallin globalisaatio Gaia Trust 2002 jne
Interraililäisen päiväkirjaa ekokylistä 1996
Kuluttamaton elämä ja yhteiskunta Maan ystävät 2002 jne

Osallistuminen suomalaisessa yhteiskunnassa Miljöörakentamiskeskus
Hyvinvointivaltion tulevaisuus
Rohkean ihmisen huoneentaulu Outi Mäenpää, Leo Stranius jne
Kotiseudulla on turvallista Pakina Saarijärven Sampo-lehteen 1998
Ekokoti taajamassa Pakina Sampo-lehteen 1998

Eläinlääkäri opettaa kotikonsteja   isäni Veikko Ikkala

Perustulo pikaisesti!

Käyttövero korvaa palkkatyön verottamisen

Elän ympäristöystävällisesti

Miksi luovuin vesivessasta

Toisenlainen maailma on mahdollinen  (ATTAC 2014)

Findhornin ekokyläkoulutuksen satoa 2002

Ekologinen jalanjälki

Metsä hiilinieluna

      3. Suomineito-ekoyhteisö 1997- 2005

Suomineito-ekoyhteisön tiedotteet  1996 - 2005

       4. Kirjoituksia poliitikkona 1985 -

            päivitystä ja jälkipyykkiä

Ydinvoimaa ei  ikinä!
Demokraattisen päätöksenteon harha jokaisessa kunnassa
Kaupunkifoorumista ratkaisu (Kaksi raporttia Saksan foorumeista)
Saksan ympäristöpolitiikan jaksot Bernd Malunat 1994 sekä Suomen historiaa
Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti, seminaariraportti ICLEI
Valtion kehitys, Ydin-lehteen 1993

Ekovihreyden juurilla - Saksan ja Englannin vihreät 1980-luvulla
Ekovihreiden perustaminen 1995, ohjelma ja artikkelit
Armoton ekovihreä Espoossa 1984-1997

Vaalimainos 1992  1984-1996

Oikeuslaitos vanhan vartijana. Lautamiehen muistelmia

Ihmisten määrän väheneminen 

Joukkoliikenne/Ekotiketti Valtuustoaloite 1994
Pikaraitiotie Espooseen! Kansalaisliike Espoossa
Polkupyörä on energiatalouden kehittynein saavutus
Ei ralliautoilulle Ekoetu autottomille
Vaihtoehtohoidot terveyskeskukseen Kansalaisliike Espoossa
Sairastuminen nyky-yhteiskunnassa Yhteiskunta sairastaa
Ekoinstituutin tarve on ilmeinen  - vaihtoehto Vantaan markkinasumuiselle tiedekeskukselle
Ympäristöystävällinen jäähalli on mahdollinen
Lähidemokratia-aloite 1987 , kylä kotina, metropolialue

Hesarin sensurointi
Vihreä Lanka uudistukoon! Yhtiökokous 1993
Linkolan kanssa metsämatkalla 1995 - Hampuri, Amsterdam, Bryssel, Lont
Naisessa tuleva muutos, Saksan vihreät naiset, Itkijänaiset

Armeijasta katastrofiapu

    5. Semanttinen käsiteanalyysi 

Väitöskirja  1992

Artikkeli väitöskirjasta 2017

Lectio Praecursoria

Suomalainen käännösvirhe "rauhanomainen rinnakkaiselo" Sitaatteja 1957-2009

Femiininen tietoteoria Niin et Näin Filosofinen aikakauslehti, nro 22, syksy 3/99
Kymmenen sivun lausunto Jyrki Iivonen 1992

Semanttinen sota Lehdistökatsaus

Jälkipuintia väitöstilaisuudesta ja väitöskirjasta Yliopisto-lehti 1992
Fallinen kielenkäyttö Neuvostoliitossa Vallan kieli - kielen valta 1995
Tiede ja todellisuus Suuri filosofiatapahtuma Tampere 2000

Yliopisto ja tutkijan vapaus valita

Rauhantutkimus ja naiset Madonlakki 1986
Rauhan käsite NKPn ohjelmassa 1986 Politiikan tutkimuksen päivät 1986
Suomi Pohjolan vahtikoirana (Laudaturtyö) Ydin-lehti 1990
Eläköön Kekkonen!  

Interpretations of the Concept of Peaceful Coexistence 1920-1985

Rauhan konsepteja eri vuosisadoilla

Itänaapurin tutkijana Suomessa

Tarvitaanko valtiotiedettä ?

Ekologinen paradigma maailmanpolitiikassa

   6. Minun Venäjäni

Venäjän ympäristöongelmat
Luonnonsuojelun historiikki Douglas Weiner 2002
Inkerinmaan ympäristön tila 1996  Akatemian tutkijana
Miksi Venäjän ympäristökatastrofia ei tutkita? ICCEES 1999
Keskushallinnon historiikki 
Venäjän kolmas tie

Venäläisen emigrantin maailmankuva - Aleksanteri-instituutti
  - Martti Valkoselle: Lännen arvoissa ei tyrkyttämistä

Juri Komissarovin Linja Ydin-lehti 1985
Rekkakuski Venäjän nöyryyttämänä Helsingin Sanomat 1996
  - Suomalaisopiskelijat 1986

Suomalaisen kuvaa Venäjästä
Suomettuminen rehotti 2011 Pietarin SVS:n kansalaisfoorumissa
Ohjeita Suomelle – valtio idän ja lännen välissä ennen vuotta 2022

     7. Aurinko nousee idästä

Anastasian ajatuksia, Siperian taigalta, Vladimir Megre

Vissarionin henkinen ekokylä  Viimeisen Testamentin opetus, Pappi Sergein haastattelu
Ecopolis Tiberkulin vierailuohjelma.html -Maailman suurin ekokylä Siperian taigalla

Vissarionin vetoomus vankilasta

Anastasia ja miten raha luotiin

     8. Mitä rahajärjestelmän sorruttua?

Raha

Eettiset rahoitusjärjestelmät Investors in Social Economy
Vastuullinen sijoittaja Tietopalvelupäivät 1991
Ekopankki Suomeen! Vihreä Lanka, Ekotalouslehti 1990

Eläkesijoituksetko tuhokulttuurin siunaajina?

Verovähennykset tukevat varakkaita ja kulutusta

Anastasia ja miten raha luotiin Vladimir Megre
Eroon korkotaloudesta!
Paikallisvaluutta ja vaihtotalous, Aikapankki, Tavarapankki, Jakamistalous,            Vaihtotalous, Käyttöoikeus, Joukkorahoitus, Uusi Suomi 1991
Veroparatiisit ja Erkki Pulliainen 2009 

      9. Sakraalinen seksuaalienergia 3. millenniumilla!

Ekoeroottinen vallankumous -kirja 1998
 - omakustanteinen kirja 1998, loppuunmyyty
Immateriaaliset arvot Terra Familia -seminaari 1996 

Ekofilosofia - Mitä on ekofilosofia minulle? 1997

Ekoerotiikka  - esitelmiä, juttuja
Tantran korkeampi oppitunti - Lama Yeshe jne
Järjellinen sukupuolivietti - Pekka Ervast

Älykkäiden seksi

Limerenssin pauloissa Dorothy Tennov 1979

Kulutusystävällinen seksi 
Valtio ja seksi Sosiaali- ja terveyshallitus

Eros ja sivilisaatio, Herbert Marcuse

Aldous Huxleyn kauniimpi utopia

Sosiaalifoorumi  2014 Seksuaalisuuden yhteiskunnallinen merkitys

         Vapaan rakkauden guru Dieter Duhm


    10. Oikeutta lapselle terveyteen

Koulujärjestelmälle vaihtoehto Eisler, Wright, Brgström
Hyötypuutarhat koulujen pihoihin The Edible Schoolyard

Miksi tarvitaaan luomumummoloita?
Visioita luomumummolaksi

          https://picasaweb.google.com/116718219659103001640/Luomumummola#

          Kokonainen jyvä
Lasten terveyden  tutkiminen
Lapsi on valinnut vanhempansa, Bennett, Griscom
Tietoiskuja 1986 - 2015
- Miksi ihminen myrkyttää ravintonsa?
- Puhdasta pyykkiä puhtaalla omallatunnolla?
- Syötkö ravintoa vai lisäaineita?
- Vaatetuotanto saastuttaa enemmän kuin liikenne

      11. Aasian matka 2004

Kustantajan kirjaesittely Also in English
Lukijoiden kommentteja
Lehtijuttuja Aasian matkasta

Viisautta Kaukoidästä

Huom.: Kuvasikermiä matkan varrelta:
http://maailmanmatka.googlepages.com/   POISTIVAT

    12. Pieniä juttuja 

         Joulunvieton semiotiikkaa
Kesäpäivän tasauksen rituaalit 

          Turpeessa tulevaisuus

          Uni laajentaa tietoisuutta

          Aforismejä

 Lasse Nordlund Käsintehty elämä

Elämänkaari

"Cannot understand a word? — Unfortunately, my home page is published only in Finnish. There is a small “English Section” though. If you are a Finn and still feel confused, there’s little I can do."  
(lainaus Markus Lång/kotisivu)
Kun Karl Marx ja Friedrich Engels eivät löytäneet kustantajaa 1800-luvun puolivälissä eräälle pääteoksistaan Saksalainen ideologia, he totesivat: "Me jätimme käsikirjoituksen hiirien nakertavan arvostelun kohteeksi ilman pettymyksiä, sillä olimme jo saavuttaneet päätarkoituksen – selvittää asiat itsellemme.


Juttuja saa mielellään kopioida, kunhan kertoo, mistä ne ovat peräisin.
Marketta Horn
marketta.horn()gmail.com


http:http://dissidentti.org/index
http://ekomummo.blogspot.fi/
https://sites.google.com/site/maailmanmatka/

22..2.2024